Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Atomkraft i Oslo

Miljøpartiet De Grønne gjør vedtak for el-biler i Oslo sentrum. Batteribilene trenger energi. Tesla samarbeider allerede med Toshiba som driver atomkraft-forskning og utvikling av kjerneenergi.  Slik vi har oljeraffineri langs kysten vil vi få håndterbare atomkraftverk nær de store forbruksentraene, f.eks. på Kjeller. MDG ønsker nok å bli store på atomkraft. De vil si noe annet før Stortingsvalget 2017. 

Konfirmantvåren

Human-etisk Forbund konfirmerer 14-15 åringer fordi kirken gjør det. Berettigelsen deres er at der trenges et rituale når barn blir voksne fordi mennesker har en hang til ritualer. HEF synes godt om tynne argument; det er en risikosport. Barn blir juridisk voksne ved 16 års alder eller 18 år; seksuell lavalder og stemmerett med sertifikatalder. Hvorfor arbeider HEF for et nytt voksenrituale i barndommen? Kirkens konfirmasjonsrituale er ikke et politisk standpunkt til debatten om mennesket er barn eller voksen. Det dreier seg om kristen dåp. All denne virksomheten må forenes i en offisiell seremoni med grundig opplæring i menneskets ukrenkelighet og tillit. Når man er f.eks. 16 år kan man ta standpunkt til livet som barn dersom skolens undervisning er god nok. Da kan man få f.eks stemmerett. HEF bør arbeide politisk i disse sakene de fisker i for medlemskontingent.

Presangslutt

Folk har snakket lenge om færre presanger til jul. Nå som vi ikke har statskirke lenger vil kanskje handelsnæringen gå magrere tider i møte med et kraftig redusert julesalg. Det gamle ordet "jul" bety tilsøling. Juleblotet var en rotbløyte av dimensjoner, men gaver ble bare byttet mellom de man ville påvirke. Når julesalget utgjør mesteparten av omsetningen er det klart for dårlige tider i handelsnæringen. Bortsett fra mat, drikke og nye klær i stedet for de tilsølte.

Rotbløyta

Kristen julefeiring har ikke undertrykket nordisk jul. Kristusfeiringen har lagt seg til midtvintersblotet, men ikke på den vesentlige datoen 21. desember, vint ersolkvervet. Hvorfor feirer ikke bloterne denne naturens merkedag? Da ville trettande dag jol ha endt til den dagen vi er tilbake på jobb etter nyttår. Som jolefeiringi er nå kommer trettande dag jol flere dager inn i arbeidsåret. Det er mao blotsfeiringen som ligger til feil dato, noe påtrengende ligger den på dagen for kristendommens Jesu fødsel feiring.  Tolvte dag jul, trettende dag jul er det slutt. Der var antagelig 14 dager før midtvinters (21.12.) som gikk som fasteperiode før søleblotet, med etterfølgende periode for balansens skyld, en hel måned med feiring av midtvinter og solsnu. Her er kanskje adventen sin opprinnelse. En annen betydning av ordet "jul", antagelig eldre enn vår dannede jul, er av noe tilsølt, tilsøling, passende for hva som foregikk ved midtvintersblotet, ei rotbløyte. Thorrablot

MDG blåser overende

For å ta fullt hensyn til vårt skjøre miljø må vi sette ned forbruket vårt 30%. MDG må fortelle bankene at de må ned i omsetning med 30%. MDG må fortelle forsikringsselskapene at de må ned i omsetning med 30%. MDG må fortelle industrien vår og importen vår at de må ned 30% i omsetning. Dersom de ikke opplater sin munn når den kalde vinden blåser har de ikke noe på Stortinget eller noe annet ting å gjøre.

Skikkelig rotbløyte

Human-etisk Forbund arbeider for å få all religion til å opphøre, fortrinnsvis. Nå er de ferdige med kristendommen. Hvordan vil de legge an arbeidet mot Islam? Hvordan vil de legge an arbeidet mot Budhisme? Hvordan vil de legge an arbeidet mot reklametroen? Hvordan vil de legge an arbeidet mot forbrukermonologen? Hvordan vil de legge an arbeidet mot åsatroen og jolebløytet?

Monoman dialog

Human-etisk Forbund er statsfinansiert intoleranse i skolen. Intoleranse i skolen kommer fra HEF. Det bidrar ikke til mobbearbeidet. HEF liker like lite å bli utsatt for logikk som forkynnelse. Dommen er hermed forkynt. HEFs utfall mot kirken virker som forsinket autoritetsopprør. Kirken har også et stykke å gå før de er fri formynderrollen sin.

Avlatsbilene

Politikerne omtaler el-bil som løsning og skyldsforlatelse. Da forstår de ikke hvordan samfunnet er bygget. Hvorfor skulle de det? El-bilen er del av overforbruket. Politisk utgangspunkt for bilsalg er ikke å selge flest mulig for maks fortjeneste hos noen få. Start med å tildele hvert voksne menneske en bil. Hvor mange biler blir det? Eksempelvis er det 3 millioner biler. Hvor mange voksne, 18 - 80 år? Anslått til 3,5 millioner mennesker. Dersom 500 000 ikke ønsker å eie bil har alle som ønsker bil i Norge en egen bil. En god og rund påstand er da at alle som vil ha bil i Norge har egen bil og ønsker å bruke den. Da står vi i de samme talentløse køene med det samme storforbruket. Vi har usynliggjort verden vi nytter.

Ganesang

Å gjespe på engelsk er to yawn, på tysk zu gähnen. Dette er ordet for gane. Menneskets gjesp er en muskelbevegelse gjennom hele torsoen og ut ganen. Vi ganer på germansk. I Norge er gjesp forklart med samme ordet som for å gispe. Bevegelsen er kort og ender ikke i en forløsning, men i holdte muskler og holdt pust. Norge har en gang flyttet ordet for å gjespe bort fra ganen og gjespens naturlige, og lyderte, fra forløsning til kort innpust og låst bevegelse, til gispet, det skarpe inntrekket av luft. To gasp. Er Ginnungagapet, tittelen, en lydbeskrivelse, den store innpusten? Kjevegispet? Er tittelen en følelsesreaksjon mer enn en stedsbeskrivelse? Dersom gjespe skal komme av å geipe, å gape, får vi også en redusert bevegelse i ansiktet. Geipen fungerer også lydløst, som uten en lyd, uten sang. Pustens bevegelse gjennom kroppen med lydering og klang i ganen er en sangteknikk, samenes joik er en sangform som benytter ganen, ganesang. Har den en gang hatt navn av ganing eller ganni

Intelligens i Bane

Bergen som sentrum i en ny Vestlandsregion stiller store krav til Bergen som sliter nok fra før. Bjargvin fylke vil ha disse byene i satellitt-posisjoner: Florø, Førde, Sogndal, Voss, Odda, Haugesund og Leirvik. Stavanger har meldt seg ut. Stavanger har vedtak på å bli en mer intelligent by. Mennesket kan ikke dra seg selv opp etter håret. Dette er ikke noe Stavanger kan gjøre alene. Sosial intelligens krever samliv og ikke dominans. Fremskrittspartiet som stopper Vestlandsregionen styres av 40 - 50 år gamle menn. Dette er samme aldersgruppe som saksøker Tesla for manglende hestekrefter, dvs manglende enrgiforbruk. Intelligens må nyttes sammen med andre for å være i live. Samarbeid og samliv er krevende, men det er mulig med den intelligensen Stavanger allerede har.

Komme til Meg

La de små barna beholde Barnehagemidlene.

Parkér Problemet!

Hva om vi bygger boliger nær handlestedene? Industrialismen holdt arbeiderne nær fabrikken. Bygd ble til by, og tiden stod stille en stund. Highwayene og handlesentrene kom i utkantene og skapte en ny handelsreisende. Vi måtte kjøre langt for å handle. Trafikken ble uholdbar. Hvorfor ikke flytte boligene til handlesentrene? Tomtearealet er ovstort. Leilighetskompleks med tilhørende hengende hager vil redusere biltrafikken vesentlig. Parkeringsplassene ved handlesentrene blir nyttet til å løse et problem eller å ta en gevinst. Kinasjakk krever brettplass, å vinne i Kinasjakk er å se de ledige nodene. Hvem blir de nye boligutbyggerne? Heter de Co-op, Rema 1000, eller Elkjøp? Hvem blir de nye eierne? Tidlig industrialisme holdt ansatte nær fabrikkene. Utsalgene kan holde ansatte og kunder nær handelen. Den problematiske biltrafikken vil bli redusert.

Fortetningsbyen

Bilde
I 1971 var trafikken så ille i Bergen at vi alle ventet på den siste bilen som fikk kinasjakken til å låse seg. Bildet viser den "ekstreme" situasjonen. Siden har Bergen fyllt på med reguleringer, tunneler og nye veier for å få trafikken til å forsvinne inn i alvefjellet. Skal Vestlandet hjelpe Bergen; ta noen avlastninger?

Misforstått Etikk

Hva er det med pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbunds uttalelse til Stavanger Aftenblad: "Sensur av julesanger kan være litt misforstått". Han skulle sagt: "Sensur er misforstått."  Eller for å si det uten ull i munn: "Norge er og skal være fritt for sensur!" "Bare litt" har sin motsats i "Nesten alt". Sammen er de en helhet. Sensur av julesanger kan være 5 % misforstått, resten av sensuren, 95 %, er Human-Etisk Forbund inneforstått med. De mottar statsmidler og er derfor et offentlig anliggende. De har blinde etterfølgere. Derfor trenger de etisk veiledning. Humanismen har sin tradisjon fra uminnelige tider, gjennom historien via amerikansk og fransk revolusjon til en stjerneskare av vedtak i FN og Storting. Humanismen tilhører ikke en uttrykkssvak forening med medlemskontingent. Som Alma Mater sa: "Skjerp Dere!"

Nettet snører motet

Bilismen henger sammen i et nett av veier fra bolig til arbeidssted, til handlesentra, til fritidsstedene og hjem igjen. Om vi bytter til elektrisk vil ikke forbruket gå ned. Det er veiene som binder sammen økonomien. Systemet gjør busstransport meningsløs. Før bilismen bodde arbeidere nær fabrikk og handels mann og kone bodde over butikken. Forbruket var kanskje bare ti prosent av dagens. Nå frykter vi en reduksjon i forbruk på 30% ned til 70% av dagens meningsløst høye forbruk. Tingproduksjonen har tatt motet fra oss.

Rundt hjørnet

Da arkitektene begynte arbeidet med Kong Harald-bygget i Haugesund har de nok tittet rundt hjørnet og funnet at det gamle funkisbygget de rev kunne erstattes med en etterlikning av funklebygget til tidligere Bergen Privatbank, nå et svetteskur. Der analogien glipper er når de ser på et hjørnehus i en bred allmenning, mens de tegner nytt midt i et kvartal i smale gater lagt ut før automobilen kjørte. Det var mulig for investorene å kjøpe det nordlige hjørnehuset med nabo og dermed fått et pusterom for bygningen. Investorene ser ut til å ha manglet puslete 5 millioner kroner i oppkjøp for å få til noe verdig for ettertiden. Slik dras og forringes byens vakre ansikt; der det må passes inn.

Kristne Human-etikere

Adventus er en forventning. Advent er en forventning. Advent koster penger.  Human-etisk forbund tar kollekt i form av medlemskontingent. Kristne som gir tiende er velkomne i HEF; går jeg ut fra, eller rekker det med statsstøtten? Kanskje kristne må  stifte Kristent Humanetisk Lag? Der finnes kristne forbund, men betydningen av forbund, å forbinde vekker tanker om romersoldatenes våpen, stavene, som ble bundet sammen for natten så ikke fienden, gjerne keltere og germanere, ikke skulle snike seg inn i leiren og ta stokkene. Stavene het fasces, derav fascisme fordi italienske Mussolinifascister brukte de sammenbuntede stavene og øks som symbol for sin virksomhet.

Babyface

Etter 25 år som lærer ser jeg at Ole Gunnar Solskjær tjente like mye på en investering i barnehagemidler som jeg tjente på 25 år. Dersom Barneforbildet tjener 5 millioner hvert år i 25 år tar han inn 125 millioner på barnemidler. Slikt kommer godt med i arbeidet med barn. Det er krevende arbeid.  Dersom alle barna gjør som Ole Gunnar vil de tjene … Der glapp kalkulatoren, gitt!

Høyre ving

Jeg gikk inn på bønnerommet og spurte far hvordan det hjelper folk at FKH overtar Høyre i Haugesund. Hvem skal spille venstre ving? Far som spilte treningskamp for KR Reykjavik mot Glasgow Rangers rundt 1932 var inspirasjon for min karriere på Vards lilleputtlag. Det ble 10 kamper. Jeg sluttet etter noen treninger på småguttlaget da det ble klart at trener og jeg hadde forskjellige syn på lagspill. Ajax fra Amsterdam viste at jeg hadde rett. Far sa: “Gutten min, har du knyttet lissene?”

Festpynt

Gribbfesten rundt Haugesund kommune og Haugaland Kraft gikk ikke over. Terra-uføret tok bort smidighet og valgfrihet. Det er uskikk å pynte noe som er dårlig, selv med ord. Det må restaureres eller nytt må bygges. Politikerne er for smålig dimensjonert til å etablere Karmsund kommune, så her må det restaureres i stedet; eller pyntes på skrotten. Man skal være flink og kjærlig for å lykkes med pynt på gammelt, men en pyntefest kan bli riktig så oppløftende. Å pynte det som er råttent er en pantefest. Byens arkitektur blir den grafiske fremstillingen av kommunale tildelinger og tillatelser. Første fase var trehusbebyggelsen. Den viste en helhetlig utvikling over kort tid. Tiden går og opphoping av kapital gir større bygg blant de små hvit og rødmalte husene. Rot og blanding kan være sjarm, men elementene må være av god kvalitet og passe sammen. Politiske tildelinger og tillatelser er ikke av kvalitet, ikke gjennomtenkt, men mest opportunistiske. Det behager å gi tillatelser. T

Another Green Apple Story

Brexit,  Break-it. Cannibalise The UK before others do it for you. England Go Break! Cymru Go Break! Scotia Go Break! Cornwall Go Break! Éire go Brách! England is the only Anglo-Saxon/Norman group in this list. The UK is the definition of their culture.

We don't need no...

Norge er best på integrering. Vi har integrert lovbrytere siden Mostratinget år 1024. Vi har integrert lovbrytere siden Eidsvoll 1814 og alle revisjoner av vår lille røde; Norges Lover. Vi bor blant overgripere av alle slag. De er så godt integrert at vi ikke vet hvem de er. Vi trenger ikke en integreringsminister, vi som har integrert Fremskrittspartiet i Regjeringen vår. Til valget 2017 vil Frp ha Sylvi Listhaug som statsministerkandidat. Derfor gjør hun unna tabbekvoten sin nå, dvs. viser handlekraft. Tankesmida vet at Erna Solberg og Høyre blir uten gjenvalg. Kors på halsen!

Ortodokse human-etikere

Andre søndag i advent nærmer seg. Her er en oppgave: Gå løs på det engelskpråklige kulturlaget og skift ut Christmas med valgfri human-etisk seremoni.

Nei til Advent!

Human-Etisk Forbund driver dank. Det går an så lenge man har kirken som prügelknabe og ellers mottar statsstøtte og medlemskollekt. Her er en arbeidsliste: HEF kan uttale seg mot reklame i hjemmene. TV-reklame er forkynning av økt forbruk. HEF kan lære menn om voldsbruk.  Vold er forkynnelse av overmakt. HEF kan delta i samfunnsdebatten for å påvise følger av standpunkt og politiske motiv. HEF kan få medlemmene til å pugge menneskerettighetserklæringen og nytte den i hverdagen. Etter at punktene over er øvd inn må HEF vise like mye igjen i samfunnet som fotball og reklame; eller adventslysene.

Human intoleranse

Å være human i ordets beste mening er en vanskelig handling med mye øving bak. Å kalle seg humanist og så gå løs på andre mennesker er lett. Forkynnelse er del av dialog. Påvisning av utvalgte fakta er del av dialog. Vi taler sammen, begge parter. Vi lytter og vi snakker. Et foreldrepar tok sønnen sin ut av faget KRL, (kristendom, religion og livssynskunnskap) fordi de skulle selv sørge for undervisning etter "mønsterplanen" uten forkynning. Sønnen gikk glipp av klassevennenes diskusjon og kvalifisert lærer. Det var i klasserommet livet utfoldet seg. Han som satt alene på biblioteket ved siden av fikk foreldrenes stridende humanisme med hjemmefra. Not good. Mitt barndoms Solvang ble delt i midten av utfartsveien mot hovedstaden. Lekeplassen var på sørsiden og på nordsiden stod der en liten gutt som ikke fikk lov av mammen sin å gå bort til deleveien.  Det var jo farlig med bilene. Siden ble han lokallagsleder i Human-etisk forbund og kirkenekter. Han definerte o

Nytt hus i by'n

Haugesunds Vakre Ansikt har fått seg en ny smell. Funkishotellet "Kong Harald" og et lavbygg er erstattet med et nybygg av store dimensjoner, et leilighetsbygg med butikklokaler i første etasje. Estetikk kan vi legge til side. Funksjonalitet og signaler er viktige. Haugesunds første gatebebyggelse var butikk i første etasje mot gaten og leilighet for butikkinnehaveren i andre etasje. Dermed var der dekning for kapitalen som var investert. Arbeidsplass og bolig var ett. Det fungerte. Signalene nybygget gir er at det gamle er på vei ut. Trebebyggelsens filigrane lodretthet er byttet ut med betongflater som er flyttet ut på fortauet. Det skjedde tidligere ved andre bygg som f.eks. IOGTs bygg nord i samme gate. Haugesund er blitt trangere og mørkere. Lærdommen blir å gå videre, ikke gå tilbake. De som eier husene i Haugesund sentrum bor ikke der lenger. De som bor i husene driver ikke butikkene. Det gamle næringsmønsteret er brutt opp og skårene har glidd ut. Kong Hara

Straffe, Taushet og Forsoning

Haugesund kommune satser på fotball. Lokalavisene satser alt på fotball. Fotballmiljøene ser nå ut til å ta et oppgjør med overgrepshistorien. Haugesunds Avis er den etablerte kunnskapssentralen for fotballmiljøet i Haugesund. Avisen har aldri tatt tak i problematikken i offentlighet. Jeg håper at Haugesunds Avis ikke har vært taust vitne til overgrep i fotballmiljøet. Da har de prøvd å gjemme det som ikke må gjemmes. Utsatte barn trenger ikke taushet og skjul. De trenger voksnes mot til å høre. Voksnes mot til å fortelle og voksnes mot til å beskytte mot mer. Hvem skal ta opp sakene? Kirken, Human-Etisk Forbund, den tause majoritet? Overgrepsofre har søkt å få oppreisning men blitt møtt med billige frispark og albuer i trynet. I beste fall med stilltiende sympati. Taushet og forsoning går ikke sammen. Problemet er menns overgrep.

Veitrafikkloven

Du skal ikke drepe bare fordi noen kom i veien for deg. Så blir dette den nye veitrafikkloven.

På Måkevinger

Å kjempe for å beholde en flyplass som ligger avsides i forhold til E39 og en indre stamvei gjennom Hardanger tar fort energien fra en lokal ordfører og to. Haugesund Lufthavn Karmøy kan nyttes som sportsflyplass med omliggende motor og sykkelsport og flyindustri. Siden all kunnskap må relateres til fotball så husker vi FKH slet med å beseire en engelsk/walisisk fotballklubb, Broughton, Bråten, Braut, som lager aluminium-vinger til Airbusflyene. Det pussige er at denne fabrikken ligger ved Haward, altså Høievarde, i et distrikt som var godt kjent for de norske vikingene. Dersom ordfører Jarle Nilsen inviterte folk til samarbeid så kunne kanskje Karmøy fått noe høyteknologisk produksjon. Det er ledende ordføreri, dersom FKH ikke har spolert muligheten for vennlig kontakt.

Loddrett løgn

Bilde
Uttrykket har sin sjarm. Det har også sin linje. Karmøy kommunes ordfører Jarle Nilsen har bestemt seg for å ta ledelsen i en region han tror er definert som Karmøy med nabokommunene han ikke vil slå seg sammen med. De regionene vi ser omrisset av er Østlandet, Skagerak, Vestlandet, Trøndelag, Helgeland og Finmark. På dette nivået vil der ikke være et Haugaland. Vestlandet må etableres som svar på naboene Skagerak og Trøndelag. Disse regionene er igjen svar på Oslo som sentralmakt i Norge. En leder skal gå foran. Denne lederen finnes ikke for Vestlandsregionen, og heller ikke for en storkommune på Haugalandet. Karmøy er liten i Vestlandsperspektiv. Det går ikke an å tromme sammen næringslivet på Haugalandet. Det er eid av nasjonale og internasjonale selskap. Avgjørelsene tas "annetsteds". Karmøy og Jarle Nilsen blir uten betydning, og det blir også Haugesund. En storkommune på Haugalandet hadde hatt en betydning. Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio har vært for smålige ti

Fjernstyrt kunstbuss

Denne dagen var jeg motivert for å ta bussen til Haugesund sentrum. Ærendet var lett, men miljømoralen veide tungt. Før de nye bussrutene kom gikk bussen direkte til sentrum på 7 minutter. Bussruteappen viste nå at den ruten ikke kjørte inn til sentrum lenger. Nå måtte jeg sitte på i retning ut mot andre boligfelt enn mitt eget. Rundturen tok ti minutter ekstra før bussen svingte i retning sentrum. Da hadde bussen avansert to stopp fra mitt stopp. 17 minutter til sentrum. Dette var et dårlig transportvalg. Jeg så etter en nærliggende rute i et annet boligfelt. Rute Kvalsvik med 12 busstopp var nedlagt. Nestnærmeste buss til byen gikk fra et stopp som var 600 meter fra sentrum.  20 minutter er den tiden det tar å gå til sentrum. 2 minutter er minstemargin for oppmøte på holdeplass. På den tiden har bil og sykkel ankommet sentrum, pluss gange til busstopp 4 minutt, blir samme tiden bussen brukte til sentrum før i tiden. Jeg kan altså gå til byen og komme før bussen, om helsa hol

Bygdeborgeri

Hver bygd, sin borg. Norge kan organiseres på forskjellige måter. Før Harald Hårfagre måten. Etter Harald Hårfagre måten. Norgesvelde måten. Svenskestyre måten. Danskestyre måten og 1905 måten. Alle med måtelige resultater, dvs som forventet etter måten. Nå har vi muligheten til å la det smålige gå opp i noe større. Da må vil lage dette større noe til en bedre måte. Norge er i en ineffektiv ubalanse med Oslo som senter for balanseakten. De nye storkommunene må bli bedre for folk enn de gamle. Dette må utarbeides og synliggjøres før man går til folkeavstemning. Det er innlysende, men blir ikke gjort. Det nye Vestlandsfylket er ikke beskrevet i nye former og med nye resultat. Alt går ut på hvem som skal bestemme, som på den gamle Harald Hårfagre måten. Norge er et demokrati på noens betingelser.

Konsernoverføringer

Vi har statsskatt, kommuneskatt, formueskatt og annonseskatt. Reklameskatt. Lokalavisene tjener mest på annonsene sine. Årsfortjenesten går som konsernoverføringer til et sentralorgan nær regjeringen, som A-Media, DNBs fiolinfond eller Schibstedgruppen. Korridorpolitikken sikrer levekårene for media og reklamebransjen. Det avisene er fulle av, annonser og fotball, flyter hoffet over av. Ufattelige pengebeløp hentes inn fra småbedriftene rundt hele landet. “Annonser i bladet” er Hoffet rundt Stortingets skattlegging av de små og mellomstore bedriftene. Resten av bladet fylles med tomsnakk og andres nyheter. Mediekrisen er reell, men annonseinntektene er mer reelle.

Net Ads Are

The net ads are the product. The physical objects, the things we use, are the medium.

Pushing Poppies

Ireland 1916-2016. Shirts and Armbands. UK football bravely defying FIFA authorities.  When remembering, we remember those who never asked to die in conflict in Dublin, Belfast, London, Birmingham, Omagh and more. The right honourable way is to end the conflict. Let go. Let live.

Humanisme er noe mere

Human-Etisk forbund har mange stridslystne lokalledere som vil vinne småslagene. Sennepsfrøene i kirkene sees som mer ødeleggende for elever enn reklame, enn sportsstøy, enn undertrykkende religion. Dersom motivasjonen er at barn skal slippe hva de voksne selv har opplevd av undertrykking fra religiøst hold trenges mer opplysning og ikke mere strid og forbud. I Oslo ligger pinsemenigheten Filadelfia og Human-Etisk forbund på hver sin side av samme gate. Begge mottar statsstøtte. Barn av pinseforeldre har gjort foreldreopprør og krysset gaten, fremdeles i opposisjon, uten frigjøring av båndene som binder. Da kommer hoggene for frihet. Er ikke Human-Etisk forbund for lavt dimensjonert til å hjelpe menneskene med frihet fra undertrykking? Hvorfor forvandler de seg til en undertrykker selv?

Slipp el-bilen fram!

El-bil er blitt symbolet på opprettholdt forbruk. Vi fortsetter å kjøre som før fordi vi vil det samme som før.

Symptomani

Miljøpartiet De Grønne, MDG, og deres enige går løs på symptomer. Dersom de hadde gått løs på årsaker hadde de mistet tilslutning og eget grunnlag. Banker, forsikring, importfirma og storproduksjon må endres. Det er vi uroet over. Derfor går MDG-menigheten løs på symptomer som eksos i verdens minste byer. Forbruket må ned. Bankene kan regulere dette; faktisk. Bank og børs er politikernes verktøy for å berge verden.

Skattebyrden

Skattlegging blir motarbeidet.  De som har penger gir villig penger til diverse særinteresser i håp om å bli assosiert med andres suksess. Det kalles sponsorvirksomhet. Siden vinnere er få og tapere mange er dette for det meste bortkastede penger. Verdien ligger i sosial omgang med dem man gir penger. Sponsormidler er ekstraskatt til eget selvbilde. Da betaler man med glede. Det er mange kommunale og statlige bedrifter som bruker penger på andres hobby.

Brann forklart på Bergensk

Brann falt ned fra Eliten fordi det ikke er så stor forskjell på eliten og de bakenfor der igjen, de i første divisjon. Brann rykket opp igjen fordi det er ikke så stor forskjell på Første og Eliten. I mellomtiden hadde ikke Brann kondisjon nok til å fullføre en kamp løpende. Det var vel kampen mot Ranheim. Da hadde de det vondt. Nå gjenstår det å bli bedre enn Rosenborg.

Trenerbildet

Selvbildet er upålitelig. Fotballtrenere og styremedlemmer som ikke har vunnet førstepremien må innse at disposisjoner og instrukser, innkjøp og motivering ikke er godt nok utført. Det er mulig å bli bedre enn Rosenborg.

Fotballens betydning

Når innser unge fotballspillere at de ikke kommer til å bli proff i utlandet? Dette er tidspunktet når fotball forblir sosialklubb. Herfra er spilleren en amatør, en elsker av fotball og miljøet rundt. Sponsormidler er som NAV midler.  Det er kommunalt å sikre treningsfelt og et stadion under elitenivå. Men det må stoppe der. 

Haugesund Badeball

Haugesund kommune har investert i fotball siden 1920. En stund gav det mening, men etter at selvmålene begynte å renne inn må vi tenke oss om. Det er ikke ishockey og konkurransesvømming vi trenger. Haugesund trenger et badepalass. Noe åpent mot været, noe skjermet for kosen sin del, noe for konkurranser, noe for det vi har manglet mest: Varme bad for helsens del.  Revmatismesykehuset kan vise vei. De tar imot rehabbere utenbys fra. For å forebygge skal Haugesund vise at vi kan være gode med hverandre og ta imot tilreisende til et helselig bad. Bad som kultur er kjent fra verdenshistorien. Vi kan ha det i hverdagen. Slik blir vi et kulturfolk om vi bare investerer rett.

Accessorise your Apple

Apple’s chief executives have argued in defense of their latest Mac Book Pro, that it is a good computer. It looks to become the Blingdongle in history. If only their adapters had come in colors like rose, champagne and such, the small Mac Book Pro would have come to the end of the Accessorise line. Is it a media tool or a fashion statement? It is the world's most expensive social media machine. Like a Ferrari in central London, like a Lamborghini in San Fransisco. Apple sell to the affluent who do not think twice about buying the most expensive laptop or phone. The professionals monitor their costs. Apple may not want their business. 

Adobe CC Inflation

After one year of my Adobe Creative Cloud subscription I was notified of a price increase. Adobe’s reasoning was that inflation in my economic area had to be reflected in the subscription rate. Inflation has not been anywhere near Adobe’s price increase. It is simply the wrong argument. I run Adobe CC on my two Macs. To make the new subscription rate realistic, Adobe could allow me a third seat to go with the Microsoft Windows 10 machine.  I would want this arrangement because Apple Inc has their attention elsewhere while the new Microsoft Inc seems to want creative customers.

Hogaland mot Øst

Skandinavia er Vestlandet og Nord-Norge der elvene skifter fra å renne mot vest og havet til å renne slakt østover mot soloppgangen. Hogaland er Vestlandet og Nord-Norge; Hogaland og Hålogaland.

De Grønne i Hvitt

Vi er inne på shoppingnivå og MDG er i hvitt raseri over Jenny Skavlans shoppingtilbud. Det er ok å kjøre el-bil inn til Oslo sentrum for å shoppe, men varene må matche. Statsminister Solberg oppfordrer Norge til å holde forbruket oppe. Her er MDG og Høyre enige “at Handbags”. Barnearbeid og barns situasjon i krig er industri og fredsarbeid, ikke lokal shopping-politikk og velbehag. MDG og Høyre er handelsparti.

Vetlhamarrennet Lillehammer - Rena

Lillehammer har det turterrenget Baglerne ikke så seg tjent med, over til Rena. Birkebeinerrennet må gå fra Vetlhamar til Rena, på middelalderski og uten utstyrsbaglere.

Folketog

Bydeler i Stor-Oslo er Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Moss, Fredrikstad, Horten, Drammen, Sandefjord og Tønsberg. Firefeltveiene er allerede på plass i politikken. Hvorfor er der togforbindelse mellom Lillehammer og Tønsberg når der ikke er togforbindelse mellom Bergen og Stavanger? De to vestlandsbyene med oppland og mellomland teller nær 1 million innbyggere.

Arkitektfestival

Regjeringskvartalet er utlyst til arkitektanbud. Runden kommer før Høyre og Frp har rasjonalisert statsdriften. Der finnes ikke noe pålitelig tall for antall ansatte som skal inn i komplekset. Det politiske målet er å rasjonalisere, dvs. redusere tallet kontoransatte, av politiske grunner og tekniske grunner. 30% reduksjon i forbruk er et passende mål for en administrasjon. Arkitektene får denne boltreplassen. Det er viktig at Operaen og Priskoden ikke får influere nyverket. Begge er lagt ut uten tanke på Regjeringskvartalet og Oslos samlede uttrykk. Operaen ser ut som en westamaran som er sunket ved kai. Den er symbolet på Oslos fortid som havneby. Priskoden ser ut som tilfeldig blokkbebyggelse ved sjøen. London har vist hva man ikke må gjøre. Skal en se til fjellene for inspirasjon? Landskapet rundt Oslo er likt Mjøslandskapet. Kan der komme noe bra ut av det? Er Sankthanshaugen relevant? Ekeberg, Stortinget eller Slottet. Holmenkollen eller Kolsås. Hva sier arkitekthistorien? Skal

Elbilkontakt

Har noen sett nærmere på hva som vil skje dersom lynet slår ned i en av bilene i framtidens el-bil køer? Får vi en sammensveiset gjeng fra Drammensveien til ….? Trafikken inn til Oslo er håndterbar. Tunnelstenging og togstreik har gitt den erfaringen. Det er ikke krise og man kan velge fremtidsløsningene. Diktat er unødig.

Osloringen

Ringen er en definisjon som legger alle problemene i Oslo innenfor en sirkel. Det finnes tanker på å flytte en stor del av problemene utenfor ringen. Oppgaven er denne: Flytt attraksjonene i Oslo sentrum som får menneskene til å vandre inn daglig på tross av all friksjon der mange mennesker kjemper på smale spor og veier. Osloregionen er forlengst definert som bebygd og utbyggbart areal mellom Lillehammer og Tønsberg. Når en flytter sentrumsarbeidsplasser ut i regionen løser en problemer på en elegant måte. Byen Oslo kan puste igjen. Dagens løsning ser ut som et transportspor som ender i bufferen mot sjøen; høyhusene som alle storbyer har. Oslo blir den lille aproporsjonale Disneyfigur-hovedstaden som vil være med de store.

Oslos historiske fremtid, Oslo Antiqua.

Det er begrepet "hovedstad" som er på vei ut av statsadministrasjonen. Det er ikke nødvendig lenger med en slik problematisk by. Oslos sjæl går veien statskirken går. Lag en varig identitet på baglerbyen. Det er nødvendig når forandringene kommer av seg selv! Jeg har alltid tenkt at det er Nidaros som er kirkehovedstaden i Norge. Dette er stridbart emne. Det var jo Oslobispen med Baglerne og Slittungene og Ribbungene som samlet og gav bort Norge til Romerkirken, representert ved biskopene i Uppsala og Lund. Dette etter at biskopen i Bremen lenge hadde prøvd  få kontroll med Norge. Kanskje "statskirken" skal forbli i Oslo sammen med kongehuset? Det er holdbar historiefortelling in situ. Med litt Munch og litt Ibsen så er kulturinntektene sikret.  Vikingskipene går til Tønsberg for sannhetsgehalten. Oslos problemer kan ikke løses ved at arkitektene drømmer. Det er kodet og priset. Her må administreres utenfra, fra statsnivå.

Oslografi

Oslo har et topografisk utseende og identitet som en mjøsby. Oslo er boligby og Oslo er Norges hovedstad. Oslo er vår, Okka by, Okka Oslo. OO. Oslo må finne seg sjæl. Byen har ikke krav å stille til staten Norge. Oslo by, mjøsbyen, har bare fordeler av å være hovedstad. De går i pluss og ønsker mer. Oslo vil bli verdensby, ikke som hovedstad men som kulturbærer. Oslobyen har vært vanstyrt i alle år på basis av statlige overføringer byen ikke har krav på. Dette er bare politikk og kan gjøres om når Norge er tjent med det. Ta hele landet i bruk. Denne bevegelsen er på gang. Moderne teknologi gjør det nødvendig og mulig. Mediekonferanser og innflyging til personlige møter på Gardermoen konferansehotell er deler av statens infrastruktur. Departement og ministre til de større, eller best egnede byene. Stortingsmedlemmer må fris fra “denne sal”, Oslo fris fra sine selvpåførte skader. Norge kan ha to hovedsteder. Nidaros er på gang. Bjargvin har rotet bort sin politiske troverdighet. De s

CONIFA - FIFA

There is a lot of unfinished political business in the world, but watching the documentary of the world cup for unrecognised territories is one perspective worth absorbing. Watch the world cup with the Kurdistan team at theguardian.com . "Unrecognised territories" must be given some form of status. That seems to happen in football, with or without FIFA.  Should the UK enter a unified team in FIFA tournaments and let Northern Ireland, Wales, Scotland and England send maybe amateur teams to this world cup? Would it be a way in to the Olympics for territories? Why are some inside and some outside FIFA's domain? Northern Italy is represented by Padania, a brand new football team. Why does the UK send four teams and why can't Belgium enter Wallonia in FIFA tournaments? Wikipedia on Non-FIFA international football. BBC on CONIFA : The Confederation of Independent Football Associations (Conifa) represents national sides unable to join Fifa.

Oslo Golfby

Flytt regjeringsbyggene til Bogstad og lag golfpark i sentrum. Slik hovedstad må Norge ha.  De store arbeidsplassene må utenfor ringveien. Da kan Oslo sentrum komme i menneskelig balanse. Norge har bestemt.

Politisk Geni

Arbeiderpartiet i Haugesund bestemte seg for å satse på få og store ungdomsskoler. Deretter ba de rådmannen om en bedre økonomisk utredning av saken. Deretter igjen kom argumentene. Påstand stablet på påstand blir ikke til en argumentasjon. Livet leves organisk. Argumentene og diskusjonen og elevenes situasjon er bare fragmenter i det politiske rommet.

Trøffelprisen 2016

Foredragsholdere som tar 50 000 kroner for å snakke 45 minutt får pengene fordi noen vil skryte av å ha vært på foredragene til avdankede reklame og fotballmenn. Det er samme psykososiale fenomenet som de meningsløst rike som kappes om å vise fram hvem de kan kjøpe. "Jeg var på foredrag med den og den". "Hva sa denne den og den, da?" Hva kan man få sagt om reklame og fotball på 45 minutt? Der er så lite å si: "Reklame virker ikke, fotball er ikke et yrke, men en sponset hobby. Basta!" Det tok mindre enn ti sekunder å si fra. Som lærer i ungdomsskolen fikk jeg en gang rundt 300 kroner timen. Fagforeningen anbefalte at vi skulle ha 1200 kroner timen, 4g, for arbeid utenom fast ansettelse. Ingen hadde råd til å leie engelsklærer til korrekt pris. Reklamejabb og babb er altså verdt 50 000 kroner timen uten forberedelser fordi “jeg synes jeg er verdt det”, som Ingebrikt Steen Jensen sa det. Han priser seg selv til 12500 kroner kvarteret. Hvorfor lytter rom

ISIS caused Brexit

Terrorist basics is to create fear. Sending refugees into Europe is a declared tactic. Camping enough of them at Calais put the fear into enough Britons to vote to leave the EU, to visually and physically cut the link.  I do not think Cameron thought of that, nor did his strategists. After all they were in their Think Tank. Splitting the EU as early as 2016 must have been a much quicker result than any strategist could have expected.

Samsung Galaxy Note 7 Design

The Samsung Galaxy Note 7 keeps the water out and the heat in. The battery needs designed cooling. A drilled backplate glued to the battery should do. Who wants to try it at home?

Syrian Onthology

War is not just about outdoing the enemy, but outdying them.

Harness

Is the UK a sovereign nation? The UK is as united as their four football teams; and Team GB!  Even the new olympic women's team has to wear the old harness that is UK.

Én for mye

Én for lite. Det er bedre for bedrifter å ha én ansatt for mye enn én ansatt for lite. Bedrifter fokuserer til tunnelnivå på ut-tagbart overskudd. Det er et bedre mål på bedriftens omdømme og livstrivsel å se nærmere på omsetningsbeløpet. Det viser total livstilstand. Totalomsetning skal ikke maksimeres men håndteres til bedriftens beste. Ikke noe inntrykk er dårligere enn fravær av bedrifter som har effektivisert bort mennesker og lokaler, trukket seg ut av samvær for profittens skyld.

Magna Carta Barons

While listening to Fairport Convention I remembered Magna Carta, not the pop-group, but the document that is the political basis of the United Kingdom. That is where Theresa May is heading. The ancient rule of the barons. Soon she will start a campaign in Europe that will last a hundred years.

Karmøyane

Bilde
Karmøyane er alle øyene som beskytter fastlandet som en Karm mot havet vest der ute. De er: Karmøy, Høvring, Ognøy, Fosen, Austre Bokn, Bokn, Feøy, Vibrandsøy, Killingøy, Sørhaugøy, Røvær og Utsira med andre skjær. Karmøynavnet skal bety en karm, en kant mot havet. Sånn ser det ut. Øya er ikke alene om å beskytte Haugalandet mot havet. Øyene over danner en skjærgard, en skardgard en skåregard mot de største bølgene. Nord for denne skjær og øygarden kvelver havet mot land på Kvala. Gard er beskyttet av skjærene, samtidig som Gard beskytter det nordlige innløpet til Avaldsnes og kongsgarden. Båtfolk fra Bokn går ikke inn i Karmsundets sørlige del. Der er ingen havner der. Om de kom fra havet gikk de innover i Boknafjorden sammen med de avtagende bølgene før de la om kursen nordover. Der ligger den utsatte ferjeplassen Arsvågen og trygge og smule Alvestadkroken og ferjestedet Førdesvik, begge betegnende navn under alvefjellet. Karmøyane verger landet med fjordane og dalstrøka

Brexit deconstruct

The EU should put one, and one condition only to the UK negotiators: “Dismantle the political UK construction." Then EU membership can be accepted for England with Wales, and Scotland as an independent nation. This is Realpolitik.

Reklame Virker Ikke

Reklame virker ikke. Markedsføring  virker. De som sier at reklame virker er reklamebyråer, reklamesponsede medier og innleide forskere. Reklame er infantile forestillinger unnfanget i overfloden. Forbruk og overleving er alvor og for de modige menneskene.

Nummen og Fin

Rosenborg Ballklubb er noe for seg. De andre lagene har lagt seg i komfortsonen bak vårt beste lag. Her trenger man ikke ta ut alt, og slipper å avslutte kampene på stigende seiersrus. 

Sponseskatt

Sponsormidler tigget fra firma som tjener penger er privat skattelegging av disse lønnsomme virksomhetene.  Kommunal sponsing er privates skattelegging av kommuner.  Statlig sponsing er privat skattelegging av landet vårt.  Kommunalt eide og statlig eide firma blir tappet for store summer av private utøvere. Dette ligner på de statsfinansierte idrettsutøverne fra DDR. Skal staten overta NFIF, NSF og NFF?  Private firma blir tappet tilsvarende. Statlig støtte til barn blir til voksenformuer. Skal sponsemidler bli del av lønnsforhandlingene? De er ført under utgifter.

Dobbelt Opp

FKH er antagelig bedriften med høyest lønnsutbetaling etter antall ansatte i Haugesund. Kanskje de har høyest lønnsutbetaling i kategorien bedrifter med under 50 ansatte. Dette må journalistene i FKH Media skrive om. Haugesunds Avis har aldri tatt opp emnet. Haugesund Kommune og Haugaland Kraft fortsetter den økonomiske støtten til millionfirmaet. Eldre pleietrengende legges ikke inn to og to på dobbeltrom. De legges to og to på enerom. Dagens Ap ordfører Mohn må kvitte seg med denne gjelden fra Høyres glansdager før han blir dradd under av faktaforskyvninger.

Fiolintraume

NRK langlesing gir langtenking Sparebankstiftelsen DNB mangler en del Gesù i samlingen.

Firmaet

Det norske landslaget i håndball for kvinner er Norges beste bedrift de siste 30 år. Gratulerer med bronsemedalje i OL Rio 2016!

Det beste vi har

Norges landslag i håndball for kvinner er det beste Norge har. De er bedre enn noe firma, bedre enn noe politisk parti, bedre enn noen yrkesgruppe, bedre enn individualistene. Det er de som skal ha av alt overskuddet, det beste vi har å gi.

Dronemannen kommer

Hun var sint og søkte støtte og forklaring på hvorfor en drone hadde hovret over verandaen hennes. Hun hadde sett operatøren som da bare pakket sammen utstyret i en umerket varebil og kjørte bort. Politiet sa at andre hadde ringt om samme situasjon. Det var en eiendomsmegler som skulle ha bilder av et hus i nabolaget. Det viser seg at dronemannen var en leid inn av en kjent fotobutikk i byen for å fotografere boliger for et kjent meglerfirma. Et typisk eksempel på at kvalitet og ansvar minker for hvert ledd i kjeden. Dronemannens facebookprofil viste bilder av ungjente i undertøy. Dette var tydeligvis ikke noen kunstner som uttrykte vesentlige felles følelser mennesket kunne kjenne seg igjen i. Han hadde særinteresser og forsøkte seg med klisjéen frilansfotograf. Utenfor verandaen gav han seg ikke til kjenne. Dronene egner seg til å fotografere verandaer og andre private områder som stuevindu. Mens den er ute og fotograferer hus i sør fotograferer den like gjerne stuevinduer og

Auto mobil mobil tele fon

Overskriften er en kode for en en person som kjører bil og samtidig snakker i telefon. Fremtiden vil bli Autofon. Den selvkjørende bilen blir en telefon som spør oss om vi vil bli trans-portert dit billedsamtalen kommer fra, eller sette opp en avtale. Vi får håpe at selvgående biler får ned antallet drepte og skadde. Da har de en stor fremtid, selv om stressnivået stiger hos de ambisiøse som måtte bli holdt igjen i trafikken til fordel for systemets helhetsbilde. Vi får nye sertifiseringer av oss reisende. Sertifikat for manuell styring av autofon og andre kjøretøy. Krever mer opplæring over tid enn vi har i dag. Sertifikatfri autofon der et oversystem styrer hele trafikken i et kvalitetsikret område som tettbebyggelse med bolig, shopping, skole, fritid. Disse sertifikatfrie autofonene kan da nyttes av alle. Vi kan snakke i telefonen, se film, kjøre i rus og alle de tingene menneskene gjør mens de kjører og krasjer automobilene. Dette blir den store oppgaven til det selvgåe

Kommentatorskolen

Sportskommentatorer er alle steder på TV. De er viktige for opplevelsen av sport. Derfor må de trene mer. Vi trenger kommentatorlinjer på folkehøyskolene og høyskolene. Kommentator-studentene må trenes fysisk som sportsfolk, fonetisk som sangere, de må trenes i å oppfatte og beskrive situasjoner, de må trenes i respekt for hva mennesket prøver å få til. Dette er ikke kaffedrikking med gode historier attåt. Det gjelder kvaliteten på nåværende TV og kommende mediaunivers.

Etter sommerferien

Det samler seg opp i løpet av en regnsommer. Øverst på inntrykkslisten står manns vold mot mann, kvinne og barn. Vi har lover for å lage et levelig samfunn mot vold. Mot disse lovene står voldsmennene med sine supportere. FKHs tilhengere, Måkeberget, holdt oppe plakaten "Haugesund Konebankerklubb" i lange tider uten kommentar fra FKH, FKH Media eller TV Haugaland eller Haugesunds Avis. Jeg har forlengst fulgt foreldregenerasjonen til graven. De må få et rom som bare er deres i siste del av livet. En gang på sykehus våknet jeg om natten av mannen ved siden av og pleiere som raskt trakk forhenget. Neste dag var nabosengen borte, uten forklaring. Dødsannonsen kom noen få dager etterpå. Samme gjentok seg for en tante. Dødspusten kom hos den andre pleiepasienten i rommet hennes. Tanten min ble redd og trodde at hun skulle dø selv. Det ble ikke det halvåret. Helseleder i Haugesund kommune, KrFs Tom Landås truet ikke med å gå av pga romsituasjonen. Den stod han for. Han sa fakt

Gard på kvar hodl

Gammelnorsk har to ord, hol og holl. Hol skrives også hul i vår tid og betyr en konstruksjon uten innnhold, et tomt skall, en hule. A hollow på engelsk. Holl på gammelnorsk og islandsk betyr en haug, en topp, det uttales hoddel. Ordet er det samme som engelsk huddle som igjen betyr å hutle, hutle sammen. Slik får vi klyngetun der husene hutles sammen på en haug. Alle som har vært på Jæren har sett veiskiltet til Kaffiholen og stusset ved denne anstøtssteinen i språket vårt. Kaffi? Kanskje noen har en god forklaring? Hodlen er bygningene på en haug. En haug var en há. En hodl var en haug inntil den ble bebygd med flere bygninger og kanskje til et klyngetun. Hodlen er ikke et fast geografisk punkt, men et menneskefenomen, en sosial hending ettersom folk hutlet seg sammen der det var best å bygge. Verbet var å hodle, å hutle.

Donaldisme

Jeg leste Donald som liten den gang vi var sikre på at det var NATO som kunne beskytte oss, og ikke et samarbeid med Sverige. Nå kommer kanskje ikke NATO likevel, de skal tenke på det! Og vi som har kjøpt jagerfly av Donaldlandet, i beste tro! Kanskje vi skal levere flyene tilbake. Vi er blitt lurt på bruksnytten av kjøpet. Kanskje en ny union med Sverige kunne være bedre enn frihet under USA?

40 styrehverv

Sikreste tegnet på at man er nyttig idiot, en nikkedukke, er antallet styrehverv en har. Se opp for nikkedukkebestyrerne!

Nidaros bynavn

"Hertug Skule for til Nidaros og budde seg til å fare inn i Trondheimen for å kreve ekstra fra bøndene." Så seier Håkon Håkonsons saga. "Landet ved fjorden heter nå Trondheim" Så seier Orknøyingenes saga.

Høyrerikdom

Det er greit at handelsfolk blir ufattelig rike, men bønder må reguleres på beite inntil de blir skinnmagre. Et svinn i bestanden er del av driften, før det som egen post!

Levende Svanesang

Når Mjøsas hvite svane har seilt rundt Mjøsa, og NRK har flyttet til serveringsmiljøet på Tjuvholmen gjør jeg meg klar med min skute. Jeg får den bygget i Rosendal i Hardanger der de nok bygget Osebergskipet. Min skute skal være en replika av D/S Constitutionen. Som en sort svane skulle den seile i lystfart på kryss og tvers i hele Oslofjorden. Vi skal krysse opp og ned, der Glomma renner ut, rundt Færder og opp alle byene. Avstandene Lillehammer - Minnesund og Oslo - Færder er like lange. Selskapene ombord får stige i land på alle de interessante småstedene som Osebergskipets grav og rette omgivelser... Skibladner ligger til kai i Gjøvik. Constitutionens hjemhverv skulle være Horten. Den sorte Constitutionen og den hvite Skibladner, Odette og Odile, skulle bytte passasjerer som dobbelcruise. Og ja; Operaen i Oslo kunne sette opp Svanesjøen i seilesesongen.

Jernmannens søndag. Et notatark

Fredelige søndager er fri for maskinarbeid i hagene. Det er fred i sinnet, men lufta er fri for alle. Jernvognen er i luften. Noen har leid inn helikopter for å bryte morgenfreden. Jernmaskinen flyr over hagene for å filme jernmennene. Lydbølgene er harde. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Jernvognen Hvem kontrollerer luftrommet? Nærmeste jagerfly er på Ørlandet. Karmøy, Haugesund og Sveio. Kommunesammenslåingsgrind. Nyord: Ironmandagen. Jerngrind. Område for Ironman. Reklame for reklame. Haugesundspenger. Det klinger ikke så bra som Sognapeng, men det er samme valuta, brukt annerledes og kommer fra kommunen. Jernring med helikopter over hodet. Ein store dag for byen. De e dødskule atletar, altså. Barra å komma i den formen! Deltakerne lever av triathlon, tjener penger på det. Hvorfor skal da kommunen støtte med penger? Dette er en pengemaskin. Finansier den av overskuddet. Det er standard bissniss, det. Å suge kommunale kassen er dårlig gjort. Folk langs løypa med bjelle

The Sovereign’s personal property

I tried  to help the Remainers in less than 140 words on Twitter: “Brexitis cure Drop the UK construction. Independent England/Wales, Scotland and one Ireland would all be welcome into the EU.” There was litle response to my carefully selected words. Here is an extreme, but doable solution, too long for Twitter. Those who really must live in the EU move to Northern Ireland to live in temporary Calaislike camps, or more conveniently just pro forma. Then the English Sovereign gives Northern “Ireland back to the Irish” and they're all back in the EU again. Not exactly England, but you're in where you want to be and free to go where you want to, England even.

Underholdningspakken

Underholdningsavdelingen i Haugesund kommune gir oss Ironman FKH Filmfestivalen Sildajazz Teater m.m. Regnestykket går ikke opp, men gøy er det!

Jernmannens vind

Det halve Ironman Haugesund 2016 stenger av halve Haugesund i en halv dag. Jeg ønsker ikke et helt Ironman-arrangement til by'n. Ikke noe arrangement trekker utenbys folk til byen utenom arrangementdagene. Ingen bosetningsvirkning. Hoderegning for hotellene gir 50 tilreisende i tre netter gir 150 overnattinger til en rabattpris på 1000 kroner per overnatting. 150 000 kroner bruttoinntekt minus ekstra utgifter gir lite fortjeneste. Ironman vil ha betaling for å arrangere seg selv i Haugesund. Da er Haugesund kommune kunden deres. Ironman fikk 500 000 ett år og 400 000 nå. Dette er dårlig butikk for Haugesund kommune. Bedrifter i Haugesund tier om den økonomiske virkningen fordi den er så liten. Omdømme-effekten er tomt prat. Omdømme må måles i tilreisendes forbruk eller investeringer. Alt annet er "bare idelig tomhet" som Predikeren sa 3-4 tusen år siden. Jag etter vind.

Folkemobilitet

Om Norge ønsker en mobil arbeidsstokk må vi alle være mobile. Vi må ha et eget ønske om å bo i andre landskap enn der vi vokste opp. Det må også være lett å flytte tilbake, bli mobil, velge landskap igjen. Nærings og statsfunksjoner må desentraliseres for å oppnå komplett mobilitet mellom nodene. Da vil alt gå så meget bedre.

Nyfylking

Når kommunesammenslåingene på Haugalandet er fullførte står bare ett spørsmål igjen: Skal vi tilhøre Rogaland eller Hordaland? Hordaland gir Hardanger og Rogaland gir Ryfylke. Hva vil Hardanger og hva vil Ryfylke? Haugalandet er del av begge. Skal vi ikke lage ett fylke av Hardanger, Haugalandet og Ryfylke? Jo! Så kan Bergen få bli den bystaten de ønsker å være. Jeg er sikker på at Stavanger har lignende planer i magen og ryggmargen.

Treningståke

Syklister som påstår at offentlig vei er treningsstudioet deres sier at de kommer til å bli så gode som Veitrafikkloven tillater. Da er veiene et uegnet treningsstudio for ambisiøse sportsfolk.

Internalized English discipline

The English footballers can't tackle, nor dribble Icelandic gamechangers. How does the UK tackle Brexit? Same as in football. Here is the solution, the Gordian knot to be cut. Dissolve the UK. It is an obsolete political construction. England and Wales, happy together, Scotland and an Ireland united again, will all be comfortable inside the EU and the number of footballteams to the European Championship will be reduced from five to three. Both Germany and France could have deployed three quality squads, but it is football, not a war. The whole team needs to support the failed dribble. Dare to dribble! Produce history instead of blame.

Gratulerer Island Euro 2016

Minst tre ting tyder på at norske fotballspillere er gode nok til å delta i et EM i fotball. Publikum vil betale for å se dem spille, profesjonelle klubber betaler dem for å spille sammen med Euro 2016 spillerne, og de  er tatt ut til landslaget blant alle våre beste. Noen binder opp intelligensen i laget utenfra. I neste kamp skal Norge spille fotball slik faget krever, ikke etter synsing fra eksene i fotballriket Norge.

Etne Spin-off

Fjordlandskapet gjør ferdsel retningsbestemt. Etne må skaffe seg tunnel til Sauda. Da tar de i bruk gravitasjonskraften rundt Etnefjellene og flytter Sunnhordlandsmaterie til Ryfylke og Ryfylkematerie til Sunnhordland. Sort hull energi. Saudefallene, Etnefallene, Ølen, Sandeid, Vikedal og Ropeidfallene. Energirike Sand og Suldal vil ønske strømferja i drift kontinuerlig. Etneelva og Suldalslågen i fri flyt.

Etnes Kyrping-Orm

Far til Erling Skakke var fra Kyrping. Der ser vi hva innvandring til Etne kan føre til. Kong Magnus Erlingsons bestefar kom fra Kyrping. En Saudatunnel er mer enn en linje mellom Sauda og Etne. Det blir en ring rundt Etnefjellene. Området er på størrelse med London som vi kjenner byen. Greater London er på størrelse med området innenfor vårt område fra Skånevik til Nesflaten, Fjæra til Sandeid. Kong Magnus Erlingsson (1161-1184) sloss med birkebeinernes kong Sverre og er en viktig historisk figur i den norske borgerkrigen. Etne har mer enn tunneler å grave.

Vosseplassen

Voss har en annen funksjon enn sattelitt til Bergen. Som node i det indre Vestlandet har byen Sogn og Fjordane i nord og Hardanger i sør, Telemark og Rogaland i naboskapet. Hallingdal og Oslo er over Hardangerbroen. Bruk den for Voss!

Our President

Når vi har avviklet kongehuset trenger vi ikke sette inn en president. Det ville ikke ha forløst noe som helst. Celebrity of the Year skal representere Norge. Det ville ha satt fart i uttaket!

Okka by Oslo rest

Hovedstadsfunksjonalitet som ikke sorterer under Oslo Byråd: Karl Johans gate Slottet Nasjonalteatret Stortinget Regjeringskvartalet Universitetets sentrale eiendommer Nasjonalgalleriet Den Norske Opera Sentralbanestasjonen Youngstorget m.m. Dette er prima eiendom med vekstpotensiale dersom Oslo har noe potensiale utenom å være hovedstad. Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen har vist at de kan. Norge har ikke bruk for én sentral hovedstad. Det er en tanke så gammel som kongedømmet. Oslos problemer med å fungere som by og hovedstad må løses av Norge. Logistikkproblemer ved å spre statsfunksjoner til hele landet er mindre og løsningene mer fremtidsrettede enn å bygge flere rutsjebaner inn til Oslopølen. (Hvem var det som syntes at det var svære greier å si “Oslo Pool”?) Norge har faktisk anledning til å være ledende i statsadministrasjon. Vi er små nok til å tenketanken og kommunisere innad og utad til verden. Har vi en Osloavtale?

Vyrde Etnebuar

Etne-Soga, Første Bandet. 1968. Første etnebu i soga er Bjørn fra Studla i Olav Trygvasons saga. Han var med ombord i Ormen Lange i slaget ved Svolder. Erlend fra Gjerde var med mot Olav den Hellige Haraldsson ved slaget på Stiklestad i 1030. Sammen med Aslak fra Finnøy. Begge ble drept. Orknøysagaen forteller om Kyrpinga-Orm på Studla i Etne med de to sønnene hans Ogmund og Erling. Vennskap mellom Ragnvald jarl på Orknøyane og Kyrpinga-Orm. Forfatter antar slektskap mellom Orknøyjarlene og Studlafolket. P.A. Munch finner det mulig at dronning Ingrid bodde hos Kyrpinga-Orm da hun gikk med den kommende kong Inge. Erling Skakkes bror Ogmund Ormsson var gift med Ragnhild Skulesdatter. Skule var Tostigsson, sønn av Tostig jarl som var med i England 1066. Så seier Etnesoga.

Vestlandsskolen

Forbindelsen Sogn til Haugalandet går gjennom Hardanger. Det historiske snittet er at folkevandringene foregikk i indre strøk. Trafikken gikk over eidene, over angerne og gjennom førdene. Hardanger har så mange dårlige erfaringer med Bergen at dette nord-sør tråkket gjør Hardanger til sentrum i et Vestlandsrike. Sogns potensiale blir tappet på hjemmetunet og ikke i Bergen. Sognapenga forblir i Sogn. Møre får kontakt med Vestlandets indre verdier. Skipsbygging er levende her som vikingskipene ble bygd. Bryggeriindustrien kan bli som Skottlands. Bergen og Stavanger kan bli to forbigåtte bysentra med sine egne problemer og egne bein å stå på. En indre Haugalandregion, f.eks. Vindafjord med Sauda kan vokse med Hardanger og Sogn. Byene skal ikke beve, men innlandet vil vokse og bli tiltrekkende på egne premisser. Vestlandet får ryggen reparert. Telemark får steder å dra. De som aktivt motarbeider Haugaland som region har gjort stort hogg mot indre strøk. Når politikerne ikke kommer se

Vernebil

Jeg har tenkt naturvern og bil siden jeg fikk høre om Romaklubben 1971. Femti år senere begynner det å skje noe innen faget. Bensinbilsalget er stanset ved diktat 2025. Hvem kjøper nye biler nå når de er utfaset og verdiløse om 7 år? Hvem er dumme nok om tre år? Hvem kjøper el-bil nå når verditapet er størst? Det er bare bilimportørene som tjener penger på å lure Norge til å bytte biler. Først til diesel, så til el-bil og nå til å kjøpe nybil som stuper i bruktverdi innen 2 år. Hvem er de anonyme bilselgerne som vandrer i Stortingshallen og i korridorene? De er gjengangere. Fossile ego. [http://www.clubofrome.org] [https://no.wikipedia.org/wiki/Romaklubben]

Et strøk av diktatur

Miljøpartiet De Grønne, MDG, vil verne mennesket og naturen. Derfor er de imot krig. De har ikke noe i programmet om hva de skal gjøre med saken. De satser i stedet knallhardt på eksosfri shopping i Oslo sentrum. MDG er for naturen og menneskene. Hvorfor har de ikke saker mot biologisk manipulering av oss nærmeste? Hvorfor skal vi produsere biologiske roboter til å gjøre arbeidet, eller stå for det høye forbruket. MDG bør begynne der det monner, og få ned forbruket i de største forbrukerlandene i verden. Da skal de få respekt. Det de driver med i dag er taburettsikring ved standpunkthopping. Partiet forteller velgerne sine og oss andre hva vi skal godta og hva vi har godt av.

Bilveibeltet

Lettere å kjøre bil til og i Oslo. For bil skal der kjøres. Forbruket skal holdes oppe. Koste hva det koste vil. Milliarder. Prising er uten virkning. Bensinbiler vil bli ettertraktede bruktbiler hos naturvernere om 10 år. Tilbud, etterspørsel og idéstyring er kraftig markedsføring. Vi skal ikke nekte elgen å gå inn i solnedgangen ved atomkraftverket.

Bakteriecrawling

Norge bygger seg selv, dessverre, uten arkitekt eller byggmester.

NGO tinget

Noen private organisasjoner er nyttige. De kan møte i et samleting rundt Statsstøtten for å komme frem i oversiktlighetens lys. Noen er internasjonale med sine norske grener. Andre er nasjonale og noen er privatpersoners karrierer. Hva skal du bli når du blir stor? “Generalsekretær i min egen organisasjon basert på statsstøtte, vel!” Det blir flott det. Å eie sitt eget kontor off-Karl Johan, med møtelokaler, sekretærer og kursvirksomhet og lokallag i hele landet. Hvordan kjenner man igjen en slik organisasjon? Samme leder i alle år, evangelisering, fastbitt i usikre politikere og journalister. De nytter aktivister. En gang jeg kom inn til Karl Johan ble jeg kontaktet av en fyr som spurte meg hva jeg ville ha, underforstått illegale substanser. Jeg kan sverge på at han hadde krøllet hår på hodet og angst for fremtiden.

Belgia 3 - Norge 2

Hvorfor gikk lederen vår og skreik på frispark fra sidelinja? Når mistet han oversikten? NFFs feil er at de har blitt ganske gode på feil tidspunkt. Andre må overta.

Låtefossen i Hardanger

Rasteplassen Látrfossen stemmer med kvilested for hestene. Der kom man til vannet. Látra betyr å hvile.

Ryvarden i Sveio

Ribben Ryvarden. Navnet er urgammelt og enkelt. Les 263 ord om navnet på Hogaland.

Byens arroganse

Hverken Haugesund eller Stavanger har en god hånd med naboene. Oslo som hovedstad, Stavanger som fylkeshovedstad og Haugesund som regionshovedstad lykkes ikke i å inngi tillit. I kommende forhold skal de gi opp seg selv for å bli assimilert del av det nye værendet, det nye vesenet, regionen. Heller være seg selv nok og ta en nabokrangel.

Demarkasjonslinjen i næringsfeltet

Du vet du har med amatører å gjøre når politikerne krangler over en nabostrek istedet for å bygge både én og to regioner. Det blir Høyre sa ditt, og Ap sa datt, Frp med Krf og linjen blir til hypnotisk slange. Paradis var en region.

Kommunerov

Haugesund har ikke bare Norheim og Vormedal i eiersiktet. Vi skal ta tilbake Torvastad siden Skåre allerede er integrert. Med belegg i selve historien, før vikingtiden, da Varin var konge i Skåre beseiret han kong Augvald som igjen ble slått i slag av kong Ferking. Dette er det historiske ugjorte arbeidet; å ta Ferkingstad. Da står bare Skudenes igjen. En gang var de selvstendig kommune, helt alene, uten allierte over fjorden. Siden Karmøy ikke klarer å bli med i en komplett region.

En pjesjisjejing

Ironman Inc forlanger at Haugesund stenger av halve byen for Ironman Haugesund. Penger skal de ha for det også! De forlangte 1 million, og fikk 500 000 kroner det ene året og 400 000 det neste. De kunne visst arrangere rimelig, likevel. Det var bare prinsippet. Sykkelløp som Tour of Norway og lokale Hårfagrerittet gjør det kort og effektivt. De er velorganiserte. Ironman Haugesund flyter ut. Hvor går overskuddet?

Vårt lille EU

EU synes som et  forlokkende demokrati etter at Frp/Høyre har tatt for seg av Norge. Norge har vært for stort for Oslo. Derfor har vi hatt samarbeidsskepsis. Distrikt har forblitt distrikt, for langt borte til annet for maktsenteret enn å utstede bannbuller om eiendomsrettigheter og straff. Dersom Norge flytter eller øker statsapparatet til å inkludere resten av landet vil euroskepsis avta. Der er en fare for at EU blir et problem over hele Europa men vi i Norge må forholde oss til at Norge selges som privateiendom til Europa, Kina og andre steder. Hvorfor er norsk kapital fraværende? Hvor er den? Hvorfor er norsk landbruk truet fra kontor og bolig i Oslo? Hvorfor fikk vi aldri et politisk forhold til Sverige etter andre verdenskrig og under den kalde krigen? Hvorfor lot vi dem klare seg alene mot Sovjetunionen? Hvorfor ville ikke Sverige ta imot norsk kapital gjennom Volvo, mens kinesisk kapital var ok? Hvorfor er Forsvaret vårt dårligste prosjekt? Hovedstaden produserer skep

Innbilt eiendomsmegling

Høyre mener at de eier landet og kan selge det som de vil, helt etter sin egen trang til penger. Når de eiendomsløse Frp'erne føyer dem mot egen berikelse er Norge borte som nasjon. De som støtter de innbilte eierne av landet i å selge ut er de underdanige ansatte.

Taburettavgift

Siden Arbeiderpartiet ikke klarer å sette navn på det: Flyseteavgiften er uvesentlig. Økt skatt på høye inntekter og gjenimport av skjult norsk kapital er rette sakene å drive for et Høyre som mister folket.

Ny dil

Høyre er i politikken for å klore tilbake skattepengene til egen nytte, så de har råd til å stashe til en annen gang. Arbeiderpartiet kan starte børsnoterte bedrifter uten adgang for enkeltpersoner til å få tak i urimelig del av utbyttet. Mye er tapt til det høye forbruket. Der er håp i hengende fremtid.

Karmøy i oppløsning

Separatistbevegelser i gammelkommunene. Gamle haugkonger rir igjen. Skudenes ut av unionen! Frihet til å forhandle med Stavanger! Åkra vil ikke mer. De kan håndtere Vea og Kopervik, men etter gammelt er alt nord for Eide bare heft. Kopervik ønsker seg Bokn. Torvastad og Avaldsnes har bedre forbindelser til Haugesund og Tysvær enn til Kopervik, Åkra og Skudenes. Frihet for småkongene i sør!

Ekstraordinært sponsorevent for FKH Media

Sak 1: Reklame virker ikke. For å selge må en levere på det fysiske markedet; hylleplassen. Viking 3 - FKH 2. Det er reklame og media som sier at reklame virker. Bransjen sier det selv. Brann 1 - FKH 0. Det er mulig reklame fungerer mot et motivert hjemmepublikum. Hvem blant hjemmepublikum abonnerer på strøm fra annen leverandør enn Haugaland Kraft og trenger påminningen? Haugaland Kraft har ingen effekt av pengene de gir til FKH, bortsett fra vin i glasset for kommuneansatt representant på FKH Medias partnerevent. Til sponsorene sine sier FKH Media at reklame virker. Hvem på Haugalandet har investert i Stavanger eller Bergen fordi Brann eller Viking spiller stor fotball? Hva om FKH ble eneeier av Stadion og solgte den tidligere storstuen til blokkbebyggelse? Ville det ha vært et problem for Haugesund kommune? Vi har baner og tribuner til flere amatørlag, friidrett og festivitas.

Vår del

Dersom bilen er problemet kan problemet bare løses av de bilproduserende landene. Kanskje de vil, kanskje de ikke får det til. Vår innsats må gå på å gjøre samlivet tålelig ved klok politikk. Debatt om bilbruk har ikke vært om forbruk, men om komfort i byene. Styringsmidlene har enten vært skattelegging eller diktat. Diktaturet er aldri langt unna, som styringsform eller partiledelse. Forbrukerproblemet er ikke et påskudd til diktat. Det er en utfordring til det beste i oss, til å "leve for hverandre". Motivasjonen blir å få noe ut av det, ikke å ta andre.

Del veien, del stien

Plakatene langs hovedveien, langs Ironman Haugesund 2016, ber oss om å ta hensyn til syklister. Siden vi har sertifikat har vi lovet å gjøre det. Vi håper for bare livet, vårt og andre trafikanters. Hvorfor tillater syklister seg å sykle fort på gangstiene? De har forbilder i massekrasjene i sykkelløp. Skal vi fotgjengere bli dradd inn i dette kjøttslaget? Gi dem en gratis velodrom. De har ikke vett til å si nei takk.

Sykkelbølle

Grusstien ved Gardsvik, Haugesund er vid nok for to å gå ved siden av hverandre, vid nok for to til å møtes. Da jeg hørte sykkelhjulene bak meg hoppet jeg ut av stien i skrekk, for her gikk det fort. Mannen var stor og tung der han tvang jernmaskinen framover i 30 kilometer i timen, uten å slå av. Farten drev ham til å kutte svingene. Om jeg ikke instinktivt hadde hoppet ut av veien hadde jernstyret truffet meg i ryggen fordi jernmannen trengte all plassen i veien. Han trente til Ironman Haugesund 2016, den konkurransen som kommunen betaler. Om jeg hadde hatt en jernstang til overs?

Norge 3 - Island 2

For Island var det en treningskamp. For Norge var det en prestisjekamp. Mange bra spillere. Det var for sent å være god. Vi trenger bedre landslagsledelse og forbundsledelse. Noen som kan være gode når det gjelder. Det viktigste var kommentatorene. De har ikke trent på hverken språk, innhold eller verdighet. Hvordan kan vi se EM i fotball i Frankrike uten disse kommentatorene? Det er ikke så bra å sette på bakgrunnsmusikk fordi publikumsstemningen går tapt. Kommentatorene halverer verdien på kampen. Hva skjedde med oppfinnelsen der vi kunne velge lydkanal, f.eks. engelsk, tysk eller fransk til samme arrangement. Og islandsk?

Kvadraturby

Humanetikerne i Tiden lagde sin egen "utenfor oss" figur i kongen, den forsinkede renessansekongen Kristian kvart, som var interessert i alt som bevegde seg. Han var den fjerde Kristian og var samtidig med industrialismens håndverksmessige begynnelse innen gruvedrift. Det virker som om kong Kristian kvart ikke fikset utenrikskriger. Legningen passet til innenriks sysler som musikk, hårfletting og å anlegge rutemønstre i terrenget. Et kvadrat har fire like sider. Innen byplanlegging skulle et kvadratur være et rutenett av slike kvadrat satt ved siden av hverandre. Byplanleggere benyttet geometri for å legge ut gater og hus i Oslo og i New York's Manhattan . Få av disse rutene var kvadratiske. Likevel ble de sammen kalt kvadratur her hjemme.  De kvadratiske kvartalene som finnes i norske byer er så få at de er innenfor tilfeldighetens marginer. Kvadraturenes sannhet er at de er rektangulatur. Det høres ikke så kulturelt elegant ut. Ordet kvadratur har sin munnklang