Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2018

Spør Lokalavisen

Lokalaviser har vært dannet av lokalinteresser og har fortsatt som talerør for særinteresser. I verste fall har redaksjonsmiljø tjent personlige interesser i og rundt lokalavisen. Oppkjøpet av lokalaviser bunner i innsamling av alle annonseinntektene betalt inn lokalt. Investeringsselskapet A-Media har enkle driftsutgifter. Lokalredaksjonene går på sin egen oppvarmede luft. Annonseinntekten er som skatt på håndverkere, butikeiere, butikkleiere og andre som jobber og står på med barnetro på reklamens makt til å skape gode tider. Lokaljournalister skriver om de uinteressant nære ting. De regner seg ikke fram til at tallene går opp. Det første regnestykket blir hvor mye de profesjonelle fotballklubbene har kostet kommunekassen de siste tjue årene. Når kommunen er eier av fotballstadion er dette en driftsbygning på minussiden i regnskapet fordi den blir lagt beslag på av et fotballfirma som får direkte sponsorstøtte av kommunekassen eller kommunalt eide firma. Fotballklub

Tankesmie

En tankesmie høres lettere ut enn en tenketank. Bildet er vennligere, men ikke vennlig. Smedene og besøkende må ha verneutstyr. Vi hadde smedhytter og lukkede smier som tok fyr. Der krevdes mye energi og smeden ble svett. Gnistregn kunne tenne på omgivelsene og brenne gård til grunn. En digital tankesmie krever sin innsats av menneskene som sitter ved sine prosessorer, batterier og lysende skjermer. Vi brenner tid og energi okke som er.

Tenketanker

Når vi skal vurdere en Tenketank er det første vi må se etter om det er en beltetank vi har med å gjøre. Dersom det er en tank som skal beskytte innholdet, eventuelt prosesser inne i tanken må vi vurdere størrelse, materialvalg, sveisemetode, inntak og utløpsventil med sikkerhetsventiler. Det skal være mulig å tappe en tenketank. Den skal ha sikkerhetsventil for å tåle det ukontrollerte trykket inni. Alle som har drevet med hjemmebrenning vet noe om dette. Gjæringsprosesser på innsiden presser seg til utsiden. Det går ikke an å isolere innholdet i en trykktank. Osmotiske prosesser omdanner pakningene. Luft må til og vedlikehold skal hindre lekkasjer til offentligheten. Oppstiging kan medføre døden.

Nasjonal Samling Og Splittelse

Under nazi-okkupasjonen av Norge ble NS-holdninger publisert av myndighetene. Nå publiserer vi holdningene våre selv og likheten er slående. Kan vi anslå at 30 % av dagens befolkning fremdeles har de samme argumentene   som Nasjonal Samling brukte i propagandaen?

Politikermot

Rødt fremmet mistillitsforslaget mot justisministeren. SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stilte seg bak. MDG gikk under radaren, men var med de også. Alle stillinger har en instruks og den skal følges. Eventuell personlighet får en ta med på kjøpet, men det er aldri aktuelt at en minister skal få leve ut personligheten sin. Venstre, Høyre og Frp forstod aldri privatiseringen av justisdepartementet fordi de ønsket det var mulig. Krf så det som forhandlingskort. Nå krever de vel plass i regjeringen. Krf burde lært at når de nå har stått på egne bein i en storm visste de hvem de er. Potensialet deres er alle de menneskene som er i den forviste norske kirken og hjelpearbeid for andre mennesker i Norge. Om de bare kunne trekke tilbake “den klamme prestehanda” de har gitt til Frp, Høyre og Venstre. Handa Hanna Kvanmo så var den som var inne i varmen og ikke ute i arbeid for menneskene.

Høyre I Bur Med Demonene Sine

Vi har sett den politiske frykten i statsminister Erna Solbergs øyne. Det er ikke frykt for kamp og motstand, men frykten ved ikke å kunne stole på sine selvvalgte partnere, den klassiske frykten over å ha blitt forrådt av frigangare man tok inn i buret for å temme med tukt og arbeid. Høyre overtok et fiks ferdig sosialdemokrati fra Arbeiderpartiet. Nå må partiet se innover seg selv. De må ikke være så skremte at de tar kontakt med Cambridge Analytica, firmaet som har vært kjent som et dårlig partnervalg siden 2014/15. Først nå benekter Høyre forhåpningene de hadde til CA. Høyre har folk som følger med og skulle ha visst bedre. Partiet kunne også ha kontaktet det norske folket direkte, evt gjennom facebook der alle er likevel. Frykten for Fremskrittspartiet, barnet som biter, har sittet langt inne. Frp hindrer Høyre i å favne som Arbeiderpartiet gjorde. Det er på tide å lete etter nye partnere. Politisk diskusjon og eksistensrettighet er demokrati. Å fordele statsmidlene til

Aksjenor Samler Penger

Typisk å selge seg ut av eierskap for så å kjøpe seg inn i såkalte bærekraftige selskap. Det nye navnet skal kunne bære oppe ikke bare aksjeverdien i Equinor, men den samlede verdien fra oljeindustrien skapt i norsk historie. Statoils ledelse så på med gru at olje ble blinket ut som syndebukk for livets tilstand. Derfor ville de gjøre som Oljefondet. Opptre anonymt og lettselgelig.

Sosial Lavalder

Politisk storm på sosiale media. Rådgivere uten sosiale ferdigheter. Minister som ikke bryr seg om stillingsinstruks. Egokultur og monokultur. Internett ble lagd av noen andre som er eldre enn oss. Mobilene våre ble lagd av noen andre enn oss. Bilene og veiene ble lagd av noen andre. Maten blir lagd av noen andre. Vi er hjelpeløse uten “noen andre”. Dersom vi skal importere alt vi tror vi er, så har vi ikke skapt noe for andre, og heller ikke for oss selv. Vi klarer det ikke selv. Vi tror på oss selv, at vi er enestående og at vi kan gripe over andre. Til det trenger vi en lederfigur vi vil ligne. En som gir oss lov til ugjerningene, en som har gjort det før, eller ligner på en som har gjort det før. Dessverre er vi ikke kvalifisert til denne vurderingen, derfor må vi møtes til tings.

Variabel IQ

Som vi varierer i blodtrykk varierer vi vel også i IQ i løpet av dagen. Ikke la tallene bety det samme, men blodtrykk og pulsslag kan variere sterkt. IQ kan nok også variere etter som man arbeider med en sak og tar alle sansene, alle de eksterne følerne, i bruk. Når neseborene vibrerer.  

Borgerlig Silkedannelse

Den gang man kunne undertrykke ansatte og likevel forlange dannet oppførsel av undertrykkere og offer.. De frie menneskene bestemmer selv når de har fått kompensasjon for skyld. Slik var det i sagaens vikingtid, og slik er det nå. Det er ikke overtrederen eller dennes medfeller som skal bestemme når boten er gjort. Det er ikke statsminister Erna Solberg, men Jonas Gahr Støre som skal bestemme. Dersom Erna Solberg er gått lei av politikkens strev kan hun bare legge seg ned i Sylvi Listhaugs blomsterseng. En lærer svarte en gang på spørsmålet om hva han skulle si om foreldrene reagerte på oppførselen hans. “Da ville jeg ha sagt unnskyld, og fortsatt som før.” Før noen spør kan jeg si at saken ble både administrativt og rettslig behandlet, men den viser at ekstreme holdninger og ære ikke er samme sak. Sagaens dramatiske kamper om hevn og ære var alltid basert på tingets mening og om den fornærmede part godtok den boten som ble tilbudt. Der var ingen silkehansker men et demokrat

I Rosa Blomster

Bilde
Sylvi Listhaugs promobilder viser henne i blomsterseng og med rosa leppestift mot rosa bakgrunn. Dersom hun søker politisk selvmord finnes der presedens. Shakespeares Ophelia i Hamlet henger i Tate Britain og bildet er på Wikipediasiden om Ophelia (painting) . Billedspråket inneholder Listhaugs kristne kors, et lite arvet symbolsmykke for å overbevise de ultra-kristne Krf’erne om at hun er den hjemvendte lederen deres. Man kan spørre seg hvorfor der er så mye hat på facebook og andre steder. Det arketypiske hatet i moderne Norge er Herrefolket mot Slavene, Rikfolk mot fattige, Borgere i Allianse med Bønder mot Arbeiderne i industri, og landbruk mm. Ingen liker en slave som gjør seg fri av seg selv, en opprører, en frihetskjemper. Drapene 22. Juli 2011 var politiske handlinger. Ap blir nektet å kjempe for livet, for noen øyner enda en utryddelse, den fulle utradering av Ap fra makten. Krf er i ferd med sin største Judashandling ved å støtte Høyre, Krf og Venstre i forsvar

Svarte Oljetanker

I California hvor alt blir til gull og tull skal oljeselskapene saksøkes av frontfigur Arnold Schwarzenegger for å ha tatt livet av mennesker i store, californiske tall. Arnold Schwarzenegger har gjort gull ut av tull før, og er på ‘an igjen. Byutvikling og byplanlegging er menneskets utfordring. Historien forteller om fortetning, problemer, tilpasninger og dårligere kår og lokkende muligheter når vi flytter trangere sammen. Handlesentra ble flyttet ut på landet på 1930-tallet. Dette var mulig fordi bilen ble masseprodusert og billig. Snart foregikk menneskets liv utenfor bykjernen mens arbeidsplasser forble igjen i byene. Ansatte dro på sentrumsjobb i bilene sine. Flere kjøpte bil og sentrum fikk for mange biler. Politikere og byplanleggere hadde da to muligheter. Flytte arbeidsplasser ut av sentrum til strategisk gode utviklingsområder eller ta imot alle bilene som kom og fór hver dag. Norske bykjerner var overfylte for 50 år siden. Kommunene svart med å tilpasse seg bilme

Equity Shares From Norway

Equinor er Aksjenor. Navnebyttet er for å dra assosiasjonene på børsen bort fra idéen om at statlig eierskap skal legge en regulerende demper på verdien av   Statoilaksjen. Finansverden holder litt tilbake om der skulle være statlige bindinger knyttet til aksjene, også kjent som politisk vilje. Statoil-navnet uttrykker politisk vilje og aksjeeierskap. Equi assosieres med equity som brukes om aksjer. Navnebyttet er en disassosiasjon fra statlig eierskap for lettere markedsføring av aksjene i selskapet.

Roundheads, Blockheads and Skinheads

The historical precedence for post-Brexit is not the Colonial Empire but the Civil War. Nostalgic yearning for a Commonwealth era with jobs secured by an upper class in manufacturing, trade and estate farming is a yearning for the days of King and Parliament. There may not be time for restructuring. Unrest and worse may come to England, not the UK.

Familiesjau

Familietrær kan leses som bekreftelse på tilhørighet eller som gode fortellinger. Der er mange gode historier som går parallellt med min egen sleksthistorie. På 1100-tallet dro en slektning fra Island. Han var i denne konsentrerte delen av familietreet mitt men gikk ut av linjen og dro til Bjarkøy i Norge. Her fikk han plass i det familietreet som “Bømlo Historielag” la fram i 1953, og her begynner moroa. Dette er slekten slik det kan gå om en ser litt til de andre grenene på treet. Torolf Mostraskjegg fikk barn og barnebarns barn fram til Snorre Gode på Helgafell, den største av alle blotsmenn. Han døde 1031. I Norge gikk Tore Hund slekten videre via Giske, Erling Vidkunson som reiste til Roma og døde i engelsk fangenskap. Jon Marteinson til Sørum døde også på Romaferd. Philippa kom til Norge fra Baden-Baden i Tyskland. Hun var datter av greve Hans von Eberstein. Denne slekten  ... (Les resten og sammenhengen på www.hogaland.no )

Skremmekyss

Jonas Gahr Støre må stå alene mot Sylvi LIsthaug og støtteapparatet hennes, regjeringen og medhjelpere. Ingen fra Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet støtter ham. Ingen kvinner er i stand til å delta ved denne politiske fronten. Dermed er det klart at Ap ikke har statsministerkandidater i rekkene. Trond Giske var den som kunne ha tatt opp kampen, men han har gått i honningfellen. Ta vare på alle kyssene. De kan komme godt med, men den politiske kampen krever strategisk og taktisk renhet.

Politikk er Politikk

H/Frp/V regjeringen som sitter er ganske flinke. Ved statsadministrasjonens hjelp klarer de å flytte pengestrømmen ut av staten og dit de selv vil. Denne typen politikk er statsadministrasjon. Statsansatte kunne gjort det samme uten en politisk ledelse. Regjeringen er skoleflink, men politisk tannløse. Dessverre er der ingen i Senterpartiet eller Arbeiderpartiet som kan utfordre dem på skoleflinkhet. Da er det på tide å drive politikk. Etter 22. Juli 2011 ble Arbeiderpartiet nektet av Siv Jensen å utnytte saken politisk. Ingen i Arbeiderpartiet var i stand til det. Siv Jensen hadde slike tanker på TV. Det er politisk bruk av drapene.   Nå dukker situasjonen opp i dagen igjen. Ex-politiker Fabian Stang gjør krav på drapene som en nasjonal eiendom og nekter dermed Jonas Gahr Støre å koble Sylvi Listhaugs facebookartisteri til Poppes presentasjon av filmen om Utøya. 22. Juli er fremdeles udetonert politisk bombe. Hendingen er kanalisert til privatføleri. Drapene på Utøya og dra

Genialt Innviklet

Påstandene om at Sylvi Listhaug er et geni er enda ikke bekreftet. Hun er fornøyd med seg selv, men det er ikke helt det samme. Hun har i alle fall skremt Siv Jensen som ikke vil snakke og forvirret Erna Solberg som forstår at hun er utfordret. Donald Trump har måttet endre Norges status fra innvandringsverdige til shithole countries etter folkevandringen fra Holmenkollen. Et raskt overslag sannsynliggjør at de største assholene var Listhaugfans.

Lementeppet

Mens Jonas Gahr Støre ba om respekt for den terroren Ap ble utsatt for kom Listhaugfansen ned fra Holmenkollen. Leve friheten til å gjøre hva som faller en inn! Høyre lar det skure. Erna Solberg er en dårlig leder og rollemodell for Frp’erne. Erna Solberg og Siv Jensen tør ikke uttale seg om Holmenkollmobben av frykt for å støte fra seg kjernevelgerne. Stalltips for hvem som må gå fra stillingen sin er Listhaug, Solberg. De som har fått utsatt avgang er Søviknes og Jensen. Gjør havren høy, hold hodet lavt!

Latterparken

Ingenting ved årets 8. Mars viste at Arbeiderpartiet har kvinner som kan hamle opp med Erna Solberg og co.   Hun er veldedighetskvinne for menn som Olemic Thommesen, Terje Søviknes, Christian Ringnes og Stein Erik Hagen. Strange Fruit on a Gummibaum. Først må Søviknes gå av, så Jensen, deretter Solberg. Da står vi igjen med La Grande. Da nytter det ikke å gjemme seg i havren.

I Mono

SV (human-etikerne) har som mål å danne befolkningen bort fra forestillingen om én gud, ved hjelp av lover og annen tvang grunngitt i mannlig kongsmakt gjennom Storting og Regjering. Om kongen bare har symbolsk kraft så er det likevel samme argumentasjon som ved monoteisme. Konge og Gud er den ene mannsfiguren som skal virke samlende. Monoteisme og demokrati lever sammen. De holder oppe parallelle samfunn. SVs ønske om en fonetisk samstemt ny nasjonalsang på to språk er et forsøk på å smelte sammen symbolene på ulikhetene i samfunnet. Partiet må våkne opp og se samfunnet for hva det består av og ikke prøve å radere/rydde ut dets enkelte faktorer. Det har vært en stund siden SV var ungt og lovende. Nå må de sende inn et modent forslag om hvordan menneskene kan “saman bu, utan krig og vald/ bo sammen uten krig og vold. “

Høy på Oslo

Oslos ønske om fortetting og vekst er et ønske om å få de samme problemene som andre storbyer har. Der lages plass for flere mennesker som får et skitnere og mer strevsomt liv. Oslo ønsker økt problemtrafikk. Byen har ikke løst gamle problemer. Fundamentet skjelver. Jeg husker enda gleden ved å finne en parkeringsplass i sentrum på syttitallet. En varig glede! Det norske vekstproblemet stammer fra middelalderplasseringen av byene. Oslo kan ekspandere i de flate dalstrøka utenfor, mens Bergen må vagle seg i fjellskrentene.

Forsøksgarden

Mens vi venter på Sannheten: Kongsgarden på Avaldsnes kan ha vært gard i betydning av inngjerdet avling, en statlig forsøksgard på et eller annet tidspunkt.   Hvor ble det av all steinen? Etter at hovedstaden ble flyttet fra Bergen til Oslo og Norge kom under Sverige, ble hallen på Avaldsnes kongsgård demontert og flyttet til Stavanger. Derav navnet “Kongsgård” i Baglerbyen på Vestlandet. Birkebeinerne var endelig overvunnet. Borgen deres på Avaldsnes var tatt. Byggsteinen ble brukt til å bygge Stavanger domkirkes to gotiske steintårn i øst. Kirketårn ble alltid reist i vest men her ble de reist i øst til hyllest av Oslobispen og Sverige.