Innlegg

Viser innlegg fra august, 2014

Kunstens femtekolonister

Det er viktigere med nytt golvbelegg i Melingbygget i Haugesund  Billedgalleri enn kunstgress på en femte fotballbane. 

Intelligent svømming

Haugesund er Haugalands bakgård. Opplandet har mye å by på."De unge tilbake til byn-kampanjen" er et signal om at ingen andre steder fra trenger å søke. Etablissementet i byn foretrekker sine egne habsburgere. Dersom byn skal vokse seg sunn må der være en utskifting. Likedan er det bra for unge haugesundere å komme seg ut, bra for andre steder å få flinke haugesundere og bra for byn å få nye folk inn slik byen ble bygd opp. Kampanjen har lav intelligens. Byen må  arbeide med å gjøre Haugaland attraktivt. Da kommer flere. Elementært.

Høyresosialisme

Spør kommunerepresentanten din hvem de skulle ha brukt Den forventede Terrafortjenesten på. De rikes egen sosialisme. Man tar vare på sine egne. Man tar bort støtten til de andre. Sosialisme er for de rike og kapitalisme gjelder for de fattige.

Eldre en detalj

TV Haugaland bruker mikrofon. Det er her alle problemene ferdes. Bildene er ok. Mikrofonen plukket opp Karmøyrådmanns forklaring at vikingskip og ubrukte oljetankere er det samme; derfor kan tankerne ligge der på Avaldsnes og Fylkesmannen var så opptatt av detaljer. Kirken hadde velsignet ankringsfestene. Gjennom skumgummien kom: "De nye eldreboligene kommer til å ligge sentralt, bare 100 meter fra E39". Dette kom egentlig fra ham som holdt mikrofonen. Karmøys rådmann Sigurd Eikje samtykket bare, denne gang. Om den mannen er misjonær eller bare visjonær får vi vite en annen gang, gjennom mikrofonhodet.

Uten returrett

25 års hjemvendt førstelinjetjeneste, uten et ord fra kommunen. Kanskje jeg skal ta ut den 25. timen også?

NAFs elektriske hvile

Jeg meldte meg på NAFs loddtrekning av en populær elektrisk bil i mellomklassen, en Nissan Leaf. Dersom jeg vinner den må jeg ta flyet til Oslo og kjøre den hjem. Med en rekkevidde på 150 kilometer per lading vil hjemturen ta 3-4 dager. Ingen problemer med å overholde hviletiden der, nei.

De hjemvendte barna

Når det moderne ikke er smart nok, tilpasningsdyktig nok, ikke intelligent bygd, ikke en forlengelse av oss selv. Da prøver man å selge noe som ikke finnes: Den 25. timen. Handelsbyen Haugesund som har solgt produkter og glansforestillinger i alle år. Ikke rart ikke alle vender tilbake. Det blir for sent å snu.

Rutenettsyndromet

"Haugesund er eneste stedet på Haugalandet med en tydelig identifiserbar byfunksjon"  Etter at kaien i Haugesund ikke lenger er knutepunktet for all varetransport lenger, er Haugesund heller ikke sentrum for kulturtransport. Kino, teater, sport, konsertscener, galleri; alt kan leveres ved landtransport på hvilken adresse som helst. Gatenettet er ikke en byfunksjon lenger som det var ved planleggingen av Haugesund. Byfunksjonen for opplandet har opphørt. Hengt til tørk på internett.

Karmøymannen

Jordmor Maria har bedt meg se til karmøybuen. Rådmann Sigurd Eikje har sagt at om han ikke snakket til TV Haugalands mikrofonhånd, så hadde han brukt et helt annet språk mot Fylkesmann Ragnhild Meltveit-Kleppa. Tilbakeholdt aggresjon eller feighet? Kan han ikke uttrykke seg godt nok i jobben han har må han gå. Dette er oppsigelsesgrunn. Karmøys rådmann Eikje hadde sammen med en ingeniør sett på hvor de skulle gjøre av de eldre i kommunen. Det må ha vært en eldre-ingeniør, dette. en vater, en rettesnor for hva man gjør med eldre. Eldreboligene skulle legges bak Spannhelgelandsåsen. På andre siden av vannet sånn at ingen kunne se solnedgangen lenger. Et liv med dramatisk sol, hav, himmel og landskap skal avsluttes i skyggelandet bak det hellige fjellet. Det er dødsskyggens dal de tilbyr våre eldre. Solnedgangen har symbolsk betydning, men er også en livsbejaende avslutning av dagen og av livet. Ikke “føkk” med det, ubetydelige rådmann! Du lever i en tid da generasjonene finner tilb

Kulturfinans

Det er lett å finansiere nye kulturbygg i Haugesund. Det er bare å benytte samme argumentasjon og kilder som Stavangers andre konserthus.

Scotland Yes-day

Hearing the English-side arguments against Scotland's independence and then applying them to Northern-Ireland reveals the sillyness of keeping a part of Ireland as English territory. Northern Ireland is based on a 90 years old argument, one side of the old fight for independence from England. 

Trillingland

Dersom man vil at Haugaland skal utvikle seg selv er det feil å begynne med Haugesund, ha fokus på Haugesund og ha Haugesund som alle linjers knutepunkt. Holdningen tilhørte tiden da Indre kai var livsnerven for Haugaland. Nå er kaien det åpne såret i Haugesund. Haugaland er trilling med Ryfylke og Hardanger.

Haugaland i vekst

Haugesund ville vokse seg store og vokste til byen mistet hodet i Terrasaken. Om Haugesund hadde samarbeidet med hele Haugalandet istedetfor å eie landet mellom Ryfylke og Hardanger kunne byen ha vokst i kvalitet sammen med Haugalandet.

Boknaland

Politikerne har hatt noen tiår på å utvikle Haugesund - Kårstø - Sauda som Vestlandets episenter. Jeg vet hvorfor de ikke har gjort noe, men de blir bare indignert når vi snakker om unnlatelsene.

Søyler av salt

Haugesund Rådhus blir for lite i en storkommune. Symbolikken er også tvilsom i vår tid. Hvem bygger først?

Trygdefotball

Det er på tide å se på forskjellen mellom skattepenger og sponsorpenger. Skattepenger går til subsidierte firma som sponser middelmådighetene blant oss.

Scenebyen Haugesund

Haugesund er en handelsby og handelsnæringen reinvesterer i handel. Haugesund var en produksjonsby men midlene er gitt bort, ut av byen. Dermed er der ikke et produksjonsoverskudd som kan reinvesteres i byen.  Sildajazzfestivalen skaper overskudd men overskuddet blir fordelt rundt produksjonslokalene, ikke i byen. Det er privat gevinst. Overskuddet går ikke til å utvikle festivalen eller byen.  FKH er oversponset i forhold til egenprodusert inntekt. FKH er ikke en lønnsom bedrift, men en omfordeling av overskuddet i regionen. Kommunen har gitt klubben produksjonslokalene. Et pengesluk. Filmfestivalen har fått to flotte scenebygg og har bedt om flere scenelokaler. Filmproduksjon i Haugesund har ikke produksjonslokaler. Handelsbyggene står tomme, selv om de er egnet til filmproduksjon. Handelsbyen Haugesund investerer ikke i filmproduksjon, bare opptredener på private og kommunale scener.

Filmmakeren Jackmann

Haugesunderen Pål Jackmann fikk en mindre kulturpris av Haugesund Kommune i stedet for stilling som sjef for Filmfestivalen. Pål Jackmann er den som kunne fått igang filmproduksjon dersom han hadde fått en kommunal fristilling. Næringslivet kan ikke klare en slik jobb når de lar større haller stå og vente på at noen byr 15 millioner for tomme skall. Hvor meget mer verdt er da ikke en likandes kar som har bevist mer enn noen av oss. 

Festivalproduksjon i Haugesund

Syttitallets filmklubber i Norge kom nesten til Haugesund. Henvendelser til kommunen fra interesserte unge ble avslått av Gunnar Johan Løvik. Han skulle ha hånd om filmmiljø i Haugesund. Nå som han slipper grepet er der ingen som kan overta fordi han ikke overrakte noen stafettpinne i tide; i god tid. Organisasjoner må planlegge kontinuerlig for forandring eller opphøre når omstendighetene skifter. Med utgangspunkt i enkeltmenneskers anstrengelser er Haugesund kjent for Sildajazz, Filmfestival og FKH. Ingen av disse organisasjonene tjener sine egne penger. Det er sponsorene, arbeidsresultatet til haugesundere og andre som holder fyren, er chauffeur. Haugesund er bare kjent for sponsede foretak. Haugesund er ikke kjent for produktene sine. Haugesund er ikke kjent for produkter som har kommet ut av festivalene. Der finnes ikke noen musikkproduksjon, filmproduksjon eller sportsproduksjon. Vi deltar bare der det er fest. Det er det vi er kjent for.

Den store Sildajazz dugnaden

“Eg ser’kje nåke liv utanfor sillå!” Moralister etterlyser dugnadsånd i Haugesund til hjelp for Sildajazz festivalen. Sildajazzen utnytter 150 års arbeidsinnsats fra gode haugesundere som gav alt, forlot alt hjemme i Hardanger og Ryfylke, bygde nytt hjem i by’n og slet seg ut. Sildajazzen har drakraften fra alle forgjengerne våre, fiskerne og de uten yrkesnavn, de som ikke nevnes i hyllestbøkene. Sildajazz ble stiftelse på slutten av 1998. Tiden før var uofisiell, og inntil småsnakket på puber og barer i Haugesund festnet seg rundt tanken på å søke om offentlige midler, er lite skrevet ned. Veldedige foreninger til beste for vanskeligstilte og kulturbevarende tiltak kunne søke om kommunal støtte. Det var ikke store beløpene men kom godt med i slunkne kasser. Flere høyttalende menn så denne pengeflyten. For å kunne skape en gå-ut klubb var det bare å ha et kulturelt alibi for å sende inn søknad om kulturmidler. I beste handelsånd ble denne kulturen importert og siden formålet var å