Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2014

Syttende mai 2014 Barnetoget

Å se tusener barn vandre fram i livet med foreldre, besteforeldre og venner på sidelinjen er godt. Da forstår alle at vi må tredoble innsatsen i skolen og vi vil likevel få fortjeneste på investeringen. Skolen må lages om, så den tjener alle, og at liv og arbeid blir naturlig for menneskene. Slik at vi vil sette penger inn i skolen. Oddsene for gevinst er bedre her enn i noen Terrainvestering, noen aksjeinvestering og andre lykkespill. Likevel er der noen som arbeider hardt for å få tak i mer av midlene enn de har arbeidet for, slik at disse unge ikke skal få arbeide ut evnene sine.

Golden Apple

As it is a magic circle you can enter at any point and wonder: Burberry- Angela Ahrendts -  Apple - Eddy Cue -   Ferrari - Hublot - Moët - Hennesey - Louis Vuitton - What to wear?  Magic Gold and carbon fibres. Any color you want as long as it is red.  And you can throw in Beats and Heartbeats on the headphones there too.

Bondesjakk

Familienavnet mitt ble lagd da norrøn storhet kom til bevissthet igjen. Oldefaren min het Jakob, sønnen hans het Jakobsen og det forble slik. Slektskapet til de store navnene i sagaene er lett sporbart, statsløven inkludert. Løvenskiold-navnet derimot er lagd for å tyde på slektskap med den gamle norske statsløven på våpenskjoldet. Det er gitt av dansk-norske kongen 1739 til en handelsfamilie opprinnelig fra Kiel. Gav kongen bort bøndenes levekår? Bøndene arbeider hardt for lite utbytte. Skal vi ikke klare oss sjøl etter dansketiden?

El-ementært

En Tesla bil med flere hundre hestekrefter og høy vekt forbruker mye energi. Den er ikke energisparende. Den får fritak for engangsavgift og moms. Det er meningsløst. Det er meningsfullt å frita små el-biler, f. eks. de under 1000 kilo. Da får man lavere energiforbruk. Vi kan gi fordeler til disse bilene innen bysoner, ikke utenfor. Dermed bidrar vi til miljøet uten å pålegge avgifter. Der er så mange avgifter i landet at det er lett å styre med avgiftsfritak. Høyrepolitikk gjort enkelt og elegant.

Sildastøttå

Bilde
Bildet viser Haraldshaugen som gravhaug før nasjonalmonumentet ble satt opp. Landskapet er gjengitt nøyaktig og derfor kan en gå ut fra at haugen og steinene er nøyaktige. Steinene er tilhugget og derfor en del av kirkeruinen. Haugen er også en autentisk gravhaug. Ødeleggelsene er store; en kirke kunne ha vært gjenreist og nasjonen hadde hatt en grav å gå til. Haraldshaugen tjener ikke som nasjonalmonument. Den er nå en svak turistmagnet og en forundrelsens søyle. Hvorfor er den her? Hvorfor er ikke gravhaugen her som kongen er gravlagt? Kirkesteinen ligger inne i sokkelhaugen. De bemidlede haugesunderne som reiste Haraldsstøtten hadde all anledning til arkeologiske undersøkelser. De lot være. Innsatsen var ikke motivert av nasjonalrus, men lokal fjærbrus. Haugesund skulle vises på kartet. Parallellene er i nåtidens kampanje for å få Haugesund inn på TV2’s værkart og kommunal pengeblødning til FKH for at alle skal vite at Haugesund finnes. Svenskeprinsen/kongen var invitert til åpn

Karten Freeway

Karmøy er blitt en eneste Freeway. Far min er født på Vea, farmor var jordmor og tok imot 4000 Karmøybuer. Slekten har hatt en hånd med i laget hele forrige århundre og dette. Farmor var også en etterkommer av både Snorre og Geirmundr heljarskinn, Den Svarte Vikingen. Karmøy satte opp Nordvegen Historiesenter, et teateramfi for historiske fantasier. Resten av Karmøy raseres av mangel på pietet og moderne, fremtidsrettet planlegging. Fagfolkene kan ikke, og politikerne vet ikke. Entrepenørene er forvillede eksekutører. H. Didriksen har forklart hvordan det henger sammen. Les ham, hør ham. Les resten av denne artikkelen på www.hogaland.no

Solafjorden

Stavanger Museum var motvillige ved utgravinger på Avaldsnes, Karmøy. Nå har de kastet seg ut i Hafrsfjorden med geomålinger av slaget i år 872.  Der er ikke publisert noen premisser for søket, bare forhåpninger om å finne noe som kan gi konklusjonen at slaget om Norge stod i dagens Hafrsfjord. Samme hva man finner under bunnslammet kan det ikke knyttes til en rikssamling, kun til at gjenstandene hadde sunket til bunnen. Vitenskapelig er det et dårlig grunnet arbeid som er satt i gang. Siden vi alle kjenner menneskenaturen og dens higen etter bekreftelse følger vi med. Hva trenges for å kunne si at der var et større sjøslag på vannet over bunnslammet? Kjølstammer i kampformasjon.  En hær av skjelett med huggskader. Våpen fra rundt en tredjedel av kampdeltakerne. Kastespyd, økser, hammere og kniver som gikk ned med eierne. Hjelmer. Dette er urimelige krav til et funn, men overbevisende. Hvordan de skal kunne avkrefte at der har funnet sted et slag er vanskeligere å fo

Independence Days

England, Wales Scotland, Home of the Brave Give Northern-Ireland Back to the Irish That’ll Be the Day Democracy Is Coming to the USA It has to be given back.