Innlegg

Viser innlegg fra 2010

Lux Deus

Bilde
                          Nasjonalmonumentet Haraldshaugen er bygd på ruinene av en korskirke. Her er en prøve på de skotske kirkebyggernes ferdigheter. De Luxe modellen finnes på Bergen Museum. Torfeus så ruinen, Snorre så kirken i det sanne lyset.

Forhenget revner

Haugesund betydde ikke noe for Harald Hårfagre. Harald Hårfagre betyr alt for noen få i Haugesund. Maktstrukturen fra 1872 holder på å rakne. Haraldshaugen ble lagd som symbol på et nytt kongedømme forankret i historien. I en tid der Europa utviklet nasjonalstatene og arbeidernes frihet. Norge valgte bort republikken og sosialismen til fordel for det koloniale kongedømmet. Derfor var svenskekongen tilstede ved avdukingen av nasjonalmonumentet. Muren under slår sprekker.

Sverd i tekst

Der er ingen arkeologiske bevis for Slaget i Hafrsfjord. Tekstarkeologiske spor tilsier at der aldri har vært noe sjøslag der. Snorre humrer fremdeles. Pennen er eneste sverdet. Penn i stein.

Hill ham, hill ham

Gjennom tingsystemet var den norske parlamentarisme under utvikling før Harald Hårfagre. Under hans personlige diktat levde, døde og flyttet den norske opposisjonen og gjenetablerte seg ved Alltinget. Vi hyller vår første diktator. Sett statuen av Harald Hårfagre i fengselsgården på Hauge, opp fra Gardsvik.

Ynglingaland

Avstanden Uppsala/Stockholm til Bergen var for stor å kontrollere med 12-1300 tallets maktapparat. Avstanden til Oslo derimot var håndterbar, og sånn ble det.

Omsluttende kraft

Det var ikke Bergenskongene som flyttet hovedstaden til Oslo. Der fantes ingen Oslokonge som flyttet hovedstaden østover.

Zigguraten

Bilde
Arkitekt Christian Christie tegnet Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. Zigguratformen ble valgt etter inspirasjon av den engelske arkeologen Sir Henry Rawlinsons funn i Mesopotamia. I monumentets form hylles eneherskeren ved monotrappen opp haugen. Der var bare plass for den ene, den monolittiske herskeren å gå opp de siste trinnene, opp fra den underlagte fylkingen. Nebukadnesar, Karl den Store eller Harald Hårfagre. Senere er trappen utvidet og symbolikken gått tapt. Nå kan vi gå opp arm i arm i forventning om en utsikt. Vi kan gå ned arm i arm, uten å bli svimle; uten den enestående opplevelsen av eneherskerens forbindelse mellom himmel og jord.

Trygve Goa kunstner

Bilde
Trygve Goa hedres med en utstilling i Haugesund Billedgalleri. Haugesunds Avis bringer omtale og uttalelser fra grunnkulturen. Det nevnes ikke at han var lærer. I tegnetimene lærte han hundrevis av oss å se linjene, perspektivene, slutningene, omslutningene, fargebakgrunn, fargeforgrunn, male fargeskalaer og fargehjul og keltiske knuter. Vi kunne lage flater, kuler, koneformer, skyggeforløp på overflater. Alt fordi Trygve Goa kunne se og velge ut og presentere og hadde arbeidsglede og undervisningsglede. Siden har han lært oss å sette sammen idé og form til en kontrast.

Lille mann

Snorre er til å lite på; om man bare forstår. Om man ikke lager avgudsbilder for å forstørre seg selv.

Opp med Guarden

Gårdsnavnet Gard betyr en steingard, men kan også være en tregard, en skigard, av vedskier. Garden skulle verne grønnsaker mot husdyr, husdyr mot villdyr, eller holde dyr innenfor menneskets sfære. Ordet "gard" har vi fra romerhæren. Keltere lærte dette ordet for vaktstyrke, en garde! Germanerne lærte det også. Ordet kom til oss via keltisk kultur, f.eks. over Skottland, eller via germansk kultur, over Sverige, Danmark, Holland. Hvorfor en forsterket bø, en bondegård, på denne delen av norskekysten? Var den rik på grøde og dermed et plyndremål? Var den selvforsynt vaktpost for kongsgarden på Avaldsnes? Var den egnet som kårbolig for Harald Hårfagres pensjonsår? Der er en annen forklaring. Mer omfattende og med alle brikkene på plass.

Brann - Vålerengen 1 - 1

Brann kjempet opp og ned banen, uten glede. De indre konfliktene fra i fjor og i vår åpnet forsvaret. Angrepet er under instruks og uten frihet. Hvordan klarer klubben å skape slik indre spenning i laget?

Fotballindustri

La de små talentene komme til oss og vi skal forandre dem.

Hønefoss - Viking 0 - 1

De vantrente vikingkroppene løp rundt og løftet unna motspillere. Kjernebalanse og sportslig mot er borte. De har valgt den tunge veien via treningsmaskinene.

Brann - FKH 0 - 0

Brann gjorde det vi vet fra før de kan. Ikke mer. Det har de ikke i seg.

Tause kolumner

Nasjonalmonumentet Haraldshaugen ble ikke reist i nasjonal begeistring, men lokal rus. Følelsen av å ha blitt til noe, en hel by, i en blivende nasjon. Ingen andre steder i Norge hadde denne kombinasjonen av egen og felles begeistring. Derfor står det rare monumentet der det står: historisk og taust. Verdigheten får det fra nasjonen og nasjonsbyggeren Snorre. Landet Bergenskongene samlet. De syv fjell er et taust nasjonalmonument.

Hårfagre Lekeland

Haraldsvang egner seg til å leke ut alle våre monumentale forestillinger om Hårfagre. Mytestoffet til Snorre må få leve, som Robin Hood enda lever i Sherwood. Kanskje vi da kan begynne å se etter om der fantes en Harald Halvdanson, eller om han bare var en nødvendig lenke i Snorres statsbygging.