Innlegg

Viser innlegg fra april, 2021

OsloViken

Siden Oslo er Viken og Viken er Oslo, må Oslo tvangsflytte kontorbebyggelsen sin til Lille-Manhattan på Nesodden. Industriell nyreising. Arkitektmat. Kanskje Viken fylke skal kjøre sitt eget løp og bli mer synlige innerst i Viken. Nesoddhattan vil bli tilgjengelig fra Øst og Vest for Folden uten å belaste skjøre Oslo sentrum. Toppetasjene her vil bli vesentlig høyere opp fra fjordnivå enn flygeledertårnet på gamle Fornebu flyplass. For en utsikt! Allerede etablerte boligområder på Nesodden vil kunne levere kvalifisert kontor-arbeidskraft. Det blir slutten på ferja! Ω

Miljøpartiet de Grunne

Miljøpartiet må gå i dybden og redusere forurensingen i USA og Kina. Ellers er de bare grunne, ikke grønne. Sammen med småpartiene over sperregrensen tilhører MDG groupie-gruppen i politikken. De vil være der det skjer. De ti største forbrukerlandene av olje tar halvparten av oljeproduksjonen. ( Statista.com ) Det er fåfengt å forby privatpersoner i groupielandene, de landene som reiser på tros og enighetskonferanser i Paris etc uten å ha noe å bidra med. Krig og krigsberedskap som oljeforbruk, har aldri vært vurdert som årsak til elendighet i miljødebatten. Om alle kjører batteribil vil kriger føres med olje for å holde oljefeltene, fordi krig har sin egen drivkraft. Å bruke oljebrenning som argument i et lite Stortingsvalg i et lite land, er feil dimensjon. Handelsimport til storforbruk av uvesentligheter er et større argument. Fleksibelt bilhold og avgift er viktigere enn å være forbilde i forbud, smålighet og størrelse.  

Oljenett

Biler skal stanses ved forbud, men krigsmaskiner holdes i gang i høy beredskap. Oljen er smøremidlet i alt ondt, i all bevegelse fra den første hjultiden av. Krigene er i gang over tilgang på olje. Territorier er ikke bestridt, bare leveranser er bestridt. Om alle biler ble oljefrie, fri for drivstoff og smøring, så ville likevel krigene om oljen fortsette. Så lenge krigsmaskinene går på olje vil der være krig om oljen. Oljen er selvsmørende. Krigene er evige. Miljøvennlige kriger finnes som kjent ikke. Batteridrevne båter   og fly er på vei, lastebilene og jeepene er her. Batterikrigene vil overta og krigene flytte dit batterikraften hentes og der de settes sammen og dit elkraft produseres. Strømbrytere vil bli det store nye militærmålet for hackerindustrien siden bombing av hver node i vindmøllenettet vil være kostbart, kreve mye olje. Krigen om oljen må kjempes med olje, ikke sant? Vindkraft er nettverkspredning av strøm. Om en node blir sprengt vil resten bestå, som planen bak inte

Krig er dødt!

MDG erklærer all krig for skitten affære. Vil kreve at krigsindustrien går over på batteridrift for å nå klimamålene MDG har signert. Partiet viser til at Parisavtalen egentlig var en fredsavtale Ω MDG har ikke nevnt dette i partiprogrammet men det står mellom linjene, hah!

Skyve

Forskyve trafikken i tid. Forbyderne må begynne å tenke lett og effektivt.   Innfartsveiene fantes før bilsalget ble sluppet fri. Hvorfor skulle hele bilsleppet ut på veiene på samme tid? Oppstart av arbeidsdagen på samme tid har gitt køproblem. Handel og Kontor overvekten i bykjerner må komme sammen og bli enige om ansattes oppmøte og hjemreise på arbeidsplass. Dette gir effektiv forbrenning i motorer og effektive reiser. Tomgang i kø unngås og forbudspolitikk unngåes. Skyve er stimulans til bevegelse Ω

Sentralhagen

Senterpartiet solgte jordene til byggefelt. Høyre har overtatt de byggefeltene Senterpartiet kunne ha dyrket med en god hagepolitikk. Vossingen har overtatt Felleskjøpets pedagogikk; eller er det reklame? Ω

Ned med Naturen!

Når regjeringen regjerer norsk natur kommer ultimatumet til Nær-Oslo. Enten bygger Viken ut åssidene med vindmøller, (også kalt park som i Ekebergparken og steinparken Vigeland), eller så kommer den virkelig høye høyhusbebyggelsen, først på Nesodden, siden i Oslo-Nordmarka og deretter Oslo-Østmarka. Manhattan vokste på samme kriterier som Oslo. Alle avtaler inneholder korrupsjon. Bestikkelser er ikke korrupsjon. Det er kriminalitet. Korrupsjonen ligger i hvordan Viken og Oslo er fordelt i Foldene Ω

Demos

Byråkratiet er en generasjonsting; slekters gang. Foreldre oppretter stillinger for barna sine. Nye underskrifter, nye stempler, nye direktiv og nye veltilpassede politiske initiativ Ω

Kvadraturene

Sentrumskvadraturene våre er tvangsmønster fra en dansk konge i fortiden. Som boligområder er de femetasjers boligblokker. Ofte er de brukt til kontorhold for fjerntliggende produksjonssteder. Fabrikker har kontorbygg og kontorbygg er industribygg. Kvadraturene blander funksjonen og sitter igjen med et problem. Bolig og arbeidsplass er geografisk forskjellige. Industristrøket Kvadraturet er ikke lenger boplass og pendlingen er et faktum.  London er en morsom variant med toglinjene inn til sentrums gammeldagse veier og smau. Vi, derimot har kvadraturene. De er egnet til ombygging fra kontor til bolig, eller total sanering til menneskets beste. Batterifabrikker er siste krav fra de miljøbevisste. 5-6 etasjers høyde skulle være passende for en fabrikk, så det skulle ikke være forstyrrende på omgivelsene å ha batterifabrikk i Oslo sentrum. Hva om vi snudde strømmen? Ompolariserte trafikken med batterifabrikk og lading i gamle sentrum og boliger i de rommelige strøkene i utkanten? Ω