Innlegg

Viser innlegg fra april, 2009

Molde - Viking Lett match

Lettbeinte og sterke Viking. Snart får spillerne bestemme selv i angrep.

Sagamotiv

Forfatter Jan Kjærstad sier i forordet til Samlagets Eddautgivelse (20022002) at verket er norsk eller i det minste et felles norsk-islandsk verk. De som skrev ned eldre Edda tilhørte en folkegruppe som forlot den gryende statsdannelsen Norge etter et politisk oppgjør. Det nye Norge, som ble til Norgesveldet, fortrengte det gamle Norge som eide den norrøne fortellertradisjonen. Den eldre Edda ble aldri forsøkt nedskrevet i Norge fordi forutsetningene ikke var tilstede. Islendingen Snorre skrev den yngre Edda og hyllet norskekongen med ideologi og vers, gylne trær og levende hår. Kong Håkon Håkonsson var det endelige symbol på norsk middelalderstorhet. Han drepte den islandske poeten, vitenskapsmannen, dramatikeren, historikeren og politikeren Snorre Sturlason. Dette gir ingen eiendomsrett til hans unikt islandske produksjon. Edda er islandsk litteratur. Hvorfor er islandsk middelalderlitteratur interessant for Norge? Fordi den kan gi Norge en posisjon i den norrøne synkvervingsverd

Vålerengen - Brann - Miss Marple

Miss Marples manager, Agatha Christie, sier at det er lett å legge beslag på andres oppmerksomhet. Særlig når den forrige oppmerksomhetsholderen er av lav kvalitet.

Rosenborg - Brann Sektorfotball

De løp og løp i rette linjer og avleverte ballen i de samme rette linjer. Farten gjorde det vanskelig å avlevere ballen over større sektorer enn 45 grader. Briljant fotball forutsetter ro og balanse.

Viking - Start Demp entusiasmen

Hver gang en Vikingspiller dempet ballen kunne jeg bytte kanal til munkelivet i Karelen. Tilbake til Vikingkampen kunne jeg se Startspillere hente ballen fra Vikingfoten.