Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2009

Sagamotiv

Forfatter Jan Kjærstad sier i forordet til Samlagets Eddautgivelse (20022002) at verket er norsk eller i det minste et felles norsk-islandsk verk.
De som skrev ned eldre Edda tilhørte en folkegruppe som forlot den gryende statsdannelsen Norge etter et politisk oppgjør. Det nye Norge, som ble til Norgesveldet, fortrengte det gamle Norge som eide den norrøne fortellertradisjonen. Den eldre Edda ble aldri forsøkt nedskrevet i Norge fordi forutsetningene ikke var tilstede.
Islendingen Snorre skrev den yngre Edda og hyllet norskekongen med ideologi og vers, gylne trær og levende hår. Kong Håkon Håkonsson var det endelige symbol på norsk middelalderstorhet. Han drepte den islandske poeten, vitenskapsmannen, dramatikeren, historikeren og politikeren Snorre Sturlason. Dette gir ingen eiendomsrett til hans unikt islandske produksjon.
Edda er islandsk litteratur.
Hvorfor er islandsk middelalderlitteratur interessant for Norge? Fordi den kan gi Norge en posisjon i den norrøne synkvervingsverden…