Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2017

Målet i sikte

Dersom vi mennesker skal hjelpe naturen må vi redusere forbruket 30 %. For alle miljøpartiene og alle som snakker om en grønn framtid betyr målet: 30 % reduksjon i produksjon. 30 % reduksjon i bankomsetning. 30 % reduksjon i forsikring. 30 % reduksjon i bygg og transport. 30 % reduksjon i omsetning på børs. Investorer må forvente 30 % verdireduksjon i nåværende portefølje. Hvordan få dem til å akseptere dette tapet av verdier og psyko-sosial status? De beste av dem klarer seg, de andre går under. Denne tilstanden har alltid vært forutsetningen på børs. Bare egenbildet har drevet forbruket for langt. Kan man redusere selvbildet til alles beste?

Den Norske Ettpartistaten

Bare parti-stolthet holder Arbeiderpartiet og Høyre fra å gå i regjeringskoalisjonen Sentralpartiet. Ap og H har delt næringsinteresse så lenge de har delt Stortingsplasser. De betaler folk forskjellig, basert på vennskap og hygge i hovedstaden. Sentralpartiet hersker, men hvor ble det av de andre patiene? Frp gikk i biologisk oppløsning og ble tatt opp i Sentralpartiet. Krf ledelsen flyttet til Roma. Senterpartiet gikk under jordene og ble geriljaopposisjon. MDG-ledelsen sitter i forbedringsleir for å ha kuttet sentralforbindelsen til internett samt voldelig veskedasking mot ny atomreaktor på Kjeller. Når skal politikerne få til å samarbeide om dette landet? Politikk er mer enn administrasjon. Kan vi balansere viljen til å dele med viljen til å eie?

Sykkelsak

Alle ønsker vi å bli sett når vi er på det beste. Nå er det på tide å få sykkelsporten av veiene. Vi fikk ungene fra å sparke ball i gata. Vi fikk ungdommen over på trial, go-kart og cross. Vi har motorbaner på gang. Nå er det tid for å få de voksne sykkel-egoene over på bane. Bilbaner, Moto-Crossbaner, Go-kart baner og trialterreng er ypperlig for å vise trøferdighet og sykkeltrikot. Konkurransesyklistene er ikke relevante for sykkelutviklingen i trafikken. De gir feil bilde for trafikksikkerhet. De gir feil bilde for unge. Skal man drive sport så må det være på en sportsarena med publikumsmuligheter. Forstå dybden i saken. Sykkeltrening på offentlig vei må følge trafikkreglene og er derfor ikke optimal trening. Treningen blir ikke relevant for sporten. Forstå dybden i saken. Sykkel som fremkosmstmiddel er supereffektivt. Det tredobler menneskets hastighet uten tilsvarende tredobling av kaloribruk. Samfunnet må forstå dybden i sykkeltransport og få b

Samfunnstro

I Haugesund by finnes to gamle kirker og to nye kirker. Kirker er offentlige bygg. De gamle er historiske og bevaringsverdige. De heter Vår Frelsers kirke og Skåre kirke. De ble bygget den gang hver menighet skulle ha sin egen kirke. Det ser ut til at menighetsinndelingen er moden. Menneskene drar langt og lett dit de vil og Haugesund er vel ikke mer enn en mil i lengde og en halv mil i bredde.  De to nyere kirkene heter Rossabø kirke og Udland kirke. Disse er av typen arbeidskirker. Her er rike muligheter til forandring. All symbolikk i disse nye kirkene er av generell eller flyttbar type. De kan gjøres livssynsnøytrale ved å trille symboler inn og ut. Kirkerommet kan gjøres livssynsspesifikt ved å trille fram symbolene etter behov. Her kan vi også ha fellesmøter mellom forskjellige tros og livssynssamfunn. Man komponerer symbolene for å vise hvem som er aktive i rommet. Dette er et stort og viktig møte mellom innbyggerne. Arbeidskirkene kan også være politisk arena da politikk e

Hagepartiet i Sentrum

Norge drukner i sin egen import. Vi må ned i forbruk samme hvor mye Frp og Høyre kjemper i mot. Senterpartiet må slå vern om hager og hagebyer. De er vår grønne framtid. Det er her byene puster. De trenger hager i sentrum og i boligfeltene. Skattefratrekk for hagebruk er en lekker liten politisk sak. Dersom man trenger at folket blir opptatt av de nære ting, så sett i gang.

MDG straff

Mye festlig er skrevet på MDGs bekostning, og det med rette. At partiet vedtar forbud mot det største problemet vårt. som samtidig er vårt største aktivum er ikke politikk. Det er straff. MDG er amatørpolitikere, amatørforskere, amatørpedagoger, amatørpsykologer m.m.m. Å drive politikk er å forandre. Politikk er å skifte vekt for å finne balanse. MDG ser ikke løsningene. Samarbeid med bedriftene for å løse transportproblemene! Det er enklere enn man skulle tro. Vi trenger ikke flere el-biler for å løse problemer. Bl. a. vil MDG flytte overflødige oljearbeidere inn i oljeavhengige næringer som landbruk og transport. Det er uverdig at slike parti finnes. Vi kan jo tvangsflytte MDG partimedlemmer inn i andre parti. Kanskje noen i MDG dominerer partiet ved hjelp av straff og dermed ønsker å være den onde straffe-eksekutøren på nasjonalt plan. Da er vi tjent med å stemme på andre parti.

Sogndal - Brann 2 - 3

Når Brann skal bli bedre setter de inn gode gamle Azar Karadas. Det er på tide å forandre måten laget virker. Mer av det samme forbedrer Brann; noen ganger. Brannspillerne er like smidige som treningsapparatene de bruker.

Den Norske Topartistaten

Med eller uten støttepartier er norsk politikk et strev for å forstå enkeltmennesket ift samfunnet. Høyresiden har en monoforståelse av hva mennesket er og det ene menneskets ledelse over alle andre. Synet har gitt utslag som Private gudsbegrep, enekonger, opplyst enevelde, diktatorer, forenklede gudsforestillinger og individets absolutte makt til å drepe i selvforsvar. Innsamling av mennesker i leire. Venstresiden har stått for oppløpene, folkedemonstrasjoner, pluralisme, samarbeid for å overleve, fylking til forsvar, omsorg for ukjente, utdannelsen av massene, og diktatorer. Høyresiden har hatt sin overvåking i smug, fra trappeoppganger og politikamera. Det har ikke vært meget å rapportere. Alt var såre vel. Høyre og Arbeiderpartiet er motsetninger. Man må ta et valg. Begge partiene har historie. Høyre har tatt begrepet konservatisme og lagd det til et samleord for trygghet og velstand. Begrepet borgerlig har de også gjort til sitt. Borgerlig skal si noe om en livsstil, om a

Grünnplanet

Gründerne er de nye arbeiderne. De skal skvises. Alle er kontraktører, kunsthåndverkere og kunstnere med. Norge går rask  i retning av denasjonalisering. Å være i regjering er et spørsmål om å administrere forbruk og livsoppholdelse, vårt forhold til de store produsentene. Derfor er Høyre blitt likt Arbeiderpartiet, med unntak av økonomisk belønning av de rike velgerne sine. Derfor er Arbeiderpartiet blitt likt Høyre. Bakgrunnen er sosialdemokratiet. Hva som skal administreres er blitt det samme for alle. Politikken er hvem som skal ha størst utbytte av kontraktene vi inngår. Hvilket parti skal representere den ressurssterke part og hvilket parti skal representere den svakere part? Kan alle parti representere begge parter? Blir politikk til en profesjonskamp i betydning av en moralsk rettferdig fordeling? Vi er alle konservative, men vil gründe noe nytt. Vi vil gjøre noe intelligent med rushkøene.

Næringskø

Bedriftene våre har overskudd nok til å løse rushtrafikken. Forskjøvet oppstart og forskjøvet arbeidstid slutt, samt henting og bringing av anatte med buss/taxi. Kostnaden ved å hente og bringe ansatte er en investering før utbytte. Rushtrafikken er et av de store miljøproblemene. Løsningen kan finansieres bedriftsinternt via lønnsforhandlinger. Løsningen kan også komme på LO/NHO nivå. Spør bilbransjen og Høyre og du vil få et skrik. Arbeiderpartiet har en historisk sak å kjempe for! Vi er konservative, men er vi også voksne nok til å gjøre forandringer til det bedre? Husholdninger sparer tid og penger. Hvem henter i barnehagen? Det overordnede målet er å få bort bilkøene inn til sentrum. Hvilke bedrifter kan, ikke bare bidra, men effektivisere driften sin og lage løsningen på køene? Noen tjener svære penger på køene. Andre lider. Det er politikk, det, men for hvilke parti?

Kø-goder

Der vi ser en kø er det noen som tjener penger. Etterspørselen er tilstede. Løsningen på kø-problemet koster mer enn det er verdt, f.eks mer personale, eller flere betalingspunkt. Investeringen ved bedre tjenesteyting spiser opp forventet overskudd ved innsparing. Køer er kommet for å bli fordi der vi ser en kø, der tjenes det penger.

NAV Gründer Deg

Gründerbegrepet må avklares. Å starte ny butikk blant andre butikker er ikke gründervirksomhet. Å starte håndtverksbedrift blant andre bedrifter er ikke gründervirksomhet. Å lage nytt produkt eller tjeneste og få det produksjonsklart er gründervirksomhet. Gründer trenger oppmerksomhet på produkt, men samarbeid og hjelp med bedriftsoppstart, økonomi og produktbeskyttelse. NAV kan være formidler av mennesker, relevant kunnskap og investorkapital i tidlige faser for gründere. Det blir en profesjonalisering av NAV som til nå har nøyd seg med internopplæring av jobbsøkere med ungdomsskole-eksamen.

Jobb-eie

Produksjon av varer og tjenester, hele arbeidslivet har hatt utvikling i profesjonell retning. Personlig eierskap har stått stille og er ubehjelpelig knyttet til eiers personlighet. Hvordan dyktiggjøre personlige eiere, både personer, familier og generasjoner av eiere? Historiske eksperiment har vist problematikken. Hva er løsningen? Hvorfor forblir suksessrike firma pengepumpe for ubegrenset forfengelig rikdom? Trenges ikke rikdommen til utvikling i firma og samfunn? Hvorfor har forfengelig rike en funksjon i profesjonell produksjon? Omgivelsene er i forandring. Utbyttet i bedrifter er en av de største ressursene vi har til suksess. Det er en politisk kamp å styre utviklingen mot et bedre næringsliv. Ressursene er tilstede. Hvilke parti skal forbedre det borgerlig-konservative bedriftsmiljøet?

Vondt for å si det

Miljøpartiene SV, V og MDG kan ikke formulere seg om forandringer i industri, bank og politisk styring. De legger fram shoppinglister for et bedre samfunn. De snakker om biler, avgasser, diesel, veinett, strøm og matvarer på hylle. De har løsninger uten strukturell forandring. De ønsker like mange biler inn i bykjernen bare de forurenser mindre. Kristen tro er realistisk ift. den tro disse partiene forkynner. En kunstnerisk, utopisk og religiøst troverdig løsning ville å være å fylle ut havna i Oslo og bygge spiralpyramider for å ta imot alle bilene som kom inn til Hovedstaden. Etter som bilene ankom skulle de bare kjøre oppover spiraltårnet til de ikke kom lenger. Alle bilene i køen skulle følge etter til hele strukturen var full. Dermed ble der ikke stopp på innfartsveiene. Jeg ser for meg tre tårn som et signalbygg for Okka Oslo. Det ene tårnet skulle ta i mot Østfoldtrafikken, det andre tårnet skulle ta i mot Dalatrafikken nordfra og det tredje tårnet skulle ta i mot Vestfoldt

Arvebarna på Børsen

Børsboblen er lokal. Den er liten. For det meste går det i det trauste på Oslo Børs, vår børs, Okka Børs i Okka By. LO og NHO er ikke bobler. De er balansevekter og vel kjente. Om den ene finner på noe blir det sjau på andre siden. Sånnt er det bare. Det som truer likevekten og framdriften er de unyttige pengene som gründere og realinvestorer aldri får tak i. Pengene er ute og flyr mellom tredje til femtegenerasjonsarvinger til virksomheter som en gang ble utbalansert av LO-NHO. Arvinger som har penger, men har lyst på mer penger er ute med forespørsler. De har ikke tenkt å grunnlegge virksomheter. Pengene må gjerne komme fra utlandet og de sender pengene sine til utlandet. Dette prinsippet truer balansen i norsk næringsliv fordi det er en utvekst på NHO, altså den ene siden. LO-siden har ikke en slik utvekst. Det høye forbruket er blitt en unødvendig last for balanseforholdet. Begge sider er overvektige. LO-medlemmer har for mange ting, og NHO og bankene har for mange lå

Spillfeber

Hvem skal ta bort spillfeberen vår? Den er del av overforbruket. Naturen har bedt oss slå ned på forbruket. Få ned feberen. Statsminister Erna Solberg åpner Hydros bilfabrikk i Tyskland og Høyre er fornøyd med "the shining stuff". Bilimportørene kan ta inn flere biler og forhandlerne selge mer, bank og forsikring tjene mer. Norsk produksjonspotensiale settes ut av landet og vi blir fattigere; de fleste av oss blir fattigere. Alle som stemmer Høyre fordi sjefen har sagt det, alle fremskrittsvelgerne med lånene sine, alle arbeidervelgerne, alle miljøvelgerne, nesten alle blir fattigere når høyteknologisk produksjon overlates til andre, til dem som sitter over oss i næringskjeden.

Høyre og Frp mot Staten

Høyre vil øke forbruket. Siste initiativ er delefabrikk for bilindustrien i Tyskland. Dersom vi eksporterer aluminium og importerer biler er vi i minus. Nå får vi mer av dette. Norges Bank har latt være å sette ned utlånsrenten fordi de mener lånenivået er for høyt, at forbruket er for høyt. Vi kjøper med lån.  Høyre og Frp er direkte uenige med Norges Bank. Regjeringen er fornøyd med å stimulere til “mer industri og næringsliv” i Tyskland og dermed EU. Vi kan lage.

Høyre og Senterpartiet

Høyre og Senterpartiet har likheter i strukturen. Begge er landeiere, begge har ansatte på lav lønn og begge har arv som selvforsterkende oppholdelseskraft. Da har Norge godt av å se nærmere på arvejussen.  Helledussen! Partiene er motstandere på hver halvdel av Norsk Jord.

OljeArbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sørget for at norsk oljeindustri ble eid av Norge. Uten denne politiske handlingen hadde ikke Norge hatt oljekompetanse eller oljearbeidere. Oljearbeiderne hadde ikke vært norske. Bare spør Høyre. Hvorfor oljearbeiderne ble Frp'ere kan man bare forbløffes over. Det må være de høye lønningene og de store beløpene i ledelse og omsetning. Meningsløst forbruk er Frps og oljearbeidernes tydeligste fylkingsmerke.

Amedias oppgang

Amedia får glødende omtale på TheNextWeb . Amedia har sett seg syn på lokalaviser og interesse for lokal fotball og "high caliber local journalism." Da har de tatt på seg saker som pengeflyt, overgrepssaker og annen Amoral.  Min lokalavis ble nylig solgt ut av Amedia og har dermed ikke samme abonnementssituasjon som i nevnte artikkel. Haugesunds Avis ble kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB i 2016. Når får vi høre hvordan det gikk?

Venstre Mannekropp

Etter at en mannlig strippetrupp er annonsert i Haugesunds kulturelle underliv har  politisk parti Venstre tatt initiativ til å debattere menns kroppsbilde. Venstre får begynne med å brekke opp Ironman’s selvbilde. Jeg stod på offentlig torg og så på at en selverklært Ironman skulle gå ut av den lille varebilen sin. Det knaket, ikke i jerndøren eller fjærene, men i jernryggen. Mannen var stiv fra hofte til skulderblad. Ovenfor var det uvanlig voluminøst. Et dårlig bilde. Venstre kan ta opp dét selvbildet.  Turn har hatt et underordnet kroppsbilde for menn. Der har det vært spørsmål om hva du gjør og utførelsens karakter. Smidig styrke var beundret. Japan og Kina har hjulpet oss med forskjellige treningsprogram. Venstre åpner nå for noe ingen vil snakke om. Mannen som frykter noe uspesifisert. En gang må man begynne og en gang må man bringe debatten i land og gi menn et svar på hvorfor de trener. Er det bare for å selge flere nylontrikoter?

Frykt som sitter

Unge Høyremennesker trenger ikke lenger være redde for kommunismen. Arbeiderpartiet satte kommunismen på plass både før og etter krigen. Nazisme derimot, klarte ikke Arbeiderpartiet å stoppe. Der kan Unge Høyrefolk sette inn arbeidet sitt. Om de har noen nasjonale følelser.

Konservativ mobb

Begrepet konservativ er politisk gammelt, verden har forandret seg. Alle ser vi farene for samfunnet vi har arvet og skapt. Vi er alle villige til å konservere det beste vi kan. Vi møtes til ting, til småting og Storting og Tingrett. Vi er alle bevarende, vi er alle konservative. “Me liga det sånnt”. Derfor skurrer det når noen gjør begrepet konservativ til en særinteresse som de danner flokker ut av. Det brukes til å lage skiller. Begrepet konservativ mistolkes til å bety fastholding. Begrepet konservativ kan bare holdes i live av alle Tingene vi møtes i. Stortingsarbeid er konservatisme av de gamle borgerlige idéene Frihet, Likhet og Brorskap. Klarer vi å utvikle oss på tinget, eller er det bare noen som klarer å raske til seg mer enn andre? Ta begrepet konservativ bort fra Høyre. De misbruker det til egen fordel. Det samme gjelder begrepet borgerlig. Andre parti må venne seg til at "vi er alle borgere av Norge"

Nakkepust

Pusting fra magegolv til ribbepusting til kragebeinspusting, til kjeveslipp til ganepusting er gjespens vei gjennom oss. Gjespen er ikke et gisp som ordet sier, et hurtig inntrekk av luft. Gjesping er en myk pustebevegelse helt gjennom ganen og ut kjeven. Luft pumpes organisk som kumelking. Vi følger luften inn og ut med musklene. Norsk trenger et nytt ord i stedet for det kortsnævrede gispet. Ganing er det fortrengte begrepet. Vi ganer, vi ganer! Vi åpner kjeven. We are yawning. Wir gähnen. Samenes vokalsang er ganing og vi har fått liv i sangen. Vi er fri fra det dansk-norske gispet, det forbudte forsøket på å maksimere oksygenopptaket, klareringen av tankene. Lydert gjesp er sang. Lydløs gjesp er pust alene.

1. mai

Internasjonalen er en gripende sang. Andre sanger griper også. Hva om man praktiserte hva man synger? Da ville vi fått en Arbeiderpartiledelse som forandret landet, en SV ledelse som hadde vesentlig å tilføre, og et Høyre som hadde vist sin sanne knyttneve, ikke bare sitt daffe, milde ansikt. Hva om kristne hadde sluttet med gavekjøp til jul? Jesusbarnet fikk gull, røkelse og myrra. Vi gir hva vi gir. Handelsstanden hadde stoppet opp og vi hadde fått undertrykkelse av kristenfolket. Hva om kristne hadde sluttet med konfirmasjonsgaver? Konfirmasjonen er en bekreftelse av dåpen, en åndelig sak og ikke en slik verdslig, alminnelig kjøp og salgs-kampanje. Om man er mot religiøs tro men for en gavefest, så har man alltids borgerlig konfirmasjon å ta seg til. Hvordan skulle det gått om vi gjorde hva vi sang? Alle bundne trelle, alle som har tungt å bære og alle barna?

Langhelg

Vi har en langhelgnabo. Slike naboer kommer av trelleflokken vi alle kjempet for. Muslimene har sin fredag, jødene har sin lørdag og kristne har sin søndag. Naboen har langhelg. Det blir for mye for ham å være religiøst stille så han henter inn gravemaskin for å grave opp plenen han i tre år, dag og natt, har klippet med elektrisk robotklipper. Søndagen går med til skyfling av pukkstein og sementblander. Med meget mere, men typen er beskrevet. Når vi snakker med ham føler han seg urettferdig behandlet som ikke får gjøre det han vil for å ordne huset sitt for familien sin. Så kanskje vi må arbeide videre for denne manisk bundne trellen? Alle jordens bundne trelle i gruvedrift, skipsfart og undertrykte regimer får vente til naboen får sjelefred.

Borgerlig voksen

Konfirmasjon og skole henger i hop. Kirke og stat henger i hop. De har lang historie. Skillene er der. Man må ha et klart sinn for å forstå konfirmasjon. Før utdanning ble åpnet for alle falt konfirmasjon og voksenstatus sammen. Man var ferdig med skole og skulle ut og tjene. Da hjalp familie og naboer til med litt ekstra så de unge skulle kunne starte voksenlivet. Derfor oppstod konfirmasjonsgavene ut av nødvendighet, samhold og fattigdom. Før noen kom på borgerlig konfirmasjon hadde konfirmasjon utartet til en penge og gavefest. Man gav mest mulig penger og gaver for å vise at avkommet var av god og rik slekt. Religiøse tanker spant vel rundt hos kanskje 10 % av konfirmantene. Human-etisk Forbund tok følgene og startet borgerlig konfirmasjon bygd på restene av den kristne tradisjonen. Grunnlaget for denne verdslige konfirmasjonen er ikke mulig å uttrykke. I alle fall har ikke HEF noen forklaring for hva de driver med. HEF sier at begrepene borgerlig og kristen er i motsetning. D