Gå til hovedinnhold

Borgerlig voksen

Konfirmasjon og skole henger i hop. Kirke og stat henger i hop. De har lang historie. Skillene er der. Man må ha et klart sinn for å forstå konfirmasjon.
Før utdanning ble åpnet for alle falt konfirmasjon og voksenstatus sammen. Man var ferdig med skole og skulle ut og tjene. Da hjalp familie og naboer til med litt ekstra så de unge skulle kunne starte voksenlivet. Derfor oppstod konfirmasjonsgavene ut av nødvendighet, samhold og fattigdom.
Før noen kom på borgerlig konfirmasjon hadde konfirmasjon utartet til en penge og gavefest. Man gav mest mulig penger og gaver for å vise at avkommet var av god og rik slekt. Religiøse tanker spant vel rundt hos kanskje 10 % av konfirmantene. Human-etisk Forbund tok følgene og startet borgerlig konfirmasjon bygd på restene av den kristne tradisjonen. Grunnlaget for denne verdslige konfirmasjonen er ikke mulig å uttrykke. I alle fall har ikke HEF noen forklaring for hva de driver med. HEF sier at begrepene borgerlig og kristen er i motsetning. De snakker også om voksenrituale og menneskets behov for mytiske ritualer. Hvem lager politiske ritualer for å styre andre mennesker?
Konfirmasjon er bekreftelse av dåp. Er da borgerlig konfirmasjon en avkreftelse av dåpen? Hvordan foregår dette formelt? Forsaker du dåpen, barn, tar du imot de symbolske gavene du skal få i dag? Vil du bli voksen i dag?  Hva foregår i et slikt rituale? Hvilken offentlig dokumentasjon finnes på at et menneske døpt av foreldrene ikke lenger anser seg selv som døpt?
Voksen som juridisk begrep i Norge er ikke godt utredet, men der er visse tradisjoner innen lovverket. Der er satt fast en seksuell lavalder som kommer nært konfirmasjonsalderen. Vi har myndighetsalder på 18 år som gir stemmerett og sertifikat. Ellers er definisjonen av begrepet voksen uklar. HEF har altså sitt rituale, men det er jo bare for dem som nøyer seg med gaver.
Konfirmasjon må være en trossak og ikke en forbrukerfest.
Før velstanden satte inn var voksen en tilstand knyttet til arbeid. Vi er fri til å gjøre det annerledes. Voksenbegrepet kan settes i forhold til skolegang. Ved utgang av ungdomsskole kan en ha adgang til lokalvalg og diverse sertifikatøving og prøving. Ved utgang av videregående gis man full myndig status og stemmerett. Der er ingen grunn til å knytte dette til fødselsdager som nå.
Seksuell lavalder er en spekulativ grense og må bort fordi jus skal gi beskyttelse mot overgrep uansett alder.

Oppsummert har vi to spekulative ordninger. Borgerlig konfirmasjon og seksuell lavalder. Landet trenger modernisering under kappen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…