Gå til hovedinnhold

Borgerlig voksen

Konfirmasjon og skole henger i hop. Kirke og stat henger i hop. De har lang historie. Skillene er der. Man må ha et klart sinn for å forstå konfirmasjon.
Før utdanning ble åpnet for alle falt konfirmasjon og voksenstatus sammen. Man var ferdig med skole og skulle ut og tjene. Da hjalp familie og naboer til med litt ekstra så de unge skulle kunne starte voksenlivet. Derfor oppstod konfirmasjonsgavene ut av nødvendighet, samhold og fattigdom.
Før noen kom på borgerlig konfirmasjon hadde konfirmasjon utartet til en penge og gavefest. Man gav mest mulig penger og gaver for å vise at avkommet var av god og rik slekt. Religiøse tanker spant vel rundt hos kanskje 10 % av konfirmantene. Human-etisk Forbund tok følgene og startet borgerlig konfirmasjon bygd på restene av den kristne tradisjonen. Grunnlaget for denne verdslige konfirmasjonen er ikke mulig å uttrykke. I alle fall har ikke HEF noen forklaring for hva de driver med. HEF sier at begrepene borgerlig og kristen er i motsetning. De snakker også om voksenrituale og menneskets behov for mytiske ritualer. Hvem lager politiske ritualer for å styre andre mennesker?
Konfirmasjon er bekreftelse av dåp. Er da borgerlig konfirmasjon en avkreftelse av dåpen? Hvordan foregår dette formelt? Forsaker du dåpen, barn, tar du imot de symbolske gavene du skal få i dag? Vil du bli voksen i dag?  Hva foregår i et slikt rituale? Hvilken offentlig dokumentasjon finnes på at et menneske døpt av foreldrene ikke lenger anser seg selv som døpt?
Voksen som juridisk begrep i Norge er ikke godt utredet, men der er visse tradisjoner innen lovverket. Der er satt fast en seksuell lavalder som kommer nært konfirmasjonsalderen. Vi har myndighetsalder på 18 år som gir stemmerett og sertifikat. Ellers er definisjonen av begrepet voksen uklar. HEF har altså sitt rituale, men det er jo bare for dem som nøyer seg med gaver.
Konfirmasjon må være en trossak og ikke en forbrukerfest.
Før velstanden satte inn var voksen en tilstand knyttet til arbeid. Vi er fri til å gjøre det annerledes. Voksenbegrepet kan settes i forhold til skolegang. Ved utgang av ungdomsskole kan en ha adgang til lokalvalg og diverse sertifikatøving og prøving. Ved utgang av videregående gis man full myndig status og stemmerett. Der er ingen grunn til å knytte dette til fødselsdager som nå.
Seksuell lavalder er en spekulativ grense og må bort fordi jus skal gi beskyttelse mot overgrep uansett alder.

Oppsummert har vi to spekulative ordninger. Borgerlig konfirmasjon og seksuell lavalder. Landet trenger modernisering under kappen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Byggsympati

Haugesunds vakre ansikt, de hvite trehusene, ble bygget over en kort og teknologisk sammenhengende byggeperiode. De ble finansiert av beboerne og butikkeierne. Bygging med betongelement foregår nå spredt i terrenget og mellom de hvite trehusene.  Bankene har gitt oss sårene. Lån gis til ukvalifiserte byggere. Investorene leverer dårlige betingelser for arkitekter og byutviklere. Vi ser ikke byen lenger. Å ha et vakkert og sært rådhus gjør ikke en by. Haugesundet mellom homp og hammar skal ikke fornekte landet vi går på, landflaten vi bygger på, Skårelandet. Vi må gå opp i landskapet, på begge sider av Haugasundet. Vi må komme oss videre fra å tenke fotball. Vi må lage landet vi bor på. Vi er alle Haugesundere om vi vil eller ikke. Tysværbuen, Sveibuen, Åkrabuen. Vi må slutte å se ut som vi spiller fotball mot hverandre i femte divisjon. Vi har prøvd å binde sammen land og øy, først med bilferje, så med bru, så med tunnel. Skal vi klare siste foreningen, slekta på andre siden av Sundet?…