Gå til hovedinnhold

Konservativ mobb

Begrepet konservativ er politisk gammelt, verden har forandret seg. Alle ser vi farene for samfunnet vi har arvet og skapt. Vi er alle villige til å konservere det beste vi kan. Vi møtes til ting, til småting og Storting og Tingrett. Vi er alle bevarende, vi er alle konservative. “Me liga det sånnt”. Derfor skurrer det når noen gjør begrepet konservativ til en særinteresse som de danner flokker ut av. Det brukes til å lage skiller. Begrepet konservativ mistolkes til å bety fastholding. Begrepet konservativ kan bare holdes i live av alle Tingene vi møtes i. Stortingsarbeid er konservatisme av de gamle borgerlige idéene Frihet, Likhet og Brorskap. Klarer vi å utvikle oss på tinget, eller er det bare noen som klarer å raske til seg mer enn andre?

Ta begrepet konservativ bort fra Høyre. De misbruker det til egen fordel. Det samme gjelder begrepet borgerlig. Andre parti må venne seg til at "vi er alle borgere av Norge"

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…