Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2021

Nytt liv av daude gror

Det ser ut til at den norske kirke går tilbake fra å være statskirke og administrasjon til å bli naturreligion som i forna dar, før romerkeiseren brukte dem til å sy sammen Pax Romana igjen. Norge ville ha fått en kirke med dyp forståelse for alt det skapte liv og død. Det politiske engasjementet hadde kommet av seg selv, fra hjertet og ut ånden til Ordet  Ω

Karl Johans gatelegeme

Dekoren er Slott og Storting. Universitet og Teater. Regjeringsbygget var aldri påtenkt siden kongen hadde hatt all makt, og at demokratiet ikke hadde kommet på at regjeringen skulle være med rundt kongens gate. Høyesterett er også borte fra gatebildet. Karl Johan er virkelig en Kongsgate. Hvor er demokratigaten? Skal ikke Oslo skape seg et demokratisk bilde å vise turistene? Storting, regjering og domstoler må ha synlige forbindelsesveier. Slik Stormont Castle i Belfast, Nord-Irland er regjeringens hus, hadde det ikke vært fint om den norske regjeringen flyttet inn på Slottet? Kongefamilien har jo Bygdøy gård som i eventyrene, og Skaugum for modernismen. Ideologisk og juridisk er der jo ingenting i veien for et bytte siden kongemakten er symbolsk. Da holder det med seremonier. Karl Johans gate ville ha blitt styrket i demokratisk symbolikk. Kanskje Høyesterett skulle overta Nationaltheateret med rettssaker utspilt på scenen til allmuens utdanning  Ω

Dollarglisets Lønn

  Høyres forestillingsverden inneholder ikke idéen om beredskap og politisk ledelse. Deres regnskap og budsjett er ikke stor nok del av virkeligheten. Risikotilleg for Nordsjøarbeidere og krigstillegg og krigspensjon og slikt, er ikke Høyres tenkemåte. Andre har kjempet, Høyre har tiet. Hvor stort blir tillegget for helsepersonell under pandemien? Teslakjøpere fikk ettergitt en årslønn for å kjøpe store energislukere   Ω

Forforbundet samfunn

Når alle kjemper politisk for sin egen sak, hvem kjemper da for forandring? Politiske program er stivnede former. Vi trenger forbedringer som igjen betyr forandringer. Sosialdemokratiet er blitt til et hyggesamfunn der forbruket er umulig å skru tilbake, akkurat som oljepengene er blitt umulige å bruke innenlands. Vi betjener resten av verden mens vi påfører oss selv-sår. Interesseorganisasjonene er selvopptatte fordi kampen er nådeløs  Ω

Agenda-notat

Beredskap er politisk forandring, og notat skal inneholde politisk vilje. Agenda Tankesmie gir et notat til administrative ordninger i tilfelle noen skulle finne på å lage noe politisk, som å lage våre egne helikoptre. Mer har de ikke  Ω https://tankesmienagenda.no/post/agenda-notat-om-ny-beredskapspolitikk/details  

Krf's fornektelse av seg selv

På nittensytti-tallet nektet Kristelig Folkeparti å la seg omforme. Romaklubben forklarte oss at jorden hadde begrensede ressurser, og at vi hadde begrenset tid til å omstille oss, Krf inkludert. Kristensosialismen var en livskraft alle la merke til. De mest skvetne fryktet en revolusjon. Den lå aldri i kortene, men den grønne rørsla var allerede et spirende frø. Alle politiske åndsretninger deltok i utviklingen. Rote Armé Fraktion var terroristene. CDU var Krfs bilde i Tyskland uten at de forstod forskjellene. Atommotstandere og flyktningehjelpere hadde bestemt seg. Alle ville si fra før verdenskrigen gikk over i utslettingskrigen med atomrakettene i ballistisk bane over Berlinmuren. Krf ble dannet for å beskytte en avtagende kjerne… Les resten på: https://www.hogaland.no/kristensosialisme.html

Grunnteksten

Jo nærmere en stor hending en tekst er skrevet, jo lettere har teksthistorikere for å anerkjenne teksten. Men jo nærmere en hending en tekst er skrevet, jo større er behovet for rasjonalisering og propaganda hos de seirende historieskriverne. En ettertankens forfatter kan være av like god sannhetsgehalt. Angående Jesus var det taperne som skrev historien frem til romerstaten plukket opp bevegelsen   Ω

Politikerforakt

Vi trenger politikere som er flinkere enn korridorpersonalet, påvirkerne. Politikere som kan argumentere bedre enn påvirkerne, som kjenner sakene og industrien bedre enn de innleide agentene. Tanken om at demokratiet fungerer om vi velger inn hvem som helst av oss stemmeberettigede, er naiv. De vi velger må ha vist dyktighet Ω

Karanteneproblemer

Vi har detaljproblem vi ikke hadde hatt om vi var beredt, om vi hadde hatt generell beredskap.   Hvorfor kan ikke entrepenørene blant oss lage, sette sammen beredskap? Beredskap er bare forstått som krig. Norge har alltid hatt relativt lavt forsvarsbudsjett fordi vi ikke har lagt inn en sivil beredskap som fungerer mellom krigene. Forsvaret må få beredskapsfunksjon for at hjulene skal gå rundt på veier, båtene ferdes på hav og fjord. Helikoptre og hensiktsmessige flytyper drive transport. Her er mye å lære om oss selv og av oss selv  Ω

Kultura

Når MDG og Venstre med alle sine velgjørere har tvunget befolkningen inn i batteribiler og samlet dem foran nasjonalhelligdommene Munch og Nasjonalgalleriet, da er vi ved vår egen nasjonalhelligdom, vår sorte kube. Vi er kulturister i trange dresser. Ingen er lenger bønder eller fiskere, sjøfolk eller oljearbeidere, pleiere eller lærere. Vi vandrer rundt kolossene i Vika og venter på floden inn Drøbaksundet, jordskjelvet som river opp Folden. Vulkanriften som ikke holdt tilbake lenger. Vi ønsker å kjøre batteribiler rundt nasjonalhelligdommene.   Mens dieselulvene sirkler ringveien kjører batteribilene rundt kulturblokka i sentrum. Noen ganger stuper en diesel inn i sentrum og spyr diesel på menneskene og bilene deres  Ω

Gebrokkent

Norge har flere dialekter: Svalbardsk norsk-samisk Norsk-arabisk Norsk-Urdisk Norsk-tamil Norsk-amerikansk Norsk-engelsk Østnorsk-engelsk Norsk-nederlandsk Norsk-tysk Norsk-dansk Norsk-svensk (svorsk) Norsk-finsk Norsk-islandsk ... og så burtetter  Ω

Stavangerpsyke

  Hvorfor Stavanger graver hull og lager lange rør i bakken. På gammeltallet var det Sola som var Jærens sentrum. Privatbilismen gjorde at ryfylkingene kunne velge hvor de ville kjøre. De kom til Haugesund og Sandnes. Stavanger var blitt avsides. Fjordabåtane ble avviklet og tunnelene ble lagd slik at alle havnet i Stavanger. Kongen av Danmark har ikke hørt denne delen av historien sin. På nygammeltallet var det Nedstrand som var handelssentrum med stor eksport av tømmer til utlandet. Inntektene derfra fikk Stavanger sluset hjem ved hjelp av den intetanende kongen i København  Ω

Toppvy

Statsminister Solberg har sagt at hun nok ikke blir noen karrierepolitiker etter Stortingsvalget 2021. Hun har da ymtet frampå om Sverige og Norden? Nordisk Råds forsittende, f.eks. Der kan hun invitere Russland til samarbeid om Karelen og Kolahalvøya. Hun kan bli en historisk figur i politikken, kjent for mot og vyer, Svensk-Norsk samarbeid ble brutt da Norge kjøpte galloperende jagerfly fra USA i stedet for fra Sverige eller EU, så den muligheten til grenseflukt er borte. Ellers vet jeg ikke om kontrolltårn-kontoret på Fornebu blir ledig i tide. Egentig kunne jeg ha tenkt meg dette kontoret selv. Det kan tenkes at Stoltenberg vil ha det når han kommer tilbake fra NATO  Ω

Innflyging

Norges effektivitet styres av emosjonelle motiv. En hovedstad skal ikke påvirkes av heimstadfølelser. Funksjonen for landet er viktigere. Når Brasil bygde sitt Brasilia, så kan vi lage vår Norvegia på Dovre. Om det er problematisk at hovedstaden «rør på seg», så er Oslo feil sted å ha hovedstad. Eller hovedstaden er problemet. Den kan lett deles og flyttes, den kan være mobil slik den var det den gang kongene dro i veitsle. Departementene kan plasseres i cruise-skip med helikopter på dekk for bytte av besetning  Ω

Aftenlandet

  NRK er bare 1 vedtak borte fra å bli solgt til Schibsted. Schibsted er bare et vedtak borte fra å bli solgt til fransk kapitalinvest. NRK-Schibsteds lokalkontor heter Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen osv. De gamle lokalkontorene til NRK blir uvesentligheter; kanskje politisk kuratert arkivmateriale på linje med “Der ingen skulle tru, at nokon kunne bu”. DnB og Schibsted gjør Norge til en ettpartis stat. De eier den fjerde statsmakt. Gjennom forbrukslån kontrollerer DnB også reklameindustrien i Norge. Det er reklamebyråene som utformer partienes politiske budskap  Ω

Uten Reklame

Finnes partiet som fremmer valgsakene sine uten at reklamefirma skal formulere og fronte? Reklame virker i politikken som i forbrukssaker. Derfor har reklamen alt ansvar for hele elendigheten. Overforenklet, men sant. Vi styres av overbelastede kreative selvguder. Partiene overlater idéene sine til reklamebyråer som er vant med å levere lettvintheter inn i stuene vår. Ingen vet hvordan reisverket er lagd. Ingen vet hvordan et folk ønsker å arbeide sammen, å virke, å fungere. Alle formulerer kampsaker. Ypper til strid i samarbeidet. Å virke, å verke, to work, et verksted, en virkemåte, eine Werkstatt…  Ω

Politikerskolen

Barnehagen har nå slått inn på Stortinget. Innebøllene forbyr og forbyr. De er ikke interessert i utvikling og beredskap. Det er for vanskelig for dem. De forbyr andre mennesker. De er ikke interessert i felles økonomisk utvikling. Det blir for vanskelig for dem som har fått bestemme siden de var fire år. De har vært med på avstemminger om hvilken lek de skal leke. Hvem som skal være inne og hvem som skal være ute. De er innebøllene. Utebøllene er brultete og kan gjøre skade uten varsel. De bruker redskap og har fascistiske trekk, slik det er bygget inn i menneskene å bruke stokker og annet verktøy. Avstemningsleken har gitt et Norge som styrer verden i sine egne tenketanker. De forbyr uteatferd. De inngår alle inneavtalene, samme med hvem, bare de vinner avstemningen.   Ω

Batteriene våre

Batteri er energilagring for gjenbruk av energi. Første problemet var bakelitt, bly og syre. Statsminister Gro Harlem Brundtland erklærte batteri for et miljøproblem. Kort tid etter erklærte hun problemet løst og sa at folket kunne kaste batteriene i vanlig søppel. Så tok batteriutviklingen fart med bærbare telefoner og komputere, biler, båter og fly.   Brundtland har nok et annet syn i dag på batteriproblemet. Vi later som om batteri ikke er et problem, men det holder bare på strømmen 1x gang  Ω

Oslo Newer Skyline

Fra Nesodden og slike steder ser ikke Oslo ut som noe annet enn en norsk fjordaby, men fjellene mangler og derfor har ikke byen noen mektig profil fra sjøen. På fergen er byen en stripe med bebyggelse en har lagt bak seg, eller stresser litt med om morgenen. Arkitektur-reisningen i vannkanten har ikke bidratt. Man må tett innpå for å merke noe. Cruiseturister blir satt i land, drar rundt og vil minnes Karl Johan med Storting og Slott; lite annet. Kanskje Sinnataggen. Slik var jo hovedstaden før noen bygget profiler. Da var Oslo en sjøby, en sjøfartsby. Oslo vil fortsatt huskes for sine hovedstadsfunksjoner og ikke masseprodusert arkitektur i vannkanten. Husene her er ikke bemerkelsesverdige. Det Okka Oslo trenger for å få en reell profil er å bygge vindmøller rundt åskanten sin, få med naboene og bygge en vindfarm fra Kolsås til Kolbotn. Ikke bare lage sin egen strøm, men styre propellen til å styre vindstrømmene over staden. De kan styre Holmenkolltåka bort fra arrangementet. Da har O

Holmenkollkransen

  Bildene fra Holmenkollen tar seg ikke ut når de ikke har en eneste vindmølle i bakgrunnen. Direkte utaktisk. Taktløst. Skirennene er kompenserende atferd for manglende samholdfølelse i Oslo. 17. mai er vi i finstasen og respekten, i kollen er byen på tuppa. Holmenkollpublikummet stormet Stortinget. «De bare veltet ut av Nationaltheateret Stasjon». Undergrunnen. Noen hadde funnet veien inn i Stortingsgarasjen  Ω

Karmøy tar ledelsen

Karmøy er størst på Haugalandet. De har bru og tunnel til nabokommunen Tysvær. De har fremdeles Hydro, og Tysvær har fremdeles Kårstø. De må slå seg sammen til én kommune. Et ektepar hadde levd sammen i 40 år. "Man blir til ett menneske som det står skrevet, men med splittet personlighet." Det gir styrken utad i samholdet. Som største kommune må Karmøy ta initiativet i byggingen av Haugalandet  Ω

FKH og Haugaland Kraft kunne ha gjort det bedre

En fotballinteressert guttegjeng har brukt kommunale midler i 27 år uten å ta hjem heder og ære til Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira og Suldal. Nå er det nok. Som profesjonelt firma må FKH kunne klare seg selv i markedet, slik andre firma må klare seg selv på sitt eget produkt. Etter 27 år med fødselshjelp fra Haugalands-kommunene er der ingen resultat, bare samme middelmådighet som resten av Eliteserien. Haugaland Krafts visjon er: ”Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region”. Fotballklubben Haugesund har ikke levert en slik energi. Eierkommunene i Haugaland Kraft betaler for fotball i Haugesund heller enn å utvikle samarbeid en har bruk for; beredskap for eksempel, langs kyst og fjord i eierkommunene  Ω