Innlegg

Viser innlegg fra august, 2018

Privatisér Fotballen!

Fotballklubber med ansatte spillere er ikke amatørklubber på dugnad lenger. Eliteklubbene eksisterer ikke for familier og barn. De er firma med over 30 ansatte og budsjetter rundt 100 millioner kroner.   Der er ingen grunn til at stat, kommuner og boligbyggelag skal være profesjonell fotballs viktigste inntekt og formue. Private firma sponser med små beløp. Det minner om gammel klubbvirksomhet. Sponsing skjer ofte gjennom kommunalt eide kraftlag, og fotballfirmaenes produksjonslokale, stadion, er for det meste eid av kommunene. Mange firma kunne tenkt seg slike gode forhold å arbeide under. Der er ingen hjelpetrengende innen norsk profesjonell fotball og kommunene har gjort et stort arbeid med mange treningsfelt for amatørene. Fotball er ikke kommunal omsorg for de som trenger hjelp. Kommunen kan bruke pengene til å sponse sykepleierstillinger fordi fotball er lykkespill med få vinnere og lav nytteverdi. Kommunene har ikke behov for å kontrollere massene. Snittallet på

Venstremedisin

Dengang nazistene oppdaget nittentrettitallets legevitenskap gikk alt galt. Nå er Venstre framme på Høyresiden med eksperimenter om hvorvidt menneskebarna føler smerte eller ikke. Føler kanskje ikke Høyre smerte ved en Venstre-separasjon?

Faktamanøver

Faktasjekk denne om du tør! Ap er det politiske partiet som har blitt mest utsatt for fysisk vold. Frp sier at de er det politiske partiet som har blitt mest utsatt for fysisk vold. Denne påstanden er faktasjekket. Hva hjelper det? Etter 22. juli 2011 sa Siv Jensen på TV at Arbeiderpartiet for all del ikke måtte få bruke drapene politisk. Ap var i sjokk og hadde ingen tanker, men Siv Jensen passet på at ingen tok selvbildet fra henne og Frp. Faktasjekk TV arkivene i dagene etter attentatet. Etter at hun fikk sitte med pengesekken vår har hun vært merkelig stille.

Fotballutvikling på Farmen

Bøndene har sine rugekasser og varmelamper for nyfødt buskap. Fotballklubbene trenger bare bytte ut flomlyslampene så har de sine egne rugekasser landet rundt.

El-betong

Det er for lett å være politiker. Når det synes rett å gi lettelser til dieselbiler så gir politikerne med reklamesmil. Når det synes rett å forby dieselbiler byttes smilene med bekymringsfjes. For å produsere nok elektrisitet demmer verden opp innsjøer, mennesker blir flyttet bort fra jordene og ut av dalene. Dette skjer fordi noen skal shoppe uten eksos i byene. Mobiltelefoner og Bitcoin krever sitt og plener skal klippes elektrisk til alle døgnets tider. Hovedingrediensen i demningene som bygges er betong. Hovedingrediensen i byer som bombes og skytes i filler er betong. Betong forurenser i produksjon og destruksjon. Les BBC-artikkel. Sommertemperaturene er nå i 2018 på det høyeste i manns minne. Forrige topp var 1947, to år etter andre verdenskrig. Da gikk der med mer diesel og betong enn noen gang før. Vi må ta krigføring inn i miljøregnskapet.

Gleden ved Overforbruk

Arbeiderpartiet har ikke satt igang sitt nye jeg. De satser all sin framtid på å vinne de politiske diskusjonene på TV, eller på Sette-Stortinget i Arendal. Ap trenger 1 til 3 forandringer som folk vil bli med på. Ap må skape noe vi har bruk for. Noe Høyre ikke kan være med på. Høyre har delingslinjer innad. Der er et skille mellom industri-Høyre, handels-Høyre og finans-Høyre. Import maksimeres i dag til overforbruk. Dersom Ap øker produksjon og eksport i Norge vil dette belaste handels-Høyre i den grad at partiet ikke kan gå med på at Norge skal bli en eksportnasjon, en nasjon som tjener egne penger og blir i stand til å investere i videre produksjon.   Ap vil belaste en vesentlig del av Høyre samtidig som de bygger Norges evne til å stå balansert. Overimport er forurensing vi klarer oss uten. Folket er gått lei av alt som ligger og flyter.  

Humania Ego

Samtidig som religioner fraskrives all uttalerett er det blitt klart at humanismen har spilt falitt. Den menneskelige idealismen når ikke opp mot grådighet, idioti, redsel og sinne; menneskets ønske om å ødelegge alt som lever, bare for egovinning.

Politisk Vilje

Det er misforstått at politikere tar feil, dvs. har feil i argumentasjonen sin som de ikke er klar over. De utfører sin egen eller andres vilje på tross av faktafeil.