Innlegg

Djupetida

Helseminister Bent Høie ville begynne med å la de eldste dø først, uten å tenke, bare med en dypsindig mine. Disse eldre var de som hadde opplevd og opplevd virkningene av første verdenskrig, spanskesyken, tuberkulose,  det store børskrakket med de harde tredveåra og andre verdenskrig. De jobbet Norge opp til velstand i og utenfor olja. Faen ta dem, Høie. Ikke la dem slippe unna!Av 17. mai talen til helseminister Bent Høie forventer jeg å høre at helsevesenet vårt skal bli satt først på utviklingen av det gode, det beredte samfunn, slik at vi ikke trenger å ta avgjørelser i utrengsmål. Om der ikke er mer en kan gjøre for en pasient er situasjonsavhengig. Det er snakk om ressurser som er tilstede eller tatt bort av politikere med regnskapsoppdrag Ω

Hjemmekontor utenfor Oslo

Trafikkløsningen i Oslo er hjemmekontor for alle de som bor i Asker og Bærum. Oslofirma kan også holde kontor i satelittby og satelittbygd rundt Oslo. For en lettelse dette ville være for trafikken i Okka Oslo.NHO vil ha kontorarbeiderne sine tilbake. Ikke fordi de eier dem, men fordi de ikke har kontroll med dem. Vi ser en ny næring vokse fram. Hjemmeværende kontorfolk som har eget firma og tar arbeid for flere, gjerne konkurrerende bedrifter. Dessuten kan det startes kontorutleie med kafé og godt arbeidsmiljø, f.eks. i Sandvika. Det vil bli uvesentlig hvilket firma de gjør jobber for. De er dyktige fagfolk, først og fremst, «branding» kommer lengre bak i rekken Ω

Oljeimport

Det er ikke noe problem å bruke oljepenger i Norge om de bare brukes til eksporterende industri. Da har vi hvitvasket oljepengene og det føles jo som en hverdagslig sak.Miljøvern bakes inn i produksjonen og forbrukssiden av produktet.Forsøpling kommer av at importvarene er dårlige og overflødige og dårlig gjennomtenkt med hensyn til forsøpling og gjenbruk, resirkulering.Skinnhellig å drive miljøreklame dersom vi har for høy import av nettop forsøplende industriprodukter.Vi må bruke oljeindustrien til å produsere miljøvennlige produkter for eksport. Hjelpe oss og hjelpe verden Ω

Toppvind

Det blåser ikke på toppene i Oslo; derfor ingen vindmøller Ω

Blown in the Wind

Vi klarte å holde styr på oljeutviklingen. Vi har ikke kontroll på vindkraften. Overskuddet går nær 100% til utenlandske investorer. Vi sitter igjen med furet, værbitt Ω

Hyttemøller

Vindmøller. Vi har ikke sett trinn 2 og trinn 3 enda. Gruvedrift med boligfelt til arbeiderne. Hyttebyene er allerede på plass. Den fattigste delen av befolkningen skal bli gruvearbeidere. Om det ikke lykkes skal man importere permanent arbeidskraft.Hyttebyene kom først, så kom vindmøllene, gruveanleggene er siste pluggen. Gruveindustrien er ferdig veibelagt Ω

Sjøbenhavn

København er blitt til Søbenhavn og flyttet fra K til S i alfabetet. Gjenpart til danske dronningen med oppmodning om å gjøre det samme for full union Ω

Kontrastveske på fjorden

Tang og andre ting, som han sa det.Plastpellets på havet er historiens kontrastvæske i havet. Utslippsstedet kan dokumenteres, hvorfor blir det ikke det?Forsøplingssaken er en opprydding på strendene, ikke i havet. Det gamle uttrykket *ting og tang* er nå blitt til *tang og andre ting*. Naturens næringsmidler er blitt som alle andre ting. Uttalt av miljømann fra byen.Utskipingshavn er Rotterdam. Hva er utvinningsstedet for oljen. Er det Nordsjøen eller importert fra andre oljeproduserende land? Vil det si at en mørebedrift importerer plast? Hvorfor lager ikke Norge plastpellets? Husk platindustrien vår. De lagde kvalitetprodukt.Pelletsobservasjoner viser hvorfor Oslo er blitt hovedstad. Sammen med flytet fra dalførene innafor så er det klart at containerskaden på skip er holdbar vitenskapelig observasjon. Vi trenger bare data fra sørlands og vestlandskysten. Finn pelletsen, evt slipp mer. ObservérFlytende pellets er en variant av en fin historisk, arkeologisk metode. Havforskerne satt…

NS i Oss

Jeg ber historikere å ta arbeidet med å sammenligne NS sympatisørers utsagn på 1930 og 1940 tallet med utsagn i dagens digitale presse, kommentarfeltene inkludert.“Den Norske Presse Under Hakekorset” var mitt første møte med tankene på 1950 tallet. Nå må fagfolket overta Ω

Frigjøringsdagen 8. mai 2020

Mellom 1. mai (Internasjonalen) og 17. mai (Nasjonalen) må vi balansere vår samhandling med resten av verden.Forsvaret lager likevel kampanje til Frigjøringsdagen 8. mai. Der viser de i bilder at de ingenting har lært; eller at de vil at rekrutter ikke skal ha lært om vår historie, bare dette ene gamle slagordet: “Aldri mer igjen”Hva har vi lært og hva har politisk sfære i Forsvaret og på Stortinget lært om norsk beredskap?De har hatt 80 år siden 1940 på å lære og å utvikle landet. Likevel kjører de på det samme de skulle ha lært før 1940. 80 år senere er verden og livsmulighetene i endring. Før dreide den norske tanken seg om kolonialisme, angrep og forsvar. Nå er beredskap en lite utviklet tanke. Beredskap er sivilt og militært like mye som livet er sivilt og militært, krig er sivilt og militært Ω

Oslo Byråds Vårslepp

Oslo er en by for befolkningen, en by for nærområdet, en by og et styrerom for nabofylket Viken, en hovedstad for Norge. Da er det klart at Oslos lokalbefolkning, innbyggerne, er i mindretall. Oslo har og har hatt siden bilsalget ble frigitt, et trafikkproblem de ikke har hatt noen politikk på. Nye veierhar blitt bygd for å ta imot økningen, nye parkeringsplasser har blitt bygd. Oslo har vedtatt å bli millionby. Asker og Bærum vil ikke bli del av dette synet, dette selvbildet som Oslo har fått fra oven. Derfor har Oslo Byråd vedtatt sin Ikarusvisjon om å bygge høyhusboliger, ikke bare i sentrum for statusens del, men i flere trafikknutepunkt. Dette for å bli anerkjent som millionby ute i verden. Byrådet ønsker dette. Innbyggerne kveles i skygge og ghettoer.Eneste løsning for en by som ekspanderer er å akseptere nabokommuner som likeverdige og gi ut til dem de arbeidsplassene som alltid har bidratt til kø og unødig forbrenning, fra bil og bygg. La Viken ha sin egen hovedstad, si Dramme…

Kontrastveske i havet

Pelletsobservasjoner viser hvorfor Oslo er blitt hovedstad. Sammen med dalførene innafor så er det klart at containerskaden på skip er holdbar vitenskapelig observasjon. Vi trenger bare data fra sørlands og vestlandskysten. Finn pelletsen, evt slipp mer.Flytende pellets er en fin historisk, arkeologisk metode. Havforskerne satte ut målebøyer på havet, utlovet belønning til de som fant dem igjen. Det ble jaktsesong på målebøyer. Kystverkets dataanimasjon viser hvor pelletsen endte opp. Nå mangler bare dusør, så blir den plukket opp Ω

Fremad til fremtiden

Mitt høydepunkt som 1.mai tilhører var den gang teolog Jervell forklarte fra Byparken i  Haugesund: «Arbeiderpartiet er i ferd med å miste retten til historien sin…» Det må ha vært rundt 1982-3 at teologen profeterte.Det er fullbyrdet Ω

Notater fra NRKs intervju med Oljefondets Slyngstad

Intervjuer var min navnelike, herr Jacobsen. Slyngstad hadde 135 ulike typer seminar å møte på. Det var nok en talefeil. 135 seminar, forum-fora. Han avklarte at disse 135 seminarene i året ikke var av samme type som luksusseminaret med Sting. Hva var da det faglige temaet for seminaret?Men, en vil jo tro at der var en utvikling i nytteverdien av seminarene og at de ikke bare var en rekke av tilstedeværelser. Hva gjorde vår mann på de andre seminarene?Han er vår mann i to år fremover.To pedagoger slet med å forstå uttalen hans. Svelgte han ordene på innoverpust? Godt inntrent innoversnakket. Å svelge ordene sine på innoverpust er et angstsignal, ikke et kampsignal. Likhet mellom kroppsspråk og snakke-evne.Hva er forskjellen på en golfklubb i Florida og et seminarlokale på handelsskole i Philadelphia?Hvem var talerne og hva var innholdet de øvrige tre dager?Hva var så atrtraktivt ved Stings spilleliste?Siste seminar for Slyngstad, et halvt år før han sluttet. Lett seminarliste, dette.S…

Beredskapsfondet

Mens vi ikke tror på forklaringene rundt Stings spilleliste i Philadelphia så ble Tangen-saken dysset ned i Aftenposten inntil tiden kom for å disse kritikerne og ta Tangen i rehab.Schibsted nyttet Bergens Tidende til å være uventet skarp på lederplass, muligens skarpere enn NRKs navnebror Jacobsen i sitt intervju av Slyngstad.Uansett, Oljefondet kan brukes i Norge. Vi trenger et Beredskapsfondet, en produksjon i landet som gjør oss selvhjulpne gjennom mat og transportkriser, helse og livssynkriser. Dette er ikke økonomisk inflasjon. Det er politisk vilje. Til nå har Høyres politiske vilje, og gravskrift, bestått i å beskjære alle budsjett og kreve alle regnskap til regnskap. Solberg og Høie har fremstått som to blåruss på sommerjobb. De har hatt avgrensede oppgaver. De har ikke bedrevet politikk. Ring inn Oljefondet!Nå har vi sett likheten mellom Oljefondet og Svenskehandelen. Pengene går ut og er norske om de er i Sverige eller på Wall Street. Der blir de borte i investeringer. Sven…

Eltinget, MDGs digitalting

Nett-teknologien vår gjør at vi kan samarbeide i hele Norge og internasjonalt på samme tid. Dette forventer jeg at MDG tar opp som hovedsak til Stortingsvalget 2021, slik at vi slipper all trafikken inn til det problematiske sentrale Oslo.Om strømmen skulle gå så får vi heller begi oss til hovedstaden Norvegia på Dovre; eller Stortinget i Oslo.Digitinget kan selvsagt også kalles Norvegia Ω

Stor-MDG

MDG tror at batteribiler kan erstatte brennstoffbiler.Dettte forutsetter at de aksepterer en middelaldersk bystruktur. Om Oslo skal bli Stor-Oslo og en faktor på planeten, så må den store fórboksen deles opp i mindre fór-bokser og plasseres i området som skal gi mening til Stor-delen i Stor-Oslo. Dette blir Drammen til Moss via Skedsmokorset, det gamle skilleveistedet, der Hallingdal, Mjøsa med Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes.
Olje er lavteknologi ift batteri og computer. Den teknologiske løsningen vi til enhver tid disponerer kan ikke løse alle situasjoner vi står overfor. Overforbruk av en type teknologi er mulig, uansett om den løsningen har frelseskvaliteter og inspirerer til tekno-tro. 
Grunnstoff-utgraving eller drilling etter avsetninger av dyr, planter og mennesker er forbruk og overforbruk. Problemet er det store forbruket, ikke jordens endelighet, problemet er dens begrensning som bosted for storforbrukerne.Overforbruk i en gammel struktur. Bystrukturen trenger ikke være mi…

Brasilia Norvegia

Brasils hovedstad Brasilia er 60 år. Norge trenger å bygge ny hovedstad på Dovre. Kall den Norvegia Ω

Reklamen virket ikke

TV-Reklame i trynet er ikke bra.Markedsføring er bra. Da kan jeg gå til markedet og kjøpe.Klikk tre ganger for å bli kvitt meg.
20 produktreklamer i TV program.Breispektra reklamedose.Reklame-immunitet er oppnådd. Genmodifikasjon er en ting for reklameguruene.Omprogrammering av seerne.
Reklameteater fra TV gjenskapes i butikkhyllene.
“The TV was always on. It was discovered that it didn’t matter if a television could be made to watch you, as long as you could be made to watch TV all the time.”Citation from a Calligrapher fonts catalogue. Unknown origin.

Teslalønn til sykepleiere

Avgiftsfritaket for en Tesla S er større enn en sykepleierlønn. Norge har rundt 20 000 biler med slikt fritak, 100 000 batteribiler er solgt med avgiftsfritak.Staten kan frita pleierne for avgifter og øke lønningene deres. Det vil ikke merkes noe sted. Førstelinjepleierne skal ha en årslønn som kompensasjon for farlig innsats, og deretter økt lønn og flere ansatte; alltid én ansatt for mye som beredskap Ω

Sommerfugl-svermen

Lokasjon er stridsvogn-lager i ulendt terreng.Helikoptersvermen kom over åskammen i laveste høyde. Alle arter av schraubmaschinen, militære angrepshelikoptre, spesialutstyrte politihelikoptre, ambulansehelikoptre, redningshelikoptre, taxihelikoptre, jakthelikoptre, fotohelikoptre. De slo seg ned, hvert ved sin stridsmaskin. Snart hadde de dekket hele basen og de gamle kjøyregreiene blesatt bort og glemt etter som beltene ble avskiltet. Et helikopterkompani spontanfødtes en første påskedag.Sommerfuglene var klare til å hjelpe landet Ω

Krigsanalogi

Krigsanalogien ifbm coronavirus er vendt feil vei. Vi må se innover på beredskapen, ikke utover på den fascinerende kampen.
Det er enklest å ty til krigsmetaforet når vi må handle raskt i krise. Vi gjør det, ikke fordi vi er språkfattige, men fordi vi ikke har en sivil beredskap i daglig drift. Vi har ikke satt navn på situasjonen. Mat, transport og helsevesen har ingen daglig funksjon som kan økes i respons til krisen, som adekvat respons til krisen. Vi blir overrumplet, og vi får paniske tilstander. Vi fryser fast, og vi ser manglene.
Tilbake til normalen vil ikke si at vi har lært eller at landet skal bli bedre. Den nye normalen vil bli lik den gamle normalen fordi vi har en børs-styrt politikk. En ny normal vil være at vi har en parlamentarisk politisk vilje til å gjøre forandringer som ikke svarer seg umiddelbart i børsfesjået, i regnskapene eller i budsjettene. Vi må være politisk kloke og se hva som kan komme. Vi må forstå forandringene. Vi må ville styre før restbeløpene slippes…

MDGs Krig

Militære tenkere og politiske profitører tar til krigsbilder. Vi er i krig med et virus, en pandemi.Det er ikke sant. Vi er ikke i krig. Vi er i en kontakt og pleie situasjon på verdensnivå. Det handler om hvordan vi ordner oss. Krig ødelegger alt rundt oss. Sykehus i Syria er i krig. De fire store sykehusene rundt Oslo er i arbeid. Sykehus i New York er overbelastede og farlige steder å være.Vi har ingenting å lære av 9. April. Militære tenkere mener Norge ble sviktet i 1940 og at situasjonen nå er den 80 år gamle tanken; vi ble tatt på senga.Hva om vårt militære vesen ikke var en vintage-greie som gikk og ventet på en ny oppblomstring og etterspørsel. Hva om vårt militære var en daglig organisasjon som arbeidet på veiene, flyplassene, påskefjellet, sykehusene, skolene; kort sagt var i daglig beredskap, ikke bare ved alarm. Hva om soldater var trent i pandemi-pleie og forgiftnings forebygging. Kanskje dette kan virke positivt for miljøet og på MDG som av en eller annen grunn står i G…

Uregjerlig ordliste

Regnskap og budsjett er konkrete vesen. Når disse levende vesen skal beskyttes relativiseres situasjonene. De skal få masker, de som trenger det, de som fortjener det, de som hjelper andre. Her er det ikke noe konkret budsjett, men regnskapets time vil komme til tinget. Ingen sa at alle skulle få masker. Ikke engang de som var smittebærere skulle få. Ikke en gang alle som arbeidet uten beskyttelse mot den ukjente smitten skulle få. De er de talløse. Våre relative.Regjeringen regjerer ikke for at alle skal få behandling. Alle menneskene settes i forhold til det konkrete budsjettet og ikke det kommende regnskapet. Ikke det absolutte og konkrete regnskapet om hvor mye epidemien har kostet landet, men regjeringens relativisering av behandling, vern og livsetikk.Kurver i regneark rettes enklest ut ved å forandre tallene i de tilhørende tabellene. Om kurven er en artistisk illustrasjon må den byttes ut.Når du ikke hang med før kurven, kan du jo bare trille tallene så de passer der du er på …

Klapp Klapp

Avgiftsfritaket for en Tesla S er større enn en sykepleierlønn. Norge har rundt 20 000 biler med slikt fritak, 100 000 batteribiler er solgt med avgiftsfritak. Staten kan frita Helsevesenet for avgifter og øke lønningene til pleierne. Det vil ikke merkes noe sted. Avgift er gift, avgift er virkestoff. Pleierne skal ha en årslønn som kompensasjon, og deretter økt lønn og flere ansatte; alltid én ansatt for mye. Vi klapper i hendene, vi synger og vi lér, så glade kan vi bli Ω

Regjere Curva Grande

Curva Grande er på Monza, nær Bergamo i Italia.Regjeringen gir gass før svingen, før den allegoriske kurven.
Lignelse:Når hun styrer bilen,så går det så bra,på veien mot himmelens land.
I ungdommens fartsfylte tid gjaldt det å finne jevneste og korteste veien gjennom kurven. Å flate ut kurven var aldri del av virkeligheten. Vi gav aldri gass før kurven, bare i balanse etter det bevegelige helligdags-punktet, apex.
Kurven er menneskelagd, men den er foranderlig. Nå er det ikke tid til å forandre kurven, nå mens vi-viruset er i fart. Veivesenet og Helsevesenet trenger lang tid, jfr. veibygging på Vestlandet. Regjeringen må avpasse farten etter forholdene.Mørketall og mørkekjøring. Slå av lysene på bilen før kurven, så blir kveldsluften varm, fyldig og aromarik, og smellet og rykket så uforståelig, uten referanser i terrenget.Mørketallene er skapte tall. De kommer når en er uforberedt, eller hurtigløsningene ikke er beskrevet. Men tallene er der, uttrykt som en nøyaktig matematisk likning m…

Reklame virker!

Reklame er en trossak.Reklamebransjen har nok guruer og mellomprester til å bli registrert som et trossamfunn. Reklame virker!Vi forbrukere må be psykologene i reklameindustrien om å få lov til å forbruke mindre for at verden ikke skal forgå i søppel og overflod.En gang ble det sagt at norske forbrukere måtte stå på krava om feil på varen og heller ikke godta høy pris. Nå ber vi om nåde fra tyranniet.Shopping terapi er ikke terapi. Vi trenger terapi fra uroen bare en infuluensakarantene kan få fram i oss. Vil vi shoppe eller ta sjansen på smitte?Livsformen vår forutsetter et fungerende system så vi kan dandere med handel og forestillinger til vi mister innsikt og utveier.Politikere trøster oss med at vi skal tilbake til normalen. Vi skal slippe å hamstre mer.Noen skal hamstre kapital Ω

Reklame virker ikke!

Markedsføring virker, men det er ikke en trossak. Det er tilstedeværelse.Om reklame virker så er reklame også medskyldig i det kvelende forbruket vi bedriver. Vennligst ikke send psyko-salvene inn i stuene våre på høylyd!Dersom reklame virker så er reklamebyråene og guruene skyld i overforbruket som ødelegger livet på kloden Ω

Reklame teller ikke ofre!

Er reklameofrenes forening et trossamfunn med rett til stats-støtte? De er i alle fall tro til verdens undergang. Forbrukslånene må settes i sammenheng, ikke repareres etter gjeldsofrenes fallitt. Det er forbrukeren som skal repareres. Utlånerne må være tydelige på hvordan de tar forbrukstapene sine.Bankene og lokalpressen øker forbruket vårt, og tjener penger på dét.Produktomtale blir tungetale.Bankene eier lokalpressen for å øke lånemengden og dermed forbruket og reklamen og hele sirkelen som er en spiral, retning ukjent.Schibsted og DNB eier lufta. De andre bankene prøver å henge med i dragsuget Ω

Yes, Minister Høie!

Helseminister Bent Høie, Høyre, hadde et amatør-øyeblikk på egen pressebriefing. Han skulle gjøre greie for hvem som ikke skulle få behandling for coronaindusert sykdom. Det jeg hørte ham si gav 1 frysning og 1 assosiasjon:Som svar på en journalists spørsmål om hvem som ikke skal behandles la Høie ut, på sparket, at først var det åttiåringene som skulle avsluttes, deretter sekstiåringene, og til slutt kom han på at de med underliggende sykdommer også skulle avsluttes. Amatøren var fornøyd. Han hadde brukt plausible ord, men uten å få dem til å passe inn i den etablerte etiske debatten.En sekretær må ha hørt Høyre-ministerens svar og krympet seg. Tilbake på kontoret hadde sekretæren funnet fram det dokumentet som kom til minnes. Det var basert på arbeid som var gjort i USA og Canada om etiske betenkninger ved avslutning av behandling, og om hvilke kriterier som skal være belyst god tid i forveien, og hvem som skulle foreta vurderingen og beslutningen. Dette dokumentet lå i en skuff. Se…

Utsikten fra Jåttå

Stavangers tilblivelseshistorie er enkel. Importhavnen Hafrsfjord i Sola mistet posisjonen sin da Olav den Hellige drepte Erling Skjalgsson - «jarlen» fra Sola. Kirkesetet ved Hillevåg gikk inn i maktvakumet. Kirken var på aktiv jakt etter posisjoner i Norge. Her kom en anledning i det Snorres År 1028. Stavanger ble ikke grunnlagt i 1030, men den odde kirken i byen kan feire sin begynnelse i 1030, en god årgang for identitet og feiring.
Var drapet på Erling Skjalgsson et hellig bestillingsdrap? Tok Tore Hund hevn på Stiklestad?
Hvorfor ble Erling Skjalgsson redusert fra jarl til konge på haugen? Mordet på Erling Skjalgsson var antagelig et bestillingsverk av pre-biskopen i Stavanger. Sola avtok og Stavanger vokste etter 1030 Ω

På Glatte Stene setter Han Dem

Putin er keiseren som mener at alt kan styres fra Moskva: USA, Tyrkia og Libya. Hvor skal han hen?
Xi vet at alt kan styres ved filosofisk-økonomisk krigføring i stedet for en militær krig som bare vil påføre Kina forsvarssår og evig motstand. Handel er en smoothie. Ω

Hodereformen

Før var det fylkeskommunene som skulle legges ned. Nå er det kommunestyrene som skal legges ned. Bergen Frp er lagt ned og blitt til Vestland Frp. I praksis skal antagelig fylkespartiet Frp avgjøre saker i Odda, Sogndal, Voss, Førde, Flora og Stord. Stavanger Frp fomler med hardball’en og skal antagelig bli Rogaland Frps fylkesstyre, etter å ha lagt ned Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene som lokalpartier. Partiet går foran andre politiske parti ogvedtar, som Frp i Bergen, å bli fylkesparti. Rogaland Frp kommer til å bestemme hva som skal menes i Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene, som Tysvær med petroleumsraffineri. Poenget med de utvidete fylkene er å legge ned kommunestyrene. Lokalstyre koster tid og penger og kan ekspert-overstyres fra sentrale hold. Vestland Frp mener å vite at de kjenner Sogndal godt nok til å bestemme i Sogndal. Kanskje blir lokalpolitikk i Førde avgjort i fylkespartiene i Vestland? Kanskje har Frp ambisjonen om å gjeninnf…

Månedens Tingtroll

Siv Jensen ligger an til å få Hogalandsmerket “Månedens Tingtroll”. Det er bare første uken i mai og mye kan skje, og Sylvi Listhaug har nok lyst på Siv Jensens posisjon og merke; You Bet, som det heter der i gården.

Too Much of a Good Thing

Sykehusene må få én ansatt for mange. Dermed vil kvaliteten øke av seg selv. Deretter kan vi starte med å bygge kvalitet inn i utskrivelser, pleie, diagnostikk, kirurgi, mottak og pasienters ombud. Helsevesenet er utslitt på kvalitet. Pasienten jeg tenker på er utslitt av behandling og mangel på behandling. Det kunne ha vært unngått med kvalitet i lege og pleie.

El-bil miljøet

Forbruk av el- biler er likevel forbruk. Avgiftsfritaket for en Tesla S ser ut til å være større enn en lærerlønn, eller en sykepleierlønn, men den går jo så forferdelig fort, ifølge taxisjåføren, at det rettferdiggjør fritaket. Henger vi med?

Viking sub-cruises

Hvorfor har ikke Norge utviklet miniubåter som kan feste seg til motorløse cruise skip og føre dem bort fra forlisets landkjenning? «Tirpitz» ble satt ut av spill av miner montert av mini-ubåter.Hvorfor har ikke kraftlagene langs kysten vår brukt sponsorpenger på slike utviklinger i stedet for å drikke pappvin på fotballens sponsor-»events»?

Veldedig dum

Om man driver frivillig-arbeid i profesjonelle idrettslag, så er man dum. Om man skal drive frivillig-arbeid så får man gjøre det i amatørklubber og trives i lag med andre. Slikt øker intelligensen.

Første mai og alle

Kombiner 8. mars og 1. mai for å forstå menneskets potensiale. Røverne har tatt penger og gull, vi sitter igjen med ressursene og skaperkraften. Om vi tar årsakene til at 8. mars og 1. mai eksisterer ser vi at kvinner er dobbel-undertrykte som kvinner og som ansatte. Om vi kan bedre verden er det å bedre kvinners situasjon og endre menns oppfatning av hva kvinner og menn er for noe. Samfunnsutvikling kan foregå over hele verden samtidig. Vi må bare disponere verdiene med kloke hoder på. Samfunnet vi går mot må overleve ved å overføre fortjeneste fra personlig overflod til bedriftenes nyskaping og ansattes økonomiske evne til privat å leie inn f.eks. håndverkere og tidsløsninger. Banker eier aviser fordi avisene gjennom annonseringen skaper lånebehov. Dette er en pustemaskin for gamle økosystem innen finans. Næringsvirksomhet betyr ikke å feire den som tilfeldigvis ble rik i en fart, eller familiedynasti som gjør det de kan for å holde seg på beina. Ønsker du at vi ikke hadde 1. mai o…

Avaldsnes Finans

Karmøy kommune mangler finanser for å reparere steinkirken på Avaldsnes, Olavskirken. Haugesund betaler ikke for denne kirken som er det eneste vesentlige bygget å se for turistene Haugesund renner ut av cruisee-skipene. Statsmidler gis til radioutbygging og vedlikehold av riksmonumentet Haraldshaugen. Pengene blir sluset inn i Haugesund kommunes bedriftslag, FKH. VfL Wolfsburg er Volkswagens bedriftslag, men de evner å betale av egen lomme. Haugesund kommune må slutte å fore profesjonell fotball. Vi er kloke nok til dét.