Innlegg

Uregjerlig ordliste

Regnskap og budsjett er konkrete vesen. Når disse levende vesen skal beskyttes relativiseres situasjonene. De skal få masker, de som trenger det, de som fortjener det, de som hjelper andre. Her er det ikke noe konkret budsjett, men regnskapets time vil komme til tinget. Ingen sa at alle skulle få masker. Ikke engang de som var smittebærere skulle få. Ikke en gang alle som arbeidet uten beskyttelse mot den ukjente smitten skulle få. De er de talløse. Våre relative.Regjeringen regjerer ikke for at alle skal få behandling. Alle menneskene settes i forhold til det konkrete budsjettet og ikke det kommende regnskapet. Ikke det absolutte og konkrete regnskapet om hvor mye epidemien har kostet landet, men regjeringens relativisering av behandling, vern og livsetikk.Kurver i regneark rettes enklest ut ved å forandre tallene i de tilhørende tabellene. Om kurven er en artistisk illustrasjon må den byttes ut.Når du ikke hang med før kurven, kan du jo bare trille tallene så de passer der du er på …

Klapp Klapp

Avgiftsfritaket for en Tesla S er større enn en sykepleierlønn. Norge har rundt 20 000 biler med slikt fritak, 100 000 batteribiler er solgt med avgiftsfritak. Staten kan frita Helsevesenet for avgifter og øke lønningene til pleierne. Det vil ikke merkes noe sted. Avgift er gift, avgift er virkestoff. Pleierne skal ha en årslønn som kompensasjon, og deretter økt lønn og flere ansatte; alltid én ansatt for mye. Vi klapper i hendene, vi synger og vi lér, så glade kan vi bli Ω

Regjere Curva Grande

Curva Grande er på Monza, nær Bergamo i Italia.Regjeringen gir gass før svingen, før den allegoriske kurven.
Lignelse:Når hun styrer bilen,så går det så bra,på veien mot himmelens land.
I ungdommens fartsfylte tid gjaldt det å finne jevneste og korteste veien gjennom kurven. Å flate ut kurven var aldri del av virkeligheten. Vi gav aldri gass før kurven, bare i balanse etter det bevegelige helligdags-punktet, apex.
Kurven er menneskelagd, men den er foranderlig. Nå er det ikke tid til å forandre kurven, nå mens vi-viruset er i fart. Veivesenet og Helsevesenet trenger lang tid, jfr. veibygging på Vestlandet. Regjeringen må avpasse farten etter forholdene.Mørketall og mørkekjøring. Slå av lysene på bilen før kurven, så blir kveldsluften varm, fyldig og aromarik, og smellet og rykket så uforståelig, uten referanser i terrenget.Mørketallene er skapte tall. De kommer når en er uforberedt, eller hurtigløsningene ikke er beskrevet. Men tallene er der, uttrykt som en nøyaktig matematisk likning m…

Reklame virker!

Reklame er en trossak.Reklamebransjen har nok guruer og mellomprester til å bli registrert som et trossamfunn. Reklame virker!Vi forbrukere må be psykologene i reklameindustrien om å få lov til å forbruke mindre for at verden ikke skal forgå i søppel og overflod.En gang ble det sagt at norske forbrukere måtte stå på krava om feil på varen og heller ikke godta høy pris. Nå ber vi om nåde fra tyranniet.Shopping terapi er ikke terapi. Vi trenger terapi fra uroen bare en infuluensakarantene kan få fram i oss. Vil vi shoppe eller ta sjansen på smitte?Livsformen vår forutsetter et fungerende system så vi kan dandere med handel og forestillinger til vi mister innsikt og utveier.Politikere trøster oss med at vi skal tilbake til normalen. Vi skal slippe å hamstre mer.Noen skal hamstre kapital Ω

Reklame virker ikke!

Markedsføring virker, men det er ikke en trossak. Det er tilstedeværelse.Om reklame virker så er reklame også medskyldig i det kvelende forbruket vi bedriver. Vennligst ikke send psyko-salvene inn i stuene våre på høylyd!Dersom reklame virker så er reklamebyråene og guruene skyld i overforbruket som ødelegger livet på kloden Ω

Reklame teller ikke ofre!

Er reklameofrenes forening et trossamfunn med rett til stats-støtte? De er i alle fall tro til verdens undergang. Forbrukslånene må settes i sammenheng, ikke repareres etter gjeldsofrenes fallitt. Det er forbrukeren som skal repareres. Utlånerne må være tydelige på hvordan de tar forbrukstapene sine.Bankene og lokalpressen øker forbruket vårt, og tjener penger på dét.Produktomtale blir tungetale.Bankene eier lokalpressen for å øke lånemengden og dermed forbruket og reklamen og hele sirkelen som er en spiral, retning ukjent.Schibsted og DNB eier lufta. De andre bankene prøver å henge med i dragsuget Ω

Yes, Minister Høie!

Helseminister Bent Høie, Høyre, hadde et amatør-øyeblikk på egen pressebriefing. Han skulle gjøre greie for hvem som ikke skulle få behandling for coronaindusert sykdom. Det jeg hørte ham si gav 1 frysning og 1 assosiasjon:Som svar på en journalists spørsmål om hvem som ikke skal behandles la Høie ut, på sparket, at først var det åttiåringene som skulle avsluttes, deretter sekstiåringene, og til slutt kom han på at de med underliggende sykdommer også skulle avsluttes. Amatøren var fornøyd. Han hadde brukt plausible ord, men uten å få dem til å passe inn i den etablerte etiske debatten.En sekretær må ha hørt Høyre-ministerens svar og krympet seg. Tilbake på kontoret hadde sekretæren funnet fram det dokumentet som kom til minnes. Det var basert på arbeid som var gjort i USA og Canada om etiske betenkninger ved avslutning av behandling, og om hvilke kriterier som skal være belyst god tid i forveien, og hvem som skulle foreta vurderingen og beslutningen. Dette dokumentet lå i en skuff. Se…

Utsikten fra Jåttå

Stavangers tilblivelseshistorie er enkel. Importhavnen Hafrsfjord i Sola mistet posisjonen sin da Olav den Hellige drepte Erling Skjalgsson - «jarlen» fra Sola. Kirkesetet ved Hillevåg gikk inn i maktvakumet. Kirken var på aktiv jakt etter posisjoner i Norge. Her kom en anledning i det Snorres År 1028. Stavanger ble ikke grunnlagt i 1030, men den odde kirken i byen kan feire sin begynnelse i 1030, en god årgang for identitet og feiring.
Var drapet på Erling Skjalgsson et hellig bestillingsdrap? Tok Tore Hund hevn på Stiklestad?
Hvorfor ble Erling Skjalgsson redusert fra jarl til konge på haugen? Mordet på Erling Skjalgsson var antagelig et bestillingsverk av pre-biskopen i Stavanger. Sola avtok og Stavanger vokste etter 1030 Ω

På Glatte Stene setter Han Dem

Putin er keiseren som mener at alt kan styres fra Moskva: USA, Tyrkia og Libya. Hvor skal han hen?
Xi vet at alt kan styres ved filosofisk-økonomisk krigføring i stedet for en militær krig som bare vil påføre Kina forsvarssår og evig motstand. Handel er en smoothie. Ω

Hodereformen

Før var det fylkeskommunene som skulle legges ned. Nå er det kommunestyrene som skal legges ned. Bergen Frp er lagt ned og blitt til Vestland Frp. I praksis skal antagelig fylkespartiet Frp avgjøre saker i Odda, Sogndal, Voss, Førde, Flora og Stord. Stavanger Frp fomler med hardball’en og skal antagelig bli Rogaland Frps fylkesstyre, etter å ha lagt ned Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene som lokalpartier. Partiet går foran andre politiske parti ogvedtar, som Frp i Bergen, å bli fylkesparti. Rogaland Frp kommer til å bestemme hva som skal menes i Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene, som Tysvær med petroleumsraffineri. Poenget med de utvidete fylkene er å legge ned kommunestyrene. Lokalstyre koster tid og penger og kan ekspert-overstyres fra sentrale hold. Vestland Frp mener å vite at de kjenner Sogndal godt nok til å bestemme i Sogndal. Kanskje blir lokalpolitikk i Førde avgjort i fylkespartiene i Vestland? Kanskje har Frp ambisjonen om å gjeninnf…

Månedens Tingtroll

Siv Jensen ligger an til å få Hogalandsmerket “Månedens Tingtroll”. Det er bare første uken i mai og mye kan skje, og Sylvi Listhaug har nok lyst på Siv Jensens posisjon og merke; You Bet, som det heter der i gården.

Too Much of a Good Thing

Sykehusene må få én ansatt for mange. Dermed vil kvaliteten øke av seg selv. Deretter kan vi starte med å bygge kvalitet inn i utskrivelser, pleie, diagnostikk, kirurgi, mottak og pasienters ombud. Helsevesenet er utslitt på kvalitet. Pasienten jeg tenker på er utslitt av behandling og mangel på behandling. Det kunne ha vært unngått med kvalitet i lege og pleie.

El-bil miljøet

Forbruk av el- biler er likevel forbruk. Avgiftsfritaket for en Tesla S ser ut til å være større enn en lærerlønn, eller en sykepleierlønn, men den går jo så forferdelig fort, ifølge taxisjåføren, at det rettferdiggjør fritaket. Henger vi med?

Viking sub-cruises

Hvorfor har ikke Norge utviklet miniubåter som kan feste seg til motorløse cruise skip og føre dem bort fra forlisets landkjenning? «Tirpitz» ble satt ut av spill av miner montert av mini-ubåter.Hvorfor har ikke kraftlagene langs kysten vår brukt sponsorpenger på slike utviklinger i stedet for å drikke pappvin på fotballens sponsor-»events»?

Veldedig dum

Om man driver frivillig-arbeid i profesjonelle idrettslag, så er man dum. Om man skal drive frivillig-arbeid så får man gjøre det i amatørklubber og trives i lag med andre. Slikt øker intelligensen.

Første mai og alle

Kombiner 8. mars og 1. mai for å forstå menneskets potensiale. Røverne har tatt penger og gull, vi sitter igjen med ressursene og skaperkraften. Om vi tar årsakene til at 8. mars og 1. mai eksisterer ser vi at kvinner er dobbel-undertrykte som kvinner og som ansatte. Om vi kan bedre verden er det å bedre kvinners situasjon og endre menns oppfatning av hva kvinner og menn er for noe. Samfunnsutvikling kan foregå over hele verden samtidig. Vi må bare disponere verdiene med kloke hoder på. Samfunnet vi går mot må overleve ved å overføre fortjeneste fra personlig overflod til bedriftenes nyskaping og ansattes økonomiske evne til privat å leie inn f.eks. håndverkere og tidsløsninger. Banker eier aviser fordi avisene gjennom annonseringen skaper lånebehov. Dette er en pustemaskin for gamle økosystem innen finans. Næringsvirksomhet betyr ikke å feire den som tilfeldigvis ble rik i en fart, eller familiedynasti som gjør det de kan for å holde seg på beina. Ønsker du at vi ikke hadde 1. mai o…

Avaldsnes Finans

Karmøy kommune mangler finanser for å reparere steinkirken på Avaldsnes, Olavskirken. Haugesund betaler ikke for denne kirken som er det eneste vesentlige bygget å se for turistene Haugesund renner ut av cruisee-skipene. Statsmidler gis til radioutbygging og vedlikehold av riksmonumentet Haraldshaugen. Pengene blir sluset inn i Haugesund kommunes bedriftslag, FKH. VfL Wolfsburg er Volkswagens bedriftslag, men de evner å betale av egen lomme. Haugesund kommune må slutte å fore profesjonell fotball. Vi er kloke nok til dét.

Nullvanvidd

Nulltoleransens vanvidd er i slekt med el-sykkelen på en eller annen måte. Ω

Symfonislutt

Dersom symfoniorkestre ikke klarer å vise glede underveis, bare etter vellykket fellesslutt, er de å sammenlikne med sportsprestanter. Genuint bekymrede solister.

Borgangst

Angsten bak borgmuren er blitt til autoritet. Rettskriving og etymologi er uforanderlig så lenge der finnes forsvarere på den akademiske borgmuren.