Innlegg

Utsikten fra Jåttå

Stavangers tilblivelseshistorie er enkel. Importhavnen Hafrsfjord i Sola mistet posisjonen sin da Olav den Hellige drepte Erling Skjalgsson - «jarlen» fra Sola. Kirkesetet ved Hillevåg gikk inn i maktvakumet. Kirken var på aktiv jakt etter posisjoner i Norge. Her kom en anledning i det Snorres År 1028. Stavanger ble ikke grunnlagt i 1030, men den odde kirken i byen kan feire sin begynnelse i 1030, en god årgang for identitet og feiring.
Var drapet på Erling Skjalgsson et hellig bestillingsdrap? Tok Tore Hund hevn på Stiklestad?
Hvorfor ble Erling Skjalgsson redusert fra jarl til konge på haugen? Mordet på Erling Skjalgsson var antagelig et bestillingsverk av pre-biskopen i Stavanger. Sola avtok og Stavanger vokste etter 1030 Ω

På Glatte Stene setter Han Dem

Putin er keiseren som mener at alt kan styres fra Moskva: USA, Tyrkia og Libya. Hvor skal han hen?
Xi vet at alt kan styres ved filosofisk-økonomisk krigføring i stedet for en militær krig som bare vil påføre Kina forsvarssår og evig motstand. Handel er en smoothie. Ω

Hodereformen

Før var det fylkeskommunene som skulle legges ned. Nå er det kommunestyrene som skal legges ned. Bergen Frp er lagt ned og blitt til Vestland Frp. I praksis skal antagelig fylkespartiet Frp avgjøre saker i Odda, Sogndal, Voss, Førde, Flora og Stord. Stavanger Frp fomler med hardball’en og skal antagelig bli Rogaland Frps fylkesstyre, etter å ha lagt ned Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene som lokalpartier. Partiet går foran andre politiske parti ogvedtar, som Frp i Bergen, å bli fylkesparti. Rogaland Frp kommer til å bestemme hva som skal menes i Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene, som Tysvær med petroleumsraffineri. Poenget med de utvidete fylkene er å legge ned kommunestyrene. Lokalstyre koster tid og penger og kan ekspert-overstyres fra sentrale hold. Vestland Frp mener å vite at de kjenner Sogndal godt nok til å bestemme i Sogndal. Kanskje blir lokalpolitikk i Førde avgjort i fylkespartiene i Vestland? Kanskje har Frp ambisjonen om å gjeninnf…

Månedens Tingtroll

Siv Jensen ligger an til å få Hogalandsmerket “Månedens Tingtroll”. Det er bare første uken i mai og mye kan skje, og Sylvi Listhaug har nok lyst på Siv Jensens posisjon og merke; You Bet, som det heter der i gården.

Too Much of a Good Thing

Sykehusene må få én ansatt for mange. Dermed vil kvaliteten øke av seg selv. Deretter kan vi starte med å bygge kvalitet inn i utskrivelser, pleie, diagnostikk, kirurgi, mottak og pasienters ombud. Helsevesenet er utslitt på kvalitet. Pasienten jeg tenker på er utslitt av behandling og mangel på behandling. Det kunne ha vært unngått med kvalitet i lege og pleie.

El-bil miljøet

Forbruk av el- biler er likevel forbruk. Avgiftsfritaket for en Tesla S ser ut til å være større enn en lærerlønn, eller en sykepleierlønn, men den går jo så forferdelig fort, ifølge taxisjåføren, at det rettferdiggjør fritaket. Henger vi med?

Viking sub-cruises

Hvorfor har ikke Norge utviklet miniubåter som kan feste seg til motorløse cruise skip og føre dem bort fra forlisets landkjenning? «Tirpitz» ble satt ut av spill av miner montert av mini-ubåter.Hvorfor har ikke kraftlagene langs kysten vår brukt sponsorpenger på slike utviklinger i stedet for å drikke pappvin på fotballens sponsor-»events»?

Veldedig dum

Om man driver frivillig-arbeid i profesjonelle idrettslag, så er man dum. Om man skal drive frivillig-arbeid så får man gjøre det i amatørklubber og trives i lag med andre. Slikt øker intelligensen.

Første mai og alle

Kombiner 8. mars og 1. mai for å forstå menneskets potensiale. Røverne har tatt penger og gull, vi sitter igjen med ressursene og skaperkraften. Om vi tar årsakene til at 8. mars og 1. mai eksisterer ser vi at kvinner er dobbel-undertrykte som kvinner og som ansatte. Om vi kan bedre verden er det å bedre kvinners situasjon og endre menns oppfatning av hva kvinner og menn er for noe. Samfunnsutvikling kan foregå over hele verden samtidig. Vi må bare disponere verdiene med kloke hoder på. Samfunnet vi går mot må overleve ved å overføre fortjeneste fra personlig overflod til bedriftenes nyskaping og ansattes økonomiske evne til privat å leie inn f.eks. håndverkere og tidsløsninger. Banker eier aviser fordi avisene gjennom annonseringen skaper lånebehov. Dette er en pustemaskin for gamle økosystem innen finans. Næringsvirksomhet betyr ikke å feire den som tilfeldigvis ble rik i en fart, eller familiedynasti som gjør det de kan for å holde seg på beina. Ønsker du at vi ikke hadde 1. mai o…

Avaldsnes Finans

Karmøy kommune mangler finanser for å reparere steinkirken på Avaldsnes, Olavskirken. Haugesund betaler ikke for denne kirken som er det eneste vesentlige bygget å se for turistene Haugesund renner ut av cruisee-skipene. Statsmidler gis til radioutbygging og vedlikehold av riksmonumentet Haraldshaugen. Pengene blir sluset inn i Haugesund kommunes bedriftslag, FKH. VfL Wolfsburg er Volkswagens bedriftslag, men de evner å betale av egen lomme. Haugesund kommune må slutte å fore profesjonell fotball. Vi er kloke nok til dét.

Nullvanvidd

Nulltoleransens vanvidd er i slekt med el-sykkelen på en eller annen måte. Ω

Symfonislutt

Dersom symfoniorkestre ikke klarer å vise glede underveis, bare etter vellykket fellesslutt, er de å sammenlikne med sportsprestanter. Genuint bekymrede solister.

Borgangst

Angsten bak borgmuren er blitt til autoritet. Rettskriving og etymologi er uforanderlig så lenge der finnes forsvarere på den akademiske borgmuren.

Sentermarkene

Bøndene er Senterpartiets gamle gruppe. Bøndene solgte markene sine til boligutbyggerne. Boligfeltene er Senterpartiets velgermarker. Forstå jordbruket hele, lange omveien. Senterpartiet må arbeide for hage-eierne. Nå er det blåkapitalen som selger til hage-eierne. Det skulle ha vært grønnkapitalen. Ikke sant?

StorOslo

Raddisforslaget er at alle norske innbyggere skal interneres i Oslo. Da hadde Oslo rykket opp til å bli en femmillionersby. Større enn Abidjan, Chennai, Harbin og Busan. Like store som Yangon, Ahmedabad og Shantou. Men uten oppland. Selg resten av landet til utenlandske investorer. Miljøgevinstene vil bli enorme. Det er uansvarlig byplanlegging å ikke styrke sentra utenfor Oslo. Dersom Oslo en gang skal bli storby tåler den ikke at all virksomhet skal foregå i LilleVika.
Motforslaget er å flytte Osloboerne ut til de andre byene og fjellandsbyene. Der vil de få det fint. Oslo vil bli overlatt MDG, og Nordmarka vil bli ledet inn til kvadraturet. Slottet vil havne i trollskauen og gi inntekter langt over Munch og Vikingskip kombinasjonen. Ulvene lusker allerede i korridorene.

Sosiale ferdigheter

Man kan knapt kalle den franske revolusjon for en liberalistisk hending. Det var jo borgernes samlede innsats som kastet eneherskeren, kongen som var libero. Det var en klassekamp som bare fortsatte, også i dag, 1. mai.

Fotballvekten

Hvor mye veier en fotballspiller? Hvor mye veier et fotballag? Hvilke lag i eliten er tyngst? Hvordan forholder dette seg til BMI indeksen? Er dette sunt? Er det effektiv bruk av energi? Hvor lett er det å starte og å tverrvende unødig kjøttvekt?

Ingeborg Eikeland Mau Mau

“Zaire Congo Rwanda Mau Mau” var bakgrunnen da misjonær Ingeborg Eikeland, 78 år gammel, reiste tilbake til folkene sine i Kongo. Hun ble tildelt St Olavs orden av lavere grad. Lokale festarrangører fikk St. Olavs orden av høyeste grad. https://no.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Eikeland Congo Rwanda  “Black Earth Rising” på Netflix gir noe av bakgrunnen. Ingeborg virket over femti år som misjonær i Kongo. ‘Du blir selvfølgelig redd, særlig når du står ansikt til ansikt med truende soldater’ Misjonær Ingeborg Eikeland jobbet fleksitid, overtid og nådetid. Hun fikk kongens fortjenestemedalje i sølv. Sildajazzleder Gunnar Jæger fikk kongens fortjenestemedalje i gull.
Hvem fikset resultatlisten?

Kapitalistryktet

Kapitalisme er enkelt. Det er når du utfører et arbeid, et virke som du kan selge. Den prisen du tar er din kapital. Du kan gjenta arbeidet og spare betalingen. Til sist vil du ha oppspart kapital du kan bruke til noe annet. Du har eierett til denne kapitalen. Dette er alment prinsipp og uproblematisk kapitalisme. Masseproduksjonen økte denne kapitalen men overskuddet av arbeidet gikk ikke til den som gjorde arbeidet, men til den som organiserte arbeidet og forvaltningen av kapitalen. Disse fikk yrkestitler som fabrikant, bankiér og finansmegler. Deres egentlige ferdighet var å skaffe kapital og videreformidle kapital. Denne kapitalismen var mer kraftfull enn før og all eierskap lå til 1 person eller 1 børsenhet. Her var kapitalismens problem. Personen, kapitalisten, var lettpåvirkelig og ikke nødvendigvis et godt menneske. Kapitalismen som samfunnsfunksjon fikk et dårlig rykte fordi finans ble mål i seg selv, og løsrevet fra produksjon. Sjølgode kapitalister ødela for kapitalismen. Bø…

Kinas Marshallhjelp

Vi tok imot USA’s Marshallhjelp og kom på godfoten med amerikanerne, delvis fordi vi hjelp til med å bygge Amerika. Slektsgrener fant jord og slo rot Over There. Vi fortsatte med masseproduksjon og masseimport. Vi tok i bruk bilen, eneboligen, lagde våre egne highwayer og supermarkeder. Vi tok i bruk pastellfargene og nylonduken og filmene deres. Vi tar i bruk pengene deres. De tar oss i bruk. De setter oss i arbeid. Tar vi i bruk Kinas kultur?
Kina gikk bort fra tanken om å få alle til å bli kommunister under den ene opplyste lederen. De så nøyere på USA og Marshallhjelpen. Krig kom til å koste mer enn det smaker. Produksjon og handel gav tilgang til hele verden slik amerikanerne gjorde det. England tapte slaget om imperiet. Det lønner seg å investere i utlandet. Da kan hele verden gå opp i en større enhet, en drøm; eller et diktatur. Kina valgte Marshall-modellen.