Innlegg

Viser innlegg fra 2006

Hansasundet

Haugesund har også en Hansahistorie å fortelle. Mellom Garpaskjær, Hansavåg, Kryssen og Kronå.

Republicca Caiano

"Kom med pengene først. Så skal vi høre på tankene dine."

Kronå på verket

Det vi kjenner som Kronå Vertshus var for sjøfarerne; Hanseatene, Koggene, Jektene, Nordlandsfarerne, Vesterledsfarerne, Østersjøfarerne, Nordsjøfarerne og for så vidt Vinlandsfarerne. Nå må Kronå finansieres på annet vis.

Historisk forskyvning

Middelhavet og Middelalderen. De er ikke de samme, hverken før eller nå.

BourgeoisMeister

Hva alle nyKlassisistiske monumentalbygg i Oslo og de andre byene kostet den unge utviklingsnasjonen Norge er ufattelig i forhold til BNP. Parlamentarismens bygninger var inspirert av grekernes elitistiske tempel-demokrati. Norge startet med frankernes egalité og tyskernes kommunisme. Sosialdemokratiets parlamentarisme er ikke smidig lengre til å finne nye rom for åpen politikk. Rådhuset er rosa. Demos bor i Parlamentarismens bygninger. Politisk handling søker nye bygningskropper.

Glemme og miste

Mennesket har lagd båter i tusener av år. Biler og fly bare i hundre år. Byen har snart glemt hvordan den skal bygge båter. Om ti år er allting glemt.

Titusen år med båtbygging

Vi snek oss inn på skipsverftet og ble jagd som de uvedkommende barn vi var. Ikke jagd ut av området, men rundt hjørnet. Vi forflyttet oss videre inn på verftsområdet. Vi hadde sett oss ut fraktebåten som lå i flytedokken. Vi for over landgangen og under båten, bak putene som støttet skroget. De voksne måtte stå bøyd for å arbeide oppover. Så vi løp raskt opp leiderne mens de var opptatt. Fra brovingen så vi verftene i byen. Byen som nå bygger moduler istedet for skip. Vi glemmer skipsbyggerkunsten om ti år.

Blokker ved Sundet

Rivingstillatelse for to bygg som blokkerer kailengden: Gamle maskinforretningen sør for Risøybrua og gamle Urranglager ved Kryssen. Riv bygg som stenger og bygg liv langs vannet.

Drømmeball

Skal vi sponse fotballspillerne og sponsorene deres? De ønsker seg en "kommersielt interessant" lekegrind. Eller skal vi sponse den privateide byens vugge, Røthings "Kronå"? Vertshus og kai i historisk gjenoppbygging?

Vannbyen

Investor? Invester i et rederi! Det har alltid svart seg i Haugesund. Fotball er rent tap.

Lokalt vann

Lokalt rederi som tar lokal vanntrafikk med veteranbåter. Det dekker bevaring av båter og kaianlegg som nordre kai i Haugesund (Kyvik, Røthing) Bakarøynå, Vikjå på Torvastad, Salhus, Bøvågen, Bukkøy og flere. Undervisning i kystkultur og historie. Passasjertrafikk som i Flytten og m/s "Torvastad". "Elvecruise" med restaurant i Karmsundet, Nordvegen, solnedgangscruise Sletta, Røvær, Utsira.

Eldste allmenningen

Årabrot er et sted med adgang fra havet. Islendingene har et navn for vei: braut. Der elven (Ár) går inn i landet (braut). Der Årabrotsveien krysser elven fra Tornesvannet ser man begge veier. "Elven" skjærer gjennom landskapet, slik det kreves for å få navnet braut- brot. Fra Tornesvannet til havet. Gå fram til bråtet er å gå fram til kanten i terrenget. Denne kanten er dramatisk tilstede nord for den lille brua.

Almennelig

Alle som skulle til kirke kunne legge til i sundet mellom Hasseløy og Hauge. Der gikk der et naturlig søkk opp til Skåre kirke. Den videste allmenningen gikk opp fra Gardsvika, opp Kyvikdalen og opp på siden og baksiden av gamle Skåre kirke. Her har der vært gode betingelser for et folkeliv med gravseremonier. Historiske allmenninger som vi overser.

LuftSlaget ved Hafrsfjord

Snorres motivasjon for kongesagaene har ikke blitt beskrevet, bare trukket i tvil. Han beskyttet sitt Island ved å hylle norskekongene. Det måtte gå ut over opposisjonen. Gjennom årene stod den sterkest ved bl.a. Erling Skjalgssons område. Derfor lot Snorre det avgjørende slaget, begynnelsen på kongemakten, stå ved roten av Skjalgssons rike, nemlig Hafrsfjord. Et trofé. Ydmykende nok var Hafrsfjorden et strategisk dårlig sted for et sjøslag. Bare de dumme ville krype inn i en slik sekk. Det var også Snorres hensikt å vise dumheten til og latterliggjøre motstanderne. Sannsynligvis har det aldri stått noe stort sjøslag der inne; muligens ute i Boknafjorden der flåter kunne møtes og dele seg opp i strategiske grupper. Hafrsfjord er nok uten arkeologisk verdi.

Langtidseffekt

Nå er pengene satt inn i blokkleiligheter og fotball. La oss vente.

H-U-B

Er fotballspillere gode investeringobjekter? Pengene forblir i alle fall borte.

Half og Halfsrekkene

Vår egen lokalhistorie ble påbegynt for 11-1200 år siden. Vi vet hvor vi kommer fra. Vi vet hvor vi ble satt av. Vi vet ikke hvor vi vil investere for fremtiden. I samme varige ånd som sagaforfatterne.

Skipsovervåking

Snorre kan ha brukt "utnord" om nordre del av dagens Karmsund, sikten fra Sakkestadhaugen og ut til Sletta. Haugene på fastlandssiden var godt egnet som observasjonsposter og hurtigvarsel om skipstrafikk.

Kapital og silikon

Det glipper til slutt.

Logistikk dengang, her og nå

En profesjonelt fundert veteranbåtklubb kan drive cruisefart, undervisning, bevaring, rekreasjon, utdanning, ...

Så du syns du er en investor?

Skaff alle skolene et rederi; båter med klasserom, skaff barna bevegelse rundt i landskapet. For å se betingelsene for liv og makt på Haugaland, det gamle Haugvald. En høynet geografisk bevissthet som ved et utsiktstårn på Bø ungdomsskole, en seremonihall på Gard tingsted med utsyn til Gardsvika, Haugesund Maritime sjøkant. Gi ferdamot og tilhørighet til ungdommen og aktiviteten vil øke. Investeringen vil gi igjen. Kanskje ikke til investor, men til investors barn og barnebarn.

Til en arkitekt

Hva er forskjellen på en driftsbygning i jordbruket og en driftsbygning for flokken med mennesker som vil bo ved sundet?

Snakker om været

Meteorologer mener at "Utnord" er en vindretning. Snorre bruker "Utnord" som retning "i lendet". Meteorologer snakker mer enn gjerne om været; og lite annet.

Historie på Bø ungdomsskole

Om Karmøy kommune eller noen patriotiske investorer reiser et fem etasjer høyt tårnbygg til Bø Ungdomsskole med historietimer i toppetasjen, kan elevene se hele riket til Geirmundr Heljarskin Hjørsson; og halve riket til far hans, Hjør Halfsson. Kantinedrift og restaurant gir oss en plass å innta en kopp, til ettertanke.

Vista Haugaland

Haugalandet er det landet vi kan se fra Réhaugene: Utsira, Sunnhordland, Ryfylke, Bokn: Geirmundr Heljarskin Hjørssons rike, kalt Rogaland, Hrogaland, Hogaland, Haugaland.

Hrágaland (v 0.7beta)

Dagens Rogaland består av Haugaland, Ryfylke, Jæren og Dalane. Navnet Rogaland kommer av Hogaland. Lydnavn: Frikativene h- og r- har forskjøvet seg gjennom danskeveldet. Sognemål og islandsk har tydeligere uttale av enkeltlyder enn sydkyst-norsk. Alternative stavemåter: Hágaland (á = au), Hogaland, Haugaland, Hrágaland. Landskapsnavn: Karmsundet har mange rike gravfunn. Disse haugene var og er synlige og har gitt visuelt navn til landskapet. Den eneste haugen Ivar Aasen så på Gard var Haraldshaugen. Han sa selv "millom Hump og Hamar/ på Haugalandet" Politisk navn: Haugene har også gitt politisk navn til landskapet: Avaldsnes = Hágvaldsnes. Makten (=vald) ved haugene. Kong Àgvald var tittelen for kongen som hadde makten på Haugalandet. Alternative stavemåter: Avald, Augvald, Haugvald, Hágvald, Ogvald.

NyRik

Å ha et nybilagentur gir deg seriøsitet som bruktbilselger.

Bilbaron

På Haugalandet står der for en kvart milliard i bruktbiler og dikterer tankene våre. Disse pengene skulle ha vært risikovillig kapital for produksjonstalentene.

Sponseretning

Invester i samfunnsmekanismer som helse, utvikling og historie, utdanning, så er der en vei ut av uføret. Hvilket uføre?

Ekki meiri peningar!

Jeg har fått så mye reklame i postkassen; samme firma, samme tilbud; omigjen og omigjen! Hvor dumme jeg tror de er? Næringslivet har mye mer penger enn de har evne til å omsette i produksjon. Derfor bare ørkesløst salg og sponsing, Bruktbilparken svulmer på rot. Overflod er økonomisk krisetegn. Vi klarer oss fordi vi lever i en beskyttet, ikke konkurranseutsatt del av økonomien. Vi som dro i viking.

Ventepenger

1200 tilskuere ganger 100 per billett er lik 120 000 kroner delt på 11 spillere og en trener gir kroner 10 000 per mann for å spille amatørfotball i lavere divisjoner. Fjorten hjemmekamper gir 140 000 kroner i inntekt. Skal det bli noe mer penger må man ha sponsorer. Om man skal spille på sportslig krevende nivå må man "komme seg i form igjen" som spillerne sier. 140 000 i året for å slenge med som underholdningsartist! Det kan få noen og enhver til å trekke på banen.

Fritatt for liberalisme

Russeavisene, Vard, FKH, Haugesunds Avis, KA Karmsund, TV Haugaland, Radio 102 og Radio Haugaland. Disse heimføingene er unntatt liberalismens inntjeningslov. Dragartister alle sammen; pengemaskiner. Penger inn, sannhet ut. Sponsorene deres driver privat sosialisme.

Darwins Bruktbil

Bruktbilene har ikke noen naturlig fiende. Ingen kommer og tar dem. De bare sitter der bonden slo graset og fuglene fant mark og biller. Ikke engang den mest hensynsløse skapningen, mennesket, viser særlig interesse.

Bispebulle

I fjor sa biskop Baasland at Haugesund trengte ikke streve med tanker om universitet og slikt. Det skulle "vi her sør ta oss av". Haugesund kunne videreutvikle det vi allerede fikk til, som "Barn er Bra" festivalen. Haugesund forstår ikke historien sin, sliter med visjonene og er ute av stand til å beskrive sine egne innbyggere. Hvor skal vår hjelp komme fra?

Telefonselger Kapitalhenter

Ja. Det er et valg mellom å maksimere egen profitt eller bruke pengene opp mot andre mennesker, i sammenslutninger og i forpliktende samarbeid. La noen av pengene gå ut blant andre mennesker og skape et samfunn og et lettere liv. Det er mitt valg.

Det er fullbyrdet!

Ex-minister Turid Birkeland ble bedt om en visjon for Haugesunds fremtid. Det ble en visjon uten historie, uten inspirasjon, uten spådom, uten projeksjon, uten sentrum, uten produkt. Hun penslet ut en visjon men presiserte egne detaljer, sånn for sikkerhets skyld, så hun kunne få styring med det hun ville ha selv. Teolog Jervell sa i en 1. mai tale i Byparken at Arbeiderpartiet var i ferd med å frasi seg retten til egen historie.

Skipsfartens Meling

Haugesund kommune omgjør industrikai til boligområde etter ønske fra skipsreder og investorer. Skipsfartens talsmann sa i en artikkel i HA at dersom der kom fram industriplaner med hold i, så "har vi tomtene!" Til bystyrets opplysning: Hvor er disse tomtene?

Flyplassens far

Haaland blir holdt som en profet og visjonær fordi han ønsket seg en flyplass han kunne nytte i inntjeningen. Han var ikke en profet som hadde snakket med Gud om skaperens vilje for folket og heller hadde han ingen visjoner om fremtiden. Han hadde kanskje bare lært av selskapsløvene som leide sjøfly for å dra til hovedstaden for å feste. Han hadde en sosial tanke for hele distriktet, men likevel var det Hydro som ble den bedriften som hadde bruk for å reise; ikke ut av Haugesund, men til byen for å sørge for egen inntjening.

Steinkirken på Gard

En jobb for frimurerne i Haugesund. Gjenbygging av steinkirken slik vi må gå ut fra at den ble murt opprinnelig. Bygg i det minste grunnrisset for at vi skal ha et sterkere bilde av hvor den lå. Selv om det betyr at vi må flytte Haraldshaugen tjue meter. Eller gjøre den om til eksklusive leiligheter.

Historie-amnesi

Som motgift gis amnesti for overleverte historier om funn i jord som er kjørt på sjøen, eller lagt bort. Samme hvem som gjorde det; alle kategorier historie må samles, kanskje gjenfinnes.

Rossabø sverdet

Fastlandssiden Salhus - Rossebø hadde strategisk viktig utsyn fra Salhus til Sletta. Vikingslekta har hatt mer enn et sverd i dette området. Har vi kjørt alt på sjøen?

Flytting av kapital

Å legge Karmsundet dødt etter klokken fire.

Haugesund Boligbyggelag

I ettertid ser vi at det er HAUBO som får til blokkbebyggelse i Haugesund. Ikke investorer som ser en tomt alle steder.

Investeringer

Ikke så stygt og skjemmende, men lite spennende.

Pilgrim i Roma

SMS fra Petersplassen: Venter på paven på petersplassen

Land møter sjø

Kjør innfartsvegen til Haugesund i passende Range Rover Sport. Legg inn lavgear og kryss Salhusvegen på nordvestlig kurs. Der er et lite søkk i terrenget du kan kjøre ned til Karmsundet. Du kan se til Sletta og til Avaldsnes. Der forstår du at en Terminal for bil, båt og buss skal komme. Med kulturhus og solnedgang. Der vil bli dager med tåke, men vi kjører RR. Eierne har forresten planlagt blokkbebyggelse her.

Nodevegen

Heathrow flyplass dekker et område som Helganes - Salhus - Hydro. Vi trenger nytt terminalbygg for Haugalandet. Sett flypassasjerer på tog/buss til kultur og terminal-bygg ved Bøvågen eller ved Håvik der T-forbindelsen går. Finfordel passasjerer herfra.

Feie på sjøen

Haugesund fraskyver seg kjente stilarter som vestlandsk bondestil, sveitserstil og jugendstil. De står i veien for mellomstore kapitalstabler. Etterkrigstidens gjenreisningsstil har lenge vært under omarbeiding.

Snøhetta 3

Arkitektkontoret Snøhetta er ikke kjent og valgt for annet enn biblioteket i Alexandria. Derfor vil vi vite mest mulig om dem og vise at vi også ... Bruk Flotmyr til noe helt annet enn parkeringsplass, tivoli og busstasjon; som i de siste femti år. Verden omstruktureres og Haugesund trenger et terminalbygg med funksjon og frisk ånd i fra vest! Bruk Karmsundet, fra begge sider.

Snøhetta 2

Flotmyrområdet planlegges med samme funksjon og struktur som den gang hestekjerrene kom til byen med primærnæringsmidlene våre. På godt engelsk: Dette er ikke "design", det er "styling".

Snøhetta 1

Arkitektkontoret Snøhetta har i svulstige ordelag blitt dradd inn i presentasjonen av et fortettet treblokkers boligprospekt der utvendig 3D-tegning viser høyden lik omliggende eneboliger. Innvendig vises en utsikt 3-5 etasjer over nedenforliggende eneboliger.

Gründer i Haugesund

Tredje generasjons problemet løses ikke ved å bygge leiligheter. Oppsamlet kapital må inn i ny produksjon. Leilighetsbygging er like målløst som å sponse fotball.

Leilighetsvis

Ledig kapital er roten til alt ondt.

Historisk fundament

Når Harald Hårfagres grav ikke finnes, hvorfor bygge på den? Bygg på Half og Halfsrekkene. Vi har gravene og minnene deres i dagen og i genene.

Arbeiderpartiet

Trelleparti. De kjemper ikke for egne saker.

Handelsbyen

Selv dårskapen importeres.

Tid er arbeid

Tenking er arbeid. Tenking er tid og penger. Investorer vil ha mest mulig igjen for sine egne penger; kort sagt mer penger enn de allerede har. Derfor faller tenking bort som en utgift.

Tåkesalg

Holmenkollbakken trenger 500 millioner, dvs. 1 milliard kroner. Ta av skiene. Terrasseleiligheter i unnarennet. I enden av tjernet legges permanent scene kun for symfoniorkestre i verdensklasse. Kringkastingsorkesteret tar fredagskveldene. Hver terrasseleilighet selges for 100 millioner kroner. Ti leiligheter med verdistigning og levende klassisk musikk på terrassen hver fredag kveld. Publikum ingen adgang. Verden vil strømme til!

Gullfinger

Hvordan kan en selger bli til investor? Bortsett fra personlige egenskaper som er vonde å vende? Gjør pengene disponible!

Arkitektur og kjærlighet

Tredimensjonal kjærlighet til en bygningskropp. Éndimensjonal avstand til en fasade. Betongkloss kledd med glassflater og italienskinspirerte støttestag. Dette er det jeg foreløpig vet om Haugesundet og Nordveien.

Forløsningens investor

Investering er å bruke penger med håp om en fremtid. Å "bygge leiligheter" er kjøp og salg av tjenester. Slik er investering og salg ulike. Investor tjener flere, har retning og er dristig; Selger selger bort muligheter. Selger skiller ikke mellom disse begrepene.

Gjennomsiktig glassfasade

Først skulle pengene investeres i høyhus; en pengestabel uten bakkekontakt. Nå skal pengene tynnes ut i et avsidesliggende, mindre spahotell. Hvorfor tror ordfører at et hotell med innmonterte dyser vil dra turister når lite annet gjør det?

Løsrevet investering

Nytt Spahotell er tenkt lagt utenfor allfarvei, hinsides all logistikk!

SpaTerminus Hotell

Jernbanetorg i Aksdal, mange busser til byene.

Ørkenfengslet

Skal ikke de fleste kunne gå inn og ut av tinghuset som frie mennesker? Hvorfor ligger det helt ut mot rennesteinen; der Festiviteten er tilbaketrukket for å gi verdighet til vår inngang og utgang?

Sårbarhetsstudie av Haugesund Rådhus

"at my window, with a broken wing..." (BobD) Nordfløyen på rådhuset mangler ikke. Den er brukket ved vingeroten og vrengt østover istedet. All klassisk symmetri er opphørt. Nordfløyen er blitt til østfløyen. Vinduer omkalfatret. Døren i nordvest er det synlige sårbarhetspunktet. Der er til og med lagd en trapp opp for den som vil utnytte vulnerabiliteten. Om Rådhuset er en svane, er nordøst-fløyen den skjevt liggende, skadde vingen. Var det Festiviteten eller Rådhuset som krasjlandet på tomten?

Fasade eller kropp

Nå begynner sammenligningen mellom arkitektene Einar Halleland på den ene siden, og Arkitektkontoret Brekke, Helgeland og Brekke på den andre siden.

Gå på vannveien

Ikke promenade langs sundet, men båttrafikk. Putrebåter, veteranbåter, serveringsbåter, fortellerbåter; en salig trafikk! Smedasundet Fergeselskap.

Primære, sekundære, tertiære tidsaldre

Snart er Haugesund der Odda, Sauda og andre "nedlagte" industrier allerede er. Bare Oljefondet kan opprettholde bosetningen.

Mikrotransport

Flotmyr har vart for lenge. Fra internasjonale flyplasser med buss til Flotmyr. Hvor skal de reisende etter Flotmyr? De må spørre seg frem i Narvesenkiosken. Investorpengene må settes inn her: Ta hånd om menneskene og lede dem dit de skal. For en verdiøkning det er å bli tatt hånd om! Ledet ombord i tog, buss, båt og hotell.

SpaBadekar

Privatinvestor krever tomt av kommunen til egen vinning. Kommunen krever ikke noe igjen. Kommunen må kreve at Haugalandet får utbytte; ikke av hotellet, men av investeringen. Dette er forhandlinger, ikke sutring om hvem som skal få mest. Kommunens oppgave er tilrettelegging for alle. Da kommer utvikingen. Vi trenger fly, tog, vei; alt innover og utover.

SpinSpa

Tapsrisikoen for en investor med et nytt hotell er at terminalen som tar imot utenlands og utenbys reisende ikke finnes. Terminalen må finfordele reisende på Haugalandet og samle opp avreisende som tenker seg ut i verden. Denne sentralen, Terminalen ved Termene, vil skape en spin-off effekt som vil gjøre både investorer og ordfører svimmel. Et gyroskop som tar i mot og sender ut. En terminal knyttet til flyplass og flytt må bygges mellom flyplass og by, flyplass og kongssete, Bøvågen til Gardsvika.

Gard Tingstad

Seremonibygg for alle merkedagene; Gudstjenester, bryllup, konfirmasjon og minnestunder. Teaterboks og utedrama for Unionstid og Vikingspill, den gang Hogaland var Rogaland. En restaurant for å sitte og se ut over havet og himmelen. Eller har Hårfagre ødelagt for oss?

Speaker's Corner

Det er ikke bare Rådhuset som mangler en fløy. Gamle Jugend-Festiviteten kom først og manglet østre fløy. Så kom Rådhuset inn mot Festiviteten. To vingeklippede partnere. Planleggingshistorie er et totalabsorberende sort hull. Black Box Satire.

Dømt

Rådhusplassen begynte som klassisk majestet. Festiviteten kom den i forkjøpet og vingeklippet tanken om en nordre fløy. Nye Festiviteten fjernet Jugendepoken. Tinghuset viser at Rådhusplassen er nede for telling, dømt og fornedret.

Gordiske lymfeknuter

Å forbedre kailinjen i Haugesund har vært en lang kamp. Liberalister tar æren. De har holdt eiendommer i generasjoner, uten forløsende aktivitet. Hvor lenge kan en øse sand ut av byens vugge? Hvordan skal vi klare å få til et godt byansikt, og ikke et Muncheskrik?

SveitserGotikk

Haugesund har Sveitserhus intakte. Sveitserhus med tårn. Kvartal med hjørnetårn. Vår Frelsers kirketårn rommer alt dette. Bergen og Ålesund har ansikt utad. Vi må bevare sveitsersymetrien og se byen i ansiktet.

I det lange løp

Sponsoravtaler følger ikke ytelse og gjenytelse, men følger livslange vennskap.

For den rikdom du gav oss

Ringen oppsummerer eget arbeid. En by bør være takknemlig. For at rederne gav et konserthus med pub og festivitas. Gav de brød og sirkus?

Rabinowitz

En dag var butikken hans revet, kontoret borte. En kulturhistorisk skatt. Nytt bygg er annonsert. Fornedrelsen er å beholde navnet hans, etter at alle spor er fjernet. Mon tro hva det kan brukes til?

Pengelekkasje

Fotballen har trukket mer midler av oss enn den noengang kan gi igjen. Den er kraftig i gjeld.

Sugerør

Handelslekkasjen går ikke til Haugesund fra distriktet. Den går fra Haugesund til nasjonale og internasjonale selskap. Derfor forfaller byen. Privat konsum ødelegger nå for fellesskapet. Hva med et a/s for å trekke konsumkapital til gjenreisning og utvikling av Haugesundsdetaljer vi speiler oss i? Som Kronå, Byparken, Torggata, Kailinjen, Vedalmenningen.

Inndrivende fart

Gi neste ledige skjenkeløyve til veteranbåtklubben som driver cruisefart på Karmsundet og nærliggende.

Orkestrere Bøvågen

Konsert er samlet. Haugesund og Karmøy samarbeider om Sydneysk konserthus på Bøvågsneset. Monumentalbygget glitrer som kis og krystaller i Bøvågens vannspeil; sammen med Avaldsneskirken. Cruisepassasjerene spør hvorfor de ikke får gå i land der det glitrer og gneister. Fordi det er der vikingene bor. Åsene er farlige, og Kristus er for skarp. De skal heller få lov å gå i land i Bergen og kjøre med buss.

Pengestabelen

Et høyhus er en pengestabel med minimal bakkekontakt.

Bromarked

Hanthos galleri har tilhold i gamle tredreierverkstedet til Meling. Håndverk, Bakgårdene til husene mellom Strandgaten og Risøybroen blir til salgsboder og verksted, med trapper ned til Vedalmenningen. Brobuen begynner ved Strandgaten og må dyrkes derfra på begge sider av, og under broen. Nå ser det forfallent ut.

Kronå til Maritim

Kronå Urrangsbygget til Røthing blokkerer kailinjen. Trekk tilbake og kopier gamle Kronå, la vertshuset synes langs kaien. Hvordan skal en eier klare omstillingen og investeringen? Knutsens sjøhus Blokkerer kailinjen og Kyvik-trappene som kommer fra Thuhauggaten. Rederibyggets trapper til Strandgaten og to hus på toppen er skjult. Om personlige eiere får til dette? Caiano Eiendomsutvikling Navneskiltene på gamle maskinforretningen forfaller og huset er i veien for kailinjen. Personlig privatkapitalisme er ikke fundament for byutvikling. Erstatt bygget med tilbaketrukket terminal og service for rutebåter, veteranbåter i havnecruise og turer til vikinglandsby. Knytt byen til Avaldsnes herfra, fra Vedalmenningen.

Smeaspeilet

Vannet speiler husene impresjonistisk, pointilistisk og gir verdighet til alle bygg; en glitrende solmorgen.

Fra byggeartikler til fødested

Kronå serveringssted med blanke vannspeil for småbåtene. Blanke speil på rommene i herbergene. Invester i restaurering. Inntjening på sikt, i penger og ære.

Knuste speil

Trehusbebyggelsen i Haugesund er så styrt mot forfallet at byvernere har måttet foreta taktisk tilbaketrekning til strategiske kvartal og åpne steder som Byparken og Torggaten. Resten er tapt. Én arkitekt og en periode samlet. Nesten. Byggsanering. Investorpengene kan reparere ulykkene.

Ambassadebrenning

"Brød og sirkus" i bytte for underkastelse.

Speilene vi må pusse

Rosendal Åbøbyen Avaldsnes Skudeneshavn Torgbakken Kronå Byparken

VeldedighetsHagen

Signe maten, for andre priser den.

Tro, håp og venting

Vanskeligst av disse er håpet.

St. Bøvågen

St. Hansbål på Bøvågen med brenning av skip midt utpå, som et mystisk minne om gammel gravskikk. Midtsommerfeiring i småbåter og på land. Gi båljobben til forskjellige brannstyrker på rotasjon. Bø ungdomsskole har avslutningsfest med kjempearrangement. Historiske teaterspill. På vannet.

Hold det tett

Familieskog innen administrasjon, politikk og næring. Trær, stillinger og sektorer går i arv. Her hersker nedarvet kreativitet. Ingen annen.

Historisk pleie

Den geologisk, arkeologisk og historisk velpleide Bøvågen. Der vi kan gå rundt fra vikinglandsby, kirke, gravhauger og siden ta båten tilbake til Stavanger, Bergen eller Indre kai, Haugesund.

Makt og sykdomskorridorer

Den herskende generasjon fyller opp alle korridorene på utkikk etter sorte hull og monumenter som skal befeste deres egne vyer over fortid, nåtid og fremtid. 15-20 år er ikke et spenn for visjoner, men for detaljplanlegging av samfunnsstruktur og innhold.

Tak over Smedasundet

Tørre drinker. Gå til Gardsvik og se solen og livet gå med.

Stein til Tinghuset

Siden nytt tinghus ikke kan bygges på tingstedet Gard, kan Festiviteten bygges om og fungere utmerket som tinghus. Steining i storsalen kan bli en folkets festivitet, drømmen om et Forum i provinsen bli til. Sveitservillaen nedenfor kan spares og Rådhusplassen beholde sin tids koloritt.

Bukken og Valkyrien

Siden Festiviteten er blitt for liten for denne byen kan bygget rives. Seglem og Lande kan fullføre Rådhuset med nordre fløy og piazettadrømmene bli til en hel Piazza-virkelighet med Markedet som torvhall. Konserthus kan bygges på Bøneset sammen med Karmøy. Den stille vannflaten, Bøvågen, på en side. Slagscenene på heiene, stille gravsteder. Bukkespranget over den hvirvlende Salhusstrømmen på andre siden. Triangelmystikk og vikingdom. Kristus manifestert langs Nordvegen. Wagner og Beethoven ville ha likt denne valen.

Det vanskelige hjørnet

Mellom Rådhuset og Festiviteten. Der Rådhusets nordre fløy kunne ha vært bygget. Innsprengt i fjellet vil teater og kultursjefene ha en black box. Å stikke hodet inn i. Som strutsen.