Innlegg

Viser innlegg fra november, 2016

We don't need no...

Norge er best på integrering. Vi har integrert lovbrytere siden Mostratinget år 1024. Vi har integrert lovbrytere siden Eidsvoll 1814 og alle revisjoner av vår lille røde; Norges Lover. Vi bor blant overgripere av alle slag. De er så godt integrert at vi ikke vet hvem de er. Vi trenger ikke en integreringsminister, vi som har integrert Fremskrittspartiet i Regjeringen vår. Til valget 2017 vil Frp ha Sylvi Listhaug som statsministerkandidat. Derfor gjør hun unna tabbekvoten sin nå, dvs. viser handlekraft. Tankesmida vet at Erna Solberg og Høyre blir uten gjenvalg. Kors på halsen!

Ortodokse human-etikere

Andre søndag i advent nærmer seg. Her er en oppgave: Gå løs på det engelskpråklige kulturlaget og skift ut Christmas med valgfri human-etisk seremoni.

Nei til Advent!

Human-Etisk Forbund driver dank. Det går an så lenge man har kirken som prügelknabe og ellers mottar statsstøtte og medlemskollekt. Her er en arbeidsliste: HEF kan uttale seg mot reklame i hjemmene. TV-reklame er forkynning av økt forbruk. HEF kan lære menn om voldsbruk.  Vold er forkynnelse av overmakt. HEF kan delta i samfunnsdebatten for å påvise følger av standpunkt og politiske motiv. HEF kan få medlemmene til å pugge menneskerettighetserklæringen og nytte den i hverdagen. Etter at punktene over er øvd inn må HEF vise like mye igjen i samfunnet som fotball og reklame; eller adventslysene.

Human intoleranse

Å være human i ordets beste mening er en vanskelig handling med mye øving bak. Å kalle seg humanist og så gå løs på andre mennesker er lett. Forkynnelse er del av dialog. Påvisning av utvalgte fakta er del av dialog. Vi taler sammen, begge parter. Vi lytter og vi snakker. Et foreldrepar tok sønnen sin ut av faget KRL, (kristendom, religion og livssynskunnskap) fordi de skulle selv sørge for undervisning etter "mønsterplanen" uten forkynning. Sønnen gikk glipp av klassevennenes diskusjon og kvalifisert lærer. Det var i klasserommet livet utfoldet seg. Han som satt alene på biblioteket ved siden av fikk foreldrenes stridende humanisme med hjemmefra. Not good. Mitt barndoms Solvang ble delt i midten av utfartsveien mot hovedstaden. Lekeplassen var på sørsiden og på nordsiden stod der en liten gutt som ikke fikk lov av mammen sin å gå bort til deleveien.  Det var jo farlig med bilene. Siden ble han lokallagsleder i Human-etisk forbund og kirkenekter. Han definerte o

Nytt hus i by'n

Haugesunds Vakre Ansikt har fått seg en ny smell. Funkishotellet "Kong Harald" og et lavbygg er erstattet med et nybygg av store dimensjoner, et leilighetsbygg med butikklokaler i første etasje. Estetikk kan vi legge til side. Funksjonalitet og signaler er viktige. Haugesunds første gatebebyggelse var butikk i første etasje mot gaten og leilighet for butikkinnehaveren i andre etasje. Dermed var der dekning for kapitalen som var investert. Arbeidsplass og bolig var ett. Det fungerte. Signalene nybygget gir er at det gamle er på vei ut. Trebebyggelsens filigrane lodretthet er byttet ut med betongflater som er flyttet ut på fortauet. Det skjedde tidligere ved andre bygg som f.eks. IOGTs bygg nord i samme gate. Haugesund er blitt trangere og mørkere. Lærdommen blir å gå videre, ikke gå tilbake. De som eier husene i Haugesund sentrum bor ikke der lenger. De som bor i husene driver ikke butikkene. Det gamle næringsmønsteret er brutt opp og skårene har glidd ut. Kong Hara

Straffe, Taushet og Forsoning

Haugesund kommune satser på fotball. Lokalavisene satser alt på fotball. Fotballmiljøene ser nå ut til å ta et oppgjør med overgrepshistorien. Haugesunds Avis er den etablerte kunnskapssentralen for fotballmiljøet i Haugesund. Avisen har aldri tatt tak i problematikken i offentlighet. Jeg håper at Haugesunds Avis ikke har vært taust vitne til overgrep i fotballmiljøet. Da har de prøvd å gjemme det som ikke må gjemmes. Utsatte barn trenger ikke taushet og skjul. De trenger voksnes mot til å høre. Voksnes mot til å fortelle og voksnes mot til å beskytte mot mer. Hvem skal ta opp sakene? Kirken, Human-Etisk Forbund, den tause majoritet? Overgrepsofre har søkt å få oppreisning men blitt møtt med billige frispark og albuer i trynet. I beste fall med stilltiende sympati. Taushet og forsoning går ikke sammen. Problemet er menns overgrep.

Veitrafikkloven

Du skal ikke drepe bare fordi noen kom i veien for deg. Så blir dette den nye veitrafikkloven.

På Måkevinger

Å kjempe for å beholde en flyplass som ligger avsides i forhold til E39 og en indre stamvei gjennom Hardanger tar fort energien fra en lokal ordfører og to. Haugesund Lufthavn Karmøy kan nyttes som sportsflyplass med omliggende motor og sykkelsport og flyindustri. Siden all kunnskap må relateres til fotball så husker vi FKH slet med å beseire en engelsk/walisisk fotballklubb, Broughton, Bråten, Braut, som lager aluminium-vinger til Airbusflyene. Det pussige er at denne fabrikken ligger ved Haward, altså Høievarde, i et distrikt som var godt kjent for de norske vikingene. Dersom ordfører Jarle Nilsen inviterte folk til samarbeid så kunne kanskje Karmøy fått noe høyteknologisk produksjon. Det er ledende ordføreri, dersom FKH ikke har spolert muligheten for vennlig kontakt.

Loddrett løgn

Bilde
Uttrykket har sin sjarm. Det har også sin linje. Karmøy kommunes ordfører Jarle Nilsen har bestemt seg for å ta ledelsen i en region han tror er definert som Karmøy med nabokommunene han ikke vil slå seg sammen med. De regionene vi ser omrisset av er Østlandet, Skagerak, Vestlandet, Trøndelag, Helgeland og Finmark. På dette nivået vil der ikke være et Haugaland. Vestlandet må etableres som svar på naboene Skagerak og Trøndelag. Disse regionene er igjen svar på Oslo som sentralmakt i Norge. En leder skal gå foran. Denne lederen finnes ikke for Vestlandsregionen, og heller ikke for en storkommune på Haugalandet. Karmøy er liten i Vestlandsperspektiv. Det går ikke an å tromme sammen næringslivet på Haugalandet. Det er eid av nasjonale og internasjonale selskap. Avgjørelsene tas "annetsteds". Karmøy og Jarle Nilsen blir uten betydning, og det blir også Haugesund. En storkommune på Haugalandet hadde hatt en betydning. Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio har vært for smålige ti

Fjernstyrt kunstbuss

Denne dagen var jeg motivert for å ta bussen til Haugesund sentrum. Ærendet var lett, men miljømoralen veide tungt. Før de nye bussrutene kom gikk bussen direkte til sentrum på 7 minutter. Bussruteappen viste nå at den ruten ikke kjørte inn til sentrum lenger. Nå måtte jeg sitte på i retning ut mot andre boligfelt enn mitt eget. Rundturen tok ti minutter ekstra før bussen svingte i retning sentrum. Da hadde bussen avansert to stopp fra mitt stopp. 17 minutter til sentrum. Dette var et dårlig transportvalg. Jeg så etter en nærliggende rute i et annet boligfelt. Rute Kvalsvik med 12 busstopp var nedlagt. Nestnærmeste buss til byen gikk fra et stopp som var 600 meter fra sentrum.  20 minutter er den tiden det tar å gå til sentrum. 2 minutter er minstemargin for oppmøte på holdeplass. På den tiden har bil og sykkel ankommet sentrum, pluss gange til busstopp 4 minutt, blir samme tiden bussen brukte til sentrum før i tiden. Jeg kan altså gå til byen og komme før bussen, om helsa hol

Bygdeborgeri

Hver bygd, sin borg. Norge kan organiseres på forskjellige måter. Før Harald Hårfagre måten. Etter Harald Hårfagre måten. Norgesvelde måten. Svenskestyre måten. Danskestyre måten og 1905 måten. Alle med måtelige resultater, dvs som forventet etter måten. Nå har vi muligheten til å la det smålige gå opp i noe større. Da må vil lage dette større noe til en bedre måte. Norge er i en ineffektiv ubalanse med Oslo som senter for balanseakten. De nye storkommunene må bli bedre for folk enn de gamle. Dette må utarbeides og synliggjøres før man går til folkeavstemning. Det er innlysende, men blir ikke gjort. Det nye Vestlandsfylket er ikke beskrevet i nye former og med nye resultat. Alt går ut på hvem som skal bestemme, som på den gamle Harald Hårfagre måten. Norge er et demokrati på noens betingelser.

Konsernoverføringer

Vi har statsskatt, kommuneskatt, formueskatt og annonseskatt. Reklameskatt. Lokalavisene tjener mest på annonsene sine. Årsfortjenesten går som konsernoverføringer til et sentralorgan nær regjeringen, som A-Media, DNBs fiolinfond eller Schibstedgruppen. Korridorpolitikken sikrer levekårene for media og reklamebransjen. Det avisene er fulle av, annonser og fotball, flyter hoffet over av. Ufattelige pengebeløp hentes inn fra småbedriftene rundt hele landet. “Annonser i bladet” er Hoffet rundt Stortingets skattlegging av de små og mellomstore bedriftene. Resten av bladet fylles med tomsnakk og andres nyheter. Mediekrisen er reell, men annonseinntektene er mer reelle.

Net Ads Are

The net ads are the product. The physical objects, the things we use, are the medium.

Pushing Poppies

Ireland 1916-2016. Shirts and Armbands. UK football bravely defying FIFA authorities.  When remembering, we remember those who never asked to die in conflict in Dublin, Belfast, London, Birmingham, Omagh and more. The right honourable way is to end the conflict. Let go. Let live.

Humanisme er noe mere

Human-Etisk forbund har mange stridslystne lokalledere som vil vinne småslagene. Sennepsfrøene i kirkene sees som mer ødeleggende for elever enn reklame, enn sportsstøy, enn undertrykkende religion. Dersom motivasjonen er at barn skal slippe hva de voksne selv har opplevd av undertrykking fra religiøst hold trenges mer opplysning og ikke mere strid og forbud. I Oslo ligger pinsemenigheten Filadelfia og Human-Etisk forbund på hver sin side av samme gate. Begge mottar statsstøtte. Barn av pinseforeldre har gjort foreldreopprør og krysset gaten, fremdeles i opposisjon, uten frigjøring av båndene som binder. Da kommer hoggene for frihet. Er ikke Human-Etisk forbund for lavt dimensjonert til å hjelpe menneskene med frihet fra undertrykking? Hvorfor forvandler de seg til en undertrykker selv?

Slipp el-bilen fram!

El-bil er blitt symbolet på opprettholdt forbruk. Vi fortsetter å kjøre som før fordi vi vil det samme som før.

Symptomani

Miljøpartiet De Grønne, MDG, og deres enige går løs på symptomer. Dersom de hadde gått løs på årsaker hadde de mistet tilslutning og eget grunnlag. Banker, forsikring, importfirma og storproduksjon må endres. Det er vi uroet over. Derfor går MDG-menigheten løs på symptomer som eksos i verdens minste byer. Forbruket må ned. Bankene kan regulere dette; faktisk. Bank og børs er politikernes verktøy for å berge verden.

Skattebyrden

Skattlegging blir motarbeidet.  De som har penger gir villig penger til diverse særinteresser i håp om å bli assosiert med andres suksess. Det kalles sponsorvirksomhet. Siden vinnere er få og tapere mange er dette for det meste bortkastede penger. Verdien ligger i sosial omgang med dem man gir penger. Sponsormidler er ekstraskatt til eget selvbilde. Da betaler man med glede. Det er mange kommunale og statlige bedrifter som bruker penger på andres hobby.

Brann forklart på Bergensk

Brann falt ned fra Eliten fordi det ikke er så stor forskjell på eliten og de bakenfor der igjen, de i første divisjon. Brann rykket opp igjen fordi det er ikke så stor forskjell på Første og Eliten. I mellomtiden hadde ikke Brann kondisjon nok til å fullføre en kamp løpende. Det var vel kampen mot Ranheim. Da hadde de det vondt. Nå gjenstår det å bli bedre enn Rosenborg.

Trenerbildet

Selvbildet er upålitelig. Fotballtrenere og styremedlemmer som ikke har vunnet førstepremien må innse at disposisjoner og instrukser, innkjøp og motivering ikke er godt nok utført. Det er mulig å bli bedre enn Rosenborg.

Fotballens betydning

Når innser unge fotballspillere at de ikke kommer til å bli proff i utlandet? Dette er tidspunktet når fotball forblir sosialklubb. Herfra er spilleren en amatør, en elsker av fotball og miljøet rundt. Sponsormidler er som NAV midler.  Det er kommunalt å sikre treningsfelt og et stadion under elitenivå. Men det må stoppe der. 

Haugesund Badeball

Haugesund kommune har investert i fotball siden 1920. En stund gav det mening, men etter at selvmålene begynte å renne inn må vi tenke oss om. Det er ikke ishockey og konkurransesvømming vi trenger. Haugesund trenger et badepalass. Noe åpent mot været, noe skjermet for kosen sin del, noe for konkurranser, noe for det vi har manglet mest: Varme bad for helsens del.  Revmatismesykehuset kan vise vei. De tar imot rehabbere utenbys fra. For å forebygge skal Haugesund vise at vi kan være gode med hverandre og ta imot tilreisende til et helselig bad. Bad som kultur er kjent fra verdenshistorien. Vi kan ha det i hverdagen. Slik blir vi et kulturfolk om vi bare investerer rett.

Accessorise your Apple

Apple’s chief executives have argued in defense of their latest Mac Book Pro, that it is a good computer. It looks to become the Blingdongle in history. If only their adapters had come in colors like rose, champagne and such, the small Mac Book Pro would have come to the end of the Accessorise line. Is it a media tool or a fashion statement? It is the world's most expensive social media machine. Like a Ferrari in central London, like a Lamborghini in San Fransisco. Apple sell to the affluent who do not think twice about buying the most expensive laptop or phone. The professionals monitor their costs. Apple may not want their business. 

Adobe CC Inflation

After one year of my Adobe Creative Cloud subscription I was notified of a price increase. Adobe’s reasoning was that inflation in my economic area had to be reflected in the subscription rate. Inflation has not been anywhere near Adobe’s price increase. It is simply the wrong argument. I run Adobe CC on my two Macs. To make the new subscription rate realistic, Adobe could allow me a third seat to go with the Microsoft Windows 10 machine.  I would want this arrangement because Apple Inc has their attention elsewhere while the new Microsoft Inc seems to want creative customers.

Hogaland mot Øst

Skandinavia er Vestlandet og Nord-Norge der elvene skifter fra å renne mot vest og havet til å renne slakt østover mot soloppgangen. Hogaland er Vestlandet og Nord-Norge; Hogaland og Hålogaland.