Innlegg

Viser innlegg fra 2011

Bragetroen

Kolbein Falkeid har fått Brageprisen. Haugesunds Avis på lederplass stemmer i med Vampbassist Calle Apeland: “Han er større enn vi tror.” Diktene er middelmådig formet, og så umælende at jeg anbefaler hans tilhengere å lese dikt i massevis, på alle språk de har adgang til. Så kan de ta ham opp til ny vurdering. “Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet.” - Rudolf Nilsen i de harde tjueåra.

Glasstaket i knas

Haugesunds ordfører Petter Steen jr. utfordrer Ronny S. Carlsson, politisk redaktør i Haugesunds Avis. Ordføreren bruker mobbeteknikker som å tiltale redaktøren offentlig kun med fornavn, altså gjøre ham personlig utsatt. For å støte Carlsson ut av gruppen haugesundere påpeker ordføreren at redaktøren ikke snakker lokal dialekt. Tusener av haugesundere snakker annerledes enn ordføreren. Tusener av haugesundere er født andre steder. Mobbingen fortsetter med kallenavn. Redaktøren blir bygd opp med betinget skryt og revet ned med insinuasjoner. Redaktøren blir singlet ut som enkeltperson av ordføreren som fremholder at han er leder for 2549 ansatte. Styrkeforholdet er formidabelt. Deretter kommer det dypt forankrede selvskrytet. Slike ordførere kan vi ikke ha. Petter Steen skriver også at han er lærer. Slike lærere vil ikke Norge ha ifølge arbeidsinstrukser og lovverk.

Idrettsparken Haraldsvang

Hva andre byer ikke kan ha: Idrettslaget HIL, Rival håndball, Turnforeningen og Svømmeklubben tar driften av Haraldsvang som offentlig eid, klubbdrevet utfoldelsesområde. Haugesunderne kan komme mot medlemskap for å lære klassisk friidrett, personlig, moderne ferdighetsutvikling for individ og lagspiller, helårs utendørs svømming. Haraldsvang kan bli felles møtested for hele byen, med restaurant og trygge tur og mosjonsstier. Betjent område. Rekreativ forening av klubbene. Å gjenskape oss selv ved å gi barna en sjanse til å utvikle seg gjennom åpne skoler i området. En gedigen Campus Haraldsvang.

Non Toccare

Når de rike spekulerer seg til fant skal de fattige betale. Terratapet fører til at Haugesund kommune ser på om det går an å ta noe penger tilbake fra barn i skolen generelt, SFO og spesialundervisning. Når lovpålagt del av spesialundervisningen er fredet for sparing, hvem skal da tas? Hvem sine hender er dette som griper mot barna?

Silvio

Lokalavisen Haugesunds Avis lar Jarle Utne Reitan bjeffe opp gulpet om at Haugesund Kommune fører en ansvarlig økonomisk politikk. Hvorfor ventet de helt til nå med å forandre inntektene sine? De ville vel se det an om kanskje de kunne slippe skyld og gjeld, men slik er ikke verden. Enda har ikke Haugesund kommune forandret på inntektene sine. Når skal det skje? Ved inngåelse av avtale i 2004, og betenkelige forandringer i 2005 burde bjellene ha skranglet og inntektene maksimert. Det er viktig å ha penger, spesielt når en skal ut og gå. Høyere utbytte fra Haugaland Kraft og nytaksering av formue. En normalt god leder ville ha gjennomført dette tidlig og hatt noe å ta av når dommen falt i London fem år senere. Når en fadese skal forsvares går det alltid galt. Når Høyre skal spare i skolen og Jarle Utne Reitan sier at noen skoleledere er dårligere enn andre er dette en flause på linje med mer berømte lauskjefter. Han synes han har en tilstrekkelig forklaring for sin egen situasjon, den v

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 6

Selg unna merkevaren "Sildajazz". Kommunen har polert den altfor lenge. Den blir ikke bedre enn en utgiftspost. Drikkekulturen i byen kan ha nytte av alibiet.

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 5

Vi leter etter flere sugerør. Kapteinen styrer mot land.

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 4

Det sies at hele bystyret var bak beslutningen om å investere med fremtidig inntekt og utsikt til fortjeneste. Alle var med på det. Risikoen var der også, helt fra starten. Hvem var idéselgerne innad i bystyret? Det skal mye maktutøvelse til for å få fullt flertall i noen sak. Hvem gjorde jobben for Terra?

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 3

Kommunal filmfestival. Hvordan kan det ha seg at kommunen spanderer drinker på en industri med lavt selvbilde? Klart de kommer til Haugesund. Kommunen har ingenting igjen for dette arrangementet. Klart de ler av Haugesund som spanderer.

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 2

Gjør kommunens politiske arbeid til et åpent hverdagsteater, så har vi drama nok. Historikere vil nok forundre seg når de ser at der ble opprettet et kommunalt teater i Haugesund. Der var jo allerede amatørteater som scene for øving og lansering av glede, talent og karrière.

Kutt sugerørene så vil skuta rette seg opp igjen 1

Haugesund kommune har alltid holdt stadion og treningsbaner fordi amatørfotballen har aldri villet ta seg av annet enn klubb, kamp, heder og fest. Langsiktig tenking som firma og industri var uaktuelt. FKH ville bli mer enn en amatørklubb. Der og da skulle Haugesund kommune ha forandret sin egen rolle i forhold til dette nystartede firmaet. Et forretningsforhold til FKH, ikke et foreldreforhold. Begge parter hadde hatt en bedre situasjon som selvstendige partnere. FKH kunne ha eid sine egne produksjonslokaler, fotballstadionet. HK kunne sluppet å stå til rette for et sært interesseforbund som NFF.

Den norske våren

Mens USAs økonomi og Kinas økonomi og EUs økonomi er integrert på systemnivå og i lokal varehandel, sliter politikere og spaltister i Haugesund med et skremmebilde om sosialister som kan "komme og ta deg". Arbeiderpartiet i Norge har demmet opp for revolusjon i Norge siden dannelsen av partiet i 1887. Tredve år før den russiske revolusjon. Sosialistene har alltid vært Næringslivets produsenter og kunder. We Love Our Customers. Så hvorfor være skremt?

Verdslig avguderi

Haugesund kommune  må ta pengene fra Harald Hårfagre statue og flytte dem til historieforskning. Nasjonalromantikk som historisk ballast gir et hildret syn med mange solringer. Moderne historieforskning kan gi rikere forståelse, men denne rikdommen koster. Istedetfor å bruke penger på stein og metallstøp kan Haugesund kommune gi et fast beløp årlig og utforde andre kommuner nevnt i sagaen å gi til "sagaforskning i lys av moderne arkeologi". Verdige mottakere er www.snorrastofa.is, www.hr.is, et effektivt norsk universitet eller i mangel, et skotsk eller irsk universitet. Eller en islandsk historiker under kontrakt ved Nordvegen historiske. Gassa på! Det er grunn til å takke Snorre for å ha skrevet oss inn i verdenslitteraturen. Takke med penger. Ikke bare kjøpe et avgudsbilde som kan kløyves med øks, men gjøre som Dale-Gudbrand, vende om i tide.

Gjenfødt i stein

Små menn reiser høy statue av Harald Hårfagre. Så han ikke skal glemme dem. Løsrevet og modifisert sitat fra Johannes Døperen: "Han skal vokse, jeg skal avta med alderen". I respekt for originalen er den i Bibelen, Johannes 3:30.

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv. Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Petter Smilehode

Høyre smilte etter valget. De smilte før valget også. Strategien var å smile. Siden alle politikerne har de samme argumentene så skulle velgerne vinnes med et smil. Høyre lyktes. Demokratiet viste sitt sanne ansikt. Etter kommunevalget 2011 skal Haugesund Høyre styrke og konservere verdiene vi alle er enige i. Deretter skal de privatisere kommunale tjenester som Kommunalt Teater, Kommunal Sildajazz og Kommunal Filmfestival. Hele Haugesund kommune blir smidig og lettet med et løftet, smilende hode på topp.      

Norge 1 - Island 0

To minutter før slutt falt Norge.

Stokkeslag

Den politiske debatten etter 22. juli må få utfolde seg uten at noen skal settes i årsaksforhold til gjerningsmannen. Vi må nemlig langt tilbake i tid. Til trettitallet, gjennom førtitallet og opp til i dag. Som del av vår indre fred etter 1945 har Norge enda ikke tatt en debatt på hvordan vi er og alltid kommer til å være; og hvordan vi ønsker å være. Fascismens opprinnelige bilde var en samling slagvåpen, buntet sammen.

Enige og tro til Dovre faller

Norge er i krig mot diktatur i arabiske land. Da regjeringen ble bombet av vår egen fascisme forholdt militæret seg i ro. Ingen kamphelikoptre gikk i luften for å møte neste angrepsbølge på Utøya.

Håkon den Humane

Håkon den Gode var ikke helt kristen, ikke helt hedning. Han var preget av sin kristne oppdragelse. Altså den første norske humanist. Det gode mennesket fra Hordaland.

Historisk logistikk

Stabile handelsordninger gjorde Bergen til en varig kongsby, en hovedstad. Notau på Avaldsnes var den norske Hansaterminalen så lenge Norgesveldet var ved kraft.

Hansahavn på Avaldsnes

Hansaen kunne ikke overta finnehandelen så lenge Bergenskongene var mektige og solgte sine egne varer. Derfor holdt Hansaen først til på forposten Avaldsnes, og ikke i Bergen. Ved sin kontakt med romerkirken fikk de hjelp til å flytte norskekongene ut av Bergen og viktigst, bort fra Vestlandet. Absolutt ikke tilbake til Trondheim som lå midt i leia, men til avsidesliggende Oslo som lett kunne kontrolleres fra både Stockholm (Uppsala) og København (Lund). Med norskekongen svekket og lurt bort fra verdiskapningen kunne Hansaen innta Bergen. Boknnavnet kommer av samme ordet som engelske Beacon. Fjelltoppen ble navngitt som seilingsmerke inn i landet. Bokn i indre Ryfylke og i Austevoll viser den hanseatiske forgreiningen i Norge. Stavanger er uten handelsbetydning for hanseatene, men får etterhvert sin belønning fra det omforente kongedømmet. Det norske regnskapet er ferdig balansert og sluttført.

Sabbatsmarkene

Om du arbeider på en mark som gir mindre for hvert år skal du la marken ligge. Gå bort fra den. Ikke rør noe av det som vokser, selv ugresset skal få vokse og bidra til mangfold. Etter at året er gått kan du gå inn på markene igjen. Se etter torner og skår. Vonde ord og brudne instrukser. Du kan arbeide til kvelden i ny musikalitet og vekst.

Kapellmester

Haugesund kommune eier begrepet Sildajazz. Arrangementet er en belastning for administrasjonen. Lei ut rettighetene  til det private initiativ. En tungrodd forpliktelse bli dermed omgjort til god inntekt for kommunekassen. Nye prosjekt istedet for nye folk i gamle strukturer. Om det private næringslivet ikke ser seg tjent med å drive Sildajazzen på egne premisser, er festen ikke liv laga og vil gå bort av seg selv. Kanskje dukker den opp i en trimmet og forfrisket skikkelse et sted i nærheten. Når kommunen først har utviklet et salgbart begrep, må de selge det. En forretningslov som ikke blir fulgt blir til en byrde for firmaet. Eieren mister sin evne til å opptre i et marked. Jesus i kaikapellet sa noe om møllesteinen og sjøen. Om ikke Næringen i Haugesund er interessert, så kan Haugesund kommune vise sitt storsinn ved å la Skudesneshavn, Vikedal, Kopervik, Skånevik, Leirvik og hele distriktet få ta i bruk begrepet Sildajazz vederlagsfritt, uten innebygd styring fra idéinnehaverne. Fr

Fotballavis

Haugesunds Avis priser hver reklameside til flere månedslønner. Usolgte sider fylles med vas. En bedrift som er dimensjonert for så store beløp, uten å kunne realisere dem, fortjener støtte. Pressestøtte.

Norge - DDR 1-1

Eliteserien er sponset av stat og kommune. Sponsorfirmaene går på statlige ordninger og kontrakter. Ikke alle sponsorene tjener sine egne penger. Sommer og vinteridretter er statsfinansierte for å skape samhold og identitet, og overfor utlandet; vårt selvgjorte gudebilde. DDR var gode i sport. Friheten var viktigere.

Hill Ham

Tormod Torfeus forteller i norgeshistorien sin om Harald Hårfagre og etterkommerne hans. Sønner og sønnesønner beskrives. En mer dysfunksjonell familie finner man ikke noensinne i Norge. Sønnen Eirik Blodøks har vi hørt nok om. En annen sønn drepte Haralds allierte, venn og frisør, Ragnvald Mørejarl. Hårfagre grep ikke inn i saken og dermed ser det ut som sønnen har tatt på seg oppdrag for faren. En annen sønn drepte en størrelse i samfunnet. Da dro Hårfagre selv og drepte sønnen sin, for å statuere et eksempel. Barnebarna Eirikssønnene drepte Hårfagresønnen Håkon den Gode. Selv dro kong Harald til Hålogaland og drepte en stormann da han ikke stolte på sine innleide drapsmenn, at de ville utføre drapet. Stormannen ble brent inne. Hårfagres gjerninger skal nå hylles med en statue i Haugesund. Hvem skal hylle ham?  

Lysende Svarte Vågen

Svartedauden kom til Avaldsnes før den kom til Bergen. Hansaens seilingsrute og tilstanden på mannskapet som kom inn på Vågen i Bergen tyder på det. Bøvågen på Avaldsnes var på vei mot en bydannelse. Svartedauden avviklet prosessen. Økt dødelighet rundt Hansavågene må sammenliknes dag for dag i tidsrommet sommer - høst 1349. Islandspresten Einar Haflidason er eneste hele kilden vår til Svartedauden. Skal vi samle fragmentene våre, holde dem opp mot lyset og se?

Motlys

Tormod Torfæus (1636-1719) samlet tankene sine uten å være blendet av nasjonalistiske solringer.