Innlegg

Viser innlegg fra september, 2015

Frem og Fram

Et korrektiv til alle fremtidsfantaster: Hjernen varmes opp. Drømmene forkvakles til å vente på noe fantastisk. Ut av alle øyeblinkene våre lager vi vår egen veiledningsvideo. Vi må bruke mindre for å lage mer, vi blir arbeidsintensive.

Odelsstyret

Odelsretten til å være rik. Arvingene til de rike skal styre framtiden vår.

Pressedumhet

Pressefriheten omfatter retten til å skrive noe dumt. Medieeiere trenger ikke beholde disse skribentene. De kan skrive overalt. Når pressefriheten fører til frihet for noen, da briljerer den.

NRK-debatt for unge rike

Unge rike søker å rettferdiggjøre nedsatt velferd ved å påstå at velferdsmidler tas fra de unge og deres fremtid. De misser hele tidsperspektivet. De rettighetene som kommer til de eldre har vært forhandlet gjennom flere arbeidergenerasjoner. De eldre har faktisk arbeidet og skapt verdiene som enkelte yngre regner seg som rettmessige eiere til gjennom arv og odel. Dermed er det overskuddet i produksjonen gjennom generasjoner som fordeles. I stedet for økt andel har overskuddet i bedrifter gått til felles ordninger fordi disse er billige og av god kvalitet. Jeg regner med at Unge Høyres tenketank er høy nok til å se perspektiv og tidselement. Om så ikke er tilfelle er debattvinklingen et forsøk på å øke private bedriftseieres andel av overskuddet som generasjoner av ansatte har skaffet dem. Det er et gammeldags bedrifts og eierskapssyn som ligger bak, men odlingene og arvingene til bedriftene ønsker å øke profitten sin ved å ta fra ansatte deres del av overskuddet. Også de unges. Arbe

Debattens pris

Storgründer Sigurd Aase skriver i HA at vi ikke trenger kollektivtransport i fremtiden, bare privatbiler.  Kollektiv innsats har gjort ham rik via statlige midler ment å hjelpe barn og barnefamilier. Slike midler fikk han tak i samtidig som han er mot stat og sosialisme og kommunisme og annet. Hvordan Haugesunds avis og Arbeiderpressen ser seg tjent med slike perspektiv på vår kollektive debatt er grunn til ikke å betale for avisen; hverken papir eller digitalutgaven.

Kaloribrann

Å være dypt konsentrert om å kjenne seg selv og formidle ferske tanker til andre, å skrive, brenner mer kalorier enn å gå en tur. Arbeidet foregår ved lav puls. Dermed er det raskt utmattende å være åndsarbeider. Da blir det enkelt å trene og å leke og ta ballen på sparket og å ta ting i farten. Veldig lett å ta imot høy betaling.

Fotballens rikdom

Verdensfotballen samler så mye kapital at den kan gjøre hva som helst for å forbedre verden og siden sluse den inn i FIFA-systemet. Hva med FIFA som erstatning for nasjonalstaten? Hvem er med og hvem er utenfor?

Janus aktivitet

Mens vi venter på at avtroppende ordfører Petter Steen jr. skal gjøre greie for hvordan Terrasaken i det hele tatt kunne finne veien til politisk behandling i Haugesund bystyre kan vi bare anta at det er miljøet rundt kommunestyret, kommuneadministrasjonen, Haugaland Kraft, FKH og Terra Securities eller hva de hét den gang, som hadde uformelle møter. Janus har også hender å forgripe seg med.

Haugesund kommunes eieransvar

Haugesund kommune eier produksjonslokalet til fotballfirmaet FKH. Kommunen må selge seg ut. Det kommunale ansvaret for barn og ungdoms behov for ballekeplasser er ivaretatt med et høyt antall treningsbaner. Det er ikke farlig å selge stadion slik den er blitt i dag, både av utseende, plassering og bruksnivå. Den er ikke byens sentrale leike og turnplass lenger. Når siste tribuneseksjon er på plass går det ikke an å se byen fra Stadion. De godvarme dagene med iskrem, pølse og kringle i solen er borte for alltid... Inntektene av salget er en fin måte å gjøre opp for noe av Terrasaken. Om salget truer FKH som firma finner de nok ut hvem de vil ha som medeiere. Business as Usual.

FKHs posisjon og status

Fotballklubben Haugesund og Haugesund kommune eier Haugesund Stadion med en halvpart hver, etter hukommelsen min. Kommunen må selge sin halvpart for å få utvikling i regionen. Interesserte kjøpere er enten en kapitalgruppe som trenger et investeringsobjekt som f.eks. en innarbeidet toppfotballklubb; eller idéstormen Karmøy Fotballklubb som trenger et stadion. Brann og Viking trenger farmer's markets og kan nytte FKH og Haugesund Stadion til utklekking. I helgen imponerte FKH seg selv med god innsats. Likevel vant de ikke mot Sarpsborg 08. Å flytte til en lavere divisjon er fornyende. Bare spør Brann. Penger og regionaltvang styrer tankene i fotballen. FKH kan utvikle forretningsidéen sin videre. Fotball og mediebedrift for Vestlandet. Sponsor og supportersamarbeid med reiseselskap til London og Manchester. Hah! Gav jeg bort for mye nå? Haugesund kommune har hjulpet FKH fram til selvhjelp. Nå er tiden kommet for FKH å få knotter på skoene. Haugesunds nye Arbeiderparti-styre kan h

Haugesunds Avis og motviljekraften

HA spør hva leserne synes om motorsportanlegg ved flyplassen. Først har de vist negativt standpunkt på headingnivå. Så vil de ha med leserne på sin side. "Ka syns du om det eg e imot?" Her er et ledende innlegg fra meg: I 1969 eller 1970 ble Haugesund Racingklubb stiftet for å få landeveisløpene som ble avtalt og faktisk kjørt den gang, inn i organiserte former. Haugesunds Avis fant fram til en mor som spurte: "Ska' di drepa ongane våres óg, nå?" Det var snakk om å kjøre fire enkle go-karter på Hestmyr travbane. Gratulerer HA som var imot! Haugesunds Avis var heller ikke hjelpsom da trial og go-kart miljøet på Årabrot ble arbeidet fram. Midt på syttitallet ville en gjeng med utgangspunkt i løkkefotball på Dropsen i Grindesvingen starte fotballklubb med mål om å være i de laveste divisjonene for fotballgledens skyld. Der var HA ute med sportsjournalisten sin som anklaget oss for å legge beslag på kommunale treningsbaner, som om de tilhørte klubben han var me

Valgvake Komunevalget 2015

Jordnære Senterpartiet eier de grønne markene. Ikke alle liker det.  MDG er på vei mot atomkraftverk. Samme argumentasjon gir et renere forsvar med renslige atomvåpen. SV var glad for at flyktningene kom og gav dem et moment i siste del av valgkampen. Audun Lysbakken var ikke en folketaler, men en god lillehitler. MDGs forestillinger om ren luft er varm og klam som i luftballonger som fyker til værs og forurenser atmosfæren. MDG har tenkt å skape grønne lunger i Oslo. Hvem sine tomter skal de nytte til dette? Hanssonfamiliens? Senterpartiet må omfavne industribygging. Jordbruk trenger industrien. Senterungdommen. Sentrumungdommen. Knoppskyting skjer etter befruktning mellom jordbruk og småindustri. Det gir vekst. Det grønne næringslivet fra MDG er Rasmus Hanssons Neue Reich. Oslo Høyre gir ordførerhvervet til Oslo MDGs Rasmus Hansson. MDG klarer ikke å stå imot dette knepet. De skifter ham.  MDG må bestemme seg for om drosjenæringen er kollektivtransport eller privatb

Stemme ved Kommunevalget 2015

Om Høyre hadde overbevist de siste 8 årene, hadde jeg likevel ikke stemt Handelspartiet. De undergraver norsk produksjon og inntjening. Miljøpartiet De Grønne satser alt på elektrisiteten. Dermed vil Norge trenge atomkraftverk. Dette ser det ut til at Rasmus Hansson tåler. No Problem. Arbeiderpartiet må finne sin nye vilje. Se til Labour og Jez Corbyn. De våger der Støre må mer. De må bli alle ansattes parti om de skal holde på historien sin. Deretter vinne over gründerne. Er det KrF som er de redeligste denne gang? Senterpartiet må søke sin nye form der jordbruk, fiske og industri blir grunnlaget for vekst. Ikke handel ved import. SV er som før. De forstår ikke hvorfor. Nye folk må søke ny mentalitet. Rødt kommer ingen vei med målrettet påpeking av urett. Alle vet om det. Blått gjør ingenting med saken. Frp tror det bare er å stå på uten kurs og innsikt. Venstre er ikke vingleparti lenger. Der er ingen marginer å slingre i. Stem for det gode samfunnet!

NRKs FKH

"Dårlige jevnt over". “Helgeland sparket”.  Nå som FK Haugesund er selvstendig firma og eier av flere firma er det rett at de frasier seg støtte fra kommunekassen. De bør også sette opp plan for tilbakebetaling av støtte utover det amatørklubbene har fått. 

Omdømmeberging

Avgående ordfører i Haugesund Petter Steen jr. angrer ikke på Terraskandalen. Jeg gikk forbi avisstativet og leste at han angret på at han ikke hadde begynt innstrammingene i kommuneøkonomien tidligere. Det kan også bety at innstrammingene ikke har noe med Terrasaken å gjøre, at de bare er en konsekvens av høyrepolitikken han var ansvarlig for. Hva mener Petter Steen jr.? Bystyret i Haugesund har aldri beklagd offentlig at de trodde på høyrisikoaksjer. De har aldri beklaget at investeringene var ulovlige. Denne beklagelsen burde ordfører Steen ha produsert i denne stille hagestunden han bevisst valgte før kommunevalget. Om ikke for annet, så av pedagogiske grunner. Det er, var og vil bli hans ansvar. Ingen absolusjon. Det må også forklares at kommunen lenge var villige til å finansiere et stadion til en halv milliard i dette samme tidsrommet. Kanskje noen andre enn ordføreren bør stå fram med den klassisk katolske ytringen “mea culpa”. Skal havet aldri roe seg?

Comeback

Bondevik og Stensnes gikk til krig mot ex-Jugoslavia “for tjue år siden”. Nå kommer flyktningene fra Bosnia og Serbia som asyl og arbeidssøkere. Krig er bare en del av kretsløpet. Krig og fred er langvarige. Bondevik og Stensnæs har pensjonert seg. Arbeidet er ikke slutt.

Overplan

Den gamle trehusbebyggelsen råtner på rot fordi huseierne ikke har råd å sitte med arven sin. Gamle hedersboliger fikses billig istedet for å restaureres. Haugesund har store grøntarealer like sør for Haraldsgaten med adresse Salhusveien. Byggfortetning er høyeste mote og kommer til Haugesund før pengene tar slutt. Noen hager tåler en boligblokk i tillegg til hovedhuset. Det gir en liten attåtslant for slunkne. Dessuten er eksemplene mange i Oslo om det er viktig. Store hus trenger åpne rom på alle kanter for å stå seg. Sentrumstettheten gir bare fasader, ikke fulle kropper. Sentrum må bli åpnere landskap som tåler større bygg. Landmannstorget, Kaibakken og Rådhusplassen er slike. Siden så mange gamle hus forfaller eller rives før tiden må Haugesund planlegges for den mulige fremtiden. Til nå er sentrum ødelagt av noe forfall men enda mer av misforstått tillpassede bygg. Flere norske byer ble ødelagt av brann og krig. Haugesunds forfall er villet.

Gatetak er flaut

Siden Sentrumsforeningen bare pynter gatestein kommer utviklingshjelpen: Tre av de større nybyggene fra sytti/åtti-tallet av er Victoriahjørnet, DNB banken og Sparebanken, alle gjennomgående fra Haraldsgaten og til Sørhauggaten. Eierne er finansielt solide og i beste posisjon til å bruke første-etasjene til å skape et Covered Market som i Oxford, Covent Garden i London eller Mercato Centrale i Firenze. Byen og byggene er mindre, men tenk hvilket liv og røre det hadde blitt i Haugesund sentrum der vi tråklet oss mellom gatene og Landmannstorget. For et levende sentrum! Banker som legger ned filialer klarer å flytte byvirksomheten opp én etasje dersom innbyggerne handler i første etasje og i kjelleren. Våkn opp til muligheten for liv i handelen. Kjøttbasar, grønnsaksbasar, basarbasar.

Åpen kirke. Åpent kirkevalg

Cruiseturister har kommet til Haugesund. De har hatt forskjellig størrelse lugar og skip. Status og markedsnivå har gjort at noen kommer til oppsatte plasttelt som skal vise markedsbyen, med åpen kirkedør for kulturelt dybderom. Andre turister er sluppet fri i labyrinten, utstyrt med kart. Kirkedøren var stengt som vanlig. Turistene virret rundt som speidermaur på jakt etter tilskudd. De lettet litt på varene og gikk videre. Overhørt: “Don’t go there! There’s nothing to see there!” Slik ble valget.

Hovedsteder i Norge

Lettvinteksperter sier nå at miljøet har best av at Oslo blir større og at der bygges i høyden. Dersom vår felles hovedstad er løsningen på alle problemer, så sett i gang: La distriktene få subsidiene siden kollektivtrafikken ikke bare klarer seg, men er løsningen der det bare bygges tett nok. Dersom vi regner hva det har kostet i energi å bygge Oslo og tar med energisvinn, så vil landet være tjent med å spre hovedstadsfunksjonene på flere hovedsteder som de gamle, Bergen og Trondheim. Stavanger, Kristiansand og Tromsø vil melde interesse. Det er problemfritt for miljøet, men andre motiv regjerer. Politikere og selvbestaltede ledere av miljøorganisasjoner viser mest iver og dumskap. Det offentlige Norge evner ikke annet enn å fortsette kampen om posisjoner i debatt. Løs opp, løs opp hovedstaden, så klarer nok Oslo seg selv slik de andre norske byene gjør. [http://www.bt.no/meninger/kommentar/rossavik/Byene-loser-klimaproblemet-3417518.html] Norge er kommet fram til et kulturelt ma

Glovarmt

Bilde
Vi varmer opp jorden med elektrisitet. Bilder viser synlig oppvarming. I tillegg kommer oppvarming av hus med mere. I denne elektriske energibuen skal vi ha inn like mange elektriske biler som bensinbiler; eller mange flere. Plug-in oppvarming.

MDGrünen

Die Grünen har styrt delstaten Baden-Württemberg i Tyskland siste 4 år. Deriblant Porsche og Mercedes-Benz og tysk flyindustri ved Dornier. Dies geht niewegs! Dersom Miljøpartiet de Grønne umodifisert erstatter Høyre, kan man forstå hva som foregår. Som tilleggsparti i faunaen blir de det nye Venstre.

Utskraping Haugesund

Når de gamle husene blir skrapt bort bygges nytt i gamle tankespor, kvadraturet. Vi tar ikke kontroll på utviklingen. Nytt bygges i håp om at det gamle regimet kan vekkes til live igjen. Militæringeniøren som la ut Haugesund sentrum skulle ikke tilbake til det kjente. Planen var for utvikling. Ikke baklengs inn i fortiden. Hvorfor sette utviklingen fast i det gamle mønsteret når en blir styrt av fortiden? Haugesund må delbevares og omformes, alt i samme skapning. Først da…

Høydestabler Metropolis

Storbybelysning overalt. Grosstadtbeleuchtung überall. Oppdraget er ikke at Oslo skal vokse inn i fremtiden, men at Norge skal utvikle seg. Elektrifisering er en tanke fra tidligere århundrer, 19. og 20.

Ghostbusses

Kolumbus har en fortid. Haugesund har mange holdeplasser der bussen aldri stopper. Jeg har sett én grønn buss med gasskyen bak seg.

Maktslitasje

Slitasje å sitte med makten. Høyre har slitt ut velgerne.

Kirkevalget

De klarer å gjenvelge seg selv, selv med ledige plasser i styret.

Oljesektor

Høyre snitter opp land og by, på langs og på tvers og selger jordbruket sektor for sektor. Som i Nordsjøen.

Vågstrikken

Når Bergen utvikler tunellsyn i trikkesaken sin, burde de ikke heller ha sett på et flomvern av Bryggen som inkluderer trikken? Eller må de i panikk fylle igjen indre Vågen når vannet skvulper?

Karbonsykler

Karbonsykler lages av en begrenset ressurs. Plastdelene vi omgir oss med likeså. El-biler bruker plast, så MDG skal få litt å stri med i sin elektriske iver. Kjør gammel Land Rover. Sjekk ut Lotus Elise og dens energiforbruk og materialbruk. Think!

Odelsimport

Høyre må få orden på alle selvbildene sine. Skal de være rike og selverklærte finansgenier, eller skal de være de bestskikkede administratorene av verdiene Norge er i stand til å produsere? Skal de rasere landet med billigimport samtidig som de legger skylden på alle ansatte? En god bedrift har syn for alles bidrag og belønner deretter. Det odelssystemet som preger Høyre og Senterpartiet er ikke effektivt lenger.

Høyres arbeidsplasser

Høyre må snarest ta tak i billigimporten. Som forbrukere har vi ikke tenkt å gjøre noe med det personlige forbruket. Vi kjøper biler og båter og krimskrams, 3-for-2 fordi vi trenger én; altså er tingene så dyre at vi like godt kan produsere dem i Norge. Arbeidsplasser og knoppskyting, mann!

Adgang til kundene

Kommunevalg på detaljnivå: Åtteåringer får tilbud om bankkort. Målet er at de skal forbruke 3200 kroner per måned. FinansHøyre hjelper ImportHøyre med godteriene.

Brann Bergen Island

Brannspiller i fjor, Birkir Már Sævarsson spilte for Island da de slo Tsjekkia og Nederland. Brann skulle ha vært på hans nivå.

Troll i ord

Vi var flaue av Norsk Design. Så kom Nissan Leaf og vi visste det. Think var forut for sin tid i design og styling. Navnevalget var Different og forut for sin tid. Volvoavtalen og Think er tap for vår selvstendighet. Billigimporten tar pusten fra økonomien vår. Om vi kledde fjellet. Om vi lagde egne Things.

Teslaforbruk

Sysla, Schibsteds underbruk, mener at el-biler er fremtiden fordi finans kjøper Teslabiler. Den neste Teslabilen er en SUV. En Tesla S forbruker mer energi enn en SUV av typen Toyota, Ford og Range Rover. En Tesla SUV vil bruke enda mer. Når finans kjører Tesla SUV i bussfilene er vi ikke bare tilbake til børstraktorene, det blir verre. Mindre forbruk er å kjøre mindre, ikke å kjøpe mer og kjøre mer. http://www.syslagronn.no/2015/08/28/syslagronn/nar-finansbransjen-bytter-fra-suv-til-el-bil-har-du-vunnet_58978/ Elon Musk sier på Twitter at småbilen til $35.000 kommer om to år. Bestill nå om du tør investere i fremtiden. Importavgiften vil gjelde.

Synergieffekten

Haraldstøtten har ikke ført til økt historisk arbeid i Haugesund. Sildajazz har ikke ført til økt musikkproduksjon i Haugesund. Filmfestivalen har ikke ført til filmproduksjonsmiljø i Haugesund. Bergen tok kaka. Lokale TV Haugaland har ikke ført til økende journalisme i Haugesund. Haugesund teater har ikke ført til produksjonsmiljø innen teater og dramaskriving. Sammenfall av gode krefter kan skje, ikke tilfeldig, ikke enda. Fordi vi er lunkne. Haugesund har brukt 35 år på ingenting annet enn kulturrus. Publikum i kinosalen er eldre filmforbrukere, ikke unge som vil bli filmskapere. I took that one from someone who knows.

Birkebaglerne

De som deltar i Birkebeinerløpene er stort sett baglere, taperne i den norske borgerkrigen. Hva er det de aser seg sånn opp for, Oslobispens medløpere?

TV Haugaland. A short story.

Lagd i den samme kulturbegeistring som Sildajazz og Filmfestival. Fotballklubben Haugesund overtok rammer og fjes. Der ble ingen produktarv å være stolt av.

Teslavekt

Vekten av en Tesla S er rundt 2100 kg. Motor og batteri veier rundt 700 kilo, altså en tredel av bilens egenvekt. En bensinmotorisert bil på samme egenvekt har en drivlinjevekt rundt 350 kg (motor, gearkasse og bensin). Bensinmotorens vekt er halve vekten av EL-motoren. Dermed er en bensindrevet bil vesentlig mer energieffektiv enn en el-bil.

Kaikultur

Pubmetrene på kaien i Haugesund er sure for at kommunen subser Eidsvåg i Kulturhuset Festiviteten, men glade for at kommunen subser Sildajazzen på kaien. Har Haugesund Norges lengste rekke med pubhoder?

Gatetak er flaut

Siden Sentrumsforeningen bare pynter gatestein kommer dette: Tre av de større nybyggene fra sytti/åtti-tallet av er Victoriahjørnet, DNB banken og Sparebanken, alle gjennomgående fra Haraldsgaten og til Sørhauggaten. Eierne er finansielt solide og i beste posisjon til å bruke første-etasjene til å skape et Covered Market som i Oxford, Covent Garden i London eller Mercato Centrale i Firenze. Byen og byggene er mindre, men tenk hvilket liv og røre det hadde blitt i Haugesund sentrum der vi tråklet oss mellom gatene og Landmannstorget. For et levende sentrum. Banker som legger ned filialer klarer å flytte byvirksomheten opp én etasje dersom kundene handler i første etasje og i kjelleren. Våkn opp til muligheten for liv i handelen. Kjøttbasar, grønnsaksbasar, basarbasar.

Mer FKH

FKH har kjøpt opp mediebedrifter for å fortelle om seg selv og sponsorene. Haugesunds Avis ser ut til å ville skrive mer om FKH, uten å  nevne sponsorene? Når blir Haugesunds Avis en gratisavis? Fotball er bedre på PC enn på kunstgress, men gir forvridde forestillinger om egen person. Haugesunds Avis har i leder lovet å heve seg i konkurransen med FKH. Hvorfor slapp de seg nedpå? Lav innsats og middels ferdighet er nettop grunnen til at Haugesunds Avis ikke er verdt å betale for. Her er innrømmelsen på lederplass. Godt jobba!

Eiendomsbrødrene

Nybygg i Haugesund sentrum blir bygd i det gamle kvadraturet uten å spørre om vi skal beholde layouten i by’n, eller “jenke litt” på den. Småbyhusene blir fortrengt av høyere nybygg. Grenser gjelder ikke når solen stenges ute fra gatene. Kvadraturet som layout gjelder bare i to dimensjoner. Ingen tenkte den gang på hva som ville skje om byggingen fortsatte i den tredje dimensjonen. Det er ikke bare Altaelva som har canyon i Norge. Høye og moderne husrekker i trange gatestrukturer skaper uhygge. Å bygge leiligheter der det ikke var leiligheter før er en risiko som all annen investering. Logikken synes å være at de nyinnflyttede vil øke handel i byen fordi folk trenger varer og ting. Hva trenger man i en byleilighet som man ikke får på kjøpesentre? Usikkerheten vil alltid være der. Da må arkitekturen sitte som den skal. Vi må tenke mer enn byggetillatelse.

Hauge i Haugesund

Bydelen Hauge i Haugesund er ikke utgangssted for byens navn. Der er ingen forbindelse. Hauge er Haugar som i Hágarð som er den øvre del av Gard, vaktposten inn til Haugasundet, Rossabø og Avaldsnes. Byen er byen ved gravhaugene. Selvskading er å se bort fra dette faktumet, fysisk å erstattte gravhaugene med boligblokker langs sundet. Eller boligblokkene er de nye haugene, Blokksund.

Elbuss i Berlin

De første el-bussene er i drift. Bergen var for raskt ute med bybanen sin. Haugesund og Stavanger kan enda velge det rette. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Erste-Elektro-Linienbusse-fahren-durch-Berlin-2795515.html