Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2015

Karmøy Fotballklubb Åkra

Bilde
Juniorlaget til Åkra som kom til tredje runde i NM 1957. Terje Lund er i fremste rekke, nummer 2 fra høyre. Frisyrene er som dagens. Kanskje er der en tatovering også?

EU kontroll

EU kontrollen har til nå sikret oss en bedre bilpark enn før. Å stille enda strengere krav til bilene vil ikke få ned tallet på døde og skadde i trafikken. Formålet med strengere EU-kontroll er å øke skroting og øke salget av nye biler, økt forbruk. Menneskelige feil er årsak til de fleste trafikkulykker. Samfunnet vårt aksepterer død og skader. Om vi hadde redusert antall sjåfører med hyppig sertifisering og inndradd sertifikat inntil 20% av alle førere ville bilindustrien solgt færre biler. De bilene som krasjet og de bilene som ikke ble brukt er to motstridende faktorer i regnestykket salg over liv og død. Industrien ønsker flest mulig sjåfører for høyest mulig forbruk av biler. Vi aksepterer ulykkene fordi vi lar industrien arbeide med psyken vår gjennom reklame. Sjåfører må kurses kontinuerlig. Sett kjørelærer inn i bilen og la sjåføren snakke om trafikken og egen framferd i én time. Om sjåføren ikke klarer fortellingen er han uskikket og må til ny opplæring hos høyere myndighe

Haraldsvang ungdomsskole for haugesundaren

Bygget ble planlagt og oppført 1967-1970 etter idéene som senere ble nedfelt i Mønsterplanen for 1974. Bygget ligger rolig tilpasset i naturlig terreng og er som et komplett, et helt menneske i naturen. Der er administrasjon, studiebibliotek, sang og musikk er menneskelig og dermed i skolebygget. Håndverkernæringen var sikret ettervekst med flere saler for opplæring til yrkesskolenivå. Klær og tøy, tegning og maling, tre og metall. Alle fag som sammen med kroppsøving i naturen og i Haraldshallen tilsammen utgjorde det komplette mennesket, merkelig nok fengslet i nakne klasserom der vitenskapen ble studert. Bygget viser et helt menneskesyn i motsetning til Steinerskolens bygg på høyden over. Der sporer man ikke mennesket i arkitekturen. David Sandved tegnet Haraldsvang ungdomsskole og Haugesund Folkebibliotek. Den offentlige boksamlingen er omgitt av studieplasser i utkanten og i nisjene ut mot gaten. Dette er bygg som reflekterer mennesket i personlig og felles utvikling og dermed i ko

Skjøre Sildabein

Haugesund hadde en periode der vi lette etter historien vår. Siden der ikke fantes noen by før sildefisket tok til på 1800 tallet sluttet noen seg til at byen ble bygd på sild og sildabein. De stormet kommunekassen for å finansiere sildajazz og silda ditt og silda datt. Byen ble bygd på hardt arbeid av mennesker som ikke har fått navnet sitt notert. De som minnes som byens fedre og annet, var de som tjente penger. Rikdom kommer ikke ved arbeid alene. Nå er det på tide å gi tilbake. Haugesund kommune må selge merkevarene Sildajazz og Filmfestivalen i Haugesund. Der finnes nok av interessenter blant dem som tjener penger på event’ene. Dersom der ikke finnes interesse så må kommunen for all del slutte å holde oppe kjøret. Det koster mange penger og gir ingen inntekter til kommunekassen, bare utgifter til drift og pensjon. Jeg er sikker på at noe vil vokse fram på det eneste sanne grunnlaget; hardt og intelligent arbeid.

Selge teateret

Kommunen har annet å gjøre enn å holde enkeltpersoner med jobb, annet enn å lage stillinger til de ikke-trengende. Dersom Haugesund Teater ikke tjener penger må det brukes annerledes. Innholdet må virke fornyende mens det lever. Det må ha skaperkraft, lage noe, virke og til tider tjene oss alle.

Nyvurdering

For HA er godt nok ikke nok. Målet er satt så lavt at harpunen går under med hele skipet på slep. Nytt mannskap er eneste måte å tjene penger på i journalistikk. Jeg betaler for webnyheter hos nrk.no i og med NRK lisensen. Schibstedgruppen tilbyr aftenposten.no, bt.no og aftenbladet.no. Av disse tre er aftenposten.no dyktigst, innhold som layout og brukervennlighet. Samarbeidet dem imellom og fellesstoffet er for tydelig. Bergen sørger for underholdningen og kontakten med historien. Stavanger må alltid holdes et øye med. Hva med lokalavisene på Haugalandet? Journalistisk er de alle et godt stykke unna Schibsteds velsmurte. Der er ikke mye som skiller h-avis.no, karmsund.no og haugesundsnytt.no. Haugesunds Avis har en mengdefordel med sine flere ansatte. Problemet deres er kvaliteten på de ansatte. Den er lett å matche for de to gratisavisene Karmsund og Haugesundsnytt. Er det tid for å abonnere på en nettavis? Hvor mange ganger klikket jeg på en artikkel under abonnement? Kanskje no

Haugesundsadelen

Revolusjoner har noe for seg. Dét har klassisk trening også. Ørkenfolkets erfaringer ble fortalt i generasjoner inntil skriftspråket satte seg. Sagaene ble fortalt inntil alfabetet festnet utviklingen. All produksjon og utdanning via handelsrutene fra Kina, fra de to elvene og steppene øst for, alt Middelhavet sendte nord av skrifter og bannbuller, alt dette endte opp i Haugesund. Her ble mennesket foredlet.

Ironman Haugesund 2015 opptelling

Ironman Haugesund er ikke synlig i Norge. Forsiden av nrk.no, bt.no, aftenbladet.no, h-avis.no er opptatt med lokalt og nasjonalt stoff. Agurknyhetene er byttet ut med  surfing hos de store nyhetsorganisasjonene i England og USA. Dermed øker inntrykket av kvalitet. Fredag bare i h-avis.no Lørdag bare i h-avis.no Søndag h-avis.no, aftenbladet.no om overvektig som kjempet en personlig kamp. Haugesund er ikke nevnt på forsiden, artikkelen er bak betalingsmur. Mandag bare i h-avis.no Der var ingen forhåndsomtale av Ironman Haugesund 2015 på noen av nettstedene. Ingen kunne ha lest seg til en spontantur. Innfartsveien mot nord var jo likevel stengt. Bystyret innvilget kr. 500 000 til amerikanske Ironman. En halv million er en høy pris for reklame i lokalavisen Haugesunds Avis. Nok en grov feilvurdering av bystyret og av dem som klarte å selge idéen til de redde og glupske politikerne. En dårlig ROI for Haugesund. Hvem solgte FKH-idéen til Haugesund? Hvem solgte Terra-idéen til

Ironman Haugesund 2015

Bilde
De gamle jernmennene gikk på stenger av glødende jern for å vise at de var av kongsbyrd. I dag holder det å svømme i flokk, løpe i gatene og sykle i en uendelig rekke. Da er man Jernmann eller Jernkvinne eller Jernkid. Det herjede bystyret i Haugesund fant at arrangementet var verdt en halv million kroner i støtte, penger som selvsagt ble tatt fra samme kasse som nektet verdige trengende alminnelig hjelp. Begrunnelsen var Haugesunds omdømme. En av de målbare økningene er omsetningen på pubstripa på Indre Kai. Dermed bevilget Haugesunds bystyre støtte til pubeierne, og selvsagt hotelleierne som sitter i andre byer og land. Haugesund hadde ikke tenkt å støtte arrangementet på grunn av den økonomiske krisen, men et forlenget sutretokt fra de private lokale arrangørene tvang fram pengene. Med pengene kom smilet. Kombinasjonen av sutring og trusler mot byens omdømme virket. Penger driver psyken. Med sykkelløp kommer stenging av veier. Tour des Fjords med sitt internasjonale nivå stengte v