Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2011

Hill Ham

Tormod Torfeus forteller i norgeshistorien sin om Harald Hårfagre og etterkommerne hans. Sønner og sønnesønner beskrives. En mer dysfunksjonell familie finner man ikke noensinne i Norge. Sønnen Eirik Blodøks har vi hørt nok om. En annen sønn drepte Haralds allierte, venn og frisør, Ragnvald Mørejarl. Hårfagre grep ikke inn i saken og dermed ser det ut som sønnen har tatt på seg oppdrag for faren. En annen sønn drepte en størrelse i samfunnet. Da dro Hårfagre selv og drepte sønnen sin, for å statuere et eksempel. Barnebarna Eirikssønnene drepte Hårfagresønnen Håkon den Gode. Selv dro kong Harald til Hålogaland og drepte en stormann da han ikke stolte på sine innleide drapsmenn, at de ville utføre drapet. Stormannen ble brent inne. Hårfagres gjerninger skal nå hylles med en statue i Haugesund. Hvem skal hylle ham?