Innlegg

Viser innlegg fra 2014

Phantasy Landing Sveio

Vi erklærer generell enighet om at phantasy markedet er mettet etter at Lord of the Rings trilogien var ferdigspilt på Edda kino. Produksjonsapparatet vil konsentrere seg om Avatar de neste årene og deretter noe annet enn middelalders riddere og drager. Kinosalen er bare liksom-phantasy. Den virkelige phantasy handlingen er den kommunale forestillingsverdenen. Forestillingen om at Terras høyrisiko aksjespekulasjon skulle gi stor rikdom er flyttet til et tivoli med middelalders uhyrer, dyr som mennesker; i et Vikingland. Her skal vi tjene penger i vårt ansikts svette. De høye strømprisene har finansiert vårt eget lille Theatre of Dreams, Haugesund Stadion; der vi alle har sett drømmen om Europa spille seg ut som en flau kamp mot walisiske amatører som utenom fotballteateret er opptatt av å produsere fly. Phantasysjangeren har brent ut mens spilliveren er på topp. Kommunevalget 2015 i Sveio, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund må handle om å omgås drømmeselgerne. Hundre tusen menneskers næ

Kommunevalget 2015 har begynt

Vi må stemme ut fra de erfaringene vi allerede har med kommunestyret i Haugesund. Det betyr Terrasaken og hva partiene hadde tenkt å bruke storfortjenesten på. Dersom det ikke går an å si hvem som solgte Terraidéen og dens løfte om gevinst der de fleste taper så må partiene fortelle hvem som skal få pengestøtte. Og hvem som ikke skal få. Ironman skal få, det vet vi nå. I valgprogrammene må der bare stå hvem som ikke skal få kommunal støtte. Så får vi bruke vår egen dømmekraft.

Sutremann

Ironman Haugesund manglet en halv million kroner de mente Haugesund Kommune burde gi dem som betaling for byreklame og hotellinntekter. Ordfører Petter Steen jr. som var ansvarlig for Terrasaken og byens dårligste økonomi gav arrangørene løfter om at det skal ordne seg med kommunale midler. I all sin ansvarlighet har han sagt nei til eldre, unge og fattige, narkomane og idealister. Han raserer sitt eget omdømme. Det var på topp hos hans egne før Terraskandalen. Haugesund Kommune må for all del unngå en formell avtale med Ironman, en organisasjon som krever mer enn kommunen kan gi. Jeg håper at formannskapet er voksne nok til å si nei til en avtale og til støtte. At fylkeskommunen sier nei til å bidra er en selvfølge. Bare noen med freidighet til ikke å ta ansvar kan finne på å utfordre fylket til å rydde opp i egne løfter. La Haugaland Vekst skaffe private midler. De er allerede innblandet i å skaffe kommunale midler til treningsfantomene. Hvorfor det? Sutremenn og syter tar fra sos

Ishavsdraken

Man skal ikke bite hånden som forer en. Sigurd Aase i Haugesund ble rik på barnehagemidler fra staten. Han angriper fantasifostre som sosialister og kommunister på spalteplass i Haugesunds Avis. Storting og Regjering gav ham nå disse pengene som skaffet ham tittelen gründer. Statsmidlene har gått med til å oversette Tormod Torfeus fra latin til norsk. Han har også bygget en kopi av et vikingeskip som han har gitt det umusikalske navnet “Draken Harald Hårfagre”. Sagaskipene hadde alle vakre navn og bar aldri typebetegnelse og eiernavn. Man skal ikke utfordre en mann til noe man ikke kan gjøre selv, men oppfordre, det kan man. Derfor oppfordrer jeg Sigurd Aase til å droppe kommunisthetsen og styre vikingeskipet sitt i samme lei som Geirmund og Håmund Hjørsson, heljarskinstvillingene. De dro til Bjarmland, Kvitesjøen med Murmansk. Oppfordringen til Sigurd Aase er å fortsette denne ferden gjennom Nord-østpassasjen til Baffin Island der arkeologene graver ut norrøne boplasser. På andre sid

Jerusalem og Oslo

Mens vi venter på en ny hovedstad:  NRK og Den norske kirke til Trondheim! 

Halvhjertet symbolikk

Beste stedet for nytt regjeringsbygg i Oslo er på Karl Johan i kontakt med Stortinget, Slottet, Universitetet og Nasjonalteateret. Høyesterett skulle også vært der. Riv forretningsbygg og utlys totaloppdraget.

Hovedstaden er vår

Norges hovedstad kan ikke være prisgitt et lokalt bystyre i Oslo. Bydelstyrene bør møtes i et fellesråd, mens Oslo Byråd bør velges av norske kommune og bystyrer. 

Ansiktslesing

Ansiktsgjenkjenning er en overlevingsferdighet. Salmesangerne har åpne og årvåkent vakre ansikt. Dette ser vi ikke på by'n.

Ut av eneveldet

Gjenreis regjeringsbygget på Stiklestad. Komplett historisk forvirring og ny utvikling. Stortinget til Dovre, ikke sant?

Salmeboka minutt for minutt

Salmene var folkesangene i en tid da kongen hogg hodet av folk, hogg hendene av mattjuver og brant klartenkte kvinnfolk; helt fra København ...med hjelp av statsadministrasjonen i Norge.

Fritt Folk

Utøverne i nrksalmer er fri fra statens historiske undertrykking. I sangbevegelse og mimikk uttrykker de livet i de gamle tekstene, inne i de gamle kirkene. Mange av disse salmene sang folk den gang vi var styrt av Danmark. Var det lengselen som løftet blikket?

NRKs salmetokt

Grevinnan kom inn og sa: "Jenny må inte galskrika i køket" Jenny sa: "Jag galskriker inte. Jag synger om Jesus!" Jenny sang videre.

Eksistensiell gnist

"Gud er Gud om alle mann var døde". Naturvernerne har framtidsangst. Den fikser de ved å kjøpe Tesla elektromobil og kjøre til by'n i kollektivfeltene. Petter Dass ville ha tordnet og til slutt ristet på hodet.

Bergensbedriften Brann

Branns nedtur startet da de sparket gulltrener Mons Ivar Mjelde. Gode spillere ble solgt fordi "penger inn" er et annet tegn på styresuksess. HR aspektet i bedriften ble oversett, også ved nyansettelsene. 

Exodus Osloensis

Kanskje kirken, den norske, bare skulle komme seg ut av Oslo og slå rot i Nidaros; for godt. Da blir trosstandpunktet tydelig. 

NRK salmebok

Så mange gode sangere. Hvorfor låne øre til noen håpefulle pop-idioler?

Sjelebot på NRK

NRK er sitt oppdrag verdig. Salmeboken er et gripende historisk dokument liksom sagalitteraturen. Tar ikke reklamesendinger i andre kanaler halvparten av sendetiden? Det er mye psycho-babble på TV, det.

Brann fra Bergen

De som legger skylden på Branntrener Rikard Norling har ikke forstått hvor dårlige spillerne er. Jeg var på Brann Stadion da Ove Thue introduserte "Vi e de beste, heia Brann!"

Skandinavia på kanten

Om Langfjellene: " Norsk Geologisk Forening  og  Den Norske Turistforening  mener at den lange fjellkjeden fortjener - og bør få sitt eget velklingende navn." Se:  http://artikkel.ut.no/hva-skal-norges-fjellkjede-hete_-1.10860009 Denne fjellkjeden er kjent i hele verden som Skandinavia. Denne kanten, skanten, er skillet der elvene renner sør-øst og vest og sør. Skandinavia er et geografisk landskap med Sverige og Norge, ikke Danmark og sørlige Finland. Kort sagt Norge, Sverige og Lappland, Murmansk inkludert. Se:  http://www.carbar.no/Land%20Rover%20Discovery/haukelimigration.html

Unionsoppløsningen fra Oslo

De gamle seilte opp og ned Oslofjorden. De krysset fjorden om de ville. Bilen står der hjelpeløs. Dersom vi skal avlaste Oslo må kryssing av Oslofjorden skje lengst mulig sør. Det kommer landet til gode, og det kommer Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Skien, Larvik, Tønsberg, Sandefjord til gode. Det kommer Stavanger, Haugesund og Bergen til gode. Da kan vi dra til Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Gøteborg. Jeg hadde en vareleveranse fra Småland til Haugesund. Avlastningen vil komme  Oslo til gode. Oslo ble en gang fri fra København. Nå kan vi bli fri fra Osloknuten. 

Tilvekst i NRK

Når skal Skavlan videre til "nye utfordringer", og skape noe nytt? Og interessant? Er det for sent for ham?

FKH - Brann i Sogndal

Ett mulig håp: FKH vinner over Brann som beholder plassen. Her er ingen skadefryd. Det er bare det at jeg var i Sogndal da Vard tapte på slutten av syttitallet. Dommeren skulle nå flyet ut av bygda. Han blåste av kampen før tiden, og mens ballen var på vei inn i Sogndalmålet; før den krysset mållinjen. Jeg hadde bedre sikt enn linjedommeren. Målet ble annulert. Det er ikke skadefryd om Sogndal rykker ned. Det er lange minnespor av beste kvalitet.

Dine Penger

Lokalbankenes skjebne er knyttet til omgangskretsen til de få menneskene som sitter i ledelsen. Hvordan skal bankene fornye og utvikle seg på mine vegne?

Sauda By

De som allierer seg med Sauda får en sentral for ferdsel mellom Telemark, Rogaland og Hardanger. Telemark får adgang til havet i vest. Telemark får komme til fruktdyrking. Rogaland får adgang til Telemark med Hardangervidda og Oslofjorden. Rogaland får adgang til Hordaland med Hardangervidda og Bergen. Hordaland får adgang til Boknafjorden og Ryfylke. Hordaland får åpnet opp sine mørke sider. Ryfylke og Hardanger får dyrke sammen. Bedre gifte og framtid får en ikke.

Gulleidet

Kommunesammenslåingen som knyttet Ølen og Sandeid sammen knyttet også Boknfjorden og Hardangerfjorden sammen. En Gullkorridor fra kai til kai. Folkevandrerne visste om den. Det er 8 år siden, og ingen har nyttet de storslagne mulighetene. Les om Sandeids fortid her: http://arkeologi.blogspot.no/2004/12/eit-herresete-i-sandeid-i-ryfylke.html Fylkesarkeologen for Agder, Frans-Arne Stylegar, har hentet fortellingen fra "Norges bebyggelse" der den var skrevet ned av femtitallets lokale historieholder, Herlof O. Lærdal.   Æres den som æres bør. "Norges Bebyggelse" forteller at Håragården i gamle Sandeid kommune, Gnr. 1, Bnr 1, har vært i familiens eie siden 1400 tallet.  Ølen, Sandeid og Vindafjord kan ta det videre, men det må jobbes til fremtidig belønning.

Splitte og Samle

For å sette fart i kommunesammenslåingen på Haugalandet: Karmøy ønsker ikke å være sammen med noen andre. Da passer det at de gir fra seg Fastlands-Karmøy til den nye kommunen Tysvær, Bokn og Haugesund.

Identitetsstrev

Gratisbladet “Jobb&Næring” kom til postkassen min. “Næringslivsmagasinet for Haugesundregionen og Sunnhordland” hadde artikkel av og om Odd Fossan-Waage jr som overtok jobben som daglig leder i foreningen Haugesund Sentrum. Ingressen var fengende: “Å skulle mene noe om sentrumsutvikling etter bare to måneder som sentrumsleder i Haugesund, er utfordrende”.  Jeg ser at jeg kunne ha søkt denne jobben siden der ikke kreves noe kunnskap om utviklingen av sentrum før en sender søknaden. Selv to måneder etter at jobben er i boks trenger man ikke ha noen forestillinger. Her er noen forestillinger mannen kan bruke: Erstatt de altfor store lastebilene og bussene som gjør gatene vanskelige, med mindre versjoner. Lag gods og bussterminal på Flotmyr med mindre elektriske distribusjonsbiler og tråsykler inn til detaljhandelen i sentrumsgatene; eller har toget gått :-)? Belønn el-biler i sentrum, ikke straff bensinbilene. Arbeid for å vende pengestrømmen fra Haugaland Krafts oversku

Fremtiden av dine hender

Man skal ikke tukle med tilpassede sannheter. De kan styrte sammen. Der skjer ikke noe nytt i sentrum. Derav kan vi slutte at investorer ikke er nyskapende. Bankene må skifte omgangskrets og låne penger til grupper som tenker macro-nytt. De middelmådige i bankenes omgangskrets kommer ikke med nye idéer eller arbeidsvilje. De må unngåes. De er ikke for fremtiden.

Tenke i tank

Det går ikke an å tenke inne i en tank. Dess flere mennesker man setter inn i tanken dess trangere blir det. Die Gedanken Sind Frei und connected.

Norge Bulgaria fotball

Et norsk landslag med vilje til å vinne. Dette er trenerbytteeffekten som skulle ha inntrådt da Høgmo tok over. Nå mangler bare trenerbyttet. 

De kom seg til kassen

Sorteringsfascisme. Ta det ut på de svake. Frp's deling av byttet sitt. Det skal ikke lønne seg å bli syk, selv om du gjorde mer for landet enn de fleste. Det var pengekisten de ville ha tak i; den gir ekstase og uklar tenking.

Notatbobler

Journalisme i Haugesund må være så lett som å kneppe bobleplast. Skal vi ha journalister med teft og faglig glede, eller gamle med og uten relevant utdanning og trening? Vi får de vi leser. 

Malta Norge Island Fotball

Norge ligger midt mellom Malta og Island. Det visste vikingene også.

Styremedlem i bystyret

Styremedlemmer vedtar sine egne lønnsøkninger ved å kreve økt inntjening og økt lønnsomhet i bedriftene. Det som ikke kan presses ut av bedriftene/ produksjonen får staten ta seg av. Det er ikke styremedlemmenes interesse eller ferdighet. Heri ligger den kriminelle holdningen som til nå har vært belønnet med store penger. Styremedlemmene (bystyret) benytter seg av statlige og kommunale midler.  Hva hadde bystyret i Haugesund tenkt å benytte inntjente Terramidler til? Økt lønn til seg selv og venner, eller mer kommunal kultur som kino, teater, fotball VIP-boks, jazzfestival, matfestival; alt som gjør livet utholdelig? Statspålagte oppgaver var vel allerede dekket inn?! Dette er kriminalitet så stor og uoversiktlig at ingen gjør noe med den

TV-pengar

NRK får ikke lov til å ha to inntektskilder, lisensavgift og reklame. Lokalavis har begge inntektene, både abonnement og reklame. Ser du problemene?

Kamp mot vindmøller

All business som trenger statsstøtte er ikke lønnsom per definisjon. Høyre gir bare felles penger til stemmegiverne sine, entrepenørene og gründerne som tjener på å sette opp vindmølleparkene. Entrepenørene kommer til å koble seg fra etter utbetalingen og vi må finansiere vedlikehold, videreutvikling og demontering. Det må finansieres av statsmidlene våre; igjen. SV's Audun Lysbakken står på sidelinjen og jubler for selvmålet.  

Belønning, belønning

Haubo har ikke bygget i Haugesund de siste ti årene eller mer. Boligene som er bygget disse årene markedsføres som billige, men har en kostnad som ikke blir sammenlignet med Hauboprisene. Jeg regner med at boligene ikke er konkurransedyktige. Haubos byggefelt har god romfølelse mens boligbyggingen de siste ti årene har vært preget av fortetting til det ubehagelige. Fortjenesten er med andre ord høy dersom byggfirma ikke har konkurranse. Nå er Haubo i gang med å bygge nye boliger. Ikke i Haugesund, men i nabofylket Hordaland, i Sveio. Hvorfor får de ikke bygge i Haugesund? John Arne Ulland ledet Haubo i tre år og gikk til rådmannskontoret i Haugesund kommune. Ole Bernt Thorbjørnsen ledet Haubo tre år etter ham og ble Rådmann i Haugesund kommune. Det er lite arbeidserfaring vi har fått samlet under kuppelen i rådhuset.

Eksporter problemene

Vi ønsker at Oslo skal få bli en god by som innbyggerne blir fornøyd med å bo i. Vi har alle familie i byen og er dermed tjent med at de ikke føler seg truet. Oslo har ikke hatt dimensjoner nok til å bli hovedstad, og ikke til å bli en stor by i verdens bevissthet. Den bør etterstrebe Tvedestrands og Risørs døsighet. Ikke bare på "Plata", men i hele by'n. Oslos løsning blir å eksportere problemene sine. Demokratiet kan eksporteres til de andre byene sånn at landet vokser seg helsefriskt. Da må korridorpolitikerne flytte etter, og i forskjellige retninger. Det er bra for Oslo og det er bra for landet.

Infestert

All familietradisjon investert i Oslo, fra dansketiden til gårsdagen. Da gir man ikke slipp på egenbildet. Man velger å holde utviklingen igjen for hele østlandsregionen og nasjonen Norge. Tømmingen av Nord-Norge endte opp i Oslo. Statoils hovedkontor ble flyttet fra Stavanger til Oslo fordi en guttegjeng ikke orket pendlingen mellom mors hus og kontoret. Norsk forsvarspolitikk ble NATO fordi Oslo førte en innbilt kamp mot Stockholm og Sverige som igjen førte et avskrekkingsprogram mot Sovjet. Krigernasjonen Sverige var vårt beste forsvar mot Sovjetunionens aggresjon mot Europa, også mot Skandinavia. Fremdeles drives norsk forsvarspolitikk ut fra at Russland kommer til å invadere Norge gjennom en trang korridor vest for Kirkenes. Dette er Oslo-tanker. Det er tanker som binder utviklingen i Norge. Det er slike bindinger vi kan vikle ut, før det går vondt i dem. Norge skal være et land i utvikling; ikke et utviklingsland.

Haugesunds Avis Smuglesing

Det er ett og et halvt år siden jeg sa opp Haugesunds Avis. 17000 andre lesere har sluttet. Det er umulig å forstå slike tall. Avisen har bare hatt forsiden og en nettside for å få fram budskapet om at de er et bedre produkt enn for halvannet år siden. Det har de ikke klart. I dag måtte jeg bare åpne avisen på bordet hos noen bekjente. Der var de samme journalistene og de samme gjesteskribentene. Kvaliteten kan dermed ikke ha gått opp. Takk for titten. To sider med Sigurd Aases mobbing av innbilte spøkelser viser mobbebarnet som tar igjen med samme metode. Det er ikke noe å betale for. Når skal han ta vikingebåten sin nord til Kvitesjøen slik min gamle slektning Geirmund gjorde? Der er mye materiale for gode journalister, om journalistene finnes.

Jødebrua på Fjonalandet

Eneste jødetilknytning måtte være om danene er utvandrete jøder av Dan’s stamme og dermed fønikere. De kan ha kjempet mot andre vikinger om denne plassen som antagelig var en oppdemming av Vigdarvannet. Hvor kom elvasteinen fra? Sammen med veisteinen i Liareid ser det ut som handel med stein. Er det ballaststein?  Det mest fantastiske er om dette navnet viser til annet enn bibelhistorie og kryssing av Rødehavet. Er det kamp om handelsvare og oppdemming av vann med vannfallsrettigheter? Dersom Dans stamme fra Bibelen var fønikere seilte de i det minste til Cornwall i handelstrafikk. Spor i stein på Utsira og i Viksefjorden, steinfunn i Liareid, Førdespollen og her i Vigdarvannet knytter de lange linjene. Let videre!  Artikkel i Vestavind: http://www.vestavind-sveio.no/index.cfm?event=doLink&famID=412461&frontFamID=95674 Danene som jødisk stamme: http://www.ensignmessage.com/danesnormansetc.html

Landskapsvern av Karmsundet

Nordre del av Karmsundet het Haugesund. Dette hadde ingenting med den mindre bydelen Hauge å gjøre, men viste til gravene på begge sider av sundet. Vinjes "homp og hamar" er en mangelfull forståelse av områdets historie. Haugasund kan også, og i stedetfor, komme av Hogasund, der landet gir gode forhold for å slå seg ned og bo, som i Hogaland, et bosted. Landskapsvern er fraværende i Karmsundet. Arkeologiske utgravinger viser at folket bodde og dyrket jord oppe på flaten. Dette er flaten som gir navnet Skåre. Her kunne de se været. Hvilke skyer som kom og hvor solen gikk og stjernenes rytmiske skiftninger. Blokkbebyggelse og påbygg og ombygging av eldre hus gjør nordre del av Karmsundet ubehagelig. Det gjelder å bygge foran nabo og dersom det ikke er mulig, lage utspring som om man setter en albu i trynet på dem som vil se vannet blir farget gull, som Det Gyldne Horn. Det Gyldne Hogasund.

Steinkorset på Skre

Dersom man ikke hadde et vikingskip til reisen nordover Vestlandet, gikk leiden fra Boknfjorden til Hardangerfjorden via Ålfjorden innover Førdesfjorden. Navnet gir funksjonen. Når man kom innerst i fjorden så man opp mot Skre og fikk øye på et steinkors. Det viste veien til et annet steinkors. Innenfor korset på Skre kom man til Toskarstjønn. Det ene av de to skarene ledet til Avaldsnes. Der var der ikke noe steinkors. Det andre skaret ledet til Skåredalen . Om man dro den veien kom man til Skåre, som var et sletteland nedenfor fjelllene og ut til havet. Her ved Skårestrand fant vandrerne et steinkors på Gard. Det står der i dag. Dettte var landet til Geirmund Heljarskinn. Korset kan stå på kristengrunn så gammel som fra 600-tallet. Det var den tid irsk kristenmisjon var på østgående og kom til Skårestrand. Sammmen med Kinn og Selje blant andre. Heljarskinns har kjent til kristendommen på sitt eget slektsområde. På Skardstrand i Breidfjord, Island, så han et lys i en lund, et keltisk

Heljar. Notat for arbeid med en slektning.

Geirmund og Håmund Heljarskinn. Navnet. Alminnelig antatt å bety hud så mørk som Hel. Se boken "Den Svarte Viking” av Bergsveinn Birgisson. Var Hel forbundet med mørket eller var mørket en sen katolsk karakteristikk av alternativet til et liv med kirken? Var mørket aktuelt på 800-talllet? Var Hel forbundet med mørke på tiden Hálfs saga ble notert? Var Hel forbundet med mørke  på den tiden Sturla Tordson gjeninnsatte Geirmund i historien? Karakteriserte Sturla Tordson Geirmund som hél og stygg? Se Hubert Seelow for håndskriftdateringer. Far til tvillingene karakteriserte dem slik: “eigí sa eg slik heliar skin.” St. Helier er hovedstaden på Jersey. Dette er vikingeområde og lettseilt for Hálf og Hálfsrekkene.  Den hellige Helier var biskop der. Han var etter sagnet en gudesendt sønn til et eldre, til da barnløst ektepar i dagens Belgia. http://en.wikipedia.org/wiki/Helier Den sorte madonna er en figur innen katolsk kristendom og kristendommens spredning har vært historisk

Skavlan Revisited

"Det flyde me' bålhåve"

Brann, Brann, Braaann

Det er ikke trenerens feil. Behold ham. 

Haugesund Unplugged

Haugesund og Haugaland har ikke 4G hos NetCom, mens Oslos landsteder er påkostet.

Haugesund Rådhus som nytt Billedgalleri

Haugesund Sentrum har liten betydning for landsbyene Sveio, Kvala-Gard, Rossabø, Norheim, Skåredalen og Frakkagjerd-Aksdal. De er komplette bygder i seg selv. Alle bilene som opptar parkeringsplassene rundt Haugesund Stadion ved FKHs hjemmekamper viser at publikum ikke kommer fra sentrum. Stadion er ikke en sentrumsfunksjon og kunne like gjerne ha ligget på Raglamyr, eller i Grinde. Et nytt rådhus for de sammenslåtte kommunene kan ligge ved Bøvågen på Karmøy. Avaldsnes var en bydanning som ble abortert av den katolske kirkens flytting av kongssetet fra Bergen til Oslo; og av Svartedauden som kom med skip fra London. Et nytt rådhus for de sammenslåtte kommunene kan ligge på Rossabø. Det skulle være et krystallpalass som reflekterte og absorberte solnedgangen. Et nytt rådhus for de sammenslåtte kommunene kan ligge ved Alvanuten med utsyn til Bokn og Siggjo. Et nytt rådhus for de sammenslåtte kommunene kan ligge i Grinde, med kontakt til Boknafjorden via Skjoldastraumen og over Sundf

Mer variert enn Bergen

Stavanger har potensiale, men de må ta tak i Oslo som plukker de bærene de vil ha. 

Hva med Shetland?

Haugesund Høyres "testamente" blir at de aldri gjorde Haugaland til et uoverskuelig faktum mellom Bergen og Stavanger, Oslo og Utsira!

Rockeblod

Kulturlandskapet Kaizers Orchestra. Jærbanens rytme.

Lyset under

Jeg ser av Haugesunds Avis at  ordføreren i Haugesund, Petter Steen jr, har blitt katolikk og at det er en dypt privat sak. Dersom jeg vil vite mer om ordførerens privatliv må jeg tegne abonnement på den synkende avisen. Et kristent standpunkt er ifølge Jesus Kristus ikke en privatsak. Evangeliet skal ut til alle verdens hjørner. Dersom ordføreren skal forsvinne inn i en privat sfære må vi få avklart hans persons rolle i Terrasaken først. Vi har ett år igjen til valg på ny ordfører.

Høyoppløselig språk

Har hørt at "Nytt på Nytt" har hatt vansker med å forstå dialekten til Jan Ove Vokalist i Kaizers Orchestra. Da har man en språklig utfordring. Det er snakk om hvor mye informasjon man er i stand til å bearbeide. Kort sagt intelligens. Admitting defeat on camera. Kaizers Orchestra: De eneste i Norge!

Eg ser'kje noen meining utenom sillå!

Det er ubegripelig at der ikke var nok kunnskap i Haugesunds tidlige år til å forstå solnedgangen som merkevare/ våpenskjold. Man valgte til slutt måkefuglen. Egersund, Sandnes, Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim, Narvik, Tromsø, Vardø og Vadsø er alle uten solnedgang men alle har måkefuglen på bordet. Haugesund, Ålesund og Bodø har solnedgangen i fanget. Stavanger har delvis sikt fra "Egelandshøyden og Buøy. Nok til at en tidlig solkult slo rot der. Rossabø, Gard og Kvala er "The Real Deal" men trumfet av de allestedsværende måkene.

Utdanning til politikk

Uten utdanning har vi jo fått lokalpolitikere på Stortinget bare på deres evne til å sno seg sosialt og plukke opp underveis hva som lønner seg for egen karriere. De er alle ufaglærte. Årskurs er minimum. Årseining. At politikere skal lære gamet etterhvert har ført til den dyreste lærepakken for noe bystyre: Haugesunds Terraskandale. Vi visste det ikke den gang vi var små, at det var de voksne som måtte oppføre seg.

Drømmeselgere

Dersom Haugesund og Norge skal være på topp må der være et kontinuerlig forbedringsprogram. Hva med et årskurs i kommunalpolitikk, obligatorisk for å bli innvalgt til Stortinget? Det var ikke fordi kommunestyret i Haugesund bestod av gode amatører at Terraskandalen skjedde. Det var fordi kvaliteten i tenking, og oversikten over handling og konsekvens, og egen moral i gjerningsøyeblikket, ikke var klart framme i debattrommet. Derfor klarte profesjonelle selgere å selge et mareritt som om det var glitter og håp. Hvem var selgerne?

Løpehjulet

De nytteløse ordningene. De hjelper ikke mot noe: Subsidierte biler. Vindmøller. Økt antall vogner inn til bykjernene.  Den store sirkelen vi ikke har kommet oss ut av enda: Eiernes behov for å selge til arbeiderne, de eneste mulige kundene. Økt profitt gir økte priser; en enveismekanisme. Til sist går lønningene opp. De er ikke årsak, men en del av runddansen. Kan vi i det minste gjøre sirkelen mindre?

Ordfører Petter Steens krisemaksimering

Da Terrasaken stod på som verst sa ordfører Petter Steen fra Høyre at politisk redaktør i Haugesunds Avis, Ronnie Carlsson ikke kunne forstå, siden han snakket en annen dialekt/sosiolekt enn ham selv. Nå som Haugesund må leve gjennom de alvorlige konsekvensene av aksjespekulasjonen har Haugesund kommune valgt ny rådmann, Ole Bernt Thorbjørnsen, og ny kultursjef, Eilif Fjon. I sin utrygghet har Høyrekommunen valgt sine egne. Dette er oppskriften på dalende utvikling. Krisen blir større. http://hogaland.blogspot.no/2011/11/haugesunds-ordfrer-petter-steen-jr.html

Bølletrio

Hvilke sosiale marginer er det gründerbøllene opererer i? Psykososiale territorier. Ikke regulerte aspekt som de benytter.  Føler seg berettighet til å ta fra andre og oppheve sosiale kontrakter som køståing. De trenger fred og de trenger hverandre.

Partnerskepsis

Ønsket om å gjøre en god handel ligger bak Terraskandalen. Handelsmentaliteten som gjennomsyrer bystyret i Haugesund gjør byen uegnet som partner i en Storkommune.  Holdningen er også en hindring for Høyres nasjonale tanker og vil føre til et valgnederlag ved Stortingsvalget i 2017.

Ære være naturen

Ozonlaget tykner og vi føler lettelse og glede. Miljøledere tar æren, uten vitenskapelig grunnede argument sier de at det var alle møtene og avstemningene deres som styrte naturen i vår retning. Miljøpartiet De Grønnes partileder Rasmus Hansson forsikrer oss om at det var han som gjorde utslaget. "– Det er en seier for diplomatiet og for vitenskapen, og for det faktum at vi var i stand til å arbeide sammen, sier kjemikeren Mario Molina ifølge nyhetsbyrået Ap. NRK" Å redusere krig vil være en seier for diplomatiet og vitenskapen. We have the capability!

Kunstens femtekolonister

Det er viktigere med nytt golvbelegg i Melingbygget i Haugesund  Billedgalleri enn kunstgress på en femte fotballbane. 

Intelligent svømming

Haugesund er Haugalands bakgård. Opplandet har mye å by på."De unge tilbake til byn-kampanjen" er et signal om at ingen andre steder fra trenger å søke. Etablissementet i byn foretrekker sine egne habsburgere. Dersom byn skal vokse seg sunn må der være en utskifting. Likedan er det bra for unge haugesundere å komme seg ut, bra for andre steder å få flinke haugesundere og bra for byn å få nye folk inn slik byen ble bygd opp. Kampanjen har lav intelligens. Byen må  arbeide med å gjøre Haugaland attraktivt. Da kommer flere. Elementært.

Høyresosialisme

Spør kommunerepresentanten din hvem de skulle ha brukt Den forventede Terrafortjenesten på. De rikes egen sosialisme. Man tar vare på sine egne. Man tar bort støtten til de andre. Sosialisme er for de rike og kapitalisme gjelder for de fattige.

Eldre en detalj

TV Haugaland bruker mikrofon. Det er her alle problemene ferdes. Bildene er ok. Mikrofonen plukket opp Karmøyrådmanns forklaring at vikingskip og ubrukte oljetankere er det samme; derfor kan tankerne ligge der på Avaldsnes og Fylkesmannen var så opptatt av detaljer. Kirken hadde velsignet ankringsfestene. Gjennom skumgummien kom: "De nye eldreboligene kommer til å ligge sentralt, bare 100 meter fra E39". Dette kom egentlig fra ham som holdt mikrofonen. Karmøys rådmann Sigurd Eikje samtykket bare, denne gang. Om den mannen er misjonær eller bare visjonær får vi vite en annen gang, gjennom mikrofonhodet.

Uten returrett

25 års hjemvendt førstelinjetjeneste, uten et ord fra kommunen. Kanskje jeg skal ta ut den 25. timen også?

NAFs elektriske hvile

Jeg meldte meg på NAFs loddtrekning av en populær elektrisk bil i mellomklassen, en Nissan Leaf. Dersom jeg vinner den må jeg ta flyet til Oslo og kjøre den hjem. Med en rekkevidde på 150 kilometer per lading vil hjemturen ta 3-4 dager. Ingen problemer med å overholde hviletiden der, nei.

De hjemvendte barna

Når det moderne ikke er smart nok, tilpasningsdyktig nok, ikke intelligent bygd, ikke en forlengelse av oss selv. Da prøver man å selge noe som ikke finnes: Den 25. timen. Handelsbyen Haugesund som har solgt produkter og glansforestillinger i alle år. Ikke rart ikke alle vender tilbake. Det blir for sent å snu.

Rutenettsyndromet

"Haugesund er eneste stedet på Haugalandet med en tydelig identifiserbar byfunksjon"  Etter at kaien i Haugesund ikke lenger er knutepunktet for all varetransport lenger, er Haugesund heller ikke sentrum for kulturtransport. Kino, teater, sport, konsertscener, galleri; alt kan leveres ved landtransport på hvilken adresse som helst. Gatenettet er ikke en byfunksjon lenger som det var ved planleggingen av Haugesund. Byfunksjonen for opplandet har opphørt. Hengt til tørk på internett.

Karmøymannen

Jordmor Maria har bedt meg se til karmøybuen. Rådmann Sigurd Eikje har sagt at om han ikke snakket til TV Haugalands mikrofonhånd, så hadde han brukt et helt annet språk mot Fylkesmann Ragnhild Meltveit-Kleppa. Tilbakeholdt aggresjon eller feighet? Kan han ikke uttrykke seg godt nok i jobben han har må han gå. Dette er oppsigelsesgrunn. Karmøys rådmann Eikje hadde sammen med en ingeniør sett på hvor de skulle gjøre av de eldre i kommunen. Det må ha vært en eldre-ingeniør, dette. en vater, en rettesnor for hva man gjør med eldre. Eldreboligene skulle legges bak Spannhelgelandsåsen. På andre siden av vannet sånn at ingen kunne se solnedgangen lenger. Et liv med dramatisk sol, hav, himmel og landskap skal avsluttes i skyggelandet bak det hellige fjellet. Det er dødsskyggens dal de tilbyr våre eldre. Solnedgangen har symbolsk betydning, men er også en livsbejaende avslutning av dagen og av livet. Ikke “føkk” med det, ubetydelige rådmann! Du lever i en tid da generasjonene finner tilb

Kulturfinans

Det er lett å finansiere nye kulturbygg i Haugesund. Det er bare å benytte samme argumentasjon og kilder som Stavangers andre konserthus.

Scotland Yes-day

Hearing the English-side arguments against Scotland's independence and then applying them to Northern-Ireland reveals the sillyness of keeping a part of Ireland as English territory. Northern Ireland is based on a 90 years old argument, one side of the old fight for independence from England. 

Trillingland

Dersom man vil at Haugaland skal utvikle seg selv er det feil å begynne med Haugesund, ha fokus på Haugesund og ha Haugesund som alle linjers knutepunkt. Holdningen tilhørte tiden da Indre kai var livsnerven for Haugaland. Nå er kaien det åpne såret i Haugesund. Haugaland er trilling med Ryfylke og Hardanger.

Haugaland i vekst

Haugesund ville vokse seg store og vokste til byen mistet hodet i Terrasaken. Om Haugesund hadde samarbeidet med hele Haugalandet istedetfor å eie landet mellom Ryfylke og Hardanger kunne byen ha vokst i kvalitet sammen med Haugalandet.

Boknaland

Politikerne har hatt noen tiår på å utvikle Haugesund - Kårstø - Sauda som Vestlandets episenter. Jeg vet hvorfor de ikke har gjort noe, men de blir bare indignert når vi snakker om unnlatelsene.

Søyler av salt

Haugesund Rådhus blir for lite i en storkommune. Symbolikken er også tvilsom i vår tid. Hvem bygger først?

Trygdefotball

Det er på tide å se på forskjellen mellom skattepenger og sponsorpenger. Skattepenger går til subsidierte firma som sponser middelmådighetene blant oss.

Scenebyen Haugesund

Haugesund er en handelsby og handelsnæringen reinvesterer i handel. Haugesund var en produksjonsby men midlene er gitt bort, ut av byen. Dermed er der ikke et produksjonsoverskudd som kan reinvesteres i byen.  Sildajazzfestivalen skaper overskudd men overskuddet blir fordelt rundt produksjonslokalene, ikke i byen. Det er privat gevinst. Overskuddet går ikke til å utvikle festivalen eller byen.  FKH er oversponset i forhold til egenprodusert inntekt. FKH er ikke en lønnsom bedrift, men en omfordeling av overskuddet i regionen. Kommunen har gitt klubben produksjonslokalene. Et pengesluk. Filmfestivalen har fått to flotte scenebygg og har bedt om flere scenelokaler. Filmproduksjon i Haugesund har ikke produksjonslokaler. Handelsbyggene står tomme, selv om de er egnet til filmproduksjon. Handelsbyen Haugesund investerer ikke i filmproduksjon, bare opptredener på private og kommunale scener.

Filmmakeren Jackmann

Haugesunderen Pål Jackmann fikk en mindre kulturpris av Haugesund Kommune i stedet for stilling som sjef for Filmfestivalen. Pål Jackmann er den som kunne fått igang filmproduksjon dersom han hadde fått en kommunal fristilling. Næringslivet kan ikke klare en slik jobb når de lar større haller stå og vente på at noen byr 15 millioner for tomme skall. Hvor meget mer verdt er da ikke en likandes kar som har bevist mer enn noen av oss. 

Festivalproduksjon i Haugesund

Syttitallets filmklubber i Norge kom nesten til Haugesund. Henvendelser til kommunen fra interesserte unge ble avslått av Gunnar Johan Løvik. Han skulle ha hånd om filmmiljø i Haugesund. Nå som han slipper grepet er der ingen som kan overta fordi han ikke overrakte noen stafettpinne i tide; i god tid. Organisasjoner må planlegge kontinuerlig for forandring eller opphøre når omstendighetene skifter. Med utgangspunkt i enkeltmenneskers anstrengelser er Haugesund kjent for Sildajazz, Filmfestival og FKH. Ingen av disse organisasjonene tjener sine egne penger. Det er sponsorene, arbeidsresultatet til haugesundere og andre som holder fyren, er chauffeur. Haugesund er bare kjent for sponsede foretak. Haugesund er ikke kjent for produktene sine. Haugesund er ikke kjent for produkter som har kommet ut av festivalene. Der finnes ikke noen musikkproduksjon, filmproduksjon eller sportsproduksjon. Vi deltar bare der det er fest. Det er det vi er kjent for.

Den store Sildajazz dugnaden

“Eg ser’kje nåke liv utanfor sillå!” Moralister etterlyser dugnadsånd i Haugesund til hjelp for Sildajazz festivalen. Sildajazzen utnytter 150 års arbeidsinnsats fra gode haugesundere som gav alt, forlot alt hjemme i Hardanger og Ryfylke, bygde nytt hjem i by’n og slet seg ut. Sildajazzen har drakraften fra alle forgjengerne våre, fiskerne og de uten yrkesnavn, de som ikke nevnes i hyllestbøkene. Sildajazz ble stiftelse på slutten av 1998. Tiden før var uofisiell, og inntil småsnakket på puber og barer i Haugesund festnet seg rundt tanken på å søke om offentlige midler, er lite skrevet ned. Veldedige foreninger til beste for vanskeligstilte og kulturbevarende tiltak kunne søke om kommunal støtte. Det var ikke store beløpene men kom godt med i slunkne kasser. Flere høyttalende menn så denne pengeflyten. For å kunne skape en gå-ut klubb var det bare å ha et kulturelt alibi for å sende inn søknad om kulturmidler. I beste handelsånd ble denne kulturen importert og siden formålet var å

Mestermøte

Mange stortingsrepresentanter og fotballkommentatorer har ingen relevant utdanning. Ikke trener de heller slik som terrorister og fotballspillere gjør det. Vel framfødde uten relevans. 

Klatrerne over oss

Andelen politikere på Stortinget som ikke har gjort annet i livet enn å prate seg i posisjon har nå blitt så stor at kvaliteten i lover og forordninger har sunket merkbart. Frp vil ha kriminelle over i givende arbeid. Frp skal betale for politimester Bastians anti-terrorberedskap. Her er ingen sammenheng til virkelig arbeid. Ingen tanker om et totalforsvar som gjør toppene unødvendige.

The Blackberry Way

Blackberry - Mercedes Benz F1- Secusmart - Angela Merkel. Ontario - Stuttgart - Düsseldorf - Berlin Security Made in Germany http://www.heise.de/newsticker/meldung/BlackBerry-kauft-Secusmart-2277703.html Another coming circle of "just friends"

Vaskedag

Statoil opprettholder maktelite i mottakerland; akkurat som i Norge.

100 siste års ammunisjon

Om vi nå kunne ha flyttet pengestrømmen fra innsamlingsaksjoner til skattlegging av våpenprodusenter, så kunne vi ha priset ut terrorister og ryddet etter i alle fall første verdenskrig. Kanskje Redd Barna kunne skapt ny politikk for små barn?

Much Ado About Nothing?

22. juli 2011 var jeg på teater i Rosendal. Mange ødelagte liv den gang, og nå:  www.hogaland.no

Stavangina

Stavangernavnet kommer ikke fra vanninnløpet som kalles Vågen. Det er forsøkt forklart som at anger betyr et vanninnløp, et trangt vanninnløp. Vågen er for det første vid, mens angerstavelsene kommer fra sammenklemming, angina pectoris og er en sammenklemming av landet. I Stavangers tilfelle er det landtungen fra Vågen til Hillevåg. I stor-området er der en sånn anger fra Solastrand over til Hinna sånn at hele Stavanger-halvøen er det landet som har en anger; altså en rotinnsnevring. Sånn at Stavanger også er et område, referert til av Arnor Jarleskald i Snorre. En rest av dette navnet er jo Tungenes. En kan også se at Tungenes er et områdenavn. Det tar utgangspunkt i strekningen Solastrand - Hinna. Det er altså angeret til Tungenes og Stavanger. Hvis angeret er fra Vågen til Hillevåg så vil det være viktigst og navngivende fordi det har en viktig topp oppforbi Hillevåg på, Eiganes er vel det en kaller det i dag; altså østre bydel Stavanger og at dette angeret har vært viktig. Et omst

Fotball innsikt

http://www.theblizzard.co.uk amnesty.org.uk Sidelines film festival

Hardangerland

Politikerne har hatt noen tiår på å utvikle Haugesund - Leirvik - Etne som Vestlandets episenter. Jeg vet hvorfor de ikke har gjort noe, men de blir bare indignert når vi snakker om unnlatelsene.

Rom og bevegelse

Landskapet vi bor i inviterer til bygging. Gründerne har grapset i vei lenge nok. Hvem skal lage bygningen som viser hvor grelle Legoblokkene er? Hvem skal vise at arkitekter ikke er Legomenn med Legoknott på hodet?

Little boxes

Arkitekter ble gjerne forklart som venstrehåndsgenier.  Det var før nevrologien fant ut av dem. Nå bruker de ferdigløsninger på PC og prototypeprøving med Lego. Selgerne kaller husene funkis, men det er noe annet. Hvem skal vise at også arkitekter kan arbeide med begge hjernehalvdeler?

Legoarkitekter

Hvem rydder etter gründerne?

Money Rules

Det er nå det gjelder å søke stillingen som sentrumssjef i Haugesund. Trenden med økt sentrumshandel på bekostning av utkantsentrene kommer til Norge. Trenden om oppklaring av gamle overgrepssaker gjør det ikke. 

Rustne Menn

Ironman slipper syklistene ut en og en. De må gå over til å slippe dem ut i puljer; på sykkelstiene. Måtte den sterkeste vinne.  Hvorfor kan ikke jernmennene sykle Nordsjøveien? Så får vi lagt utfordringene på de sterkeste skuldrene. Innbyggerne i Haugesund får ikke lov til å gå på Legevakten eller på sykehuset av jernmennene. Ingen barnedåp i kirken. Prestene synes at Ironman er viktigere enn gudstjenesten. 

Fotball VM Brasil 2014 kommentar

Vi ser fotball hvert fjerde år fordi vi gripes av dramaet og sporten. Noen regisserer fotballteateret. Spillere og arrangører yter maks, men de norske kommentatorene er i VM mot alle prestasjoner og kvalifikasjoner. Kommentatorene må trene like mye som spillerne. Det sier seg selv. De må trene spilloppfatning, språk og egen oppførsel i godtfolks stuer rundt i hele Norge. På den måten kan de klare seg uten ekspertkommentatorene. Disse fotballekspertene er jo årsaken til at norsk fotball er så dårlig at de må filme straffe mot Island og likevel ikke komme med i VM. Hver gang de åpner munnen blir det tydelig hvorfor norsk fotball er dårlig, selv om spillerne våre er på samme lag og klubbnivå som VM-deltakerne. Ut av stuen med ekspertkommentatorene. De har mer enn nok å gjøre med å bli bedre. Få inn bisittere fra alle lag av folket, underholdende mennesker. Dersom fotballekspertene ikke er bedre enn det de avslører selv har vi ikke bruk for dem i stuene våre. Fotball-VM derimot er det gøy

Ironman 2014 Haugesund

Arrangøren av Ironman 2014 er to personer. De stenger av hele hovedveisystemet i seks timer og får politiets og kommunens godkjenning. Innbyggere som trenger å bevege seg innen byens grenser blir bedt om å la være; om holde seg i ro slik at deltakerne ikke blir forstyrret. Det betyr for oss i år at eldre slektninger som våker over sin døende mor ikke får avveksle hverandre fordi jernmennene og jernkvinnene skal ta seg ut i moteplaggene de har på seg. I fjor fikk jeg besøk på døren av en arrangørhjelper. Han sa at jeg fikk med politiet å gjøre dersom jeg prøvde å bruke den tomme veien. Det ble satt fram som en trussel fra en som så seg selv som lagd av jern. Maktmannen oppførte seg som barn og truet med politiet, akkurat som barn. Det var vanskelig å tro at politiet lar seg bruke slik som han sa. Jeg var vennligheten selv og ba ham om å bli en bedre arrangør neste år. Ironman Haugesund har ikke blitt en bedre arrangør siden sist. Da er det tydelig at kapasitetsgrensen til arrangøren er

Syttende mai 2014 Barnetoget

Å se tusener barn vandre fram i livet med foreldre, besteforeldre og venner på sidelinjen er godt. Da forstår alle at vi må tredoble innsatsen i skolen og vi vil likevel få fortjeneste på investeringen. Skolen må lages om, så den tjener alle, og at liv og arbeid blir naturlig for menneskene. Slik at vi vil sette penger inn i skolen. Oddsene for gevinst er bedre her enn i noen Terrainvestering, noen aksjeinvestering og andre lykkespill. Likevel er der noen som arbeider hardt for å få tak i mer av midlene enn de har arbeidet for, slik at disse unge ikke skal få arbeide ut evnene sine.

Golden Apple

As it is a magic circle you can enter at any point and wonder: Burberry- Angela Ahrendts -  Apple - Eddy Cue -   Ferrari - Hublot - Moët - Hennesey - Louis Vuitton - What to wear?  Magic Gold and carbon fibres. Any color you want as long as it is red.  And you can throw in Beats and Heartbeats on the headphones there too.

Bondesjakk

Familienavnet mitt ble lagd da norrøn storhet kom til bevissthet igjen. Oldefaren min het Jakob, sønnen hans het Jakobsen og det forble slik. Slektskapet til de store navnene i sagaene er lett sporbart, statsløven inkludert. Løvenskiold-navnet derimot er lagd for å tyde på slektskap med den gamle norske statsløven på våpenskjoldet. Det er gitt av dansk-norske kongen 1739 til en handelsfamilie opprinnelig fra Kiel. Gav kongen bort bøndenes levekår? Bøndene arbeider hardt for lite utbytte. Skal vi ikke klare oss sjøl etter dansketiden?

El-ementært

En Tesla bil med flere hundre hestekrefter og høy vekt forbruker mye energi. Den er ikke energisparende. Den får fritak for engangsavgift og moms. Det er meningsløst. Det er meningsfullt å frita små el-biler, f. eks. de under 1000 kilo. Da får man lavere energiforbruk. Vi kan gi fordeler til disse bilene innen bysoner, ikke utenfor. Dermed bidrar vi til miljøet uten å pålegge avgifter. Der er så mange avgifter i landet at det er lett å styre med avgiftsfritak. Høyrepolitikk gjort enkelt og elegant.

Sildastøttå

Bilde
Bildet viser Haraldshaugen som gravhaug før nasjonalmonumentet ble satt opp. Landskapet er gjengitt nøyaktig og derfor kan en gå ut fra at haugen og steinene er nøyaktige. Steinene er tilhugget og derfor en del av kirkeruinen. Haugen er også en autentisk gravhaug. Ødeleggelsene er store; en kirke kunne ha vært gjenreist og nasjonen hadde hatt en grav å gå til. Haraldshaugen tjener ikke som nasjonalmonument. Den er nå en svak turistmagnet og en forundrelsens søyle. Hvorfor er den her? Hvorfor er ikke gravhaugen her som kongen er gravlagt? Kirkesteinen ligger inne i sokkelhaugen. De bemidlede haugesunderne som reiste Haraldsstøtten hadde all anledning til arkeologiske undersøkelser. De lot være. Innsatsen var ikke motivert av nasjonalrus, men lokal fjærbrus. Haugesund skulle vises på kartet. Parallellene er i nåtidens kampanje for å få Haugesund inn på TV2’s værkart og kommunal pengeblødning til FKH for at alle skal vite at Haugesund finnes. Svenskeprinsen/kongen var invitert til åpn

Karten Freeway

Karmøy er blitt en eneste Freeway. Far min er født på Vea, farmor var jordmor og tok imot 4000 Karmøybuer. Slekten har hatt en hånd med i laget hele forrige århundre og dette. Farmor var også en etterkommer av både Snorre og Geirmundr heljarskinn, Den Svarte Vikingen. Karmøy satte opp Nordvegen Historiesenter, et teateramfi for historiske fantasier. Resten av Karmøy raseres av mangel på pietet og moderne, fremtidsrettet planlegging. Fagfolkene kan ikke, og politikerne vet ikke. Entrepenørene er forvillede eksekutører. H. Didriksen har forklart hvordan det henger sammen. Les ham, hør ham. Les resten av denne artikkelen på www.hogaland.no

Solafjorden

Stavanger Museum var motvillige ved utgravinger på Avaldsnes, Karmøy. Nå har de kastet seg ut i Hafrsfjorden med geomålinger av slaget i år 872.  Der er ikke publisert noen premisser for søket, bare forhåpninger om å finne noe som kan gi konklusjonen at slaget om Norge stod i dagens Hafrsfjord. Samme hva man finner under bunnslammet kan det ikke knyttes til en rikssamling, kun til at gjenstandene hadde sunket til bunnen. Vitenskapelig er det et dårlig grunnet arbeid som er satt i gang. Siden vi alle kjenner menneskenaturen og dens higen etter bekreftelse følger vi med. Hva trenges for å kunne si at der var et større sjøslag på vannet over bunnslammet? Kjølstammer i kampformasjon.  En hær av skjelett med huggskader. Våpen fra rundt en tredjedel av kampdeltakerne. Kastespyd, økser, hammere og kniver som gikk ned med eierne. Hjelmer. Dette er urimelige krav til et funn, men overbevisende. Hvordan de skal kunne avkrefte at der har funnet sted et slag er vanskeligere å fo

Independence Days

England, Wales Scotland, Home of the Brave Give Northern-Ireland Back to the Irish That’ll Be the Day Democracy Is Coming to the USA It has to be given back.

Viking 0 - Strømsgodset 0

Intellektuelt uinteressant fotball. Vikinghordene må få nytt navn. Hordene slo seg ned i Hordaland og er naturlige Brannsupportere. Hordene er Striler. Hordene har fått fram mange kloke folk, men hvem kom på å kalle Vikingsupporterne for Horder? Her må vi ha en konkurranse om nytt navn på Vikingsupporterne. Premien blir gjenreist verdighet på Viking Stadion: Siddisene, I ddisene. I kke det, nei. Klanen, siden skottene er nære naboer. Opptatt? Oilers.  Boilers. Noe med vikingklang? Jarlene. Bare de fra Hillevåg. Vikinghistorie i Stavanger? Ikke mye der, nei. Kirkehistorie er der jo. Kardinalene? De hadde fått kulturmidler fra kommune og kirke om de hadde tatt det navnet. Kannikene? Munkeberget? Ikke det, nei. Tenkte meg det. Sorry, can't help. Strileberget, Hordeberget. Samme saken.

Gravsymbolet Haraldshaugen

Muren brister. Hvilket vesen skal komme frem? Han skal vel ikke stå opp? Kanskje det bare er en liten påskekylling på vei ut? Nei. Sprekkene har økt over lang tid og mange flyttbare høytider. Kirken den står om tårnene faller. Skal Haraldstøtten falle? Hva skal da bestå?

Teslakommunen Haugesund

Tesla el-bil selger i Haugesund. Det er bra at biltrafikken blir mer hybrid. Ikke så bra er kommunens evne til å bygge sykkelveier. Vi trenger ikke alternativ energi i automobilene våre; vi trenger å bli mer energiske selv og la bilen stå. De haugesunderne som sykler på jobb er pionerene iblant oss. De er allerede blant de tøffeste. De klarer seg i vanskelige møter med biltrafikken. Forhåpentlig. Haugesund kommer ikke til å omskape seg til en sykkelby. Midlene og forståelsen er ikke tilstede. Sentrumskreftene vil ha full biltrafikk i sentrum. Ikke el-bil sentrum, men dieselsentrum. Hvorfor har ikke bussene elektromotor etter Nicola Teslas prinsipper og skaperkraft?

Terrakommunen Haugesund mars 2014

Avgjørelsen i amerikansk rettsvesen utelukker erstatning til kommunen fordi den ikke har forutsetninger for denne type spekulasjoner og; kommuner har ikke lov å drive denne form for usikker investering. Argumentasjonssirkelen er sluttet. Der er ingen argumentasjon ut av den ringen. Terrainitiativet var ulovlig. Noen solgte Terraillusjonen hardere enn andre. Alle bystyrerepresentantene frikjente seg selv. De som ikke ble gjenvalgt ble sparket oppover til fylkesstyret og Stortinget. Nedskjæringene er vond lesing. Pengene tas bort fra nærkontakt med mennesker. De som har minst får minst. De som fortsatt får og får er fotballen. Nytt stadion med medielokaler for mer fotballvideo. Haugesund deleier Haugaland Kraft AS som gir penger til Haugesunds Avis sin nysatsing  på lokal TV der fotball utgjør minimum 30 prosent av produksjonen. Nå er tiden for å skrive ut nyvalg til Haugesund By's styre og stell.

Haugesunds Avis går til filmen

Det ser ut som lokalavisen begynner å ligne på de store avisene i Norge og i resten av verden. Der er et stort problem. De gjør det med en stab som produserte så dårlig papiravis at jeg sa opp abonnementet. Det er fælt å prøvese sendingen. Godt betalt "journalist" med tom-øye stirrer i kamera mens han snakker langsomt-tydelig på halvdialekt. Det er å sette seg selv i veien for nyheter og innhold. Nyhetsoppleser på TV. Det har alltid vært dampradioens grep fra fortiden. Jobben er ettertraktet for egeneksponeringens skyld. Har ikke avisen fått relevant opplæring i formidling av innhold? Avstanden fra lokalavis til amatør-TV er borte.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete

Om vi hadde levd i en annen tid kunne vi reist bort og dominert Sogn, deretter Caithness, Dublin og Island. Journalistblokken hadde aldri fanget opp dine følelser. De hadde blitt utelatt, kanskje ført i margen. På TV blir kameraøyet stort og vått når du svinger. Da utvider kamerapupillen seg og det blir plass til alle kommentatorene våre.

Norskesklia

Norsk-svensk samarbeid er Morokulien, Syng med Halden Festning og Skavlan som sklir mellom Oslo og Stockholm. Samarbeidet skulle ha vært om felles forståelse av fortid, investering av norske penger i Volvo og Saab, gjenoppretting av Nordentanken istedet for Nato og EU.  Skandinavia er en kant. Denne kanten er vannskillet i Langfjellene. Folkevandrerne som tok seg opp langs vassdragene østfra så at elvene rant vest til havet så langt som fjellene strakk seg. Skanten var absolutt og uendelig. Den fikk det latinske navnet Skandinavia. Denne geografiske karakteristikken er i dag Norge og Sverige.