Gå til hovedinnhold

Solafjorden

Stavanger Museum var motvillige ved utgravinger på Avaldsnes, Karmøy. Nå har de kastet seg ut i Hafrsfjorden med geomålinger av slaget i år 872. 
Der er ikke publisert noen premisser for søket, bare forhåpninger om å finne noe som kan gi konklusjonen at slaget om Norge stod i dagens Hafrsfjord. Samme hva man finner under bunnslammet kan det ikke knyttes til en rikssamling, kun til at gjenstandene hadde sunket til bunnen. Vitenskapelig er det et dårlig grunnet arbeid som er satt i gang. Siden vi alle kjenner menneskenaturen og dens higen etter bekreftelse følger vi med.
Hva trenges for å kunne si at der var et større sjøslag på vannet over bunnslammet?
Kjølstammer i kampformasjon. 
En hær av skjelett med huggskader.
Våpen fra rundt en tredjedel av kampdeltakerne.
Kastespyd, økser, hammere og kniver som gikk ned med eierne.
Hjelmer.
Dette er urimelige krav til et funn, men overbevisende.
Hvordan de skal kunne avkrefte at der har funnet sted et slag er vanskeligere å forestille seg.

Stavanger Museum tar forbehold og sier at det er ikke bare slaget i 872 de finner interessant. De mener også at Hafrsfjord var Norges største jernalderhavn og viser til sjøbodene som ligger i vannkanten i dag. Selv sier arkeologer i andre sammenheng at sjøen stod 2-3 meter høyere den gang Slaget i Hafrsfjord stod. Det betyr at de smukke bakkene ned til vannkanten var tilbake fra dagens nivå. Om der skulle være kaier å lete ved, skulle de vel være på landjorden.
Dersom sjøen stod 3 meter høyere i 872 ville dagens Sola Flyplass ha vært under vann eller vært våtmark. Kanskje der hadde vært fritt vannløp slik at Sola var en øy; Soløy. For at Sola skal være komplett arkeologisk undersøkt må flyplassen graves opp. En liten vikingalv viste seg for meg på rullebanen. Han bare lo og sa at flyene kunne få låne Karmøy Lufthavn, Avaldsnes.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…