Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Kvadraturby

Humanetikerne i Tiden lagde sin egen "utenfor oss" figur i kongen, den forsinkede renessansekongen Kristian kvart, som var interessert i alt som bevegde seg. Han var den fjerde Kristian og var samtidig med industrialismens håndverksmessige begynnelse innen gruvedrift. Det virker som om kong Kristian kvart ikke fikset utenrikskriger. Legningen passet til innenriks sysler som musikk, hårfletting og å anlegge rutemønstre i terrenget. Et kvadrat har fire like sider. Innen byplanlegging skulle et kvadratur være et rutenett av slike kvadrat satt ved siden av hverandre. Byplanleggere benyttet geometri for å legge ut gater og hus i Oslo og i New York's Manhattan . Få av disse rutene var kvadratiske. Likevel ble de sammen kalt kvadratur her hjemme.  De kvadratiske kvartalene som finnes i norske byer er så få at de er innenfor tilfeldighetens marginer. Kvadraturenes sannhet er at de er rektangulatur. Det høres ikke så kulturelt elegant ut. Ordet kvadratur har sin munnklang

Over makttoppen

Etter at Arbeiderpartiet flyttet tenketanken til hjemmekontoret i Drammen har LO og andre fagforbund måttet ta jobben selv. Norge trenger et intelligent drevet politisk parti som kan beskrive virkeligheten. Partspartier har vi nok av.

Spillegjeld

Dagenes overskrift er at FKH og Avaldsnes IL er gjeldfrie. Takk måkene for det når de begge har støtte fra fattigkassen i Haugesund og Karmøy kommuner o.a.

Bibelbeltet

Oslo er største byen i bibelbeltet.

Vårt lille EU

EU synes som et  forlokkende demokrati etter at Frp/Høyre har tatt for seg av Norge. Norge har vært for stort for Oslo. Derfor har vi hatt samarbeidsskepsis fordi distrikt har forblitt distrikt, for langt borte til annet for maktsenteret enn å utstede bannbuller om eiendomsrettigheter og straff. Dersom Norge flytter eller øker statsapparatet til å inkludere resten av landet vil euroskepsis avta. Der er en fare for at EU blir et problem over hele Europa men vi i Norge må forholde oss til at Norge selges som privateiendom til Europa, Kina og andre steder. Hvorfor er norsk kapital fraværende? Hvorfor er norsk landbruk truet fra kontor og bolig i Oslo? Hvorfor fikk vi aldri et politisk forhold til Sverige etter andre verdenskrig og under den kalde krigen? Hvorfor lot vi dem klare seg alene mot Sovjetunionen? Hvorfor ville ikke Sverige ta imot norsk kapital gjennom Volvo, mens kinesisk kapital var ok? Hovedstaden produserer skepsis i landet.

Karmøy, min egen Karmøy

Er det eiendomstrang som gjør at kommunepolitikerne ikke ønsker å gå opp i en større enhet? Bedre stor i en liten grend enn liten i en stor region? Hva er det med å eie en liten kommune mellom Stavanger og Bergen? Som et familielandsted som må forsvares?

Haugesunds historie

Haugesund har så små historiske hendinger at butikkhistorien og rederihistorien enda tar stor plass. Fotball har blitt byens forsøk på å gjøre seg udødelig blant andre dødelige. Haraldsstøtten var første feilgrepet. Nå forfaller den, historien.

Spillegjeld

Dagens overskrift er at FKH og Avaldsnes IL er gjeldfrie. Takk måkene for det når de begge har støtte fra fattigkassen i Haugesund og Karmøy kommuner. 

Slowflow

Liberalisme er når pengene samler seg i en Sargassostrøm. Der er få utveier.

Måketrekk

Haugesund kommunes hederstegn Den Fykende Måke ble delt ut til alle ansatte en gang i Tiden. Nok en gang vil Tiden få Haugesund kommune til å dele ut hederstegn. I år vil de dele ut FKH supporterutstyr til, ikke bare alle ansatte, men til alle husstander i by’n. Dette er for å få opp selvfølelsen i befolkningen istedet for å gi dem dyre kommunale tjenester utover minstekravet. Grupper av haugesundere som ikke liker film eller jazz har antydet at selv om tiltaket har en gjennomskinnelig glans, er de fornøyd med omtanken, fornøyd med å bli inkludert, fornøyd med å komme på laget.

Kommunalt styremøte

Haugesund kommune (HK) er partner med Fotballklubben Haugesund (FKH). Ved neste krise vil kommunen overta som eier i FKH. For mye er investert til å la klubben og byens sponsede rykte gå under. Allerede i dag kan vi se for oss et styremøte der eier HK bestemmer treneransettelse, spillerkjøp og ambisjonsnivå i FKH ved et styremøte på Rådhuset. Det kommer til å gå bra. Det har det gjort til nå. Salg tar tid. Hva skjer med den levende organismen ute på banen? Den er ferskvare som hurtig mister verdien den hadde. Det går mot billigsalg eller store investeringer for å nå gamle høyder. HK kommer til å selge spillerne billig. Om det drar ut i tid vil spillerkontraktene gå ut og være verdiløse. Kommunens aktiva vil være noen computere, ansattekontrakter og TV-kamera. Venstre vil ha en god venstreving med partinavnet på ryggen, høyre på andre vingen. Senterpartiets jordbrukere holder midtbanen. Forsvaret blir et sweeperforbund av uavhengige konservative mens angrepet er frie radikales domene.

Klasseforskjell

Å eie båt har vært nødvendig i all tid. Kongene våre var sjørøvere og fiskerne og folkevandrerne brukte båt og vi har alle en skysskar i strandsonen på slektstreet vårt. Rederklassen vokste seg rik gjennom storm og stille, gjennom krig og fred. Andre klasser fartet rundt i bil siden sekstitallet. Blant de fattige sjåførene vokste der fram en entrepenørstand som ble store. De jobbet døgnet rund med å kjøre lastebil inntil de ble rike transportører. De utkonkurrerte den midlere rederstand som nå har fått regjeringen til å vedta bort grunnlaget for rikdommen, forbrukertransporten. Materialer til husbygging og materialer til ansiktsforandring, materialer til underholdning og materialer til samfunnsendring. Alt dette skal nå føres tilbake til rederstanden med argument om sikrere veier. Argumentet er ikke om redusert forbruk. Regjeringen har bygget veier inntil smertepunktet sitt. Nå slår de to fluer i ett smekk. Høyrestanden får oppdragene og veibygging kan reduseres. Tenk om vi kunne ha kj

Buss observert i el-bilfeltet

Hvor skjer de fleste omgjøringene av administrative vedtak; nær lederboliger, eller fjernt fra lederboliger, som i landsfjernt? Jappebilene fikk tilgang til kollektivfeltene på åttitallet. Argumentasjonen var også den gang at landet hadde godt av det. Kollektivfeltene er fordelsfelt. De som mis-unner handicapfordeler ved parkering og tar plassene fra handicappede tør ikke angripe kollektivfeltene. Hva er det mennesket gjør?

Nesting

Verst på TV er reklamen mellom reklamesendingene. Redaksjonell reklame innen forbrukeropplæring. Interiørprogram, eiendomsprogram, livsstil er forbruksprogram koblet til statsminister Solbergs oppfordring til ikke å sette ned forbruket. For å berge verden må forbruket ned 30 %. Vi forstår den nevrologiske funksjonen ved å forestille seg en ny situasjon. For å ta vare på vårt indre miljø må vi slutte å se på TV og heller arbeide med egne omgivelser. For å bearbeide våre egne forestillinger kan vi tegne og male bilder. Om vi ikke kan må vi lære å uttrykke oss selv. Regjeringskoalisjonen med venner har bestemt seg for å redusere lastebiltransporten på veiene med 30 prosent, på sikt med 50 %. Forbruket skal holdes på samme fedrelandselskende nivå ved hjelp av rederinæringen. Hvordan skal det gå med moder jord da-da-isme?

Slow-wheeling

Tour of Norway er sakte-TV. Bare ikke si det til dem.

Talevaner

Folk som skulle hatt talegaver sluker nyansene, forenkler språket og gjør seg selv og sine klienter fattigere i uttrykket.

Oslopenga til Vestfold

Dersom Norge skal dekke driftsutgiftene for Munchmuseet og Vikingskipene må alle landets ordførerkontor pyntes med Munchbilder slik Oslos ordførerkontor holder unna de beste bildene for egen dekor. Norge må ha full bruksrett til bilder og skip, både in natura og som varemerker. Send skipene til Vestfold tross alle bestilte motargument. Vestfold trenger turismen mer enn Oslo og kan tilby autentisitet i landskap og fjord.

Munchologi

Så viser det seg likevel at Munchmuséet, det gamle og det nye ikke er en kommunal Oslo-arv, men et nasjonalt driftsansvar. Oslos ordførerkontor er fullt av Munchs bilder, bare en nyttårsrakett fra total ødeleggelse. Dersom bildene er Oslo kommunes eiendom ville kommunen gi bildene til nye Munch-muséet og erkjenne sitt ansvar for denne nasjonale skatten. Alternativet er jo å flytte Nikolai Astrupsamlingen som er lett tilgjengelig i Bergen, på Kode 1 eller Kode 2 eller Kode 3 eller  Kode 4; en annen nasjonal arv promotert av dronningen og finansiert av DnB som kjøper media en masse. Om Astrup blir en suksess som norsk kulturartikkel i London og videre ut i verden, vil samlingen bli flyttet fra Bergen til Oslo av DnB. Oslo og Munch koblingen er delvis grei, men Oslo vil ikke betale driften av Munch-muséet som gir mer turisme til Oslo. Dermed forlanger Oslo at Norge betaler for byens forventede inntekt! Det samme gjelder nybyggene for vikingskipene på Bygdøy. Her forventes høy turisti

+1

Det er bedre for et firma å ha en ansatt for mye enn en ansatt for lite. Det gir overskudd og er smøremiddelet i gode bedrifter. Toppene tas unna og kundene møtes med blide fjes istedet for anstrengthet på kontaktplanet.

Navnet Oslo

Noen vil bruke Kristiania og Christiania for markedsføring. Noen vektlegger Åslå for å virke litt klasse med lettlesping. Da får de ta det helt ut og si Ånslå. Navnet Onslow og bydelen Hounslow gjør at man uten hemninger kan etterligne London igjen, som i så mye annet. Det er bare ikke samme klasse som å si Åslå med "th" i midten.

A/S Sjølopplevelser

Opplev Avaldsnes. Opplev Haugvaldsnes. Opplev Hogvald. Best å utvikle sin egen forståelse av historien. Vikingsenteret på Avaldsnes har etablert seg og gjentatt seg selv noen ganger. Nå mangler forandringen. Hogaland fantes, Hogaland var plassen vi bodde, mellom Bokn og Siggjo. Hogaland var storkommunen.

My Way

Liberalisme er ikke politikk. Det er en fagterm for hva som skjer når ingen bryr seg og noen få kan gjøre hva de vil.

Tunneltank

Tunnelsyn har sin kulling i Tenketanksyn.

Hedmarkvei

Hva skal Hedmark transportere på firfelterne når de har lavest sysselsetting i landet? Veibyggingen skal øke sysselsettingen på Hedmark. Hvorfor importere arbeidskraft fra utlandet? For at noen skal bli rikere på statsprosjekter. Veien er en del av aksen Lillehammer - Oslo - Tønsberg.

Ut av bergene, ut på markene

Bergen er menneskenes bolig. Ulrikken er alvenes bolig. Byen er trangbodd. Nå vil de utvide. Fjord og fjellkommunene Osterøy, Samnanger og Vaksdal er valgt til mulige partnere og det er lykke til med saken. Arealet blir stort, bebyggelig areal blir lite. Blir dermed nye Bergen like trangbodd som nå, eller verre? Haugaland har flatere terreng og åpnere fjorder og nær kontakt med Jæren og Stavanger og vei til Telemark. Lillehammer over Oslo til Tønsberg er Norges firfeltige, dobbeltsporige aksemakt. Bergens framtid ligger sørover, der er markene ved fjellene, Bjargvin. Om Bergen ikke bytter navn til Bjargvin så må navnet forstås. Bergennavnet finnes i Holland og Tyskland. Det finnes i Norge fordi hollendere og tyskere forandret Bjargvin til sitt kjente Bergen. Byen mellom fjellene er ikke markene mellom fjellene. Markene ligger i Fana og Os.

Supertomt ledig i Oslo

Teglsteinbygningene som kranser Oslo Rådhus mangler et bygg. Vest for rådhuset ligger en uvesentlig park. Her er ikke mer grønnvekst enn der kan kompenseres for på taket av et nytt bygg til å fullføre rådhusets dystre framtoning.

Investordiagnose

Sveio Fantasyland blir finansiert av Haugesund kommune? Er det det samme miljøet som presenterte Terra Fantasyland for Haugesund bystyre som nå søker finansiering av Sveio Fantasyland ved kommunesammenslåing? Er der også her en nær kobling til FKH? Investorer som selger er uten nasjonalfølelse i gjerningsøyeblikket.

Tiltak

Alle grønne burde ha foreslått dette forlengst. Nesoddferjene under hvite seil eller årer. Der er nok frivillige ombord. Aktualisering av vikingskipenes framdrift for Bygdøy-turistenes skyld. Rekepellinga må det bli slutt med. Fangstkvoten må direkte til land ved de hvite sørlandsbyene.

Så seile vi på Vika

Oslo er Norges største Mjøsby. Det som har gått under navn av Oslofjorden sees ikke fra Oslo by. Der sees bare en stille sjø, et basseng uten utfartstrang. De store båtene er blitt hotell og spillebuler på sjøen. Sjøfartsæren er borte vekk. Hva med å sette ut en hvit svane?

Terra Karma

Vi skulle ha gamblet oss til bedre råd. Utbyttet fra Haugaland Kraft kan enda gå til å oppfylle våre villeste drømmer; som å vinne flere fotballkamper.

3x3 Hurra

Ropet blir meningsløst når vi ikke ønsker å investere 3 ganger mer i elevene enn vi gjør nå. 3x3 er kanskje litt mye, så hvorfor rope når det er meningsløst? Gledesrop er noe annet. Nå har vi latt oss begeistre over 17. maitogene igjen. Følelsen går fort over. Vi må omsette begeistringen i store fonds som skolene kan bruke når de skal gjøre undervisningen bedre enn den er. Hipp, hipp til utviklingen.

Avaldsnes, Betsson og Haugesund kommune

Dersom fotballklubbene våre ønsker å gå inn i det store pengemiljøet, så er det ikke en kommunal oppgave å følge dem lenger. Det slutter her.

Måkeselfie

Jeg ser at FKH har selfiereklame på egen TV stasjon. Selvskryt som argumentasjon for kjempebaby FKH. De er gode om de klarer seg uten støtte fra kommunekassen.

Måkebyen

Dersom Haugesund er fornøyd med å bli kalt Måkebyen må vi "takka fuglane heller enn sildå". I en annen verdenssituasjon kalte vi oss arabere. Uttrykket sitter enda. Vi kan takke fotballen for at vi kalles ved disse navnene. Markedsføring gjennom fotball. Selvoppfatning gjennom fotball. Fotball er formidler av egenbildet. Hvorfor ikke peise på med annen virksomhet? Snu den kommunale pengestrømmen andre steder som til oppstartsfond i smånæringslivet. Det er jo her alt stort begynner. Det utvidete kulturbegrepet er blitt til underholdning, til brød og sirkus vi er gått lei av.

Våre eksamensnerver

Når 17. mai kommer vil vi at alle elevene skal få det bedre i skolen vår. Eksamensnerver og angst kan byttes ut. Ikke bare ved angstmestring, men ved å gjøre noe med vurderingen av elevene. Vurderingen er skaperen av angsten som binder eleven. Vurdere på en mer intelligent måte. En bedre måte å komme fram til en standpunktkarakter. Å prestere i løpet av 5 timer skulle være en gledelig del av karrieren. En fotballprestasjon varer bare i 1,5 time. Skal vi utvide cupfinalen til 5 timer?

Gå til Start

Frigjøringsdagen vår, 8. mai, er blitt utvidet til å gjelde våre krigsveteraner fra tiden etter andre verdenskrig. Dermed er dagen politisert og tatt bort fra vår felles historie. Der er fremdeles politisk uenighet om hvordan vi skal bruke vår militære styrke internasjonalt. Denne skjemmende striden rundt minnehøytiden kan lett løses ved å la 8. mai være de siviles dag, handelsmarinens dag, alle sivile som arbeidet for freden fram mot 8. mai 1945. Vi kjenner freden og vil minnes hva den har kostet. Forsvaret kan legge sin egen minnefeiring til 9. april. Det er en del av vår historie at vi var forsvarsløse og at forsvaret bare fungerte delvis. "La det aldri skje igjen" er et modig utsagn men under økonomisk press fra politikken, vår felles enighet. Til nå har Norge valgt FN og NATO og dermed valgt bort et skandinavisk alternativ. Dette har gjort at vi kjøper amerikanske fly istedet for svenske. Hva har vi lært av Vietcong når vi etterligner USA? Hvorfor hadde ikke Norge et

Dieselhybrid

Det nærmer seg Le Mans 24 timers løpet som har blitt et dieselslag på høyeste teknonivå. Nå vet vi mer om hvordan teknologien brukes i hverdagsbilene. Markedsføringen har forandret værhår-nyansene mellom vinnerne og utfordrerne. Bilindustrien er interessert i å forbedre dieselbilenes rykte, men det er ikke mulig lenger. Derfor vris merkebergingen fra diesel til hybrid. Racerbilene heter bare Porsche Hybrid, Audi Hybrid, Toyota Hybrid. Dieselmotorene er sikkert raskere i år enn i fjor. Den elektriske motoren ombord er ikke i stand til å bevege disse racerbilene rundt banen i høyere hastighet enn normalt rundt bybanene. Konkurrentene burde ha konkurrert med el-motorene også, la oss si i 4 timer per bil, som er en sjettedel av distansen. Det er beskjedent.

Via Osloensis

Oslo er et tettpakket veilegeme mot toppen; og bunnen i Norge. Barcodeklienten skulle ha sagt nei i første fase, men de så ikke hvor det bar. Hvem er kunden, hvem er kontaktpersonen? Barcode, the artist formerly known as Oslo Port Authority, aka Oslo Havnevesen. Hvorfor ble ikke formuen gjeninvestert i sjøvirksomhet? Er ikke Oslo lenger en havneby? Tre inntrykk: Barcodeefekten uteblir fordi øyet og all glassoptikk er sferisk. Prosjekt Barcode er umulig å fotografere og photoshopping gir uønskede bivirkninger. Det ser ikke ut som en barcode, ganske enkelt. Mangel på bygningsmasse bak gir et forblåst og forlatt inntrykk. Ordet fjord innebærer en mulighet for videre ferdsel. Her er en sperre mot innlandet. New York er klassikeren blant skylines, London har rotet seg til. Hva skal det bli med Oslo? Slipp Rema 1000s babyer løs på Barcode. De vil fikse refraksjonene.

Okka Opera

Man bør tegne kotelinjer på dekket med årstall for anslått vannstand. Ett sett linjer for normalstand og ett sett for ekstremvær og flom. Det vil være en fin anledning for animering av det “Sunket Westamaran ved kai"-temaet som vant arkitektkonkurransen. Tenk bølgeskvulp fra en stormfull fjord.

InterTaxi

Mens Oslo og NSB ser på hvor mye strømkabler, stålskinner og Intercity-tog skal legges inn til den gammelmodige hovedstaden vår, Okka Oslo, ser Deutsche Bahn nærmere på førerløse biler og hvordan DB's transportpark kommer til å se ut i fremtiden. DB kjører allerede i Norge.

Amatørbrunst

Karmøy og Haugesund har hatt ordførermøte om kommunesammenslåing. Ifølge lokalavisenes overskrifter endte møtet ampert. Istedet for profesjonell ledelse av en felles fremtid for kanskje 100 000 mennesker og nabokommuner var det amatørenes kveld med følelsesladde sammenstøt. Det er ikke bra for demokratiet at lokalpolitikk er revirkamp.

En rik følelse

Gode firma produserer ikke streik. Dårlig firmaledelse produserer streik. Om en ansatt tjener 500 000 kroner kan den samme tjene 1 000 000 kroner ved å jobbe dobbelt så godt, dobbelt så hardt eller ha to jobber. 1 000 000 kroner er maksimum  mulig lønn. Det er emosjonelle grunner til at et firma betaler mer enn denne eksempelmillionen. Rent føleri. 

Landana

Bygdeboken for Avaldsnes på Karmøy forklarer at Landagårdene i Rogaland ligger til storgarder og kongsgårder og at de har en administrativ funksjon. Landanavnet finner forfatteren uinteressant fordi han mener det betyr land. Landanavnet står for en funksjon, lendmannens administrative funksjon. Landa er lendmannens gård. Dette er lensmannsbegrepet. Landammann er administrativ kantonsjef i Sveits. Det germanske begrepet er sterkt tilstede på Vestlandet. Søk på www.ut.no. Landagårdene finnes på Visnes, i Vats og på  Finnøy, i Dimmelsvik ved Rosendal og Fitjar. Dette er kong Harald Hårfagres kjerneområde. Før ham tilhørte området Geirmundur og Hámundur heljarskinn Hjørsson med aner til jotnene. Da utvides språkbildet innen samme landskapet.

Strøyming

Bilder fra høyden viser at kloden vår er opplyst av elektriske lys. Det betyr at kloden er oppvarmet av elektrisitet. Kroppene våre må holde en høyere gjennomsnittstemperatur enn før. Dette må ha betydning for stoffskiftet. Prøv å si det til en lege! Eller fortell MDG Miljøpartiet De Grønne at de ikke må skru opp temperaturen med flere elektriske biler. It’s getting hot down here, så me knapt kan anda.

Karmøy + Hardanger var sant

Roten til Hardanger er landfast mellom Odda og Fjæra. Fra Odda, Eidfjord, Osa, Ulvik, Granvin går Hardangerfjorden sørvest til Veavågen og Karmsundet. Sånn fungerte næringen. Hardingen lagde ting og byttet til mat. Båter mot korn. Hardanger bygde Karmøys stolthet, vikingskipene. Ingen kan motsi dét.

Et rop om hjelp

Ordførerne på Haugalandet og Bømlo møttes på fylkesgrensen Hordaland og Rogaland på E39. Tirsdag 3. mai, et hjelpeløst strev for å viske ut sporene av et tidligere møte mellom ordførerne i Stavanger og Bergen på samme symbolske sted. Jeg kjenner ikke alle folkene, men var Stord og Sauda der? Hvorfor har ikke Haugalandregionen spandert tunnelen på Sauda - Etne? Det hadde ikke bare blitt synergieffekt ut av det, men de store gravitasjonskreftene hadde blitt satt i sving. Kontakten mellom Bergen og Stavanger er lagt opp til å kjøre forbi Haugalandet, ikke gjennom landskapet som nå. Fra Bergen kjører nye armen til Haukelivegen der Stavanger kobler seg til via Suldal. Bare én bro til nå, så kjører Storbyene utenom Haugalandet. Trøndelag fylke er Norges superregion, vår neste del-hovedstad. Bømlo-ordførerens håp om å få være med i storregionen Vestlandet uten Møre og Romsdal er noe fortrengt. Bømlos eneste mulighet for selvstyre ligger i at Haugalandet overlever som storkommune. Stor

Trangparkerte Høyre

Haugesund Høyre har regjert Haugesund som de har villet i flere mannsaldre. Regionstenkingen deres er ikke tydeligere enn utenfor sykehuset i Haugesund, hovedinngangen. Her skal distriktets pasienter og pårørende inn og ut. Ansatte må parkere der det er mulig å argumentere seg bort fra en parkeringsbot. En komité har tenkt ut beste løsning for utbygging av regionens sykehus. Tre nye blokker skal inn på det samme området som før. For å gjøre det lett er ikke ny parkering tegnet inn i det hele tatt. Derfor trenger vi nye politikere fra et annet ståsted. Karmøy sa aldri fra om hvor trangt det var. Haugesund var ikke i stand til å samarbeide med fylket om bedre parkering.

Tunnelsyn

Grelleste eksempel på at kommunene på Haugalandet ikke har tenkt regionalt er at tunnelen mellom Sauda og Etne ikke finnes. Karmøy og Haugesund kunne ha hjulpet men gjorde det ikke. Haugalandet hadde vokst til en av de sterkeste regionene i landet Norge om denne tunnelen hadde eksistert; først lagt fram lenge før andre verdenskrig.

Hodekok

Ved kommunesammenslåing på Haugalandet har det enda ikke gått opp for politikerne at det er en ny kommune som skal komme, en ny tid fri fra det gamle som bandt. De stiller krav til hverandre! Symbolbygget blir det nye Rådhuset. Det må være som en brudekrone fra Hardanger. Det må være som krystallene fra gruvene på Visnes. Snefjellene må være synlige for representantene. Og havet vil omslutte oss på kysten, i fjordene og i vikene. Vannet stod høyere før.

Det Nye Karmøy

Karmøy har hatt en Siondrøm i hver bygd. Kongstankene på Avaldsnes er enda ikke fullutviklet. Ikke før Karmøy forstår Skeies betydning skal Karmøy bli som det gamle kongeriket Haugaland; det landet som kunne sees fra Steinsfjellet: Skåre i nord og vest, UtSkåre i vest, Karmøy i sørvest, Bokn i sør, Snefjellene i øst og Siggjo i nord.

Karmøy United

Karmøy kommune ble til ved kommunesammenslåing. Vi så hvordan det gikk. Hvorfor ikke gjenta suksessen?

Mer Flotmyrtåke

Arkitektkonkurransen for Flotmyrområdet, byens nye identitet for noen år siden, er borte i tåkebankene. Premiepengene var sikkert vel fortjent. Nytteverdien var lik null fordi nå skal DOGA stiftelsen uttale seg om styling og design. Dette minner om Keiserens nye klær oppatt og omatt. Konkret ble Haugesunds vakre ansikt skapt av arkitekt Halleland. Fra 1960 tallet begynte nedrivingen av bygg med akseptert og beundret stil: Før Televerket Telenor Før Victoriahjørnet Før DnB/DnC Før Haugesund Sparebank Festiviteten av arkitekt Brath Hotell Kong Harald Før Haugesund Sjøforsikringsbygget ble m.a. arkitekt Hallelands hus revet. Gårdsmiljøet på Gard like gammelt som Haraldsstøtten, Gard er eldre enn Haraldshaugen og kirkene på stedet. Blokkbebyggelse i strandsonen. Dersom vi skal gjøre endringer må de fleste nyere bygg vike. Jeg er sikker på at DOGA mellom sine stylist og designerkonferanser og lesing av Creative Review finner tid til å fordype seg i klienten Haugesunds tidkreve

UtSkeie

Skeie/Skeide på Avaldsnes betyr ikke lekeplass. Her er det alvor. Kongsgarden Avaldsnes behersket Karmsundet ved hjelp av Gard i nord og Visnes i vest. Garden Skeie/Skeide har navn etter funksjonen som et skille i terrenget, som i Hallingskeid. Skeie strakk seg fra havet i vest og til Karmsundet i øst. Her gikk Asbjørn Selsbane og her ligger gravhaugene på rekke. Utvik er kommet til senere, samtidig med at Avaldsnesgården har avtatt og gitt fra seg Velde, Utvik og Bø. Sporene av kongsgården er over hele Nord-Karmøy. En stridskonge kan ikke la være å ta kontroll over hele området; Karmøy, Karmsundet og fastlandssiden. Hvorfor tenke i mindre rom enn dette landskapet gir?

Toget kommer

Flaggborgen inneholder lederne, de som går foran. Vi svelger unna fordi vi vet at når barna kommer får vi problemer med å svelge og der kommer litt tårevått i øynene. Det er da vi vet at vi mer enn gjerne skulle ha brukt tre ganger så mye penger på dem. Vi ville ha ansatt flere yrker i skolene, mennesker som virket. Det kunne ha vært håndverkere, selgere, fysioterapeuter og stillinger til foreldre mens de hadde barn på skolen. Vi skulle ha ødslet menneskelighet over elevene. Dette er mobbemestring for systemet.

Tottenham 2 Leicester 0

Jeg og pappen så denne cupfinalen på sorthvitt TV hos nabo Hilmer Hagen på Solvang. Dette er grunnen til at jeg har fulgt litt med på Tottenham og sett kamp på White Hart Lane. Hele kampen: https://youtu.be/PrWnyMsK8BU Kort klipp i farger, ca 7 minutt: https://youtu.be/IwsZAVTrJXM

Kommunale Haugaland Kraft

Går så det griner. Stort overskudd fra oss som bor og arbeider her. Setter ikke ned prisene. Investerer i utvikling. Investerer i ungdomsarbeid for 13-15 åringer. Investerer i toppidrett gjennom Avaldsnes Idrettslag og Fotballklubben Haugesund. Der det går i retning av korrupsjon er i forbindelsene med FKH. Sponsorbeløp nektes oppgitt til lokal TV, nå eid av FKH. Kommunalt eide Haugaland Kraft samarbeider om drift av; 1 profesjonell fotballklubb 1 TV stasjon 1 Avis Flere nettsteder med andre formål enn kommunale og ideale. Samarbeider dermed økonomisk med Norsk Fotballforbund som er medlem av UEFA og FIFA. Det er all moralsk, politisk og muligens juridisk grunn til at Haugaland Kraft og Haugesund Kommune trekker støtten sin fra FKH. Midlene trenges i annet arbeid med 13-15 åringer enn fotball og selvsagt er der andre som trenger vår kommunale hjelp. Det øverste ansvarlige nivå er hos Haugaland Kraft og Haugesund kommune ved bystyret som uten dokumentasjon tror på verdier i

Første Mai

Ap er Ansattes Parti dersom partiet øker produksjonsnivået i Norge. Fremskrittspartiet blir å kvitte seg med surskapen fra gammelt av. Norges framtid avhenger av at partiene utvikler seg fort. Handels og billigimport-partiet Høyre har hatt lang tid på seg.