Landana

Bygdeboken for Avaldsnes på Karmøy forklarer at Landagårdene i Rogaland ligger til storgarder og kongsgårder og at de har en administrativ funksjon. Landanavnet finner forfatteren uinteressant fordi han mener det betyr land. Landanavnet står for en funksjon, lendmannens administrative funksjon. Landa er lendmannens gård. Dette er lensmannsbegrepet.
Landammann er administrativ kantonsjef i Sveits. Det germanske begrepet er sterkt tilstede på Vestlandet. Søk på www.ut.no. Landagårdene finnes på Visnes, i Vats og på  Finnøy, i Dimmelsvik ved Rosendal og Fitjar. Dette er kong Harald Hårfagres kjerneområde. Før ham tilhørte området Geirmundur og Hámundur heljarskinn Hjørsson med aner til jotnene. Da utvides språkbildet innen samme landskapet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati