Gå til hovedinnhold

Landana

Bygdeboken for Avaldsnes på Karmøy forklarer at Landagårdene i Rogaland ligger til storgarder og kongsgårder og at de har en administrativ funksjon. Landanavnet finner forfatteren uinteressant fordi han mener det betyr land. Landanavnet står for en funksjon, lendmannens administrative funksjon. Landa er lendmannens gård. Dette er lensmannsbegrepet.
Landammann er administrativ kantonsjef i Sveits. Det germanske begrepet er sterkt tilstede på Vestlandet. Søk på www.ut.no. Landagårdene finnes på Visnes, i Vats og på  Finnøy, i Dimmelsvik ved Rosendal og Fitjar. Dette er kong Harald Hårfagres kjerneområde. Før ham tilhørte området Geirmundur og Hámundur heljarskinn Hjørsson med aner til jotnene. Da utvides språkbildet innen samme landskapet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…