Gå til hovedinnhold

Klasseforskjell

Å eie båt har vært nødvendig i all tid. Kongene våre var sjørøvere og fiskerne og folkevandrerne brukte båt og vi har alle en skysskar i strandsonen på slektstreet vårt. Rederklassen vokste seg rik gjennom storm og stille, gjennom krig og fred. Andre klasser fartet rundt i bil siden sekstitallet. Blant de fattige sjåførene vokste der fram en entrepenørstand som ble store. De jobbet døgnet rund med å kjøre lastebil inntil de ble rike transportører. De utkonkurrerte den midlere rederstand som nå har fått regjeringen til å vedta bort grunnlaget for rikdommen, forbrukertransporten. Materialer til husbygging og materialer til ansiktsforandring, materialer til underholdning og materialer til samfunnsendring. Alt dette skal nå føres tilbake til rederstanden med argument om sikrere veier. Argumentet er ikke om redusert forbruk. Regjeringen har bygget veier inntil smertepunktet sitt. Nå slår de to fluer i ett smekk. Høyrestanden får oppdragene og veibygging kan reduseres. Tenk om vi kunne ha kjørt saktere på veiene? 30 % saktere! Knutepunktene kunne ha tatt unna og klasseforskjellene hadde vært mindre.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…