Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2012

Sitting Duck

Om du har feil analyse av situasjonen vil noen merke seg det. Å holde på det som var, å ønske seg tilbake og å ønske seg mer av det samme og ønske at det skal komme mer ut av gamle situasjoner er tapstanker. Da er du er allerede i veien når forandringen kommer til Sentrum.

Produsent

Det er ikke politikken som forandrer seg. Det er handelen som skifter form. Kapitalen omformer seg i sitt eget bilde. Om man sitter igjen som tomhendt gårdeier i en bykjerne på hell, må man spørre seg om det er det man vil. Det man er nødt til er å produsere noe andre vil betale for. Som å sette ned leien for å skape nytt økonomisk liv.

Sentrumsgloben

Tysværbuen og Sveibuen hadde ikke til sko på beina mens Gårdeierne fra by'n pleide landstedene sine blant dem. Barføttene har fått egne sko, butikker og fabrikker. Og de blir flere enn Haugesunderne. Antallet butikker i Haugesund sentrum nådde sitt høyeste antall like før forbrukersamfunnet måtte slå av på grådigheten. Kurvene pekte fremdeles mot økte muligheter. Handelsstanden sitter fremdeles et sted på denne projeksjonen. Nå skal mye avvikles eller omformes. Hver kan velge, men der er ingen ny vekst uten at en kvitter seg med konkurrenter og konkurranse. Globaliseringen har kommet "te by'n". Barbeinte barn arbeider for sentrums eksistens.

Plakettverdig

Der er to almenninger i Haugesund som ikke har fått sitt navneskilt. Fra Ágrips Hasleyjarsundi og direkte opp til Skåre kirke hvor der stod en tidlig kirke og  noen kullkastede graver. Fra Asalvika opp Kyvikdalen og sør til Skåre kirke. Disse er av historisk betydning men ikke tatt opp i det gode handelsselskapet da de er utenfor gatenettet og lokalhistoriens korte tidsramme.

Skeptiske barn

Som søte små barn fortalte lærerne våre at Harald Hårfagre lå inne i Haraldshaugen, under steinhellen. De tomme historiske kildene kan ikke si noe om saken. Derfor er det fritt fram for de små barna å komme med sine egne forestillinger. Nå skal de reise en statue som er dobbel så stor som dem selv. Harald Hårfagres relevans for Haugesund er barnets forestilling om sine forfedres storhet. Det er enda ikke for sent å stoppe arbeidet med Hårfagrestatuen på Havnaberg. Betal ut kunstneren for statuen og glatt ut fundamentet. Plant et visdomstre, sett en benk der og la de verdige få sitte og nyte utsikten. Fundamentet kan også brukes til en Snorrestatue. Det vil være voksent. Han som satte Haugesund inn i verdenslitteraturen. Han kan takkes med en åremålsstilling på Høyskolen så Haugesund kunne forske fram et historisk verk utenom bygde, båt og butikkhistorien. Haugesund har gjort Skårestrand til et tomt kapittel i historielitteraturen. Karmøy har fått til sitt eget fagverk, “Karmøys Histori

Sentrifugalkraften

Ikke så lenge vinder og strømmer har sirkulert i Nordsjøen; men så lenge vinder og strømmer og båter har sirkulert over Nordsjøen har Vestlandet, Skottland og Irland vært holdt i genetisk sirkulasjon.

Kommunesupporter

Kommunene konkurrerer med en mentalitet som fotballspillere og supporterberg. Haugesund kommune og Haugesunds Avis har ikke klart å skille seg fra FKH som barnet fra morsbildet. Spill kommunene sammen til et lag. Det er lurere.

Skvis og bli skvist

Man må gjøre nærområdene sine gode, ikke regne dem som sine.

Ikke slå kommunene!

I et veikryss på Bygnes, Karmøy pekte veiskiltet mot Haugesund. Bynavnet var streket ut og pilen påføyd: LA! Noen hadde skjønt sammenhengen for lenge siden. Stor-Haugesund. Los Angeles er 1200 kvadratkilometer. London er 1600 kvadratkilometer. En sammenslått kommune fra Ølen til Karmøy blir på 1450 kvadratkilometer. Legg til Sveio og tallet blir 1700, med Bømlo og Stord 2100 kvadratkilometer. London og Los Angeles blir små. Haugaland kommune kommer aldri til å vokse seg til en by over hele flateinnholdet. Det blir viktig å se på regionstransport fra lokalt ståsted og ikke fra en konkurrerende regions sentrum. Haugaland kommune og Haugaland Billag må fungere på mange plan. Hva med en Ringvei Stord - Kvinnherad - Etne - Vats - Skjold - Sveio - Stord? Mye ligger der allerede. Leirvik kunne ha vokst på det. Levende sentra som fungerer godt alene, så vi alle kan ha glede av hverandres fortrinn, må være målet.

Vikingehjulet

Menneskene holdt på med hjulet noen tusen år før vikingene. Disse krigerne våre koblet aldri hjulet. De tok det aldri i bruk. Med de store amerikanske MC-forbildene ser det nå ut til at noen av oss har gjort koblingen mellom hjelmen og motorhjulet.

Markedslederskolen

Markedsføring er for kostbart. Det er bare de enkle varene som blir ført fram til kundeplassen. Alle markedsføringsskoler i verden kan ikke beskrive den lettheten som er ønskelig der lederne ikke bryr seg om produktene eller kundene. Her er snakk om dårlig lederskap fordi lederne ikke er fagpersoner innen f.eks. medisin, elektronikk eller logistikk.

Apotekhyllene

Ordet apotek betyr oppbevaringssted og lagerhus. Debatten er om viljen til å fylle opp lagrene og forsyningskjeden. Den politiske opposisjonen kan arbeide for å fylle opp lagrene. Gi apotekene et ultimatum. De må fylle opp lagrene eller miste retten til å kalle seg lagerhus. De kan jo selge andre varer istedet. Slike de har i mengder i hyllene.

Apotek og maurtuer

På vei til apoteket i dag leste jeg almennspesialist S.G. Apelands kronikk om medisinforsyning i Haugesunds Avis. Han hadde helt rett. Den medisinen jeg brukte mest og som nå var i sin beste sesong var utsolgt og i restbestilling. Haugesunds stortingsrepresentant Arve Kambe kan arbeide for to ting. Han kan enten gjenopprette statlig styring av markedet og vår egen kriseberedskap eller han kan forbedre markedsføringen innen medisinindustrien. Der er mange metoder. “Just in time” prinsippet faller lett inn og matematiske algoritmer som understøtter våre beste intensjoner er populære. Antagelig koster moderne markedsføring for meget til at det svarer seg å gjøre den siste anstrengelsen. “Marching ants” er insektverdenens forsyningsprinsipp. Kanskje venter vi på den selvhelbredende markedsføringen?

Heksene i hekken

Interessert i hekseteater? Sett deg ved hekken og mediter over “Heksesaksen” på www.hogaland.no