Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2013

Treborg Kopervik

Farmor var ljosmodir til firetusen Kopervik og Stangalandsbuer. Ingen av dem har kunnet forklare det rare navnet på høyden over havnen; Treborg. Så blir det altså dette: Plassen het Trelleborg fordi man i Kauparvik solgte treller langs skipsleden med oppsyn fra den kongseide gården Tormod Torfeus senere bodde på. Hvor var trellene? Mannes, Mannsåker, Trælhaug, overalt der det trengtes arbeidskraft. Hvor kom de fra? Overalt der vikingene og sjøkongene våre fartet. Slaveriet var satt i system i hele Europa og de arabiske landene like til Sibir.Når historiefortellerne ikke ville være ved slaveriet lengre droppet man den midtre stavelsen ned i ermet; Treborg. I Tønsberg har man Træleborg, I Danmark og Sverige har man Trelleborg, ingen Treborg  Ω

GhostBusters

Mens NRK's reportasje om Pelle-gruppen vistes tok Frp's Sylvi Listhaug imot Landbruksminister-hvervet med kommunistspøkelser i hodet sitt. Erna Solberg sa at der ikke var noen med fremmedkulturell bakgrunn som kunne brukes som minister. Det er tynt bak Siv i Frp. Norsk-kulturelle derimot, de kan brukes.

De kom tilbake

All verdens visdom har enda ikke kommet til det norske politiske samfunnet. Hvordan kan en bygge nytt land bak idéologiske skyttergraver?

Gyldne dråper fra historien

Hvorfor ble farfars krigsseilerliv fortiet etter krigen, og hvorfor ville ikke onkel Kristian snakke noe særlig om krigen? Som soldat i Det Norske Islandskompani var han på Island, Jan Mayen, Skottland, Nord-Norge og Akershus. En fortelling hadde han. I London fikk han i oppdrag å bringe Nordahl Griegs eiendeler tilbake til enken i Reykjavik. En norsk offiser i London nyttet høvet til å sende med en kasse whisky til en norsk offiser i Islandskompaniet. Da sakene ble avlevert og soldat Kristian ventet på en mulig liten tår av de edle dråpene han hadde med seg ble han bryskt sendt ut. 

Skandinavisk transport

Kanskje man ikke så fremtiden komme, men istedetfor å gå inn i NATO kunne Norge vært i Skandinavisk Allianse og investert i Volvo og Saab; biler og fly, kollektivtransport. Nå er fiendebildet endret til at kinesisk eide Volvo blir flyttet oppover prislistene for å bli livsstilsymbol. Broen som binder.

Terapi for hatere

NRK viste film om Pelle-gruppens krigsinnsats og hvordan Max Manus tok, og ble gitt, "æren" for den store båtsprengingen på Oslo havn 1944. De fortalte ikke hvem som opprettholdt løgnen til i dag, eller hvorfor historieforskerne tidde. Se reportasjen her:  http://tv.nrk.no/program/kmte30001212/det-siste-vitnet Kåre Willoch sa at det var nødvendig å overvåke kommunister etter andre verdenskrig. Kamp mot kommunisme foregikk før krigen også. Den andre verdenskrigen var ikke årsak til kommunist-stemplingen. Overvåkingen var ikke nødvendig, den var villet. "Kommunist mot kapitalist" har røttene sine i industrialismen. Mennesket har alltid undertrykt andre mennesker. Høyre og Arbeiderpartiet har vært frontkjemperne på denne imaginære fronten. Noen måtte taes for nederlaget Norge ble påført av tyskerne ved okkupasjonen. Komunistene var det perfekte fiendebildet for begge partiene. Nazismen fikk sitt oppgjør ved det delvise Landssvikoppgjøret. Kommunismen fikk sitt oppgjør

Ikke sant?

Bellonas krigsgud og Kurt Oddekalvs miljøkrigere med båt og helikopter er foreldet billedbruk. Jevnt arbeid gjør susen. Vi kan rydde opp etter oss og senke forbruket. 

Politi er utøvende politikk

Politidistriktene kan tilsvare de gamle tingene i Norge. F.eks. Frostating, Gularting, Borgarting, Eidsivating.

Allmannatinget

Høyre og Frp vil redusere pensjonsutgifter. Begynn med Stortingsrepresentantene. De har pensjon for å trykke på Liker knappene i en fjesboksituasjon. Organiser landet i de gamle Gulating, Frostating, Borgarting enhetene og la hvert parti møte på Stortinget med en delegasjon på 6 politiske medlemmer. Med en partiflora på ti politiske parti vil det si et billigere Storting med seksti representanter, uten pensjon, men med Liker knapper i et moderne panel for hver behagelige stol i allmaktssalen.

Utviklingshemming

Bedrifter kommer og går ettersom produktet er etterspurt. Det er en alminnelig lovmessighet. Høyre skal nå gi statsstøtte til utvikling av nye produkter. Statsstøtten gis til firma som ikke er i stand til å utvikle seg selv ved sin egen inntekt og suksess. Dette er å gi bort penger til kjentfolk. Hvem ba om å få denne ordningen?

Gamle penger

Steinerskolen har hatt offentlig støtte i alle år. Til takk har de gitt svak undervisning og en unnvikende samfunnsholdning. Pengene har gått til å øke forretningsidéens velstand. Nå skal de slippe å betale skatt på formuen de har samlet seg i form av skolebygg og rekreasjonslunder. De kan også få statsstøtte til forskning og utvikling. Lurer på om de er interessert i nye penger?

Senterpartiet 5

Høyre tar bort Odelsloven, Norges eldste lov, og gir samtidig fritak for formueskatt. Større dyrkbare enheter i Norge vil bli solgt til høystbydende,  de med adgang til regnskapsferdigheter. Rimi-Hagen har lært seg hvordan Matselgerne helst vil eie hele Matproduksjonen, i stedet for at de boende eier Matjorden. Historisk kan vi minnes bøndene som utfordret røverkongen Håkon den Gode på Frostatinget.

Senterpartiet 4

Regjeringserklæringen fra Høyres platform, overlagt med Frps fotavtrykk er et sentralt dokument uten miljøvern. Odelsloven tas bort og Slush Money flyter fritt. Nå kan f.eks. Rimi-Hagen opprette statsstøttet forsknings og utviklingsavdeling på nykjøpt bondeland og bli rikere enn før. Eller drive statsstøttet utvikling av fiskeoppdrett; eller la fantasien spille ut.  

Krigsguder

NRK.no skrev om vulkanen Samalas i Indonesia som hadde et utbrudd i 1257. Opplysningene hadde NRK hentet fra BBC. Journalist Erlend Lånke Solbu gjorde ikke mer med saken enn å referere BBC. Ars Technicas artikkel om vulkanen satte de vitenskapelige opplysningene om utbruddet sammen med Den Lille Istiden. Da blir det spenning i saken. Var det for å slippe kontrovers at NRK unnlot å fortelle at Samalas startet Den Lille Istiden som varte i 600 år? Fordi konklusjonen fra de to opplysningene ville bli at temperaturøkningene i det tjuende århundret er en retur til normalen? Historikerne og arkeologene forteller at vannstanden var to meter høyere i middelalderen. Hvor blir det da av skremmebildet om global temperaturstigning? Fakta om menneskeskapt klimaforverring består likevel. Vi må forbruke mindre, rydde opp etter oss og fordele bedre mellom oss. Det blir et arbeid, ikke en redsel til bruk for media og fremadstormende bellonister. BBC: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-243322

Om ikke annet, så Arven

Høyre får Arveavgiften og Frp får Finansministeren. Så er de likeverdige partnere.

Kunstnerjobb

Vi vet alle så inderlig vel om ofre for vold og har hørt om flere, og at overgrep skjer og kommer til å skje. Derfor skal Haugesund være modige og stolte, og lage et sentralt minne for haugesunderne som har vært ofre for vold. Andre kommuner kommer etter. En verdensbevegelse utgått fra Haugesund. Siden kirken ikke kommer ut av sakristiet skal jeg si det selv. Haugesund skal gå foran all verden og opprette et minnesmerke for overgrepsofrene blant oss. Nasjonalmonumentet Haraldshaugen inneholder så mye makt og overgrep at det trenger et motstykke. Haugesund kommune kan vedta et kunstverk det står respekt av på jord. De kan vedta en forsoning for ofrene som aldri blir nevnt. Da setter man et eksempel for verdifull offentlig kunst. Man tar standpunkt mot souvenir-statuen av Harald Hårfagre. Haraldshaugen kan nyinnvies til formålet. Kirken har sikkert velsignet den allerede. Området symboliserer statsmakt og kors, hvorfor ikke ofrene blant oss? Om Den Norske Kirken i Haugesund ønsker å form

Kildeopphold

Norsk akademisk produksjon preges av overdrevent mange henvisninger til hvems skuldre man står på for å oppnå egen storhet. Ved kilden drikker man seg utørst nok til å gå videre på egne bein til en får utsyn fra en høyde.

Up Yours og Nobelprisen for Fred 2013

Like før vi deler ut Nobels Fredspris 2013; skal vi ikke be produsenten av nervegassen i Syria om å ta den tilbake og destruere den der den ble laget? Produsenten tar problemet med varen? Eller er det for meget forlangt at noen rydder opp etter seg i naturvernets og fredens navn? Nå kan vi vise vårt mot og vår vilje til fred for en hel verden. Eller er dette norsk gasspolitikk, at våre nye og gamle ledere svelger unna?

Senterpartiet 3

Dårlig valghøst gjør at frøene til de nye velgerne, må såes nå. De er Hageeierne som vil dyrke mat. Boligfeltene som er det nye Bygde-Norge. Produsenter av kortreist mat fritatt for alle avgifter. Fortjenesten tas likevel bare fra de ustyrtelig rike matselgerne som driver transport, lagring og bankvirksomhet. Veinettet og kaibygdene, sentraene som er knutepunkter i veinettet, sjølivet og alt hav og alle menneskene som bor i det. Senterpartiet kan gjøre Norge levelig om de tør stå på for alle. Gjør det mulig å tjene penger i hele landet, hver en hageflekk.