Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2007

Kyberstorie

 Spesialisten er ikke bredt nok kvalifisert til autoritet.

Frimurerkompetanse

De gamle steinkirkene våre ble for det meste lagd av lokale krefter og midler. Kan Frimurerne i Haugesund bygge opp Gard steinkirke ved Haraldshaugen?  Da vil den gjeninnta sin plass i historien. Lag Tolgetjønnparken slik at nåværende park og tidligere klebersteinuttak blir et aktivt museum som leverer stein til restaureringsarbeidet. Gard steinkirke kan lages av den opprinnelige klebersteinen.

Steinkilden

Håkon reiste Olavskirken på Avaldsnes. Vi må restaurere den. Tolgetjønn er viktig i det lange perspektivet for å bevare steinkirken på Avaldsnes. I det korte investorperspektivet blir fotballen viktigere enn Tolgetjønn. Steinkirken på Gard kan reises som kopi med stein fra kilden.

Stengrunn

De største investorene våre ønsker å leke butikk når; Tenkere bruker begreper de ikke forstår. Fotballspillere blir rike og ledende shoppere. Kulturen kaster klinten. Spirene gror. Uten penger.