Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2013

Aber...

Der er flere grunner til å demontere Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. Vedlikehold. Flytting for å avdekke kirkemuren. Avklare distanse til Harald Hårfagres grav. Avklaring av monumentets betydning i historien. Vi får en festlig lokaliseringsdebatt. Bryte med apatien rundt Gard og Steinsnes som bare venter på arkeologiske utgravinger.

Einsturtzgefahr

Bilde
Solandsløen er revet. Den ble bygget i 1880, åtte år etter Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. De var naboer.  Auf Ihre eigene Gefahr und Risiko das Monument betreten!

Vegutløysing

Nå er det tollfritt å krysse Bømlafjorden. Sveio, Bømlo, Fitar og Stord er én økonomisk vurdering. Den historiske Mosterhamn-, Førde-, Ålfjorden-linjen kan trekkes opp igjen med en bro over til Vikebygd. Da kommer Ølen, Etne, Sandeid og alle andre med i en gjenskaping av de gamle ferdalinjene.