Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2016

Atomkraft i Oslo

Miljøpartiet De Grønne gjør vedtak for el-biler i Oslo sentrum. Batteribilene trenger energi. Tesla samarbeider allerede med Toshiba som driver atomkraft-forskning og utvikling av kjerneenergi.  Slik vi har oljeraffineri langs kysten vil vi få håndterbare atomkraftverk nær de store forbruksentraene, f.eks. på Kjeller. MDG ønsker nok å bli store på atomkraft. De vil si noe annet før Stortingsvalget 2017. 

Konfirmantvåren

Human-etisk Forbund konfirmerer 14-15 åringer fordi kirken gjør det. Berettigelsen deres er at der trenges et rituale når barn blir voksne fordi mennesker har en hang til ritualer. HEF synes godt om tynne argument; det er en risikosport. Barn blir juridisk voksne ved 16 års alder eller 18 år; seksuell lavalder og stemmerett med sertifikatalder. Hvorfor arbeider HEF for et nytt voksenrituale i barndommen? Kirkens konfirmasjonsrituale er ikke et politisk standpunkt til debatten om mennesket er barn eller voksen. Det dreier seg om kristen dåp. All denne virksomheten må forenes i en offisiell seremoni med grundig opplæring i menneskets ukrenkelighet og tillit. Når man er f.eks. 16 år kan man ta standpunkt til livet som barn dersom skolens undervisning er god nok. Da kan man få f.eks stemmerett. HEF bør arbeide politisk i disse sakene de fisker i for medlemskontingent.

Presangslutt

Folk har snakket lenge om færre presanger til jul. Nå som vi ikke har statskirke lenger vil kanskje handelsnæringen gå magrere tider i møte med et kraftig redusert julesalg. Det gamle ordet "jul" bety tilsøling. Juleblotet var en rotbløyte av dimensjoner, men gaver ble bare byttet mellom de man ville påvirke. Når julesalget utgjør mesteparten av omsetningen er det klart for dårlige tider i handelsnæringen. Bortsett fra mat, drikke og nye klær i stedet for de tilsølte.

Rotbløyta

Kristen julefeiring har ikke undertrykket nordisk jul. Kristusfeiringen har lagt seg til midtvintersblotet, men ikke på den vesentlige datoen 21. desember, vint ersolkvervet. Hvorfor feirer ikke bloterne denne naturens merkedag? Da ville trettande dag jol ha endt til den dagen vi er tilbake på jobb etter nyttår. Som jolefeiringi er nå kommer trettande dag jol flere dager inn i arbeidsåret. Det er mao blotsfeiringen som ligger til feil dato, noe påtrengende ligger den på dagen for kristendommens Jesu fødsel feiring.  Tolvte dag jul, trettende dag jul er det slutt. Der var antagelig 14 dager før midtvinters (21.12.) som gikk som fasteperiode før søleblotet, med etterfølgende periode for balansens skyld, en hel måned med feiring av midtvinter og solsnu. Her er kanskje adventen sin opprinnelse. En annen betydning av ordet "jul", antagelig eldre enn vår dannede jul, er av noe tilsølt, tilsøling, passende for hva som foregikk ved midtvintersblotet, ei rotbløyte. Thorrablot

MDG blåser overende

For å ta fullt hensyn til vårt skjøre miljø må vi sette ned forbruket vårt 30%. MDG må fortelle bankene at de må ned i omsetning med 30%. MDG må fortelle forsikringsselskapene at de må ned i omsetning med 30%. MDG må fortelle industrien vår og importen vår at de må ned 30% i omsetning. Dersom de ikke opplater sin munn når den kalde vinden blåser har de ikke noe på Stortinget eller noe annet ting å gjøre.

Skikkelig rotbløyte

Human-etisk Forbund arbeider for å få all religion til å opphøre, fortrinnsvis. Nå er de ferdige med kristendommen. Hvordan vil de legge an arbeidet mot Islam? Hvordan vil de legge an arbeidet mot Budhisme? Hvordan vil de legge an arbeidet mot reklametroen? Hvordan vil de legge an arbeidet mot forbrukermonologen? Hvordan vil de legge an arbeidet mot åsatroen og jolebløytet?

Monoman dialog

Human-etisk Forbund er statsfinansiert intoleranse i skolen. Intoleranse i skolen kommer fra HEF. Det bidrar ikke til mobbearbeidet. HEF liker like lite å bli utsatt for logikk som forkynnelse. Dommen er hermed forkynt. HEFs utfall mot kirken virker som forsinket autoritetsopprør. Kirken har også et stykke å gå før de er fri formynderrollen sin.

Avlatsbilene

Politikerne omtaler el-bil som løsning og skyldsforlatelse. Da forstår de ikke hvordan samfunnet er bygget. Hvorfor skulle de det? El-bilen er del av overforbruket. Politisk utgangspunkt for bilsalg er ikke å selge flest mulig for maks fortjeneste hos noen få. Start med å tildele hvert voksne menneske en bil. Hvor mange biler blir det? Eksempelvis er det 3 millioner biler. Hvor mange voksne, 18 - 80 år? Anslått til 3,5 millioner mennesker. Dersom 500 000 ikke ønsker å eie bil har alle som ønsker bil i Norge en egen bil. En god og rund påstand er da at alle som vil ha bil i Norge har egen bil og ønsker å bruke den. Da står vi i de samme talentløse køene med det samme storforbruket. Vi har usynliggjort verden vi nytter.

Ganesang

Å gjespe på engelsk er to yawn, på tysk zu gähnen. Dette er ordet for gane. Menneskets gjesp er en muskelbevegelse gjennom hele torsoen og ut ganen. Vi ganer på germansk. I Norge er gjesp forklart med samme ordet som for å gispe. Bevegelsen er kort og ender ikke i en forløsning, men i holdte muskler og holdt pust. Norge har en gang flyttet ordet for å gjespe bort fra ganen og gjespens naturlige, og lyderte, fra forløsning til kort innpust og låst bevegelse, til gispet, det skarpe inntrekket av luft. To gasp. Er Ginnungagapet, tittelen, en lydbeskrivelse, den store innpusten? Kjevegispet? Er tittelen en følelsesreaksjon mer enn en stedsbeskrivelse? Dersom gjespe skal komme av å geipe, å gape, får vi også en redusert bevegelse i ansiktet. Geipen fungerer også lydløst, som uten en lyd, uten sang. Pustens bevegelse gjennom kroppen med lydering og klang i ganen er en sangteknikk, samenes joik er en sangform som benytter ganen, ganesang. Har den en gang hatt navn av ganing eller ganni

Intelligens i Bane

Bergen som sentrum i en ny Vestlandsregion stiller store krav til Bergen som sliter nok fra før. Bjargvin fylke vil ha disse byene i satellitt-posisjoner: Florø, Førde, Sogndal, Voss, Odda, Haugesund og Leirvik. Stavanger har meldt seg ut. Stavanger har vedtak på å bli en mer intelligent by. Mennesket kan ikke dra seg selv opp etter håret. Dette er ikke noe Stavanger kan gjøre alene. Sosial intelligens krever samliv og ikke dominans. Fremskrittspartiet som stopper Vestlandsregionen styres av 40 - 50 år gamle menn. Dette er samme aldersgruppe som saksøker Tesla for manglende hestekrefter, dvs manglende enrgiforbruk. Intelligens må nyttes sammen med andre for å være i live. Samarbeid og samliv er krevende, men det er mulig med den intelligensen Stavanger allerede har.

Komme til Meg

La de små barna beholde Barnehagemidlene.

Parkér Problemet!

Hva om vi bygger boliger nær handlestedene? Industrialismen holdt arbeiderne nær fabrikken. Bygd ble til by, og tiden stod stille en stund. Highwayene og handlesentrene kom i utkantene og skapte en ny handelsreisende. Vi måtte kjøre langt for å handle. Trafikken ble uholdbar. Hvorfor ikke flytte boligene til handlesentrene? Tomtearealet er ovstort. Leilighetskompleks med tilhørende hengende hager vil redusere biltrafikken vesentlig. Parkeringsplassene ved handlesentrene blir nyttet til å løse et problem eller å ta en gevinst. Kinasjakk krever brettplass, å vinne i Kinasjakk er å se de ledige nodene. Hvem blir de nye boligutbyggerne? Heter de Co-op, Rema 1000, eller Elkjøp? Hvem blir de nye eierne? Tidlig industrialisme holdt ansatte nær fabrikkene. Utsalgene kan holde ansatte og kunder nær handelen. Den problematiske biltrafikken vil bli redusert.

Fortetningsbyen

Bilde
I 1971 var trafikken så ille i Bergen at vi alle ventet på den siste bilen som fikk kinasjakken til å låse seg. Bildet viser den "ekstreme" situasjonen. Siden har Bergen fyllt på med reguleringer, tunneler og nye veier for å få trafikken til å forsvinne inn i alvefjellet. Skal Vestlandet hjelpe Bergen; ta noen avlastninger?

Misforstått Etikk

Hva er det med pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbunds uttalelse til Stavanger Aftenblad: "Sensur av julesanger kan være litt misforstått". Han skulle sagt: "Sensur er misforstått."  Eller for å si det uten ull i munn: "Norge er og skal være fritt for sensur!" "Bare litt" har sin motsats i "Nesten alt". Sammen er de en helhet. Sensur av julesanger kan være 5 % misforstått, resten av sensuren, 95 %, er Human-Etisk Forbund inneforstått med. De mottar statsmidler og er derfor et offentlig anliggende. De har blinde etterfølgere. Derfor trenger de etisk veiledning. Humanismen har sin tradisjon fra uminnelige tider, gjennom historien via amerikansk og fransk revolusjon til en stjerneskare av vedtak i FN og Storting. Humanismen tilhører ikke en uttrykkssvak forening med medlemskontingent. Som Alma Mater sa: "Skjerp Dere!"

Nettet snører motet

Bilismen henger sammen i et nett av veier fra bolig til arbeidssted, til handlesentra, til fritidsstedene og hjem igjen. Om vi bytter til elektrisk vil ikke forbruket gå ned. Det er veiene som binder sammen økonomien. Systemet gjør busstransport meningsløs. Før bilismen bodde arbeidere nær fabrikk og handels mann og kone bodde over butikken. Forbruket var kanskje bare ti prosent av dagens. Nå frykter vi en reduksjon i forbruk på 30% ned til 70% av dagens meningsløst høye forbruk. Tingproduksjonen har tatt motet fra oss.

Rundt hjørnet

Da arkitektene begynte arbeidet med Kong Harald-bygget i Haugesund har de nok tittet rundt hjørnet og funnet at det gamle funkisbygget de rev kunne erstattes med en etterlikning av funklebygget til tidligere Bergen Privatbank, nå et svetteskur. Der analogien glipper er når de ser på et hjørnehus i en bred allmenning, mens de tegner nytt midt i et kvartal i smale gater lagt ut før automobilen kjørte. Det var mulig for investorene å kjøpe det nordlige hjørnehuset med nabo og dermed fått et pusterom for bygningen. Investorene ser ut til å ha manglet puslete 5 millioner kroner i oppkjøp for å få til noe verdig for ettertiden. Slik dras og forringes byens vakre ansikt; der det må passes inn.

Kristne Human-etikere

Adventus er en forventning. Advent er en forventning. Advent koster penger.  Human-etisk forbund tar kollekt i form av medlemskontingent. Kristne som gir tiende er velkomne i HEF; går jeg ut fra, eller rekker det med statsstøtten? Kanskje kristne må  stifte Kristent Humanetisk Lag? Der finnes kristne forbund, men betydningen av forbund, å forbinde vekker tanker om romersoldatenes våpen, stavene, som ble bundet sammen for natten så ikke fienden, gjerne keltere og germanere, ikke skulle snike seg inn i leiren og ta stokkene. Stavene het fasces, derav fascisme fordi italienske Mussolinifascister brukte de sammenbuntede stavene og øks som symbol for sin virksomhet.

Babyface

Etter 25 år som lærer ser jeg at Ole Gunnar Solskjær tjente like mye på en investering i barnehagemidler som jeg tjente på 25 år. Dersom Barneforbildet tjener 5 millioner hvert år i 25 år tar han inn 125 millioner på barnemidler. Slikt kommer godt med i arbeidet med barn. Det er krevende arbeid.  Dersom alle barna gjør som Ole Gunnar vil de tjene … Der glapp kalkulatoren, gitt!

Høyre ving

Jeg gikk inn på bønnerommet og spurte far hvordan det hjelper folk at FKH overtar Høyre i Haugesund. Hvem skal spille venstre ving? Far som spilte treningskamp for KR Reykjavik mot Glasgow Rangers rundt 1932 var inspirasjon for min karriere på Vards lilleputtlag. Det ble 10 kamper. Jeg sluttet etter noen treninger på småguttlaget da det ble klart at trener og jeg hadde forskjellige syn på lagspill. Ajax fra Amsterdam viste at jeg hadde rett. Far sa: “Gutten min, har du knyttet lissene?”

Festpynt

Gribbfesten rundt Haugesund kommune og Haugaland Kraft gikk ikke over. Terra-uføret tok bort smidighet og valgfrihet. Det er uskikk å pynte noe som er dårlig, selv med ord. Det må restaureres eller nytt må bygges. Politikerne er for smålig dimensjonert til å etablere Karmsund kommune, så her må det restaureres i stedet; eller pyntes på skrotten. Man skal være flink og kjærlig for å lykkes med pynt på gammelt, men en pyntefest kan bli riktig så oppløftende. Å pynte det som er råttent er en pantefest. Byens arkitektur blir den grafiske fremstillingen av kommunale tildelinger og tillatelser. Første fase var trehusbebyggelsen. Den viste en helhetlig utvikling over kort tid. Tiden går og opphoping av kapital gir større bygg blant de små hvit og rødmalte husene. Rot og blanding kan være sjarm, men elementene må være av god kvalitet og passe sammen. Politiske tildelinger og tillatelser er ikke av kvalitet, ikke gjennomtenkt, men mest opportunistiske. Det behager å gi tillatelser. T

Another Green Apple Story

Brexit,  Break-it. Cannibalise The UK before others do it for you. England Go Break! Cymru Go Break! Scotia Go Break! Cornwall Go Break! Éire go Brách! England is the only Anglo-Saxon/Norman group in this list. The UK is the definition of their culture.