Gå til hovedinnhold

Parkér Problemet!

Hva om vi bygger boliger nær handlestedene?
Industrialismen holdt arbeiderne nær fabrikken. Bygd ble til by, og tiden stod stille en stund. Highwayene og handlesentrene kom i utkantene og skapte en ny handelsreisende. Vi måtte kjøre langt for å handle. Trafikken ble uholdbar. Hvorfor ikke flytte boligene til handlesentrene? Tomtearealet er ovstort. Leilighetskompleks med tilhørende hengende hager vil redusere biltrafikken vesentlig. Parkeringsplassene ved handlesentrene blir nyttet til å løse et problem eller å ta en gevinst. Kinasjakk krever brettplass, å vinne i Kinasjakk er å se de ledige nodene.

Hvem blir de nye boligutbyggerne? Heter de Co-op, Rema 1000, eller Elkjøp? Hvem blir de nye eierne? Tidlig industrialisme holdt ansatte nær fabrikkene. Utsalgene kan holde ansatte og kunder nær handelen. Den problematiske biltrafikken vil bli redusert.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…