Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2015

Innevold

Menns vold mot kvinner og barn blir lavt straffet. Straffen må økes. Volden må også dømmes som vold mot demokratiet. Dermed kan strafferammen økes. Mannen er ikke naturlig demokratisk. Volden er kriminell. Volden  bryter ned vesentlige deler av demokratiet. En stor del av befolkningen trues til taushet. Rekruttering til demokratiet undertrykkes. Noen menn skiller mellom innevold og utevold.

Etons hage

I England sorteres du ut fra om du har gått på Eton eller ikke. I Norge er det avgjørende om du har gått i barnehagen eller om du har vokst opp utenfor gjerdet.

Førstevold

Eksemplet på førstevold er fotballspilleren som planter albuen i hodet på en motspiller i visshet om at spilleren ikke kan ta igjen uten å bli sett eller straffet av dommeren. Et skoleeksempel på barns mobbing av hverandre under tilsyn.

Nøytralitet

Dersom man følger norsk lov så er man livssynsnøytral.

Hellige Livet

Vi søker helbredelse for å bli hele, fungere maksimalt. Vi ber om klarsyn for å forstå. Vi visualiserer for å fortelle. Vi puster for å leve. Vi ånder til vi ånder ut i helheten, den heile, heilage anden.

Økonomi som ledestjerne

Når det til enhver tid er de som har inntekter som kan investere i nyutvikling er det forstemmende å se at så godt som alt overskudd i Haugesund er overført til utenbys og utenlands eiere. Derfor er julegatene i Haugesund et miserabelt tegn på byens tilstand. Selv julemarkedet blir lagt ned i god tid før der oppstår noen stemning som kan drive salget. Fremtiden blir ikke lysere. Det er bare jorden som snur seg mot solen igjen.

Juleknekk

Sentrumsgatene ligger knekk- knakk- knukket etter 65 år med borgerlig ordfører. De så aldri nedturen komme!

Siste utforbakke

I Haugesund er det fint å ha butikk. Det er edelt at foreldrene hadde butikk. Det er old money adelig at besteforeldrene startet butikken som drives i dag. Det er klasse over sammenhengende genetisk linje til de første butikkene i by’n. De ansatte er ikke nevnt noe sted. Etter sekstifem år med borgerlig styre ber Handelsstandsforeningen og Gårdeierforeningen de ansattes interesseforenings høye beskyttere, Det Norske Arbeiderparti om hjelp til videre drift. Hva om de hadde samarbeidet med Handel og Kontor disse årene?

Julens avklaring

Man kan være human, human-etiker og humanist uten å være medlem av foreningen Human-Etisk Forbund. Det er på tide å utvikle den humanistiske julen; for dem som ikke er bange. Deretter kan man blande og skille mellom flere typer jul. Slik det var den gang steinene hadde runer eller kors, den gang korsene og kirkene kom til landet. Det er rart at handelsnæringen ikke har tatt verdige initiativ.

Ap fikser det

Handelsforeningen i Haugesund har hatt byvandring med Ap’s nyvalgte ordfører  Arne-Christian  Mohn. De håper at Arbeiderpartiet skal redde sentrum og alle butikkene som ikke går helt bra. Bortsett fra fem spredte år har Høyre og samarbeidspartnerne deres hatt ordførerhvervet siden 1945. De har ikke gjort, for å si det med kulturminister Torhild Widvey; “ikkje ein gådam shit!” Hvorfor skal Arbeiderpartiet berge småbutikkene i Haugesund sentrum? Gå til Handelens Hus. Spør der. Eller spør meg.

Dieselbud

Oslo sentrum skal fris fra bileksos. Det er  bra. Privateide biler skal ut av bykjernen. Unntakene er taxi og varetransport selv om de er privateide. De passer inn i forestillingen om et levende handelssentrum. Dieseltaxiene er fine for politikerne å komme seg hjem i etter harde dager i hallene. Smarte folk vil bruke firmabiler for å kjøre i sentrum og andre vil starte firma med formål å kjøre bil i Oslo sentrum. Alle som kjøpte dieselbil fordi politikerne favoriserte biltypen får nå skylden for eksosluften. Bilindustrien økte dieselproduksjonen fordi politikerne regulerte prisene. Det skal bli interessant å følge 24-timersløpet for dieselbiler på Le Mans til sommeren. Et 24-timersløp for elbiler er et godt stykke inn i fremtiden. Nå kjøper folket elektrisk, inntil ulempene overstiger fordelene og elbil blir bannlyst fra tårnene. Alt blir folkets skyld. Folket trenger å fris fra skyldfølelsen. Kirken er avsatt som syndsforlater. Hvem skal hjelpe folket? Hvor er Human-Etisk Forbun

To klikks avstand

Norske kommuner støtter allmennidretten etter evne. Haugesund kommune støtter profesjonell fotball over evne gjennom FKH, Fotballklubben Haugesund. NFF, Norges Fotballforbund har pålagt Haugesund kommune en teknisk standard på Stadion. NFF har fått 2,3 milliarder kroner for å vise norsk eliteseriefotball på TV i fem år. Pengene vil neppe bli brukt til å betale norske kommuner for utgifter de har hatt ifbm NFF. Haugesund kommune må selge seg ut av denne uverdige situasjonen snarest. NFF er bare ett klikk unna FIFA. Haugesund kommune gamblet med Terra. Bli edruelige før neste klikk!

Norsk innvandring, norsk utvandring

I nnvandring til Norge er 10 000 år gammel. Vi bor i et oppsamlingshjørne nordvest i Europa. De gangene det ble overfylt med folk reiste noen videre, til øyene i vest og videre til Amerika. Nordmenn dro til Island, ble integrerte innvandrere og oppdaget Amerika derifra, tipset Europa og Columbus om landet de hadde funnet lengre vest. Norsk innvandring og utvandring har lange tradisjoner og er globale. Den gang vi dro til fots og seilte båtene, på 900-tallet, rakk vi over Middelhavet, Svartehavet, Kaspiske havet, Kvitesjøen, Nordsjøen og Atlanterhavet. Vi vandret over land, med freidig mot. Vi var knapt norske.

Det norske forsvaret er vårt forsvar mot humor

Man gir svar på forhånd. Pre-emptive strikes and all that jazz. Det norske forsvaret har voktet grensen mot Sovjet og Russland i generasjoner. Når russerne bestemmer seg for å komme, så kommer de på sykkel. På grunn av en liten regel er vi forsvarsløse når de kommer på sykkel. Vi må slippe dem inn. Russerne har sin form for humor. Det norske forsvaret kunne ikke ha blitt satt i beredskap om den russiske hæren hadde kommet over grensen på sykkel!