Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2015

Karmøy FK

I kommunesammenslåingens ånd og siden Haugesund fikk bestemme navnet på flyplassen "Haugesund Lufthavn Karmøy", kan FKH bytte navn til "Karmøy Fotballklubb Haugesund". NFF won't mind, FIFA won't mind, Sponsors won't mind. Let's do it! Flyplass på Karmøy, Stadion i Haugesund. Billig.

Den Norske Intelligensen blomstrer i sommerferien

Beste argumentet for å bygge flere skoler i tettbygde strøk er at rushtrafikken blir lettere og spredt. Skolene bygges nær boligområdene. Rushtrafikken minsker når skolen stenger for sommerferien. Beste argumentet for å få spredt rushtrafikken over tid er å bygge småskoler i tettbygde strøk. Barna har godt av det, miljøet har godt av det. Hvem er vi som ikke har godt av det? Rushtrafikk og veibygging må forståes som hva vi gjør og hvordan vi innretter oss, og ikke som hva vi har og hva vi lager. Oslo, Bergen, Stavanger og flere byer har allerede påført seg selv lange arr i landskapet. De kan ikke bortforklares, disse veiene. Jærkulturen har sine steingjerder, "doble gardar". Stavanger har sine dobble kjørebaner nedover Jæren med økende Porsche-salg.

Ny innpust

Nå er vi råtnende og overmodne for klassisk gresk kultur i utdanningen vår. Ny-klassisismen er foreldet. Vi går for den tredje renessansen. http://www.theguardian.com/books/2015/jun/20/classics-for-the-people-ancient-greeks

Brann - Sogndal 0-4

OBOS-ligaen er sosial fotballbygging. Profesjonelle Brannspillere må læres opp til å synge "Nystemte'n". Det går ikke an å surmule og demonstrere misnøye i Høytidsstunden. Sangen må inn i kontrakten.  Dersom Brann rykker opp med dette mannskapet ... Dersom de ikke rykker opp har de kastet bort et helt år uten å bygge nytt.

Mobbevalget 2015

Høyres ungdomskandidat ved kommunevalget 2015 i Haugesund, Harald Larssen Lønning driver valgkamp med å single ut følelseslivet til Arbeiderpartiets leder og ordførerkandidat, haugesunderen fra Bergen, Arne Christian Mohn. Metoden er kjent som "jentemobbing" og karakterisert bla annet av tilsynelatende vennlig omsorg. Mobbing er ikke politisk metode. Debatt er ikke mobbing.  Debattanter som mobber er uprofesjonelle og tilsnakkes av dyktige ordstyrere. Mobbere som kommer til i etterkant av debatten er feige. Mobbingen av Ap's ordførerkandidat kommer fra to hold.  Høyre Haugesund som er ansvarlig for ungdomskandidaten sin. Det er ikke lenge siden Høyres ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. brukte andres dialekt som diskvalifikasjon i en politisk lokal sak. Dette er ikke bagateller vi alle må tåle. Det er innhogg i personer og avsporinger av debatt. Det går med tid til å fordøye hva som skjedde og hvordan en skal gå fram mot offentlig mobbing. Det er også skade på m

Haugesundaren

Haugesunderne har en tendens til å gå opp i de større sammenhengene og ofre seg i selvbilder. Derfor må der verve og reklamekampanjer til for å få dem ned på jorden igjen, hjem til de gamle tomtene for å sikre arveretten til godset. Mange haugesundere har flyttet ut og gjør det bra der de er, kanskje sammen med de gode kreftene, i frontlinjen for humanitet og teknologi. Haugesundaren er ikke lenger den kuede bajassen. Haugesundaren kommer som alltid fra et annet sted og har med musikaliteten sin. Byen klinger av de nye haugesunderne, variasjonen er grunnklangen, som en ny blanding, slik den gamle en gang var satt sammen av forskjellige dialekter. Vi er sammen om å danne den moderne haugesundsdialekten. Likevel benyttes en innbilt haugesund-sosiolekt som standard for å forstå lokal politikk. Knalltøft!

Det eksotiske selvbildet

Tromsø som Nordens Paris, Spansketrappen i Bergen, Ullernchauséen i Oslo. Haugesunds italienske rådhus med piazetta, Smedasundet som "droltafri" Canal Grande.

Det adelige selvbildet

Haugesund har hedret kong Harald Hårfagre med monument og statue fordi det er godt å kjenne seg stor. Snorre Sturlason som skapte kongene våre har vi ikke minnesmerke over. Altså verdsetter vi ikke litterær produksjon og historisk arbeid. Snorre gjorde et vitenskapelig arbeid for sin tid. Bergen har statue av Snorre. Bergen havnet på McKinley’s liste over de mest utviklingsdyktige byene i verden mot år 2025, sammen med Trondheim, Norges to første hovedsteder.

Sannheten i sekken

Etter erfaringene fra Smedstadtunnelen og trafikkflyt i Oslo konkluderer politikere og næringslivet i Haugesund med utbygging av Karmsundsgata. Det tar maksimalt 15 minutter fra boligstrøk i byen til sentrum i rushtiden begge veier. Variert arbeidsstart kan avtales næringslivet imellom. Kommunen ordner arbeidsstart på skolene. Så er problemet løst og bussene kan slippe fram og arbeidsinnvandringen fra nabokommunene får fri vei inn; med buss. Etter samme Oslo-erfaring slutter noen i Oslo og Bergen seg til et forbud mot bensin og dieselbiler. Dette vil øke forbruket av elektriske biler fordi ingenting har blitt gjort med kollektiv transport. Så er det da viktigst å selge flere biler, bruke mer strøm og bygge mer veier. Noen tjener penger på det viset. Dette er ikke energisparende, men så er vel målet så enkelt som å få en ren by. Å stenge eksos ute fra byene kan bare være et langsiktig mål. Det hybride trafikkbildet vil være første nye situasjonen på vei mot det nylovede sentrum. Fø

Ingen forskjell

Haugesund kommune kan selge FKH til Karmøy. Da slipper Karmøy å bygge nytt lag fra bunnen av, og kan starte med en god trener. Haugesund trenger ikke selge de kommunale boligene "De tusen Hjem" for  å dekke inn Terragjelden. Det nye navnet blir FKK. Noen mener at  klubben bør hete Karmøy FK, så nå er splittelsen lagt til grunn for arbeidet.

Hvor i all Bergen

Siden hverken Bergens Tidende som bt.no, eller Bergen Arbeiderblad som ba.no fikk det med seg, så skriver jeg det her: Brannspiller i fjor, Birkir Már Sævarsson spilte for Island da de slo Tjekkia 2-1 og Norge spilte uavgjort mot Aserbajdsjan. Se Morgunblaðið på mbl.is for å bli klok. Tillegget er at ba.no tilhører Bergensavisen. Jeg ønsker dem lykke til med merkevarebyggingen.

Kommentator i motorsport

Det er mange år siden teknologien lovte oss å velge TV-lyd fra forskjellige kilder. Muligheten forsvant i det inviklede avtalelivet der penger og ord bytter plass. Le Mans kommentatorene for Norge er ikke utbyttbare. 20% av det de sier er feil, 40% er gubbelalling på hjemmedialekt og de 40 gjenstående prosentene er for lite å gi dem penger for. Jeg vil gjerne bytte kommentarkanal til engelsk, italiensk, fransk, tysk og amerikansk. Dét kan jeg gi penger for. Formel 1 kommentatoren vil jeg også bytte bort. Hvem må jeg betale for det? Han skriker, han fordømmer og irettesetter førerne. Den posisjonen har han ikke. Han snakker om annet enn det bildet viser. Heldigvis har sidekommentator forstått at han må fylle ut de manglende opplysningene, korrigere feilene og sette stemningen til spenning og glede over ferdighetene som vises. En faglig kommentar skal øke innsikten, ikke være mental selv om ordet er det: kom-mentar.

Norsk presse forbedres

Psykiatrien entret den tredje statsmakt mens pressen rapporterte, uten å skjønne at den ble degradert til den femte statsmakt.

Norsk fotball forbedres

Dersom fotballfirmaene i Norge ikke får mer offentlig støtte, blir private i utbytte og finansiering, blir der mer til skole og arbeid med barn og unge. Fotballspillerne og motivatorene blir mer fokuserte om oppgaven.

Norsk skole forbedres

Dersom privatskolene er ærlige mot idéen om privat næringsliv skal de klare seg selv uten offentlig støtte. Da blir det lettere å doble innsatsen i offentlig skole. Målet mitt er en tredobling. Dét er barna verdt.

Haraldsvang Rangers, Queens Park Rangers

Haugesund vokste fram som en fangststasjon på knausene ute mot havet. Byer vokser gjerne ved elver og annet givende fra naturen. I Haugasundet fantes lé for fiskebåtene. Deretter vokste småbyen fram med butikker og parker. Byparken er velholdt, Lotheparken glemt og Haraldsvang friluftspark ble brukt av folket som forventet. Alle likte Haraldsvang. Ingen stelte trærne. I dag synes all mangelen på skogrøkt. Råtne trær, skakke trær, trær med greiner på én side og trær med toppvekst. Stormen er som løven som jakter på bøffelen som har vondt for å holde følge.  Stormene i de siste årene fikk has på de trærne i utkanten som hadde skader eller vondt for å følge flokken.  Dette er livet, at naturen spiser seg selv. Men slik er ikke en park, som er lik en hage.  Hekken hegner om hagene, gardene om markene og gjerdene om parkene. Gartneren røkter livet. Det kommunale parkvesenet ble aldri formet for å drive Haraldsvang. Parkvesenet ble rigget for å stelle lekeplassene, bedene, greinene og

Støy vinner

Lyd er en relativ størrelse. Trafikkstøy Reklamestøy Forsterket musikk Av disse er trafikkstøy på vei ned, biler blir stillere. Reklamestøy blir mer påtrengende, støyen øker med umodenhet i reklamebyråene. Forsterket musikk er satt sammen av felles arrangementer og enkeltpersoners nytelse. Forsterket reklamestøy er det hurtigst økende støyproblemet vi har. Den angriper intelligensinnsamlingen vår. Vi går i forsvarsmodus for å finne hvor den kommer fra. Så går vi til motangrep!

Ny Tider

Moderne og kommende politikk er å få landet til å fungere samtidig. Trafikksystemene koordineres til en god menneskelig flyt. Statsmidler brukes til å løse lokalpolitikk til nasjonal standard. Frp er for de misfornøyde som ikke hadde rett likevel. Høyre er for alle som vil holde på sin egen rikdom og gjøre saken sin til en nasjonal interesse. Ap er en nødvendighet for å beskytte alle ansatte. 

Det TV Haugaland ikke forteller

Haugesunds kommunale stadion var åpent for alle arrangement. Fotball på alle nivå, friidrett, turnstevner, skolestevner og annet. Nå som det kun nyttes som firmaet FKHs produksjonslokale er der ingen grunn til at kommunen skal være involvert. Selg stadion, løs gjelden og hjelp amatørene på de nye banene. Kommunen har god dekning for barnefotball. Det holder! Byen trenger badebasseng og spa for folkehelsens skyld. Ikke et produksjonslokale for NFF og FIFA.

Herlige Oslo, Okka By!

Bussfilene i Oslo ble frie og bussene gikk presist. Tomme filer er også et problem. Fyll dem med flere busser som avlaster togene. Elektriske busser. Norge er jo et foregangsland?

Humørsviket

Fotballspillere signerer kontrakter som elitespillere. De får godt med penger for å yte toppfotball. Likevel svinger ytelsene med humøret. Likevel faller innsatsen dersom de ikke synes om treners metoder eller personlighet. Det er ikke intelligent av firmaer å investere sponsormidlene i humørsyke.

Entrepenørenes tyranni

Bergen setter biler nederst på prioriteringslisten og Oslo har lært, og glemt, at de kan regulere veitrafikken inn til sentrum. Haugesund kan se på hele trafikkbildet i en moden vurdering. Førsteløsning er å spre rushtrafikken over tid. Der kan Høyre og Frp bruke kontaktnettet sitt i kommunal og privat virksomhet for en frivillig spredning av arbeidsstart, nyansert og effektiv. Dermed blir det rom for offentlig transport og bruk av flere busser inn til sentrum og andre "pressområder". Slik kan den totale bruk av personbiler reduseres.  Debatten til nå har vært overfladisk og uten politisk vilje. Entrepenørene har stått på sidelinjen og ventet på nye penger. Bruk den intelligente viljen til å fullføre spillet.

Hvor er svaret?

I tillegg til Terraskandalen ser det ut som Haugesund kommune har en FKHskandale å svare for. Før høstens valg må partiene gjøre rede for hvor mye FKH har kostet kommunen. Hvilke inntekter har kommunen fått inn i kommunekassen fra FKH og stadion, ikke bare antatte ringvirkninger som jo er tvilsomme og diskuterbare. FKH er et Haugesundsfirma. Hvilke andre firma har støtte fra kommunekassen? Det er rimelig at kommunen støtter de små klubbene og foreningene, men hvorfor støtte et firma finansielt? Det er dårlig omdømmebygging å betale fotballspillere for å spille ball. Haugesund har ikke tjent penger på å la seg representere av FKH. Tiden er kommet for å fortelle hvem som solgte tanken om å tjene penger på aksjer med framtidig inntekt. Det var noen i miljøet. Var det de samme personene som solgte tanken om å gi penger til firmaet FKH? Dersom avtalen eller avtalene mellom FKH og Haugesund kommune var mellom likeverdige parter, hvilke inntekter har Haugesund kommune hatt på avtalene?

Bryne - Brann 1-4 i cup

Oppgraderte Brann? Heia Follo! Brannspillere som har tegnet kontrakt som eliteseriespillere prøver nå å bli blant de nest-beste. Fotballspesialister mener at Norling forvirret dem med tankene sine, at Brannspillerne har vært forvirret over spillesystemer. Hvor finner man slike spillere og kommentatorer?

En TØI

Den gang jeg gikk forbi akademias oppslagstavler så jeg en verveplakat for Transportøkonomisk Institutt. De trengte nye ansatte som likte å regne og drive med statistikk. Den politiske oppgaven TØI skulle arbeide for virket fornuftig nok, men jeg ville ikke sitte på kontor og regne på statistikk. Særlig ikke siden jeg hadde fått faglig innsikt i regnemetodene. Jeg fortsatte mine humanistiske studier. Nå viser det seg at TØI hadde hatt bruk for mine ferdigheter, den gang som nå. Oslotrafikken organiserte seg selv på en forbilledlig måte. Det var ikke statistikken eller politikerne. Det var “human beings” som valgte bort det ubehagelige. Det kunne ha vært fint for TØI å vite allerede den gang de hang opp verveplakatene. Nå gjelder det å flytte veimidler dit de trengs for menneskenes skyld.

Oslotrafikken kraftig redusert

Miljømålene for Norge er nådd Oslo trenger ikke mere og bedre veier, men dårligere. El-bilene er bare en sosial Concours d'Elegance og ikke en trafikk og miljøløsning. Osloborgerne er som Brannspillerne, de kan forhandles med og oppfordres til kloke valg. Men de må styres. Oslotrafikantene måtte stå overfor kaos og uframkommelighet før de forbedret innsatsen. http://www.nrk.no/norge/vegvesenet_-_-retter-en-dyptfolt-takk-til-alle-som-har-gjort-andre-valg-1.12388874 El-bil er en mindre viktig del av løsningen. Redusert antall biler er hovedløsning. Var der noen som tok seg bryet med å telle opp hvor mange el-biler som kjørte før og etter tunellarbeidet? http://www.nrk.no/ostlandssendingen/haper-folk-setter-igjen-bilen-ogsa-i-morgen-1.12389468 Dersom el-bil bruken ble spredd utover morgentrafikken følger eierne normal tankegang. Dersom el-bilbruken var den samme regner ikke el-bileiere seg som en del av trafikkproblematikken i Oslo. De er da en privat løsning for redusert

Fjordstroka innafor

Jeg hadde en DBS Internazionale racersykkel . Jeg drømte aldri om å kappsykle blant rekkehus og lagerskur i Stavanger, eller etappe 4 i lyngheiene. Tour des Fjords må ikke slippe fjordtemaet. Jærkysten er fin avveksling, heiene noe annet enn avertert. Fjord med overganger, angere og eid til neste fjord må være billedtemaet. Ett helikopter må sveipe med seg alt. To helikoptre gir rikere redigering. Ett for løpsutviklingen og ett for å orientere oss om hvor rytterne er, var og skal til i landskapet. Det utgjør en Tour, reiseppplevelsen i en Grand Tour. Vis landskapet og vent på feltet. Heng igjen etter feltet har passert og vis landskap. Kjenn landskapet og øk billedverdien med etterredigering for markedsføringens del. Ta av overskuddet og lag et fantastisk videoprodukt.