Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2012

Rotterace

Sportsfirmaet FK Haugesund krever at Haugesund kommune skal investere i produksjonsarenaen deres slik at de kan henge med på europeisk nivå. Nå vil de ha 12-åringene våre også. Hvor lenge skal borgermester Petter Steen la seg lede av fløytespillerne?

Skulder ved skulder

Rektor Bjarte Nesheim ved Gard skole i Haugesund sa opp stillingen i protest mot den økonomiske situasjonen. Haugesund kommune tok imot oppsigelsen og ikke protesten. Både administrativ og politisk ledelse viste gjennom Haugesunds Avis at Nesheim var et sidespor, et sted til venstre for den kalde skulderen. Her ser vi personlighetskonflikter i utøving av makt. Byen blir ikke bedre og personalpolitikk forblir et innsnevret virke. Saken er blitt til evig skam for Haugesund kommune om ledelsen snur eller ikke. Kanskje saken blir et startsignal til  utvikling av Haugesunds politiske ledelsesmiljø? Det er nødvendig om vi skal fungere sammen med de politiske naboene våre.

In Absentia Deus

Snorre Sturlason må få Nordisk Råds litteraturpris “in presentia”. For å få oss til å tro at Hårfagre er nær oss.