Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2018

Liberallaks

Der finnes liberalister som vil straffe dem som ikke er self-made og støtter opp om myten om frihet. Liberalister trenger et trygt sosialistisk aktivt miljø. Sosialdemokratisk miljø gjør livet enda lettere for liberalisten. Derfor er Høyre blitt sosialdemokratisk. Liberalisten trenger et stabilt økonomisk miljø for å lykkes, statlige overføringer er nødvendige. Investorer må kanskje også svindle seg til den første millionen. Siden vi alle kan glemme alt, så går de videre uten begrensninger, liberalistene.

Ferjegerilja

I fredstiden vi har nå, må ambulanser under utrykning ta ferje. Det er det beste vi er villige til å gi. Etter rakettregnet må vi være i stand til å ta ferger over vannene. Beredskapen må inkludere alternative ferjeleier i tillegg til nåværende.  

Nekt som Faen!

Arbeiderpartiet har tatt nåtids-oppgjør med alkohol og sex-kulturen i partiet. Sårene er åpne og utkommet er uklart. Velgerne går til andre partier. Høyre, Venstre og Frp har samme problemer blant medlemmene sine men har valgt en annen løsning. Noe kan snakkes om og få sine følger. Andre saker hverken snakkes eller høres om. Velgerne flykter ikke. Hvor skal de hen? Innen tenåringskriminalitet klinger uttrykket “Nekt! Nekt som faen. De kan ikke bevise noen ting!” I voksne rekker gis det sobre rådet før rettssak: “Om du har begått overgrep så trekk deg fra alle hverv, si opp jobben og ligg lavt noen år. Så kan du komme tilbake til karrieren din. Vi skal gå god for deg.” Politikere oppfører seg som om de ønsker å bli løyet til. Løgn kan være smigrende eller ren svindel. Først er den behagelig. For de dyktigste løgnerne fortsetter det slik. De som ikke behersker synlig løgn vil bli krevd til rette. For dem som klarer å holde løgnen under dekke, fortsetter spillet med fornektelse

Robotinvest

Investorer med sine stjålne penger ønsker å klare seg uten mennesker. De trenger bare roboter som lager algoritmer for å lage nye roboter. Investorer trenger ikke lenger gründere. Roboter som lager nye produkt er godt nok. Investorene kommer til å utrydde menneskene og zappe uregjerlige roboter. De siste menneskene kommer til å være investorene. Når frykten for ensomheten gir dem tid til å spørre etter meningen med livet vil de bare ha roboter å spørre så lenge batteriene holder.

Penger mot Pels

Venstres første jobb var å stoppe en eksportnæring. Hvilken importnæring skal avsluttes for handelsbalansens skyld? En bilimportør og to så vi får færre biler i landet? Klarer Venstre egenhendig å starte en ny eksportnæring, eller er de bare vrakere? Venstre gjør oss fattigere.

NRK er BBC

NRK er vårt BBC. This is London, This is Oslo. Vi er underveis. Vi kommer for å fri folket! Løsaktige liberalister tror at de kan lage en bedre verden ved å splitte hår og atomer, og selge dem enkeltvis. De har bitt seg fast i frie, samlende fanesaker. Liberalistene klarer ikke å terapere bort tanken på at NRK er et kommunistreir. Derfor vil de nytte denne regjeringstiden tl å bli kvitt hele kvisthaugen. En symbolhandling er å selge NRK Marienlyst til et Trump-hotell. Et annet tvangssymbol er NRK avgiften, den mest foraktelige av alle offentlige skatter, den som er mest motbydelig for Libras åsyn. Lisensavgiften er som andre beløp betaling for utført arbeid. Man abonnerer på fellesskapet. In veritas, slik kommer Vekten i balanse. Man får ikke fellesskap uten å betale for det. Slik er Liberalismen i Norge. Hvordan kjøper man fellesskap? NRK er vår mest konservative samhandling.

Kom an, Sutreparti!

Fremskrittspartiet kan fremme forslag om å oppheve loven om seksuell lavalder. Den har alltid vært ment å gi tillatelse til overgriperen, til å beskytte overgriperen. Den er overflødig som tillatelse for unge mennesker. Vi har allerede lover som beskytter ofre. De må taes i bruk og straffene for voldtekt og annet overgrep må bli strengere og sakføringen tydeligere. Overgripere må bli synlige så vi kan beskytte hverandre. Overgrepssaker må bli synlige før anmeldelse. Veien til rettssalen må være en etablert samfunnssak og ikke en offentlig skitkasting. Ofre skal høres uten hylekor. Der det finnes et traume, finnes en overgriper. Loven om seksuell lavalder to år før myndig alder må bort. Ingen har rett til sex mot andre, trangen går over, og forføring skal ikke rettferdiggjøres mot unge som enda ikke er myndige. Samtykke skal være tydelig, ikke en spekulasjon fra pågående part. Rus er ikke formildende. Omvendt bevisbyrde må være et verktøy om det er til hjelp for ofre. Fremskrittsparti

Makt er Gøy!

Det kan godt være at det er gøy å være politiker. Da trives en med avgjørelser om krig og tvang. Da har en det gøy når en bestemmer at dieselbiler er kjekt å ha, men ikke kjekt å ha, likevel. Da er det gøy å fjerne avgift på store, dyre biler og beholde avgift på små, billige biler. Da kan man le av folket. Dét er gøy, det. Godt betalt er det også! Dette er gøy: Makt Ut-øve Vedtak Grep Arm Tvang Vold Offer Militær Dette er ikke gøy: Fest Posering Alkohol Flørt Grep Arm Tvang Vold Offer Politi Dom

Bedre enn USA

En viss sosial gruppe i hovedstaden begynte å lespe på s-en. Slikt var på mote i London. Vi tar våre forbilder i bruk. Norge har hatt USA som forbilde, men vi må nå forstå at vi har våre egne “skills and moves”. Vi må styre oss bedre enn USA styrer seg og oss. Vi tok våre forbilder fra London og New York. Det siste er fra San Fransisco. Det store jordskjelvet kan komme til Oslo før det kommer til SanFran. Sprekken kommer fra det myke underlivet, den fryktede vannmengden Oslofjorden som folder seg. Hva med den store flodbølgen, den i Bibelen? Hva med anti-NATO raketten fra øst? Hjelpe oss selv!

This is London

Fra BBC får vi vite at russiske bombefly ble møtt av britiske jagerfly. Det ble aldri nevnt at norske jagerfly skygget de russiske bombeflyene langs vår lange kyst. Da må en bare tro at de stod flatt på bakken, F35 sammen med F16. Hvilke forpliktende handelsavtaler har Norge med USA? Omfatter de også en bestemt mengde Tesla automobiler og nedlegging av hele pelsdyreksporten? Disse svarene finnes ikke i norske media. Viktig melding. Lytt på radio. DAB-radio. I NATO modellen ligger det at Oslo er strategisk uinteressant. Ett rakettreff holder og byen og funksjonen er satt ut. Amerikansk interesse ligger i nord der de ser for seg å møte russerne, evt. invadere Russland. Amerikanske styrker etablerer seg ikke i Finmark men fra Trøndelag og nordover. Det betyr at de har tenkt seg gjennom Sverige og Finland i en krig, ikke gå veien om Grense Jakobs elv. Denne grenseposten er fristende for russerne da det er mulig å sykle over grensen uten å gjøre noe ulovlig. Norge kan ikke stoppe en slik r

Alle eier Sosialdemokratiet

Sosialdemokratiet er blitt den nye konservatismen. Den reelle motsetning mellom dem som eier og dem som er ansatt er rablet over med fargestifter. Vi ble enige og tro, men tidsperspektivet er kort. Trettitallet var tiden de ansattes parti, Arbeiderpartiet dannet regjering. Førtitallet ble standpunktenes tiår: var du for eller mot Norge, var du for eller mot NATO? Femtitallet var husbyggingens begynnelse. Sekstitallet var politisk kvessing, syttitallet et utbrudd av engasjement, men ikke til realpolitikk. I denne perioden vokste lille omsetningsavgiften fra 1 % til  merverdiomsetningen på 25%. Omsen/Momsen var det mest attråvedige middelet for politikerne, langt viktigere enn sex. Norge var beste bruket i verden og vi ble enige om kompromissene. “La oss holde det slik det er”. Omfordelingen begynte med moms på utvalgte varer, en ny skatt på forbruk. Momsen dempet ikke forbruket, den ble bare en ny inntekt for staten mens forbruket utartet. Lés deg opp på momsens historie og si om det va

Min Springflo

Det var en tid da alle mann sprang til pumpene. Da springfloen truet varelagre og arbeidsplasser var det alle mann til kaien og lempe varer og sandsekker. Høyre stoppet dette fellesskapet mellom ansatt og eier. Stigende havnivå og hyppigere springflo er ikke et samfunnsproblem lenger. Privatiseringen av tjenester innen helse og undervisning,  oppløsning av NRK, salg av samfunnsknyttende tjenester og produksjon har kommet til kaikanten. Stigende havnivå er kun et problem for de som eier sjøkanten. Husrekkene er plassert tett til sjøen og vil bli flomofre. Samfunnet vil overleve og kanskje også tjene penger på at det går an å ro i det som før hadde Strand, Kai, Almenning og andre sjø- og felles-relaterte navn, men sjøhuseierne må klare seg selv fra nå av.  Høyre har privatisert både verdiene og problemene.

Gjennomsikt

Før ble det kalt politikerforakt. Nå er det blitt til klarsyn. Vi ser gjennom sex og alkoholvanene deres. Traumatiserte mennesker er ofre, ikke sant? Noen har begått overgrep og dermed fått viljen sin. Hvorfor får de bli med videre? Vet de noe andre ikke vet? Har de taket på noen som sitter på greinen over dem?

Minkesteg

Forbud mot mink og rev er første steg for å forby kyr, sau, reinsdyr og hestehold. Dermed har Høyre tatt rotta på Sp. Ikke hest, forresten, døtrene rir, jo, og bøndene kjører traktor. Kjæledyr og zoologiske hager er neste hit. Nå som Venstre har kommet sammen med Høyre er det like greit å løse opp partiet Venstre, gjøre det om til reisebyrå eller liknende. Når der ikke er forskjell på Venstre og Høyre klarer ikke mennesket å orientere seg i rommet. Det mister romfølelsen, hva er høyre og hva er venstre. Det konservative mennesket mister en viktig komponent i intelligensen. De får ta det med babysteps. De store stegene er her at Høyre, Frp og Venstre legger ned en eksportnæring. Venstre har et tynt argument som bare passer på noen få situasjoner, og Høyre og Frp er velvillige dødshjelpere. Hva er motivet?

Dobbel Skattelette

Rike får penger tilbake fra formueskatten og tjener penger på det økte forbruket som kommer når forbrukerne får mer penger å bruke.  Dobbelvinn for de rike. Finnes der en anstendig fraksjon innen Høyre? Politikere som vil at vi ikke dummer oss ut med forbruk og skjevfordeling. Hva med Høyrepolitikere som vil et klokt og intelligent samfunn, finnes de?

Erna Solbergs Fornemmelse av Trump

Trump fornærmet vår statsminister på det politisk groveste da han ba henne om å reise hjem for å sjekke tallene hun kom med. Hvorfor lar Norge, Høyre og Erna Solberg seg begeistre av slik nedsettende snakk? Fordi de trengte dette øyeblikket med den amerikanske presidenten. Derfor måtte hun normalisere ham og ta imot ubehaget. Jeg vil ikke at min statsminister skal bli bedt om å komme seg hjem igjen før hun blir trodd. Var der ingen i vår delegasjon som vågde å forsvare henne eller kunne underbygge Lua-i-Hånda-tallene? Trump og republikanerne kan jo knapt betale for å holde en regjering. Hvorfor sa ikke Erna Solberg noe om det når hun ble hånet? Hun klarte ikke å stå oppreist og svare ham voksent.

Unnskyldig

En lærer ble konfrontert med oppførselen overfor elever. Han ble spurt hva han ville si om foreldrene reagerte. “Da vil jeg si unnskyld”. Dette “overgreps” mønsteret er det samme for politikerne som står fram; de sier unnskyld, ikke til eleven men til foreldrene, ikke til offeret men til myndigheter og offentlighet. Unnskyldning blir et dekke for egen oppførsel og en demper av sinne og straff. “Unnskyld? Jeg mente å gjøre galt. Jeg regnet med at ingen avslørte meg. Jeg sier unnskyld til alle som bryr seg om slikt, om noen tar seg nær av meg, og om noen skade er skjedd.” Hvorfor er unnskyldning ikke knyttet til offeret samtidig med gjerningen. Hvorfor kommer unnskyldningen etter avsløring som en buffer mot konsekvenser av overgrepet. Skal en slik beregnende unnskyldning være formildende ved straffeutmåling? Overgrep over tid inneholder ingen unnskyldning og kan heller ikke bøtes med et unnskyld til offentligheten.

Anger Dagen Derpå, 40 år etter

Arbeiderpartiet skal slutte å dele ut gratis alkohol. Hvorfor begynte de med gratis alkohol? Brukte politikerne alkohol som politisk virkemiddel eller politisk glidemiddel? Å legge alkoholtåke over mennesker i seksuell alder er å slippe styringen. Der er ingen grunn til å diskutere detaljer i ettertid når diplomatiet har latt det fare, latt det gå. Partiene har tilslutning fra medlemmer i alkoholdningene sine. På nattklubb gjelder det å komme unna før lysene blir tent. To glade unge kvinner fra før i tiden startet og sluttet sin politiske karriere i Unge Høyre fordi der fikk de gratis drinker. En av dem holdt foredrag og var mulig lokalpolitiker i ung alder. De sluttet å gå der. Jeg husker at Unge Høyre var først ute med gratis alkohol på ungdomsmøter. De ville være som sine voksne forbilder. Andre parti har trodd de måtte følge opp i konkurransen om unge velgere og begynnende politikere. De Overtroende! Nå må alle betale sine egne drinker; og andres.

Ytre Venstre, Lille Venstre

Av en eller annen grunn har Venstre valgt å bli juniorpartner i Høyres regjering. Venstres identitet er grønn og plukking av plastposer, fordi Høyre har bestemt at Norge ikke skal redusere forbruket i landet, bare ta opportun betaling for plastposene.

Ap tar saken

Høyre skjeller ut kvinner som shopper. Arbeiderpartiet har et annet syn på saken og kommer til å utvikle relevant politikk for å hjelpe reklameofrene og hindre gjentakelse i den nye verden. Da må de finne sporene tilbake til styrt økning i forbruk, import heller enn produksjon.

Statens Ansvar for Hopping

Om den norske staten skal eie hoppbakke for ski må det bli den største på Vikersund for distriktets ringvirkninger eller det olympiske anlegget på Lillehammer. Det har internasjonalt snitt og lite tåkeoppdrift. Oslo mangler boliger og kan ta en ny vurdering av terrasseleiligheter i Holmenkollen siden regnskapet har blinket ut hoppanlegget som ikke drivverdig. Oslos ikke-lønnsomme blikkfang. Overrennet kan bli en fin Stolzekleiv-Ersatz med heis ned til bakken. Evt. Rapellering for å vise Birkebeinerne fra Bergen hvordan Baglerne gjør det.

Tesla Boy Boys

Grønne Posten ser seg våt på Teslas lastebil som kan gå 0-100 km/t på 6 sekunder. Andre saksøker Tesla for manglende fart. Istedet for teknisk og politisk holdbar løsning kompenseres de med mer utstyr i kupéen. Hva vil Posten ha tilbake, på vegne av Norge? For handelsbalansens skyld kan vi   handle med Sverige eller andre europeiske land, eller er der en sammenheng mellom Teslasleppet i Norge og F-35 jagerflyene? Donald Trump fortalte statsminister Erna Soberg å dra hjem for å finne ut om tallene var riktige.

Klokken er Slagen 15

15 av 18 fylkesledere i Ap støtter opp om at ledelsen jager Giske ut i ørkenen. Saken stemples som møkk partiet må legge bak seg. Da gjenstår det bare å utforme en politikk som setter firmalovene for hva som sømmer seg av mannlig og kvinnelig oppførsel. Jeg forventer et politisk arbeid for et norsk lovverk som kan stå reist et sted blant Moseloven, Bergprekenen og Sharialovgiving. I den statlige skolen, i Arbeiderpartiets høytid, lærte vi å rive ut det ene øyet om vi ble fristet av hva vi så. Den som begjæret en kvinne i sitt indre drev hor, og Leonard Cohens Hallelujah synger vi om kong David som så en kvinne, Betseba, bade naken på taket. Jesus prekte fra berget, Hadia fra Steinpikken. Salome danset for herskeren og fikk døperen Johannes’s hode på et fat. Line danser i bomullsslør på kirketrappen. Alt for mennesket, alt for Arbeiderpartiet.  Menn har en stor nok scene til å gjøre seg til for kvinner. Påfugldansen får holde, han får vente til han blir valgt. Mannens blikk og tanker

Drag and Drop

Partileder Siv Jensen har hatt det travelt med regjeringsforhandlinger og SSB forklaringer i dag. Hvem var det da som tok en “drag’ndrop” på Leirstein? Terje Søviknes? Siv Jensen viser større nøling enn Jonas Gahr Støre i denne varslede saken.

Litt penger

Haugesund kommune betaler stadion og er hovedsponsor for Fotballklubben Haugesund. Jeg vil gjette på at dette koster 30 - 50 millioner kroner i året. Haugaland Kraft ønsker ikke å uttale seg om sponsorbeløpets størrelse men det er stort nok til å holde en millionbedrift med høye lønninger. Det ligger ikke til en kommune å holde oppe bedrifter over flere ti-år, men her gjør de det, antagelig for omdømmets skyld. En gründer kan risikere å gå konkurs med en statlig gjeld på 100 000 til 200 000 kroner. Dersom Haugesund kommune hadde brukt fotballpengene på et gründerfond istedet for fotballspill, så hadde byen trukket til seg reelle nyutviklere av industri. Da hadde Arbeiderpartiet hatt en sjans til gjenvalg, men jeg tror de er redde for hva de andre vil si.

Inntekt og Nettverk

Vi kommunalansatte fikk en gang i tiden utdelt hedersord og hederstegnet Enslig Fykende Måke av nytilsatt rådmann. Han fikk sparken. Haugesunds hederstegn De Fykende Måker stammer fra rådhusets innvielse og deles ut til folk som har gjort seg fortjent. Tildelingene kan diskuteres, men det som er slått fast er at man kan få hederstegnet av kommunen for lønnet arbeid, og slikt lønnet arbeid som bare tjener egne interesser, ikke fellesskapets. Blandt årets mottakere var en kvinnelig ildsjel fra Røvær som fikk arbeidet for uegennyttig arbeid for et lite lokalsamfunn, Røvær. Det kan man forstå. En annen fikk hederstegn for lang virksomhet for Arbeiderpartiet og som betalt journalist. Tredjemann fikk hederstegnet for 20 års arbeid for sitt eget Høyrepolitiske syn. Sånn er det bare. Jeg er ikke ondskapsfull. Jeg fikk Den Fykende Måke og er enda forvirret over at han som tildelte meg den fikk sparken.

ShoppeDroppe

Kvinne kan skjelle ut kvinner for å shoppe på CC Vest. Det er NHOs medlemmer som har investert i og tjener store penger på shopping, drevet av nådeløs psykologisk utformet og målrettet reklame. Har NHO tenkt ut et ryddigere spill etter utspillet til admdir Anne-Kari Bratten fra “arbeidsdriverforeningen” Spekter?

Erna Solberg og Donald Trump

Endelig fant Erna Solberg en hun lignet på. Genlikheten var strålende, ansikt til ansikt. Politikken mellom dem stemte. Nå skal handelsbalansen mellom USA og Norge gjenopprettes. Jagerfly skulle vi ha kjøpt i Europa. Da hadde det vært litt mindre å ta igjen.

Pod Save America in Oslo

Pod Save America is a fine podcast giving us a qualified and personalized look at American Politics. Great companion for dishwashing and other chores. They are anti-Republicans and anti-Trump so why are they hired in to entertain the Norwegian rightwing kernel? NHO is the driving force behind our “Republican” party, Høyre. Like the US Republican party, they transfer unreasonable amounts of money to the rich. They also argue for more state funds to established companies. Keep listening, keep writing, eat Fjordland.

Ikke Alle Skal Med

Alle rådgiverne i Ap må gå! Ikke alle kan være med, nemlig. Et overveldende flertall i Norge har prøvd tunge i annens hals og ikke kommet fram. Den omvendte bevisbyrden var ment for å beskytte og hjelpe svake offer  Nå nyttes den av Norges mest ambisiøse politikere, de som fjerner folk med et vink. Har ikke Gahr Støre merket det? Det er gått tre uker og ingen vet hvilke handlinger Giske er dratt til doms for. Som sykemeldt skal han ha lagd et skriftlig forsvar på 5 dager. Har han fått forkynt Ap’s private anklager? Giske er dømt før han har svart på anklagene. Ser vi diktatpolitikk her?

Republikken Norge

Kanskje vi skal omorganisere oss til en forbundsrepublikk. Erna Solberg vil da ligne litt på Angela Merkel og ikke på en amerikansk republikaner. Delstatene Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge samles til Storting på ulike steder hvert fjerde år. Oslopølen (Oslo Pool) vil da få tid til å luftes ut med gode og jevne mellomrom.

Solbergs Samlede Tanker

Statsminister Erna Solberg sier at vi må arbeide mer og smartere. I politiske vendinger betyr det at vi må arbeide mer på samme måte men etter rasjonaliseringsmetoder fra femtitallet slik at fortjeneste til eierne blir større. Det hun mente å si var kanskje at vi kunne arbeide mindre og smartere? For en åndsarbeider som Solberg betyr å arbeide mer og smartere at hun må tenke annerledes. Hun må bytte tenkemetode, det vil si at hun må bytte politisk tenking… Importsamfunnet er ikke bærekraftig over tid. Deloittepartnerne Andreas Enger og Thomas Talén har fortalt hva som ikke har blitt tenkt høyt i politikken. Grunnen til at Høyre og Frp ikke hjelper norske virksomheter og norsk kapital er at partiene tjener de større kreftene, den utenlandske investeringskapitalen og den mindre norske importørgruppen. NHO og Høyre vil fortsette som før men med større statlige overføringer til private firma. Her fungerer NAV fint for Høyre og Frp. Det er bra for Solberg at politikken stemmer overens med

Borgerlønn Allerede

Borgerlønn er inne allerede. Alle lønnstakerne med lønn som går i null hver måned er allerede på borgerlønn. Forskjellen mellom arbeidstakere er hvor mange mennesker man har i husholdningen. Kan Ap bli dette partiet som får normalisert samfunnet og likevel ta vare på ulikhetene vi trenger for å utvikle oss? Høyre ønsker økt forbruk, og bare det, så Ap får ha saksfeltene for seg selv, og folk vil like det. Borgerlønn flytter debatten om lik lønn i en eneste vending. Lik borgerlønn for alle flytter likelønnspørsmålet til enkeltfirma og enkeltjobber. Frp vil like det. Dersom lønnen går til nulls før hver ny utbetaling er du allerede på borgerlønn.

Dyrke Landet

Jeg vil stemme på et parti som kan være drivende på: Selvberging Forbruksreduksjon Forsvarets utvikling Avansere skole og helse Økt produksjon / redusert import Forhold til andre land, diplomati unntatt. Hvem har folk, moral eller insikt til dét!?   Moral gjennom handling, ikke shopping.

Varseleiere

Jonas Gahr Støre sa at varslerne eide varslene sine. Nå har han sittet på varslene lenger enn klokt. Nå må han ta dem til politiet. Dette er ikke lenger en personalsak. Ap har tilegnet seg varslernes historier. De kommer ikke videre. The Buck Stops Here! Trond Giske har nettop trukket seg fra nestlederhvervet og finanskomitéen. I de historiene jeg har lest er dette et særtrekk for Giske. Når kvinner har sagt stopp til ham har han stoppet. Jeg får ikke øye på noen som kan drive Ap-politikk som jeg ønsker å stemme på. De som har meldt seg på i kampen virker ikke dyktige nok.

Kyss Meg, Judas!

Bilde
Giskevarsler Line Oma sier at mannen hadde tungen i halsen på henne. Da har hun bevisbyrden. Hvor lang er tungen? Før jul oppfordret hun Giske til å trekke seg. Etter nyttår meldte hun seg som varsler. Det gikk ikke fram om at hun var en av de opprinnelige varslerne. Var det ett karrieretrekk før og ett etterpå da hun kom på det med den lange tunga? Tallknuser Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap, forsterker varslet ved å si at det var sterk kost å høre Omas varsel, og at han fikk vondt i magen. Har han andre assosiasjoner enn gastroskopi? Folk rister bare på hodet av dette varslet fra den mest ambisiøse politikeren i Ap. Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet er landsdekkende og ikke naturgeografisk lokalisert til Gamle Oslo. Det finnes muligens et undernettverk, et kyssenettverk i Oslo. Line Oma har som mål å bli statsminister. Giskesaken var en gyllen anledning til å melde seg på. Hun har et Giskemoment fra karrierens begynnelse til karrierens toppunkt. Nå kan hun bli den statsminist

Oslo Voksehode

Oslohodet har vokst sammen med Norgeshodet. Hovedstaden oppfattes som innbyggerne i Oslos eiendom. Den er Norges eiendom. Okka Oslo! For å teste Oslos lojalitet til Norge kan vi foreslå å bytte Regjeringskvartalet mot Bogstadmarkene, golf, camping og det hele. Gamle Oslo by kan da anlegge   golfbane og teltleir for flyktninger midt i sentrum. Det er kjærlighet til byen, det. Et annet eksperiment er å flytte alle statsbygg til Nordmarka. Løwenskiold fikk dette området i gave for ukjente tjenester for svenskekongen. Det er på tide i anstendighetens navn å gi tilbake. Til gjengjeld vil Oslo vil få fine grønne nærområder til å leve ut ambisjonene sine på.

Reformert Mann

Etter at Terje Søviknes ble minister i kvinneregjeringen vår har Høyre, Frp, Venstre og Krf bare å snakke videre om sine egne forhold til politikersex innad i partiene og i forholdet til ungdomsorganisasjonene sine. Som situasjonen er nå synes de å være for partisex over alle aldre. Arbeiderpartiet kan bli det første partiet som kommer seg gjennom en moralrensende prosess.

Oslosyke

Oslo er vår by, Okka Oslo. Oslo er vår hovedstad med voksesyke i stedet for omsorg for landet. Oslos bypatriotisme er for hele landet. Norge bestemmer i Oslo. Byrådet er et nasjonalt forum. Lokalpatriotisme er for bydelene og bydelsutvalgene. De må forbedres uten statsmidler. Statsopera og annet stas kan holde til i de andre byene våre. Ap kan omskape seg til landsdelsparti, samlet på Stortinget.

Skoleinfo

Investering i skole må tredobles, finansiert med nedsatt forbruk.   Blir vi dummere? Synker intelligensen? Sukkersug og spillavhengighet gis diagnosestatus slik at forbruket kan legitimeres i stedet for å reduseres. Når ble nikotinsug en diagnose? Norge får nedsatt intelligens på grunn av overforbruk. Det høres rimelig ut.

Faste av- og utgifter

Energileverandøren Haugaland Kraft øker nettleien for å ta inn økte investeringer. Ta bort millionbedriften FKH fra gavelisten. Det hjelper!

Den fordømte el-bilen

Den klarer ikke å frelse verden fordi den ikke bidrar til nedsatt forbruk. Saken er så enkel som det. Tvertimot øker den forbruket av bil og utsetter transportpolitiske tiltak som må komme som følge av dårlig byplanlegging over hele verden. Overfylte byer er et gammelt uløst problem. At noen begeistrede nybilkjøpere er fornøyd med egen innsats er blindskap. Forbruket må ned eksempelvis 30% på verdensbasis. Alle må ned så noen fattigere kan komme opp. Finans må redusere, transport må redusere. Vi må gå for et bedre liv for menneskene. Det er veldig lett. Å gå ned 30% i forbruk kan tilsvare hva yrkesaktive forbrukere må reduseres til om de må gå på uføretrygd. Det er en enklere livsform. Høyre har ikke sagt noe som tyder på at de er i stand til å lede Norge til et bedre liv, et liv i verdighet. Høyre vil at vi skal ese ut, at vi skal kjøpe oss til døde. Frp vil ikke redusere på noe de allerede har. Det er et nevro-psykologisk spørsmål om det grepet man allerede har på ti

Alle skal med, Men ikke Alle

Ap’s håndtering av varslersakene sine innebærer at der ikke har foregått noe ulovlig. Ap har faktisk frikjent Giske fra kriminelle handlinger. Dersom noe ulovlig er kommet fram skulle det for lengst ha vært meldt til politi og videre til rettslig behandling. Til nå har Ap unndratt potensielt kriminelle handlinger fra tiltale og dom. Ap svikter varslerne og nekter dem fulle juridiske rettigheter. Hva kan et firma som Ap avgjøre? Mobbing og plaging er politisaker, så Ap har tatt på seg noen hårfine vurderinger av hva som har foregått i partiet. Dersom sakene ligger tilbake i tid er det grunn til mistanke om oppsamling av “dirt” til senere bruk. Har Giskes overtaking av Aps plass i finanskomitéen vært utløsende for et mobbeinitiativ? Hvorfor poserte Hadjik på Steinpikken og etterlyste mer sprut? Dette er ikke finstemt, men samstemt kan det være. Hvorfor sluttet rådgivere i protest mot at Marianne Marthinsen måtte overlate plassen i finanskomitéen til Giske? Var dette rettet mot S

Ap til Høyre

Ny norsk regjering vil bli drevet av Norsk CDU. Erna Solberg blir smigret. Om Krf ikke kommer i regjering har Erna Solberg gått glipp av navnebytte til CDU. Neste mulighet for navnebytte kommer når Arbeiderpartiet er demontert. Da skal alle Ap-medlemmer melde seg inn i Høyre. De skal overta partiet slik Høyre overtok sosial-demokratiet. Dette vil lette blokkvalget for Venstre, Krf og MDG. Frp vil bli minoritetspartiet de alltid har hevdet at de er;   de som sier at de har rett og at verden er urettferdig mot slike som kan ta for seg av seg selv. På følgende Høyre-landsmøte skal eks-Ap’ere fremme navneforslag til SDPN, Sosial Demokratische Partei Norwegens, ikke Erna Solbergs foretrukne CDU.