Innlegg

Viser innlegg fra 2021

Ansattes Parti

 Arbeiderpartiet står i ferd med å miste retten til sin egen historie." Teologiprofessor Jakob Jervell sa dette for snart 40 år siden. Han ble oppfattet som en radikal man ikke hørte på. Høyre lyttet. De overtok historien og sosial-demokratiet. De opprettet egne fagforbund. Arbeiderpartiet må forstå seg selv som "Alle ansattes parti" for å bli samfunnsbygger igjen. Det nytter ikke å argumentere med en motstander som står i døra du vil inn og som er lik ditt gamle jeg.

OsloViken

Siden Oslo er Viken og Viken er Oslo, må Oslo tvangsflytte kontorbebyggelsen sin til Lille-Manhattan på Nesodden. Industriell nyreising. Arkitektmat. Kanskje Viken fylke skal kjøre sitt eget løp og bli mer synlige innerst i Viken. Nesoddhattan vil bli tilgjengelig fra Øst og Vest for Folden uten å belaste skjøre Oslo sentrum. Toppetasjene her vil bli vesentlig høyere opp fra fjordnivå enn flygeledertårnet på gamle Fornebu flyplass. For en utsikt! Allerede etablerte boligområder på Nesodden vil kunne levere kvalifisert kontor-arbeidskraft. Det blir slutten på ferja! Ω

Miljøpartiet de Grunne

Miljøpartiet må gå i dybden og redusere forurensingen i USA og Kina. Ellers er de bare grunne, ikke grønne. Sammen med småpartiene over sperregrensen tilhører MDG groupie-gruppen i politikken. De vil være der det skjer. De ti største forbrukerlandene av olje tar halvparten av oljeproduksjonen. ( Statista.com ) Det er fåfengt å forby privatpersoner i groupielandene, de landene som reiser på tros og enighetskonferanser i Paris etc uten å ha noe å bidra med. Krig og krigsberedskap som oljeforbruk, har aldri vært vurdert som årsak til elendighet i miljødebatten. Om alle kjører batteribil vil kriger føres med olje for å holde oljefeltene, fordi krig har sin egen drivkraft. Å bruke oljebrenning som argument i et lite Stortingsvalg i et lite land, er feil dimensjon. Handelsimport til storforbruk av uvesentligheter er et større argument. Fleksibelt bilhold og avgift er viktigere enn å være forbilde i forbud, smålighet og størrelse.  

Oljenett

Biler skal stanses ved forbud, men krigsmaskiner holdes i gang i høy beredskap. Oljen er smøremidlet i alt ondt, i all bevegelse fra den første hjultiden av. Krigene er i gang over tilgang på olje. Territorier er ikke bestridt, bare leveranser er bestridt. Om alle biler ble oljefrie, fri for drivstoff og smøring, så ville likevel krigene om oljen fortsette. Så lenge krigsmaskinene går på olje vil der være krig om oljen. Oljen er selvsmørende. Krigene er evige. Miljøvennlige kriger finnes som kjent ikke. Batteridrevne båter   og fly er på vei, lastebilene og jeepene er her. Batterikrigene vil overta og krigene flytte dit batterikraften hentes og der de settes sammen og dit elkraft produseres. Strømbrytere vil bli det store nye militærmålet for hackerindustrien siden bombing av hver node i vindmøllenettet vil være kostbart, kreve mye olje. Krigen om oljen må kjempes med olje, ikke sant? Vindkraft er nettverkspredning av strøm. Om en node blir sprengt vil resten bestå, som planen bak inte

Krig er dødt!

MDG erklærer all krig for skitten affære. Vil kreve at krigsindustrien går over på batteridrift for å nå klimamålene MDG har signert. Partiet viser til at Parisavtalen egentlig var en fredsavtale Ω MDG har ikke nevnt dette i partiprogrammet men det står mellom linjene, hah!

Skyve

Forskyve trafikken i tid. Forbyderne må begynne å tenke lett og effektivt.   Innfartsveiene fantes før bilsalget ble sluppet fri. Hvorfor skulle hele bilsleppet ut på veiene på samme tid? Oppstart av arbeidsdagen på samme tid har gitt køproblem. Handel og Kontor overvekten i bykjerner må komme sammen og bli enige om ansattes oppmøte og hjemreise på arbeidsplass. Dette gir effektiv forbrenning i motorer og effektive reiser. Tomgang i kø unngås og forbudspolitikk unngåes. Skyve er stimulans til bevegelse Ω

Sentralhagen

Senterpartiet solgte jordene til byggefelt. Høyre har overtatt de byggefeltene Senterpartiet kunne ha dyrket med en god hagepolitikk. Vossingen har overtatt Felleskjøpets pedagogikk; eller er det reklame? Ω

Ned med Naturen!

Når regjeringen regjerer norsk natur kommer ultimatumet til Nær-Oslo. Enten bygger Viken ut åssidene med vindmøller, (også kalt park som i Ekebergparken og steinparken Vigeland), eller så kommer den virkelig høye høyhusbebyggelsen, først på Nesodden, siden i Oslo-Nordmarka og deretter Oslo-Østmarka. Manhattan vokste på samme kriterier som Oslo. Alle avtaler inneholder korrupsjon. Bestikkelser er ikke korrupsjon. Det er kriminalitet. Korrupsjonen ligger i hvordan Viken og Oslo er fordelt i Foldene Ω

Demos

Byråkratiet er en generasjonsting; slekters gang. Foreldre oppretter stillinger for barna sine. Nye underskrifter, nye stempler, nye direktiv og nye veltilpassede politiske initiativ Ω

Kvadraturene

Sentrumskvadraturene våre er tvangsmønster fra en dansk konge i fortiden. Som boligområder er de femetasjers boligblokker. Ofte er de brukt til kontorhold for fjerntliggende produksjonssteder. Fabrikker har kontorbygg og kontorbygg er industribygg. Kvadraturene blander funksjonen og sitter igjen med et problem. Bolig og arbeidsplass er geografisk forskjellige. Industristrøket Kvadraturet er ikke lenger boplass og pendlingen er et faktum.  London er en morsom variant med toglinjene inn til sentrums gammeldagse veier og smau. Vi, derimot har kvadraturene. De er egnet til ombygging fra kontor til bolig, eller total sanering til menneskets beste. Batterifabrikker er siste krav fra de miljøbevisste. 5-6 etasjers høyde skulle være passende for en fabrikk, så det skulle ikke være forstyrrende på omgivelsene å ha batterifabrikk i Oslo sentrum. Hva om vi snudde strømmen? Ompolariserte trafikken med batterifabrikk og lading i gamle sentrum og boliger i de rommelige strøkene i utkanten? Ω

Nytt liv av daude gror

Det ser ut til at den norske kirke går tilbake fra å være statskirke og administrasjon til å bli naturreligion som i forna dar, før romerkeiseren brukte dem til å sy sammen Pax Romana igjen. Norge ville ha fått en kirke med dyp forståelse for alt det skapte liv og død. Det politiske engasjementet hadde kommet av seg selv, fra hjertet og ut ånden til Ordet  Ω

Karl Johans gatelegeme

Dekoren er Slott og Storting. Universitet og Teater. Regjeringsbygget var aldri påtenkt siden kongen hadde hatt all makt, og at demokratiet ikke hadde kommet på at regjeringen skulle være med rundt kongens gate. Høyesterett er også borte fra gatebildet. Karl Johan er virkelig en Kongsgate. Hvor er demokratigaten? Skal ikke Oslo skape seg et demokratisk bilde å vise turistene? Storting, regjering og domstoler må ha synlige forbindelsesveier. Slik Stormont Castle i Belfast, Nord-Irland er regjeringens hus, hadde det ikke vært fint om den norske regjeringen flyttet inn på Slottet? Kongefamilien har jo Bygdøy gård som i eventyrene, og Skaugum for modernismen. Ideologisk og juridisk er der jo ingenting i veien for et bytte siden kongemakten er symbolsk. Da holder det med seremonier. Karl Johans gate ville ha blitt styrket i demokratisk symbolikk. Kanskje Høyesterett skulle overta Nationaltheateret med rettssaker utspilt på scenen til allmuens utdanning  Ω

Dollarglisets Lønn

  Høyres forestillingsverden inneholder ikke idéen om beredskap og politisk ledelse. Deres regnskap og budsjett er ikke stor nok del av virkeligheten. Risikotilleg for Nordsjøarbeidere og krigstillegg og krigspensjon og slikt, er ikke Høyres tenkemåte. Andre har kjempet, Høyre har tiet. Hvor stort blir tillegget for helsepersonell under pandemien? Teslakjøpere fikk ettergitt en årslønn for å kjøpe store energislukere   Ω

Forforbundet samfunn

Når alle kjemper politisk for sin egen sak, hvem kjemper da for forandring? Politiske program er stivnede former. Vi trenger forbedringer som igjen betyr forandringer. Sosialdemokratiet er blitt til et hyggesamfunn der forbruket er umulig å skru tilbake, akkurat som oljepengene er blitt umulige å bruke innenlands. Vi betjener resten av verden mens vi påfører oss selv-sår. Interesseorganisasjonene er selvopptatte fordi kampen er nådeløs  Ω

Agenda-notat

Beredskap er politisk forandring, og notat skal inneholde politisk vilje. Agenda Tankesmie gir et notat til administrative ordninger i tilfelle noen skulle finne på å lage noe politisk, som å lage våre egne helikoptre. Mer har de ikke  Ω https://tankesmienagenda.no/post/agenda-notat-om-ny-beredskapspolitikk/details  

Krf's fornektelse av seg selv

På nittensytti-tallet nektet Kristelig Folkeparti å la seg omforme. Romaklubben forklarte oss at jorden hadde begrensede ressurser, og at vi hadde begrenset tid til å omstille oss, Krf inkludert. Kristensosialismen var en livskraft alle la merke til. De mest skvetne fryktet en revolusjon. Den lå aldri i kortene, men den grønne rørsla var allerede et spirende frø. Alle politiske åndsretninger deltok i utviklingen. Rote Armé Fraktion var terroristene. CDU var Krfs bilde i Tyskland uten at de forstod forskjellene. Atommotstandere og flyktningehjelpere hadde bestemt seg. Alle ville si fra før verdenskrigen gikk over i utslettingskrigen med atomrakettene i ballistisk bane over Berlinmuren. Krf ble dannet for å beskytte en avtagende kjerne… Les resten på: https://www.hogaland.no/kristensosialisme.html

Grunnteksten

Jo nærmere en stor hending en tekst er skrevet, jo lettere har teksthistorikere for å anerkjenne teksten. Men jo nærmere en hending en tekst er skrevet, jo større er behovet for rasjonalisering og propaganda hos de seirende historieskriverne. En ettertankens forfatter kan være av like god sannhetsgehalt. Angående Jesus var det taperne som skrev historien frem til romerstaten plukket opp bevegelsen   Ω

Politikerforakt

Vi trenger politikere som er flinkere enn korridorpersonalet, påvirkerne. Politikere som kan argumentere bedre enn påvirkerne, som kjenner sakene og industrien bedre enn de innleide agentene. Tanken om at demokratiet fungerer om vi velger inn hvem som helst av oss stemmeberettigede, er naiv. De vi velger må ha vist dyktighet Ω

Karanteneproblemer

Vi har detaljproblem vi ikke hadde hatt om vi var beredt, om vi hadde hatt generell beredskap.   Hvorfor kan ikke entrepenørene blant oss lage, sette sammen beredskap? Beredskap er bare forstått som krig. Norge har alltid hatt relativt lavt forsvarsbudsjett fordi vi ikke har lagt inn en sivil beredskap som fungerer mellom krigene. Forsvaret må få beredskapsfunksjon for at hjulene skal gå rundt på veier, båtene ferdes på hav og fjord. Helikoptre og hensiktsmessige flytyper drive transport. Her er mye å lære om oss selv og av oss selv  Ω

Kultura

Når MDG og Venstre med alle sine velgjørere har tvunget befolkningen inn i batteribiler og samlet dem foran nasjonalhelligdommene Munch og Nasjonalgalleriet, da er vi ved vår egen nasjonalhelligdom, vår sorte kube. Vi er kulturister i trange dresser. Ingen er lenger bønder eller fiskere, sjøfolk eller oljearbeidere, pleiere eller lærere. Vi vandrer rundt kolossene i Vika og venter på floden inn Drøbaksundet, jordskjelvet som river opp Folden. Vulkanriften som ikke holdt tilbake lenger. Vi ønsker å kjøre batteribiler rundt nasjonalhelligdommene.   Mens dieselulvene sirkler ringveien kjører batteribilene rundt kulturblokka i sentrum. Noen ganger stuper en diesel inn i sentrum og spyr diesel på menneskene og bilene deres  Ω

Gebrokkent

Norge har flere dialekter: Svalbardsk norsk-samisk Norsk-arabisk Norsk-Urdisk Norsk-tamil Norsk-amerikansk Norsk-engelsk Østnorsk-engelsk Norsk-nederlandsk Norsk-tysk Norsk-dansk Norsk-svensk (svorsk) Norsk-finsk Norsk-islandsk ... og så burtetter  Ω

Stavangerpsyke

  Hvorfor Stavanger graver hull og lager lange rør i bakken. På gammeltallet var det Sola som var Jærens sentrum. Privatbilismen gjorde at ryfylkingene kunne velge hvor de ville kjøre. De kom til Haugesund og Sandnes. Stavanger var blitt avsides. Fjordabåtane ble avviklet og tunnelene ble lagd slik at alle havnet i Stavanger. Kongen av Danmark har ikke hørt denne delen av historien sin. På nygammeltallet var det Nedstrand som var handelssentrum med stor eksport av tømmer til utlandet. Inntektene derfra fikk Stavanger sluset hjem ved hjelp av den intetanende kongen i København  Ω

Toppvy

Statsminister Solberg har sagt at hun nok ikke blir noen karrierepolitiker etter Stortingsvalget 2021. Hun har da ymtet frampå om Sverige og Norden? Nordisk Råds forsittende, f.eks. Der kan hun invitere Russland til samarbeid om Karelen og Kolahalvøya. Hun kan bli en historisk figur i politikken, kjent for mot og vyer, Svensk-Norsk samarbeid ble brutt da Norge kjøpte galloperende jagerfly fra USA i stedet for fra Sverige eller EU, så den muligheten til grenseflukt er borte. Ellers vet jeg ikke om kontrolltårn-kontoret på Fornebu blir ledig i tide. Egentig kunne jeg ha tenkt meg dette kontoret selv. Det kan tenkes at Stoltenberg vil ha det når han kommer tilbake fra NATO  Ω

Innflyging

Norges effektivitet styres av emosjonelle motiv. En hovedstad skal ikke påvirkes av heimstadfølelser. Funksjonen for landet er viktigere. Når Brasil bygde sitt Brasilia, så kan vi lage vår Norvegia på Dovre. Om det er problematisk at hovedstaden «rør på seg», så er Oslo feil sted å ha hovedstad. Eller hovedstaden er problemet. Den kan lett deles og flyttes, den kan være mobil slik den var det den gang kongene dro i veitsle. Departementene kan plasseres i cruise-skip med helikopter på dekk for bytte av besetning  Ω

Aftenlandet

  NRK er bare 1 vedtak borte fra å bli solgt til Schibsted. Schibsted er bare et vedtak borte fra å bli solgt til fransk kapitalinvest. NRK-Schibsteds lokalkontor heter Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen osv. De gamle lokalkontorene til NRK blir uvesentligheter; kanskje politisk kuratert arkivmateriale på linje med “Der ingen skulle tru, at nokon kunne bu”. DnB og Schibsted gjør Norge til en ettpartis stat. De eier den fjerde statsmakt. Gjennom forbrukslån kontrollerer DnB også reklameindustrien i Norge. Det er reklamebyråene som utformer partienes politiske budskap  Ω

Uten Reklame

Finnes partiet som fremmer valgsakene sine uten at reklamefirma skal formulere og fronte? Reklame virker i politikken som i forbrukssaker. Derfor har reklamen alt ansvar for hele elendigheten. Overforenklet, men sant. Vi styres av overbelastede kreative selvguder. Partiene overlater idéene sine til reklamebyråer som er vant med å levere lettvintheter inn i stuene vår. Ingen vet hvordan reisverket er lagd. Ingen vet hvordan et folk ønsker å arbeide sammen, å virke, å fungere. Alle formulerer kampsaker. Ypper til strid i samarbeidet. Å virke, å verke, to work, et verksted, en virkemåte, eine Werkstatt…  Ω

Politikerskolen

Barnehagen har nå slått inn på Stortinget. Innebøllene forbyr og forbyr. De er ikke interessert i utvikling og beredskap. Det er for vanskelig for dem. De forbyr andre mennesker. De er ikke interessert i felles økonomisk utvikling. Det blir for vanskelig for dem som har fått bestemme siden de var fire år. De har vært med på avstemminger om hvilken lek de skal leke. Hvem som skal være inne og hvem som skal være ute. De er innebøllene. Utebøllene er brultete og kan gjøre skade uten varsel. De bruker redskap og har fascistiske trekk, slik det er bygget inn i menneskene å bruke stokker og annet verktøy. Avstemningsleken har gitt et Norge som styrer verden i sine egne tenketanker. De forbyr uteatferd. De inngår alle inneavtalene, samme med hvem, bare de vinner avstemningen.   Ω

Batteriene våre

Batteri er energilagring for gjenbruk av energi. Første problemet var bakelitt, bly og syre. Statsminister Gro Harlem Brundtland erklærte batteri for et miljøproblem. Kort tid etter erklærte hun problemet løst og sa at folket kunne kaste batteriene i vanlig søppel. Så tok batteriutviklingen fart med bærbare telefoner og komputere, biler, båter og fly.   Brundtland har nok et annet syn i dag på batteriproblemet. Vi later som om batteri ikke er et problem, men det holder bare på strømmen 1x gang  Ω

Oslo Newer Skyline

Fra Nesodden og slike steder ser ikke Oslo ut som noe annet enn en norsk fjordaby, men fjellene mangler og derfor har ikke byen noen mektig profil fra sjøen. På fergen er byen en stripe med bebyggelse en har lagt bak seg, eller stresser litt med om morgenen. Arkitektur-reisningen i vannkanten har ikke bidratt. Man må tett innpå for å merke noe. Cruiseturister blir satt i land, drar rundt og vil minnes Karl Johan med Storting og Slott; lite annet. Kanskje Sinnataggen. Slik var jo hovedstaden før noen bygget profiler. Da var Oslo en sjøby, en sjøfartsby. Oslo vil fortsatt huskes for sine hovedstadsfunksjoner og ikke masseprodusert arkitektur i vannkanten. Husene her er ikke bemerkelsesverdige. Det Okka Oslo trenger for å få en reell profil er å bygge vindmøller rundt åskanten sin, få med naboene og bygge en vindfarm fra Kolsås til Kolbotn. Ikke bare lage sin egen strøm, men styre propellen til å styre vindstrømmene over staden. De kan styre Holmenkolltåka bort fra arrangementet. Da har O

Holmenkollkransen

  Bildene fra Holmenkollen tar seg ikke ut når de ikke har en eneste vindmølle i bakgrunnen. Direkte utaktisk. Taktløst. Skirennene er kompenserende atferd for manglende samholdfølelse i Oslo. 17. mai er vi i finstasen og respekten, i kollen er byen på tuppa. Holmenkollpublikummet stormet Stortinget. «De bare veltet ut av Nationaltheateret Stasjon». Undergrunnen. Noen hadde funnet veien inn i Stortingsgarasjen  Ω

Karmøy tar ledelsen

Karmøy er størst på Haugalandet. De har bru og tunnel til nabokommunen Tysvær. De har fremdeles Hydro, og Tysvær har fremdeles Kårstø. De må slå seg sammen til én kommune. Et ektepar hadde levd sammen i 40 år. "Man blir til ett menneske som det står skrevet, men med splittet personlighet." Det gir styrken utad i samholdet. Som største kommune må Karmøy ta initiativet i byggingen av Haugalandet  Ω

FKH og Haugaland Kraft kunne ha gjort det bedre

En fotballinteressert guttegjeng har brukt kommunale midler i 27 år uten å ta hjem heder og ære til Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira og Suldal. Nå er det nok. Som profesjonelt firma må FKH kunne klare seg selv i markedet, slik andre firma må klare seg selv på sitt eget produkt. Etter 27 år med fødselshjelp fra Haugalands-kommunene er der ingen resultat, bare samme middelmådighet som resten av Eliteserien. Haugaland Krafts visjon er: ”Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region”. Fotballklubben Haugesund har ikke levert en slik energi. Eierkommunene i Haugaland Kraft betaler for fotball i Haugesund heller enn å utvikle samarbeid en har bruk for; beredskap for eksempel, langs kyst og fjord i eierkommunene  Ω

Alltid Bilistene

  Om noen skal tvinges ut av Oslo sentrum, eller andre gammeldagse bykjerner, så må det være kontorlokalene med sine tusener av ansatte. «We have the technology»  Ω

Flyttepolitikk

Kontorbygg er industribygg. Flytt dem dit produksjonen foregår, der importvarene lages. Der kan de også ta det norske regnskapet, slik det allerede gjøres med bortsetting av databehandling  Ω

Kulturatet

  Om du ikke er medlem i en landsdekkende organisasjon får du ikke med deg fordelene som forhandles frem. Du er heller ikke med på å holde avtalefestene ved like. Du er heller ikke med på å finansiere alle de behagelige møtene som skjer i hovedstaden.

Dårer, vi?

Elon Musk dåret oss til å kjøpe bilene hans sammen med jagerflyene vi kjøpte. Vi trengte Saab Jaz og mange helikoptre. Her sitter vi med en dårlig løsning, og en dårlig beredskap  Ω

Beredskapspartiet

Bytt ut beltetanks med helikopter. Bygg ut marinen til full transportør langs hele kysten. Sivile lokal-kontraktører. Ta motorsaga og kutt toppene av matimporten. Start industri. Lag helikoptrene vi trenger. Bygg helse og utdanning. Norge har slagside. Hvilke parti vil skape norsktilpassede verdier verdt å konservere?  Ω

Utøysjokket

Arbeiderpartiet har nå en eneste måte å minnes ofrene på. De må bygge landet. Ikke reise minnesteiner, men legge grunnsteiner mot gjentakelse. Så får regjeringen betale seg ut av monumentene  Ω

Hjelpe Oss

  Partiene på Stortinget er alle konservative. Høyre har bløffet på seg et eierskap til konservative verdier. Høyre bevare oss alle!  Ω

Bonde Ap

Senterpartiet er for storbonden. Ap for småbonde og innleide, leilendinger. Var de gamle leilendingene importert arbeidskraft?  Ω

Korny

  Korni flatbrød er produsert i høykostlandet Tyskland fordi det svarer seg å importere flatbrødene og selge dem med fortjeneste. Tenk litt på det. Billigste flatbrødet på hyllene. Importleddet er sviket mot norsk matproduksjon og Senterpartiet er fornøyd. Såre fornøyd. Norske Kavli deler ut stipend av overskuddet  Ω

Senterpartiets skygge

I gårdssmiene ble der tenkt mye, eller i tankesmien på et gårdskjøkken. Her kom produktene frem. Hvor startet Grandiosa? Utviklingslaboratoriene ved matfabrikkene er nifse  Ω

Hybrid Beredskap

  Hybrid bilpark og blandet bruk. Spør Senterpartiet hvordan det gjøres.   Bibelen sier at jorden skal ligge brakk sjuende året. Sabbatsåret.   El-biler dreier seg om høy hastighet, ikke bevaring av energi. De som leverer denne energien vil tjene store penger om de klarer å levere til høyt-yterne; massependlerne. Dette er MDG-fantasien: Det ikke-hybride partiet som ikke vil vite av et samfunn med variert beredskap, bare en bryter De kan slå av og på. Eller andre land kan slå strømmen av og på. Høyre mener at konkurranse er sunt, men gir bort norske verdier, både i produksjon, samhandling og beredskap. Om konkurranse er sunt så skal man konkurrere med utlandet, ikke samarbeide til minus i regnskapet. Think! Ω

Korrupsjon er ikke penger.

Korrupsjon er de uforklarte kjentsfolk man slipper til, begge veier, over bordet og under bordet. Man slipper søkende inn på seg og man søker de som kan forfremme. Deretter flyttes pengene blant kjentsfolk. Har MDG foreslått meteorstøv mot plagene, eller var det antroposofene, eller var det miljøvenner i sentrum, eller var det Senterpartiets lett-tenkte fløy? Flystøv kommer av for mange internasjonale konferanser og ferier. Det hjelper ikke mot støv fra grupperom og lavtrykk i plenum  Ω

Tesla med Vinger

Om en Tesla går dobbelt så fort som en gammel Land Rover, så bruker den dobbelt så mye energi på å være sin egen glorie. Den bryr seg ikke om miljøfløyer i Ap eller Senterpartiet. Tesla har sine egne fabrikker for batterier og biler. Nå trenger de strøm fra luften. De er realister og ler godt av fantastene som bærer dem frem  Ω

Miljøsvindel er gammel

Batteribilene er ikke energivennlige. De er statussymbol, og de er mange. Pendling er gammeldags. Bykjernekontor er gammeldags. Batteribilene er i en skeiv utvikling i en økonomi som er laget for å komme ut av en krigskrise. Krisen er over, men tilpasningen til freden har gått dårlig. Vi er ikke i fred med omgivelsene. Vi er i krig med omgivelsene Ω

Norsk Amnesti

  Når statsminister Solberg går av snart, så må hun gi amnesti til alle som tidligere er bøtelagt for brudd på loven om motorisert ferdsel i utmark Ω

Kapitalismens pris

Så lenge noen flytter penger bort fra børsen til private verdener, så fungerer ikke børsen optimalt. Kapitalismens iboende egenskaper svekkes. Skal ikke alle, feks Afrika, eie land nok til å kunne delta på børsen om man har interesse av det? Noen stjeler fra børsen og fra kapitalismen. Børsen trenger statlig overvåking. Kapitalismen trenger stadig overvåking. Vi hadde sosialdemokratiet inntil det ble Høyres private eiendom  Ω

Miljøhagene

Boligfelt har allerede rike vekstmiljø til fordel for naturens trivsel. Vi kan også dyrke mat her. Senterpartiet har en misjon. De velger å se bort fra boligfeltene som en gang var dyrkbar jord. Bondegårdarvingene har solgt bort norsk sjølberging. Sp kan belønne dyrking på odelsjorden de har solgt.   Ethvert politisk parti kan gå inn for økt matproduksjon i byggefelthagene, ikke bare i hagebyene. Investér politisk kraft i hagefeltene  Ω

Ladestasjon i tunnel

Krav om ladestasjoner i høyfjellstunneler. NAF batteribil-test viser opp til 30% svekkelse på vinterføre. Think! Rent camperkos i tunnelene    Ω

Arktis Oslo Antarktis

Den gang Norge ble selvstendig fra Sverige var det ikke bare en nasjonskamp, én nasjon som ble født. Det var forestillingen om verdensherredømme, basert på Snorres Heimskringla, Kringla Heimsinns. Vi var på vei til å overta Grønland. Nå vil USA kjøpe Grønland. Vi var på vei til å overta Svalbard. Nå vil Russland sette fram mistillit til vårt styre på øygruppen. Vi er på vei tilbake til vår naturlige størrelse. Vi har ikke råd til å leke med de store som har satt i gang nedsmelting av all isen, bare så de kan komme til rikdommene i fjellgrunnen. Selv EU blir små. Er England på vei til å kjøpe Island? Onkel Kristian var soldat på Island, Jan Mayen, i Skottland, i Finmark, i Oslo og med Tysklandsbrigaden i Tyskland. Norge har ikke dette spennet lengre. Likevel har vi åpnet oss til et storforbruk av import    Ω

Norway United Kingdom

Norge søker medlemskap i UK. Erna setter strenge betingelser. Det blir henne og ikke Charles: Engelskmennene er interessert. Skottene bekymret, waliserne vet ikke hva det skal bli til og Irland skal bli én øy, én nasjon. Fri Irland. Norge stepper inn i UK i stedet for Northern Ireland    Ω

For At De Skal Slippe

  Batteribiler er til for at vi skal slippe å forandre samferdsel, næringsstruktur og privilegiestruktur. Batteribiler er en lettelse for de som har alt og ikke vil forandre på noe. Konservative vet at for å gå videre må vi forandre oss. Batteribilen er en tilpassning til det som allerede er klart for utskifting. Forandringen må gjelde hverdagsferdselen vår. Mye må forandres   Ω

Sleip invitasjon

  De som staten har gitt mye krever mer. Investorer baksnakker staten for sine egne manglende ferdigheter, eller at markedet deres finnes i det hele tatt. Ny politikk må se innom dette feltet. Hvem skal finansiere investorene? Hvem andre enn staten? Som nå, så er investorene en sikkerhetsrisiko. De inviterer inn kapital med politiske eiere  Ω

Det nye Stortinget

Nå er tiden kommet for å vise at nettverkarbeid kan være godt nok til å styre landet. MDG har hatt digitalt landsstyremøte og vil ikke være så feige at de ikke vil lage et digitalt Storting. Dette betyr ikke at representantene skal sitte hjemme og trykke. Fylkene har sine forsamlinger, de. Denne store muligheten må bli styrt av oss selv, og bli et bedre demokratisk middel enn Stortinget med korridorer og barer i ekle sidegater. Slik vil fly og bilturer bli redusert. Slik unngår vi håndsmitte unnfanget i mørket   Ω

Aggropartiet

  Partiet som vinner fram med å bestemme at økonomisk overskudd skal reinvesteres i bedrift før kapitalen kan gå til børsen. Børsoverskuddet må nyttes til å skape ny produksjon innen primær og sekundærnæring. Emnet må passe Arbeiderpartiet og Senterpartiet perfekt, SV og Rødt har ikke vist vilje til å ta tak i denne „front-end“ saken. Å skattlegge «de rike» er ikke nok, ikke effektivt. De må ikke få anledning til å vise sine verste sider. Formueulikhet har økt fordi politikken har vært på inntektsskatt. Politikken har oppfordret til f.eks. leie av bolig ift eie av bolig, dvs. formuedelen i boligmarkedet skal eies av de få. Høyre blir utnyttet og misbrukt av en liten gruppe. 1% gruppen. Ap og Sp må samarbeide for å skape et balansert formuemarked, alle eier sin bolig og sitt bedriftslokale så de ikke går konkurs pga høye leiekostnader. Dette er ikke nytt. Haugesunds gullalder hadde denne strukturen. Høyre vil nok nikke anerkjennende til de gamle sentrumsgatene med butikklokaler i første

Folket må forandre syn hurtigere

Kvinneinvest fra DnB tok pengene fra kvinner med midler, ledig kapital. Investering i aksjefond som er tapsprosjekt for privatpersoner. Noen aggressive bestemmer økonomi og lov. www.huninvesterer.no   Menn med arvemidler bygger sine egne firma, kvinner må overlate arvepengene til DnB. DnB mente det var på tide å få tak i formuene kvinner hadde.   Blir neste målgruppe for DnB unge arvinger? Eller har de allerede ordnet med dem? Reklamevideoen som ble sendt inn i kvinnenes hjem viser en dansers noe uheldige landing på et biltak. Nå er det vanskelig å kjøpe egen eiendom for å bygge egen formue. Ap sitter og ser på utviklingen mens de snakker om kyssing på fest. Når kvinner ikke eier bedriften sin går de konkurs. DnB vil at kvinneformuer settes i fonds banken kan disponere. Play the Game. The Game is Rigged   Ω

Delingslinjen

Der går en klar delingslinje gjennom Høyre. Den ene blokken vil produsere varer og selge dem hjemme og til eksport. Den andre blokken vil importere varer og selge i Norge uten at vi tjener inn utenlandsk valuta. Arbeiderpartiet må overta den Høyreblokken som produserer varer til vårt eget forbruk, og for eksport   Ω

Aukepartiet

De som vil redusere barns giftige bomiljø er de samme som vil opprettholde dagens trafikk og antall personbiler på veiene inn til sentrum. De har ingen politiske planer for husbygging og trafikkavvikling. Barnas mulige helsebedring er bare en hendig konsekvens av å øke bilsalget ved hjelp av batterimotorer.   Batteri-bilene skal fortsatt kjøre på oljeveiene, og nye veier lages med olje   Ω

Grusveiene

Siden vi skal kvitte oss med olje, så har vi en stor jobb i å gjøre om alle asfaltveiene våre til grusveier. Betongdekke er ikke et alternativ. Grusveier kan bli et reellt øko-alternativ. De trenger mer vedlikehold og hastigheten må ned og sjåførenes mindfulness må opp, men det er bare en fordel for oss alle. Miljøpartiene har virkelig fått det til når de går løs på oljen. Svevestøvet vil henge lenge igjen i luften der barna leker ved innfartsveiene   Ω

Elektrisk Glede

Vi gleder oss med MDG og Venstre for krigene som skal kjempes uten dieselmotorer eller jet-motorer; bare batterimissiler som angriper vindmøller. Verdenskrigene ble vunnet ved hjelp av olje ift. kullkraft, alt sammen fossile ressurser. Hvordan vil batterikrigene bli utkjempet? Svar utbedes straks av hensyn til den knappe tid vi har før verden går ad undas!    Ω