Kvadraturene

Sentrumskvadraturene våre er tvangsmønster fra en dansk konge i fortiden. Som boligområder er de femetasjers boligblokker. Ofte er de brukt til kontorhold for fjerntliggende produksjonssteder. Fabrikker har kontorbygg og kontorbygg er industribygg. Kvadraturene blander funksjonen og sitter igjen med et problem. Bolig og arbeidsplass er geografisk forskjellige. Industristrøket Kvadraturet er ikke lenger boplass og pendlingen er et faktum. 

London er en morsom variant med toglinjene inn til sentrums gammeldagse veier og smau. Vi, derimot har kvadraturene. De er egnet til ombygging fra kontor til bolig, eller total sanering til menneskets beste. Batterifabrikker er siste krav fra de miljøbevisste. 5-6 etasjers høyde skulle være passende for en fabrikk, så det skulle ikke være forstyrrende på omgivelsene å ha batterifabrikk i Oslo sentrum.


Hva om vi snudde strømmen? Ompolariserte trafikken med batterifabrikk og lading i gamle sentrum og boliger i de rommelige strøkene i utkanten? Ω

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion