Innlegg

Viser innlegg fra november, 2020

En gave til Bergens selvforståelse

Bilde
Fløyen i Bergen er sagt å bety et vindretningsflagg. De hadde et slikt flagg i mange år, akkurat som andre seiltids havnebyer og flyplasser. Flagghaugen på Avaldsnes har hatt en slik vindretningsviser-funksjon for bl.a. Hansatrafikken.   Floi kan bety et flak, men det brukes ikke om et flagg. Mest sannsynlig fortalte Fløyen-navnet om myrområdet på øverste platået rett nedenfor høyeste punkt. Vannene heter nå Blåmansvatnet og Storediket. Flere vann er oppdemmet og likner ikke på seg selv lenger. Derfor forsvinner forståelsen av navnet Floi. Blåmansvatnet viser fremdeles naturens eget myrlandskap. Navnet Floi viser at her var en renne med myr. Torv til brensel eller til dyreliv hadde verdi nok til å få et navn. Fløyfjellet er fjellet med en floi, en vannflate eller et sund, et strekk med myr. Bygging av demningene viser at området har vært sett på som en ressurs, men ikke som vannfall, men en torvmyr. En renne i fjellet.   Sverresborgene Sverresborg i Trondheim (1182-3) på Sjáberg må see