Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2014

Phantasy Landing Sveio

Vi erklærer generell enighet om at phantasy markedet er mettet etter at Lord of the Rings trilogien var ferdigspilt på Edda kino. Produksjonsapparatet vil konsentrere seg om Avatar de neste årene og deretter noe annet enn middelalders riddere og drager. Kinosalen er bare liksom-phantasy. Den virkelige phantasy handlingen er den kommunale forestillingsverdenen. Forestillingen om at Terras høyrisiko aksjespekulasjon skulle gi stor rikdom er flyttet til et tivoli med middelalders uhyrer, dyr som mennesker; i et Vikingland. Her skal vi tjene penger i vårt ansikts svette. De høye strømprisene har finansiert vårt eget lille Theatre of Dreams, Haugesund Stadion; der vi alle har sett drømmen om Europa spille seg ut som en flau kamp mot walisiske amatører som utenom fotballteateret er opptatt av å produsere fly. Phantasysjangeren har brent ut mens spilliveren er på topp. Kommunevalget 2015 i Sveio, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund må handle om å omgås drømmeselgerne. Hundre tusen menneskers næ

Kommunevalget 2015 har begynt

Vi må stemme ut fra de erfaringene vi allerede har med kommunestyret i Haugesund. Det betyr Terrasaken og hva partiene hadde tenkt å bruke storfortjenesten på. Dersom det ikke går an å si hvem som solgte Terraidéen og dens løfte om gevinst der de fleste taper så må partiene fortelle hvem som skal få pengestøtte. Og hvem som ikke skal få. Ironman skal få, det vet vi nå. I valgprogrammene må der bare stå hvem som ikke skal få kommunal støtte. Så får vi bruke vår egen dømmekraft.

Sutremann

Ironman Haugesund manglet en halv million kroner de mente Haugesund Kommune burde gi dem som betaling for byreklame og hotellinntekter. Ordfører Petter Steen jr. som var ansvarlig for Terrasaken og byens dårligste økonomi gav arrangørene løfter om at det skal ordne seg med kommunale midler. I all sin ansvarlighet har han sagt nei til eldre, unge og fattige, narkomane og idealister. Han raserer sitt eget omdømme. Det var på topp hos hans egne før Terraskandalen. Haugesund Kommune må for all del unngå en formell avtale med Ironman, en organisasjon som krever mer enn kommunen kan gi. Jeg håper at formannskapet er voksne nok til å si nei til en avtale og til støtte. At fylkeskommunen sier nei til å bidra er en selvfølge. Bare noen med freidighet til ikke å ta ansvar kan finne på å utfordre fylket til å rydde opp i egne løfter. La Haugaland Vekst skaffe private midler. De er allerede innblandet i å skaffe kommunale midler til treningsfantomene. Hvorfor det? Sutremenn og syter tar fra sos

Ishavsdraken

Man skal ikke bite hånden som forer en. Sigurd Aase i Haugesund ble rik på barnehagemidler fra staten. Han angriper fantasifostre som sosialister og kommunister på spalteplass i Haugesunds Avis. Storting og Regjering gav ham nå disse pengene som skaffet ham tittelen gründer. Statsmidlene har gått med til å oversette Tormod Torfeus fra latin til norsk. Han har også bygget en kopi av et vikingeskip som han har gitt det umusikalske navnet “Draken Harald Hårfagre”. Sagaskipene hadde alle vakre navn og bar aldri typebetegnelse og eiernavn. Man skal ikke utfordre en mann til noe man ikke kan gjøre selv, men oppfordre, det kan man. Derfor oppfordrer jeg Sigurd Aase til å droppe kommunisthetsen og styre vikingeskipet sitt i samme lei som Geirmund og Håmund Hjørsson, heljarskinstvillingene. De dro til Bjarmland, Kvitesjøen med Murmansk. Oppfordringen til Sigurd Aase er å fortsette denne ferden gjennom Nord-østpassasjen til Baffin Island der arkeologene graver ut norrøne boplasser. På andre sid

Jerusalem og Oslo

Mens vi venter på en ny hovedstad:  NRK og Den norske kirke til Trondheim!