Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2021

Alltid Bilistene

  Om noen skal tvinges ut av Oslo sentrum, eller andre gammeldagse bykjerner, så må det være kontorlokalene med sine tusener av ansatte. «We have the technology»  Ω

Flyttepolitikk

Kontorbygg er industribygg. Flytt dem dit produksjonen foregår, der importvarene lages. Der kan de også ta det norske regnskapet, slik det allerede gjøres med bortsetting av databehandling  Ω

Kulturatet

  Om du ikke er medlem i en landsdekkende organisasjon får du ikke med deg fordelene som forhandles frem. Du er heller ikke med på å holde avtalefestene ved like. Du er heller ikke med på å finansiere alle de behagelige møtene som skjer i hovedstaden.

Dårer, vi?

Elon Musk dåret oss til å kjøpe bilene hans sammen med jagerflyene vi kjøpte. Vi trengte Saab Jaz og mange helikoptre. Her sitter vi med en dårlig løsning, og en dårlig beredskap  Ω

Beredskapspartiet

Bytt ut beltetanks med helikopter. Bygg ut marinen til full transportør langs hele kysten. Sivile lokal-kontraktører. Ta motorsaga og kutt toppene av matimporten. Start industri. Lag helikoptrene vi trenger. Bygg helse og utdanning. Norge har slagside. Hvilke parti vil skape norsktilpassede verdier verdt å konservere?  Ω

Utøysjokket

Arbeiderpartiet har nå en eneste måte å minnes ofrene på. De må bygge landet. Ikke reise minnesteiner, men legge grunnsteiner mot gjentakelse. Så får regjeringen betale seg ut av monumentene  Ω

Hjelpe Oss

  Partiene på Stortinget er alle konservative. Høyre har bløffet på seg et eierskap til konservative verdier. Høyre bevare oss alle!  Ω

Bonde Ap

Senterpartiet er for storbonden. Ap for småbonde og innleide, leilendinger. Var de gamle leilendingene importert arbeidskraft?  Ω

Korny

  Korni flatbrød er produsert i høykostlandet Tyskland fordi det svarer seg å importere flatbrødene og selge dem med fortjeneste. Tenk litt på det. Billigste flatbrødet på hyllene. Importleddet er sviket mot norsk matproduksjon og Senterpartiet er fornøyd. Såre fornøyd. Norske Kavli deler ut stipend av overskuddet  Ω

Senterpartiets skygge

I gårdssmiene ble der tenkt mye, eller i tankesmien på et gårdskjøkken. Her kom produktene frem. Hvor startet Grandiosa? Utviklingslaboratoriene ved matfabrikkene er nifse  Ω

Hybrid Beredskap

  Hybrid bilpark og blandet bruk. Spør Senterpartiet hvordan det gjøres.   Bibelen sier at jorden skal ligge brakk sjuende året. Sabbatsåret.   El-biler dreier seg om høy hastighet, ikke bevaring av energi. De som leverer denne energien vil tjene store penger om de klarer å levere til høyt-yterne; massependlerne. Dette er MDG-fantasien: Det ikke-hybride partiet som ikke vil vite av et samfunn med variert beredskap, bare en bryter De kan slå av og på. Eller andre land kan slå strømmen av og på. Høyre mener at konkurranse er sunt, men gir bort norske verdier, både i produksjon, samhandling og beredskap. Om konkurranse er sunt så skal man konkurrere med utlandet, ikke samarbeide til minus i regnskapet. Think! Ω

Korrupsjon er ikke penger.

Korrupsjon er de uforklarte kjentsfolk man slipper til, begge veier, over bordet og under bordet. Man slipper søkende inn på seg og man søker de som kan forfremme. Deretter flyttes pengene blant kjentsfolk. Har MDG foreslått meteorstøv mot plagene, eller var det antroposofene, eller var det miljøvenner i sentrum, eller var det Senterpartiets lett-tenkte fløy? Flystøv kommer av for mange internasjonale konferanser og ferier. Det hjelper ikke mot støv fra grupperom og lavtrykk i plenum  Ω

Tesla med Vinger

Om en Tesla går dobbelt så fort som en gammel Land Rover, så bruker den dobbelt så mye energi på å være sin egen glorie. Den bryr seg ikke om miljøfløyer i Ap eller Senterpartiet. Tesla har sine egne fabrikker for batterier og biler. Nå trenger de strøm fra luften. De er realister og ler godt av fantastene som bærer dem frem  Ω

Miljøsvindel er gammel

Batteribilene er ikke energivennlige. De er statussymbol, og de er mange. Pendling er gammeldags. Bykjernekontor er gammeldags. Batteribilene er i en skeiv utvikling i en økonomi som er laget for å komme ut av en krigskrise. Krisen er over, men tilpasningen til freden har gått dårlig. Vi er ikke i fred med omgivelsene. Vi er i krig med omgivelsene Ω

Norsk Amnesti

  Når statsminister Solberg går av snart, så må hun gi amnesti til alle som tidligere er bøtelagt for brudd på loven om motorisert ferdsel i utmark Ω

Kapitalismens pris

Så lenge noen flytter penger bort fra børsen til private verdener, så fungerer ikke børsen optimalt. Kapitalismens iboende egenskaper svekkes. Skal ikke alle, feks Afrika, eie land nok til å kunne delta på børsen om man har interesse av det? Noen stjeler fra børsen og fra kapitalismen. Børsen trenger statlig overvåking. Kapitalismen trenger stadig overvåking. Vi hadde sosialdemokratiet inntil det ble Høyres private eiendom  Ω

Miljøhagene

Boligfelt har allerede rike vekstmiljø til fordel for naturens trivsel. Vi kan også dyrke mat her. Senterpartiet har en misjon. De velger å se bort fra boligfeltene som en gang var dyrkbar jord. Bondegårdarvingene har solgt bort norsk sjølberging. Sp kan belønne dyrking på odelsjorden de har solgt.   Ethvert politisk parti kan gå inn for økt matproduksjon i byggefelthagene, ikke bare i hagebyene. Investér politisk kraft i hagefeltene  Ω

Ladestasjon i tunnel

Krav om ladestasjoner i høyfjellstunneler. NAF batteribil-test viser opp til 30% svekkelse på vinterføre. Think! Rent camperkos i tunnelene    Ω

Arktis Oslo Antarktis

Den gang Norge ble selvstendig fra Sverige var det ikke bare en nasjonskamp, én nasjon som ble født. Det var forestillingen om verdensherredømme, basert på Snorres Heimskringla, Kringla Heimsinns. Vi var på vei til å overta Grønland. Nå vil USA kjøpe Grønland. Vi var på vei til å overta Svalbard. Nå vil Russland sette fram mistillit til vårt styre på øygruppen. Vi er på vei tilbake til vår naturlige størrelse. Vi har ikke råd til å leke med de store som har satt i gang nedsmelting av all isen, bare så de kan komme til rikdommene i fjellgrunnen. Selv EU blir små. Er England på vei til å kjøpe Island? Onkel Kristian var soldat på Island, Jan Mayen, i Skottland, i Finmark, i Oslo og med Tysklandsbrigaden i Tyskland. Norge har ikke dette spennet lengre. Likevel har vi åpnet oss til et storforbruk av import    Ω

Norway United Kingdom

Norge søker medlemskap i UK. Erna setter strenge betingelser. Det blir henne og ikke Charles: Engelskmennene er interessert. Skottene bekymret, waliserne vet ikke hva det skal bli til og Irland skal bli én øy, én nasjon. Fri Irland. Norge stepper inn i UK i stedet for Northern Ireland    Ω

For At De Skal Slippe

  Batteribiler er til for at vi skal slippe å forandre samferdsel, næringsstruktur og privilegiestruktur. Batteribiler er en lettelse for de som har alt og ikke vil forandre på noe. Konservative vet at for å gå videre må vi forandre oss. Batteribilen er en tilpassning til det som allerede er klart for utskifting. Forandringen må gjelde hverdagsferdselen vår. Mye må forandres   Ω

Sleip invitasjon

  De som staten har gitt mye krever mer. Investorer baksnakker staten for sine egne manglende ferdigheter, eller at markedet deres finnes i det hele tatt. Ny politikk må se innom dette feltet. Hvem skal finansiere investorene? Hvem andre enn staten? Som nå, så er investorene en sikkerhetsrisiko. De inviterer inn kapital med politiske eiere  Ω

Det nye Stortinget

Nå er tiden kommet for å vise at nettverkarbeid kan være godt nok til å styre landet. MDG har hatt digitalt landsstyremøte og vil ikke være så feige at de ikke vil lage et digitalt Storting. Dette betyr ikke at representantene skal sitte hjemme og trykke. Fylkene har sine forsamlinger, de. Denne store muligheten må bli styrt av oss selv, og bli et bedre demokratisk middel enn Stortinget med korridorer og barer i ekle sidegater. Slik vil fly og bilturer bli redusert. Slik unngår vi håndsmitte unnfanget i mørket   Ω

Aggropartiet

  Partiet som vinner fram med å bestemme at økonomisk overskudd skal reinvesteres i bedrift før kapitalen kan gå til børsen. Børsoverskuddet må nyttes til å skape ny produksjon innen primær og sekundærnæring. Emnet må passe Arbeiderpartiet og Senterpartiet perfekt, SV og Rødt har ikke vist vilje til å ta tak i denne „front-end“ saken. Å skattlegge «de rike» er ikke nok, ikke effektivt. De må ikke få anledning til å vise sine verste sider. Formueulikhet har økt fordi politikken har vært på inntektsskatt. Politikken har oppfordret til f.eks. leie av bolig ift eie av bolig, dvs. formuedelen i boligmarkedet skal eies av de få. Høyre blir utnyttet og misbrukt av en liten gruppe. 1% gruppen. Ap og Sp må samarbeide for å skape et balansert formuemarked, alle eier sin bolig og sitt bedriftslokale så de ikke går konkurs pga høye leiekostnader. Dette er ikke nytt. Haugesunds gullalder hadde denne strukturen. Høyre vil nok nikke anerkjennende til de gamle sentrumsgatene med butikklokaler i første

Folket må forandre syn hurtigere

Kvinneinvest fra DnB tok pengene fra kvinner med midler, ledig kapital. Investering i aksjefond som er tapsprosjekt for privatpersoner. Noen aggressive bestemmer økonomi og lov. www.huninvesterer.no   Menn med arvemidler bygger sine egne firma, kvinner må overlate arvepengene til DnB. DnB mente det var på tide å få tak i formuene kvinner hadde.   Blir neste målgruppe for DnB unge arvinger? Eller har de allerede ordnet med dem? Reklamevideoen som ble sendt inn i kvinnenes hjem viser en dansers noe uheldige landing på et biltak. Nå er det vanskelig å kjøpe egen eiendom for å bygge egen formue. Ap sitter og ser på utviklingen mens de snakker om kyssing på fest. Når kvinner ikke eier bedriften sin går de konkurs. DnB vil at kvinneformuer settes i fonds banken kan disponere. Play the Game. The Game is Rigged   Ω

Delingslinjen

Der går en klar delingslinje gjennom Høyre. Den ene blokken vil produsere varer og selge dem hjemme og til eksport. Den andre blokken vil importere varer og selge i Norge uten at vi tjener inn utenlandsk valuta. Arbeiderpartiet må overta den Høyreblokken som produserer varer til vårt eget forbruk, og for eksport   Ω

Aukepartiet

De som vil redusere barns giftige bomiljø er de samme som vil opprettholde dagens trafikk og antall personbiler på veiene inn til sentrum. De har ingen politiske planer for husbygging og trafikkavvikling. Barnas mulige helsebedring er bare en hendig konsekvens av å øke bilsalget ved hjelp av batterimotorer.   Batteri-bilene skal fortsatt kjøre på oljeveiene, og nye veier lages med olje   Ω

Grusveiene

Siden vi skal kvitte oss med olje, så har vi en stor jobb i å gjøre om alle asfaltveiene våre til grusveier. Betongdekke er ikke et alternativ. Grusveier kan bli et reellt øko-alternativ. De trenger mer vedlikehold og hastigheten må ned og sjåførenes mindfulness må opp, men det er bare en fordel for oss alle. Miljøpartiene har virkelig fått det til når de går løs på oljen. Svevestøvet vil henge lenge igjen i luften der barna leker ved innfartsveiene   Ω

Elektrisk Glede

Vi gleder oss med MDG og Venstre for krigene som skal kjempes uten dieselmotorer eller jet-motorer; bare batterimissiler som angriper vindmøller. Verdenskrigene ble vunnet ved hjelp av olje ift. kullkraft, alt sammen fossile ressurser. Hvordan vil batterikrigene bli utkjempet? Svar utbedes straks av hensyn til den knappe tid vi har før verden går ad undas!    Ω