Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2013

Fotbro å sitte på

OPUS Arkitekter AS har et lite bysmykke av en broløsning over Smedasundet til Risøy. Uansett ideologisk overbygning og trylleformler for aksept så må denne broen bare bygges. Den vil i seg selv gi bridge-cred til Haugesund. Problemet er at den er foreslått i en by som i de siste 30 år ikke har klart, i felleskap med fylket, å løse parkering og tilkomst til Haugesund Sjukehus. Her skal et oppland på 100 000 pasienter krongle seg forbi hverandre. Om Haugesund kan løse dette problemet med å la taxi disponere vestre kjellerinngang og kiss-and-die  trafikken få utgang til Karmsundsgaten og rundkjøringsløsning sørøst for sykehuset, så kanskje Haugesund fortjener det lille smykket over Smedasundet. Broen vitner om enkel genialitet. Samme hvem som kom på den først, det vil bli et spørsmål om hvem som evnet å ta den i bruk.

Arkitektbabbel

OPUS Arkitekter AS sier -En ny sentralt plassert lavbro til Risøy må få en utforming som kan oppfylle forventningen til en tilsvarende repeterende gjenspeiling av de to andre brospennene. Der er ingen nødvendig sammenheng, hverken mellom tankeinnhold eller funksjon. Der er planlagt erstatninger til begge disse brospennene.  En dag må de taes ned. I likhet med verdens elvebyer må Haugesund ha broer. Vi må ha broer over til øyene og mellom øyene. Vi må også ha ny bro over Storhaugarsund fra innfartsveien og til Torvastad. Dette frigir alle arkitektene til å tenke nytt og tjenlig. Haugesund trenger ikke verdensbyene som referanser for ting som gladjazz, filmuke og broer. Haugesund er bro-by i seg selv. Nye kjørebroer kommer ganske snart. Derfor skal vi gjenreise trebroen fra Byparken og over til Dokken Museum som gangbro. Brohodene er der fremdeles.  Van Gogh malte tilsvarende bro ved Arles . Nåværende betongbro har bare sin stund å stå.

Dynamo Sola

Foretaksartistene bak Solvind Vindkraft i Stavanger har tenkt å sette opp vindmøllepark i det historiske landskapet ved Ryvarden fyr i Sveio kommune, Hordaland. Her er et bedre prosjekt som sikkert vil utløse begeistring og kulturmidler i Stavanger og Sola: Sett opp vindmøllene fra tårnet på Ullandhaug og ned mot Sola flyplass, gjennom flyplassen og utover Solastranden, som et lementeppe ut i havet, synkende mot horisonten. Sola flytrafikk vil ikke bli et problem siden fuglelivet heller ikke er truet av vindmøllene. Flyene kan lande blant propeller. Festlig symbolikk.