Gå til hovedinnhold

Arkitektbabbel

OPUS Arkitekter AS sier -En ny sentralt plassert lavbro til Risøy må få en utforming som kan oppfylle forventningen til en tilsvarende repeterende gjenspeiling av de to andre brospennene.

Der er ingen nødvendig sammenheng, hverken mellom tankeinnhold eller funksjon. Der er planlagt erstatninger til begge disse brospennene. En dag må de taes ned.

I likhet med verdens elvebyer må Haugesund ha broer. Vi må ha broer over til øyene og mellom øyene. Vi må også ha ny bro over Storhaugarsund fra innfartsveien og til Torvastad. Dette frigir alle arkitektene til å tenke nytt og tjenlig. Haugesund trenger ikke verdensbyene som referanser for ting som gladjazz, filmuke og broer. Haugesund er bro-by i seg selv. Nye kjørebroer kommer ganske snart.

Derfor skal vi gjenreise trebroen fra Byparken og over til Dokken Museum som gangbro. Brohodene er der fremdeles. 

Van Gogh malte tilsvarende bro ved Arles. Nåværende betongbro har bare sin stund å stå.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…