Innlegg

Viser innlegg fra august, 2017

Å Utkonkurrere sine Egne

Hver gard sin smie og eget verksted som kan bli til neste generasjons bedrift. Brøyt X2 ble lagd her og utkonkurrert på salgspris med import fra Japan. Hva var den virkelige prisen Norge betalte? Jærindustrien tapte for HandelsHøyre. Senterpartiet har forsømt sin egen industriplattform.

50-talls MDG

Femtitalls reklamen for Volvo PV 444 viser den elegante hjemmedamen som kjører inn til byn for å kjøpe ny hatt og parkerer utenfor modisten. Bakgrunnsbildet er vareleveranser. Elektrisk bil vil ta shopperne tilbake til femtitallet den gang der var plass i by'n. Gammel reklame sitter i hodene. Politikk er å forandre.

Timen er nær

Tiden gir ikke slipp på hendingen. Det beste punktet for når det skjedde blir første mai 1983. Ap’s statsteolog Jakob Jervell holdt tale for dagen fra paviljongen   i Haugesunds besteborgerlige Bypark. Den eschatologiske ettervirkningen var at “Arbeiderpartiet vil miste retten til sin egen historie dersom de forlater standpunkt i kjøpslåing med Høyre”. I årene etterpå har Høyre kjøpt opp sosialdemokratiet og kastet pund av sideflesket til Femskrittspartiet.   Ap er enda ikke helt gode på nervene.   Standpunkt Tapt Og Enda Ikke Funnet. Engang i tiden stoppet Ap kommunismen i Norge og gav verdighet til de ansatte arbeiderne... Job done.

Terrahodene

Haugesund kommune snuste på å finansiere fotballmåkene med 1 milliard stadionkroner. Derfor var aksjegambling aktuelt for de folkevalgte som ikke fortalte velgerne før det var for sent. Glørne til denne iveren tentes på åttitallet da skolekontoret startet et initiativ som endte med go-kartbanen på Årabrot. Fotballfolket fikk nyss i planene og skrek opp om forskjellsbehandling. Der var ingen forskjellsbehandling. Banen var fullfinansiert uten fotballmidler. Klagesangene og uthenging av gründerne ble drevet av Haugesunds Avis som må gå i arkivene for å finne igjen skammen. Etter at go-kart banen var ferdig har ikke skolen hatt midler til å satse på go-kartkjøring som ungdomsaktivitet. Terrenget rund ble en tid brukt til trial ferdighetskjøring med liten motorsykkel og moped. Hva som skjer der nå er ukjent. Det jeg vet er at kommunen har brukt så mye midler på fotball at de ikke vil fortelle om det. Toppen så vi da planene for et nytt fotballstadion nådde en milliard i fantasien. Det

Innviklede Bergen

Bilde
Kulturvåte Bergen ønsker å bli mer enn Oslo. Barkoden i Oslo blir hyllet når den er en fiasko. "Bar" er et ord for sperre, og sperrekoder er kjent nok. Kode 1, Kode 2, Kode 3 osv. Bergen har Bryggen og Torgalmenningen, Håkonshallen, Sverresborg og Fredriksberg Festning, Bergen har Klosteret med branntårnet. En del av Bergen som har vært dekket av trafikkplanlegging er området mellom Den Nasjonale Scene og Nøstet. Menneskene har gått her med bøyde hoder på vei til jobb, og hjem igjen mens den stålharde biltrafikken har fyllt opp gatene og hodene. Det er på tide å gjøre Nøstet til byens andre port med en allé til teateret og Ole Bulls Plass. Bergen må snarest trekke både alléer og almenninger sammen til et nettverk. Byens nervesystem skal være sammenhengende fra Sandviken til Torgalmenningen, fra Nygårdsparken til Nøstet. Der ligger Bergens struktur, den som kan bære ny bebyggelse. Høydedragene Nordnes og Nygård har vært lite synlige og kan bli skjult av blokkbebyggelse til

Krf's forpasste sjanse

Kristelig Folkeparti blir holdt utenfor den borgerlige leir. Det er prisen for å ta standpunkt. KrF skulle ha tatt standpunkt på grunnlag av snart 2000 år gamle holdninger. Neste korsvei var på syttitallet da kristensosialismen hadde egen, forlengst nedlagte forening i Norge. Det er synd KrF ikke tok standpunkt den gang det krevdes. Her forklarer Rudi Dutschke sitt kristelig-demokratiske engasjement 1978.

Tallenes Ulne Tale

Høyre og Frp sier at det norske forbruket øker under deres styre. Dette er tall fra lærebok i økonomi og gir fasitsvaret til dem som ønsker livet i en perm. Forbrukstallet kan økes på flere måter. Hvilken er opp til klokskapen vår å velge. Høy import gir høyt forbruk. Handelshøyre fryder seg. Høy produksjon gir høyt forbruk og høy eksport. Alle gleder seg. Hvorfor er ikke Frp i denne leiren?

Rosenborg tør

Nå er det bare for Rosenborg Ballklub å si fra seg statlig og kommunal støtte så kan de fly fritt på egne vinger. Problemet med Ultras Nidaros er at de holdt depresjonen ved like i to hele omganger. Lær av bergenserne som har lykkelig-ironiske sanger. Skriv nytt! Korrigert supporternavnet fra Contras Nidaros. Det kan også være et navneforslag. Glis.

Human-etisk Forbund tier der andre tør

Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) har sagt at menneskerettighetene ikke skal gjelde for alle mennesker. Nazismen var ubehagelig nær før hun sa det. Nå har hun som regjeringsminister sagt det. Hun vet hva hun gjør. Hun taler for Frp og Høyre. Menneskerettighetene er grunnlaget for Human-Etisk Forbund; eller har de funnet på noen rettigheter av seg selv? Nettsidene deres flyter over av selvforherligelse. Hvorfor sier de ikke noe?

Naivt Oppegående

MDG vil gjerne gjøre det rette men ikke gi avkall på noe.   Måten politikerne snakker sammen er mer avgjørende for karrieren/yrkeslivet deres enn forandringer de skaper i samfunnet. Valgsnakk forblir en sosialiseringsprosess til Stortinget; for å komme inn i Styrehuset.

Senterblokk

Høyre og Arbeiderpartiet kan gå sammen om å regjere Norge. De har vist at de er sosialdemokrater som kjekler som et grettent par om samme sak. Høyre vil gi bort penger til de som har og Ap vil dele mer jevnt. Det høres kjent ut. Hvor skal da opposisjonen komme fra? Den kan ikke komme fra Venstre, Krf eller MDG. De partiene er jo allerede under paraplyen og eksisterer kun av egeninteresse. SV og Frp, kan ikke de slå seg sammen til én opposisjon? Forskjellene deres er små. Begge trenger sosialdemokratiet for å eksistere. Er Senterpartiet unike, eller kan de bli det?

El-Tabbe

Fritak fra importavgift for el-biler er feil fordi det opprettholder forbruk og rushtrafikk. Kollektiv el-busstransport er rett fordi folk kan komme til arbeid på AI/AR-intelligent vis og tobilshusholdninger kan bli enbilshusholdninger. Dette er en nedkjøling vi trenger. Noen må tape og noen må tjene på de gode forandringene som kommer. Taperne har levd   lenge nok på samfunnstrengslene. Elektrisk yrkestransport er rett fordi sentrumsluft forurenses mindre.   Hvor ville regjeringen hen da de vedtok avgiftslette på el-biler? Var det Frp som slengte et bein? Det bare avslørte likheten mellom MDG og Frp. De er glupske, naivt oppegående mennesker. Hvem skal gjøre arbeidet som trenges for å løse rushtrafikken?

El-Invest

Hvorfor har ikke Norge investert i utvikling av eldrevne varebiler? Oljepenger egner seg til dette. Bundespost og TU München er på gang. Finansier dem! Kjøp dem opp! Produser i Tyskland. Vær litt Kinainvest! Regjeringen må gå av for at andre, mer forstandige skal slippe til. Løs rushtrafikken og næringsbiltrafikken og alt er greit. Det er ikke behov for å dele ut el-biler til velgerne. Det løser ingen miljøproblemer.

Cold Fusion

En fusjonering av MDG og Frp går lett uten høy temperatur. Som eksempel på den vellykkede fusjoneringen har vi Tesla's modell S. Bilen er kjøpt av Frp-menn som jubler over avgiftfritaket. De har alltid ønsket seg en bil som gjør 200 km/t og innebærer den amerikanske drømmen. Bilen er stor, tung og brei. Den kommuniserer. MDG ønsker avgiftsfritak for el-biler. Da får de eksosfritt sentrum og alle er fornøyde. MDGs støttespillere liker det økte salget av dyre biler som avgiftsfritaket medfører. MDG har alt å tjene på neste fusjon. Da kan de ta Frps plass i regjeringen, men da må det høyere temperaturer til.

"Valkyrjesong"

Solveig Aareskjold, Valkyrjesong. Boken ble utgitt i 2012, 2016 ble den solgt som kassert og ulest av Haugesund Folkebibliotek. Forfatteren legger premissene for egen fortelling og dem legger hun som hun vil. Oppå strukturen kommer alle funnene fra litteraturen. Elementer som kristendom og kirke er slått sammen, nåtid brukes til underholdning anvendt på eldre tiders folk, og onkel Snorre får gjennomgå. Hun merker ikke at hun selv blander epoker som 700-tallet med 1200-tallet og behandler dem likt. Da er det ikke farlig med femhundre års kulturavstand mens Snorre gis hogg for sin avstand til hendingene han forteller om. Hans avstand varierer tross alt med tiden han forteller om, et spenn bare tidvis like stort som Aareskjolds. Forfatteren klarer å nevne sine feil eller litterære grep så jeg vil heller glede meg over å være han som fant glede av å lese boka, over Solveig Aareskjolds glede over bokfunnet Alexiaden av Anna Komnena.

Supporterbukett

Ultras Nidaros tar navnet Nidaros i forfengelighet. De kommer fra Trondheim/ Tronhjem som er navnet på byen. Under kampen mot FKH var de betenkte og prøvde ellers å lage truende lyd. Ultras-assosiasjonene er ikke bra for Rosenborg Ballklubb. FKHs Måkeberget var stusselige på Lerkendaltribunen. Utenfor RBK garderoben ble de filmet av tv og oppførselen deres ble kalt fyll. Om Haugesund kommune hadde spandert Englandstur på disse måkene istedet hadde det kostet kr. 3000 x 20 måker er lik 60 000 kroner som er billig merkevareberging. Om de hadde blitt sendt til engelske kamper ti ganger per sesong hadde dette kostet 600 000 kroner som også er en rimelig pris for å holde Haugesundsfylla borte fra tv. Vikinghordene "hate Bergen." Deretter gikk de hjem før kampslutt. Hordene er innvandringsfolket til Hordaland-området der Bergen er hovedstad. Hvorfor Siddissene "hate Bergen" og kaller seg for horder må ha noe med en vag forståelse av seg selv som vikinger å gjøre.

Rosenborgen

Rosenborg Ballklub har en myte hengende ved seg om at de tjente så mye penger på storhetstiden under Nils Arne Eggen at de har en fordel fremfor andre norske lag. Det kan godt være at de har penger evt. formue fra den tiden og at de profiterer på gammel suksess.   Mens RBK tapte for FKH så jeg på hjemmesidene deres at de er et statsstøttet firma med følgende sponsorer: Trondheim kommune er medeier i Lerkendalanlegget. Hovedsponsorer er Telenor som er statseid og KLP som er den Kommunale Landspensjonskasse. Det er riktignok eiendomsavdelingen som betaler for Rosenborgfotball, men grunnidéen om pensjon og forsikring for vanlige mennesker går her hånd i hånd med pengestøtte til millionærer.

Reklamevalg

Reklame virker ikke. Det er bare reklameindustrien som påstår at reklame virker.   Markedsføring, pris og funksjon virker.   Reklame på TV har blitt så omfattende og bablende at det underminerer verdien av TVs egne fortellinger. TV-sendingene mister verdi. Valgreklame er dekke for politiske bestemmelser. Valgreklame er å bløffe om virkeligheten vi lever i. Beste reklame i politikk var fra Høyre for noen år siden: "Samme hva som sies, smil på kamera." Slik vinner du menneskene.  

Norsk Bilhistorie

Regjeringstiltakene for økt bilsalg er: Salting av veier Økt vrakpant Favorisering av børstraktorer Import av toseters ”varebil” Dieselfavorisering El-bil favorisering. Mangel på elektrifisering av varebiler og lastebiler Alt for å stimulere markedet til økt privat forbruk. Ingen av disse tiltakene er for naturens beste. Hvem er regjeringshviskerne?

Ferdig med å Kreve

Frp ble stiftet våren 1973. Forarbeidet og ønsketenkingen må ha foregått 2-3 år før. Første oljefunn i Nordsjøen var i 1969/1970. Slike sammenfall i tid og politikk er aldri tilfeldige. Lånemengden økte og forbrukerbevisstheten tok spranget fra at “kunden har alltid rett” til at kunden stilte krav og krevde mer. Boligprisene økte og bilsalget økte selv om Romaklubben foreskrev redusert forbruk og harmoni med naturen fra 1971. Nå søker vi harmoni og velvære i oss selv, i konflikt med Naturen og Nordsjøen. Fremskrittspartiets geologiske epoke er over.

Skolefabrikken

Psykolog sier at skolen ikke er tilpasset de minste guttene. Alle vet at skolen ikke er tilpasset menneskene. Skolebygget er en fabrikk. Få elevene gjennom. Ikke la noe henge igjen! Skolestruktur og bygg er unnfanget i industrialismens menneskesyn. Derfor er det så lett å sette opp privatskoler for økt profitt.  

Elektrolutring

Etter at Statskirken er avviklet kommer moral-anorektikerne fram. De har levd i skjul i statsapparatet lenge og er HEF-sympatikere. Frigjøring fra skyld i miljøkrisen er favorittema. Elektrisitet skal rense oss.

HumanMoralistene

Etter Statskirkens frisetting er det fritt fram for enhver humanetisk moralist å fortelle hva menneskene skal innrette seg etter.   Det blir fort undertrykking av slikt.  

Bilkø i 160

En veiplanlegger ser for seg køkjøring i 160 km/t på rushveiene i Stor-Oslo. Våt drøm, tørt føre, våt veibane. Når togene inn til Oslo går i 300 km/t og automatbilene går i 160 km/t får vi en kjempesmell sentralt fordi alle disse passasjerene kommer jo inn samtidig. De kan jo ikke ankomme jobb til forskjellig tid. Da forsvinner hastighetfordelen. Spredt arbeidsstart kan styres ved lavere hastigheter. For å maksimere denne våte drømme må arbeiderne komme inn samtidig i høyeste hastighet. Det er for sent å snu!

Bane NOR-NORGE

Alle hurtigtogene skal bringe folket samtidig inn til en kjernekollisjon i Oslo Sentrum. Hvor er   Coliseum di Oslo-tribunene? Bygg en omvendt ovarennrampe for baneslutt så vil alle hurtigtogene møtes samtidig i en himmelstrebende høyhuskonstruksjon, fiks ferdig med innbyggere av alle slag,; telemarkinger, østfoldinger og vestfoldinger, hedmarkinger, opplendinger og alle varianter. Alle baglere og ynglinger. Fantastisk!   Koble inn resten av landet for større effekt.

MDG-krigen

Når Miljøpartiet De Grønne får gjennom viljen sin blir det Fred på Jord. Velg Fred   nå eller aldri. Ingen kan erstatte plast med tradisjonelle materialer som skinn, kull og tre. De må finne opp nye materialer eller dra samfunnet tilbake til oljefeltenes tid. Mennesket har produsert olje siden historiens begynnelse. Frp mentaliteten vår førte til virkelighetsforstyrrelser. MDG må utvikle oljeindustrien vår, ikke med rasende og bekymrede ansiktsuttrykk, men med forståelsens klokskap. https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_petroleum_industry Vikingskipene og repene de rigget med var innsatt med hvalrossolje.   MDG er i posisjon til å løse opp problemene i Oslotrafikken. De gjør ingen ting for å snu og styre trafikken bort fra den overfylte kjernen. De lager et problem som de henter fra egen psyke. Løsningen er å straffe andre. Oljeproduksjonen har ikke skyld i Oslos problemer. Oslo har ikke klart overgangen fra 1800-tallet til 2000-tallet. Byen har hatt over hundre år på

Forstå Historien

Vi er fortalt at vi må kjenne historien. Så ble vi fortalt feil historie. På Gard folkeskole på slutten av femtitallet ble vi stilt opp inn i klasserom og ut av klasserom og inn i gymnastikken. Der lærte vi eksersis og kanonball, sånn i tilfelle vi skulle trenge det igjen. En dag ble vi stilt opp og marsjert ned til Haraldsstøtten. Der kom bonden og fortalte at der var en konge begravd inne i haugen. Vi fikk se en gravstein. Så ble vi marsjert tilbake til klasserommet med utsikt til Haraldshaugen; fullfinansiert av staten.

Rederlykke

Grønne idéer gjør at vi skal lage båter igjen, som før. Det skal bli gass og oljetankbåter og godsbåter så vi kan   frakte alle forbrukervarene vi trenger. Akkurat som i gamle dager. Vareutvalget blir sukkertøy i løs vekt, syntetiske klær, dykkerutstyr, batterier. Bare si hva du vil ha, noen leverer.

Damland

Norge produserer ikke strømmen vi bruker og selger til utlandet fordi naturen har gitt oss gaven. For å få strøm til industri og forbruk har vi bygget demninger og boret oss inn i fjellet. Dette arbeidet har kostet naturen. El-produksjon til el-bil kommer i tillegg. Si dét til en argumentsmed!

Miljøbarna de Grønne

MDG har ikke meningsgrunnlag. Alle data er manipulert til noens fordel. Bank og forsikring trenger økt bilsalg. Derfor går MDG inn for rask utskifting av bilparken. Når utskiftningen er gjennomført er bilparken gammel batteriteknologi og må byttes igjen fordi noen har manipulert data.   MDG er forfengelige. De vil eie naturvernmarkene; og bakom synger Storebrand. Folket kommer dansende og syngende inn til MDG's Oslo for å feire Sentrum. Fra hagene i forstedene og torpene i skogen har de med epler, jordbær og kirsebær og strør blomster fra kurvene. I Sentrum kan de shoppe og fylle de flettede blomsterkurvene med plastvarer. Mot kveldssolen danser de tilbake til blåfjellene for å sove seg opplagte nok til å gå i koboltgruvene om morgenen.

Sammenlignende Moral

Frp profilerer seg på trygdemidler som nyttes i utlandet. Høyre skaper stor taushet om barnehagestøtte som blir gjeninvestert og tapt til utlandet. Barnehagemidler har gått til å bygge investeringsporteføljer som siden er gått tapt, til utlandet. Barnehagemidler er brukt til å bygge store utleiebygg der barnehagen bare er en liten del av bygget. Trygdemidler er bundne midler. Statsstøtte til private virksomheter ligner smøring og svindel. Hva foregår?

Skatteglede

Uføre og pensjonister betaler mer skatt enn et knippe rike, eller flere band rike. Høyre og Frp gjorde trygd og pensjon skattbare. Da kan vi sammenligne. Om man har bedrift betyr det ikke at man gjør samfunnet en tjeneste og dermed kan slippe skatt. Dersom eier ikke betaler skatt tas verdier bort fra bedrift og samfunn. Eiers private pengebruk kan gi en samfunnsutvikling i form av prisøkning på eiendom, dyre biler og båter og andre rikdomsutvekster. Bedriften tjener ikke på personlig eid utbytte og samfunnet tjener ikke. Derfor er skatt dyrt for Norge. Familiebaserte eie og arveformer er gammeldagse i en bedriftsstyrt verden. Det er “Dark Money” syndromet som skaper uvilje. Disse midlene som bevisst er untatt enten beskatning eller gjeninvestering. Dette er midler fremskaffet av arbeid i Norge og alminnelig samholdsmoral tilsier at de skal nyttes til norsk samfunns fordel, til ansattes og eieres fordel.

MDG Hansson Tar En Putin

Med to hjelpere henter Rasmus Hansson opp en jernsykkel i vannet, våtdrakt, snorkel og dykkemaske, alt lagd i plast. Jeg regner med at Putin hadde dykket med bar overkropp.

El-bil Støy

Om man står på en fjelltopp nær et byggefelt vil man kunne høre alle tv’ene i bygda. Før kanalmangfoldet så alle på sammme kanal. Jeg hørte en gang Dagsrevyen komme opp fra bygdens samlede TV-kraftfelt. Det var elektrisk. I år en gang stod jeg i Europavei-kanten på et sted i grønn natur og hørte på bilene, én etter én. Om de var elektriske eller forbrennende var støyen lik for alle. Lyden ble lagd av dekk mot asfalt og fortrengt luft-turbulens.   El-bilene støyer. Argumentet mot el-bil om at man ikke hører om den kommer er ugyldig. Alle biler kan kjøres lydsvakt. Formel E hyler som en tannlegebor. Naboens el-bil høres før den viser seg rundt hushjørnet.

Parisavtalen og unnalurere

Parisavtalen er spesifikk på måleverdier. Dermed blir resultat av målinger manipulert, eller man lar være å måle vesentlige verdier. Dette er standard svindel. Som å holde fingeren under vektskålen. Norge har en oljeindustri andre vil ha full kontroll over. Verdensfinansen vil ha eierrettigheter til Nordsjøoljen vår. Derfor har vi fenomen som MDG og Norges Naturvernforbund. De fremskaffer kampanjer for å legge ned oljearbeidet. Deretter kommer oljefeltene og rettighetene på markedet og vi får se hvem som blir belønnet. Den gode løsningen for Norge er å bearbeide det generelle forbruk og dermed importere mindre. Stikk i strid med politikken vi fører nå. Høyre lever av import. Frp vokste med oljen. Frp er et utsatt parti, men vi må gjøre noe med forbruket. Frp forsvinner med oljen, slik de vokste ettersom olje-lønningene vokste. Dersom Norge skal hedre Parisavtalen må vi beholde oljeindustrien og finne balansen mellom variert landbasert egenproduksjon og eksport/import. Vi

Listhaugs Tenketanker

Sylvi Listhaug har allerede rasert sin politiske karriere. 1 Hun profilerer seg på identifisering av imamer som oppfordrer til vold og lovbrudd. Det er Overvåkingspolitiets og domstolenes jobb. Husk Mullah Krekar. Hun trives godt med å fronte POT. 2 Hun sier at vi må hjelpe flyktningene i nærområdene. Da må vi fjerne de diktatorene hun mener er årsaken til at flyktninger kommer til Norge. Her gjør hun ingenting. Her gjør Fremskrittspartiet ingenting. De kan begynne med å fjerne årsakene til at diktatorer kommer til makten her hjemme og i flyktningenes hjemland. Listhaug bruker POTs samfunnsoppdrag til å samle personlige stemmer. Denne fokuseringen er hennes oppgave i valgkampen. For å forebygge Frp's valgfall må en type velger sikres for Frp. Det er ikke fremmedhaterne; det er de som ikke stiller spørsmålstegn ved Listhaugs virksomhet.

ByEgo

Bergen var lenge Norges største og tidligste by av betydning. Nå er det ikke lenger rom for ekspansjon i terrenget Bjargvin. Boligblokker i dalstroka innafor og utafor gjør ikke Bergen til en større by. Stavanger har all flaten en ny hovedstad kan trenge. Synd at Egoet står i veien for utviklingen. Omgivelsene står dem i mot.

Slik går det mot Korrupsjon

Norsk klimaminister Vidar Helgesen besøker Teslafabrikken i USA.   Unødige besøk er smøring. Tesla har fått avgiftsfritak for energislukende raske og store biler. Hva mer kan Norge bidra med? Det eneste en kan lære av fritaket er sine egne feil. Norge lærer ikke av Tesla. Tesla lærer av Norge at de kan få ferdig innebygd importfritak og halvert salgspris ift konkurrentene. Klart de er interessert i oss som kjøper energislukere: Vi er jo på verdenstoppen i forbruk. Høyre sier det selv, per capita.

MDGs Politiske Base

Miljøpartiet De Grønne, MDGs base er handel og finans. Sps base er produksjon; jorden vi bor på, maten vi spiser og drikker. Et importert forsvar settes ut av spill med ett smell. Et integrert forsvar holder livet ut. Leserne får sette inn sitt eget bilde av rismarkarbeider med gevær på skulderen.

Sykkelvogn

El-sykler med varekorg for barn tar opp like mye plass som en småbil. De gjør det på fortauet! De tvinger fram et nytt veinett. Det kan de få om de trør selv. Med el-motor er de lik små el-biler. Usikrede barn i disse brødvognene med motor og toppfart er kvalmende.  

Omfordelinger

Høyre er et godt sosialdemokratisk parti. Problemet med Høyre er at de gir penger til de rike. Det går greit så lenge de ikke tar penger fra de fattige. De rike får dele godene sine seg i mellom. Da har vi sosialisme i alle lag av befolkningen. De rike spiller fattigfolks blues.

Bane NOR Barn

Bane NOR både planlegger og bygger tog i deler av Norge. De er ikke barn som leker med tog. De er voksne som leker med tog. Dersom toglinjer har samfunnsverdi må der gis tilsvarende skattefradrag for å bo der det ikke er tog.  

Politikerforakt

Politikerforakt er å få dem til å jobbe for deg; mot Norge.

Jernbane regnestykke

InterCity Bane Nor Finmark, Troms og Haugalandet har vært uten jernbane så lenge som Norge har gått på skinner. Jernbane er samfunnsnyttig og framtidsrettet transport. Siden bilveiene kom igang for 100 år siden har bilen blitt ansett som like verdifull transport, miljømessig, for nevnte landsdeler. Finmark, Troms og Haugalandet har gått glipp av togets velsignelser og må derfor ikke omfattes av politiske krav rettet mot bileiere før tognettet er på plass. Kompensasjon for togfritt land = rettferdighet.

Elektrodiesel regnestykke

  Produksjon av dieselbiler har en kostnad for bilfabrikkene. Om det blir billigere å lage batteridrevne biler, så gjør de det. Om politikere som MDG finner ut av den kommende batteri og kobolt-nikkel krisen vil de avgiftsbelegge batteridrevne biler til en grad som gjør dem for dyre i produksjon. Da vil bilfabrikkene legge om til dieseldrevne biler igjen. Enkel økonomi, enkel politikk. Hybride biler, hybrid bilpark. Redusert forbruk er eneste løsningen. Følsom politikk må til ellers svinger det fra side til side og forbrukerne må betale.

Foreldrehagen

Det var ikke for mye, det arbeidet jeg utførte i foreldrenes hage, men det satte læring til egen hage. Min hage hjelper verden å puste. Senterpartiet må anerkjenne tomtekjøperne sine eller være uten oss. Som tafikkdeltagere belaster vi miljøet, som hageeiere tilfører vi miljøet vårt eget arbeid. Stem Senterpartiet dersom de hjelper oss som har kjøpt tomt av bøndene!

Valg ID

Valgmobberne bidrar ikke til folkestyret, demokratiet. Det er de stillegående gangvandrerne som ikke hører på folket. Det er de som styrer. De valgte partiene ligner på hverandre og de er sosialdemokrater i front og bakmenn for resten. Her skal god journalistikk til for å få folket bort fra valgmobbing. Hvem gjør hva de vil og får det omgjort til lov?

Telleapparatet

Bergen har talt, tellet seg fram til at færre kjører bil i rushtåka. Hvor er de blitt av disse som ikke kjører bil? Er de ikke på jobb? Skulle de ikke ha vært med inne i regnestykket? Tok de buss, alle sammen? Det er noe annet en regner på når en regner uten de som var med i det første regnestykket. Kall det sosiologi, psykologi eller politikk. De er i alle fall ikke del av det regnestykket som er levert inn. Slik styres Norges to største byer, og flere vil telle seg til kunnskap.

Frontispiece

Wedgwoods steintøy var i produksjon fra 1750 omtrent, det engelske imperiet var i rivende utvikling, Hotell Britannia åpnet i 1870 og lakselordene fanget fisk i vassdrag. Kolonialvarehandlene dukket opp på gatehjørnene. Engelsk kulturimperialisme ble frivillig importert til Nidaros og Oxfordbevegelsens høykirkelige utvikling etablerte seg over Olav den Helliges grav. Se Blue Wedgwoodfronten på Olavskirken.

Miljøpartiene Våre

MDG er miljøpartiet for shopperne. Senterpartiet er miljøpartiet for matprodusentene. Frp er miljøpartiet for lånetakerne. Høyre er miljøpartiet for de etablerte, långiverne. Arbeiderpartiet er miljøpartiet for de unge håpefulle. Krf er miljøpartiet for de få utvalgte. SV er miljøpartiet for de naturlig tilbakeholdne. Miljøet er partiet for oss alle. Snart kommer det og tar oss.

Omskolering mobil

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men få dem til å ville arbeide langsiktig for Norge? Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.   Så kan vi få opp farten, Få Fart På Norway! Folket kan få stemme med mobiltelefonene når Stortinget stemmer. Uformelt eller forpliktende. Forskjellen kan bli for stor for partiene.

Tingskolen

Hvordan omskolere Stortingsrepresentanter så de ikke må tilfredsstille kjernevelgerne sine, men ville arbeide langsiktig for Norge? Man skal ikke øke farten på en dårlig vogn. Først må vi reparere, justere, øke farten, restrukturere vår egen humanisme.   Så kan vi få opp farten; Få Fart På Norway!

MDG Reklamefjes

Miljøpartiet De Grønne ser ut som en reklamekampanje på TV. Da ser jeg heller i kjøleskapet. MDG har satt kortsiktige mål som ikke skal finansieres av bank, forsikring, bilimportørene eller staten. Eksosfri shopping ser ut til å være målet. Da må det bli slutt på alle lastebilene og varebilene som kjører rundt i bykjernene, ikke sant? Da må store firma flytte ut av bykjernene, ikke sant?   MDG tier når de har publikums korte oppmerksomhet.

Rexit

A second vote to avoid Brexit and prince Charles for president! Royalism does not get any better than QE2. Now's the time to go for it: The United States of Britain!

De Rikes Miljøkrav

Amerikansk bilindustri har måttet innrette seg mange ganger etter oppjusterte miljøkrav, spesielt fra staten California. Da det rant over for en av industrilederne sa en kollega til ham at han ikke måtte se så svart på det. Han måtte se på situasjonen som en opportunity. Med nye miljøkrav fikk de jo solgt enda flere biler! Selv lyddemperen var et miljøkrav! De som aldri har måttet bidra i arbeidet for en renere trafikk er bank, forsikring og bil-importører. Staten har begått flere feil ved å gi avgiftlette til forskjellige biler, senest den rådyre energislukeren Tesla. Når en først skal hjelpe på en vanskelig situasjon med å gi avgiftslette må en involvere alle ledd i bilbruken vår. Eksemplet er å ta bort avgift på små biler, gi rentefrie lån, gi gratis tredjepartsforsikring, og fri hovedservice. Slik vil alle som tjener på bilsalg yte noe for å hjelpe på trafikksituasjonen. Høyres sosiademokrati er ikke en utopi. Der er bare så mange rike som ikke vil bidra.

Høyresosialisme

Høyre er blitt vårt sosialdemokratiske parti nummer 1. Ap har hatt sjansen men perspektivet er for trangt fra en kjellerstue i Drammen. Ap mistet retten til sin egen historie før 1980. Markedansvarlige i Høyre overtok de frigitte idéene og har regjert siden, uansett regjeringsfarge. Brød og Sirkus til folket og penger til de som har nok fra før. Det virker. Det er ikke verre enn det. Har aldri vært.   Mang en Frp'er og Høyremann kan si, "Sosialistene gjorde meg rik!"

Importorpedo

Norge importerer seg i hjel. Vi importerer biler, skip, arbeidskraft, nynazisme, blomster, sang og musikk. Snart bukker vi under. Og vi som   skal stemme til stortingsvalget, da!

Rett og Galt

Det er ikke så farlig om Jeg har rett eller galt,   bare Vi ikke tar feil hele tiden.