Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2016

Oslo Skyline

En modig og aktuell løsning for Oslo, Norge og folkevandringene er å bygge høyhus for asylsøkende i Oslo Sentrum, Bjørvika eller nærliggende. Da bor de i en by som er et kjent referansested i verden. De bor i sentralt strøk med kort avstand til Kielferja, Gardermoen og RestNorge som kan ta imot etter evne. Oslo overlaster ikke landet og får en tilvekst til silhouetten sin. Multikulturelle Oslo vil få styrket anséelse i verden. Transport inn til Oslo blir ikke et stort problem lengre. Norge får et herberge for de vandrende og syklende. FN’s høykommisær for flyktninger vil bli imponert, ikke betenkt som nå.

NyNavn for underholdningens del

Oslo gikk foran med navneskifte fra Christiania til Oslo. Well done. Vi må ha nytt navn på Kristiansand og Kristiansund. Oslo klarte å kvitte seg med Christiania-navnet. Kristian kvarts rykte for ingeniørframvekst er ufortjent fordi dette var tysk teknologi, bla gruvedrift, med sin egen livskraft. Kristiansund blir til Freya for gudene og menneskenes skyld. Fosnanavnet er fint, men Freya finner gjenklang i angel-saxernes engelske verdensspråk. Markedsføring: Om julenissen kom fra Rovanjemi, så kom Freya fra Freya! Bergen blir til Bjargvin. Antakelig var det hollendere og tyskere som vrengte navnet fra Bjargvin til sitt familiære Bergen. Trondheim blir til Nidaros uten diskusjon. Bakgrunnen er for svær til at det skal framkomme diskusjon. Debatten om Trondhjem/Trondheim skapte uheldig sterk tilknytning til begge variantene. Trønderheimen er som Bondeheimen. Nidraos’en er stedet, utløpet. Trondheim er mer enn Trøndelag. Byen er sentrum for landet vårt mellom Stadt, Jemtland og Ra

Norske hodedsteder

Norge har bare én hovedstad. Hvorfor ikke ha flere? Slik bygger man et lite land for framtiden. Vi tar hele Norge i bruk. Oslo har ikke kapasitet, så bruk Tønsberg som støttehovedstad for å sette fantasien i gang. Der har vi to hovedsteder. Bergen tar seg av Vestlandet og øyene i vest, som før i tiden. Trondheim arbeider fra Stadt til og med Hålogaland og det som kan bli et Sverige-samarbeid om Levanger-Østersund, altså gamle Jemtland. Nå er vi oppe i fire hovedsteder. Tromsø har Ishavskatedralen og dermed forestillingen om hele Ishavet. Samarbeidet med Russland om Varangerhalvøya og Kolahalvøya og Karelen og adgang til Østersjøen. Hvem skal samarbeide med Sverige om forsvar av den skandinaviske halvøen? Oslo er nedsyltet i egen størrelse. Hva med Halden, Fredrikstad og Sarpsborg? Er der nok styrke i tanken om Halland som felles plattform? Seks hovedsteder for å lette presset på Oslo er ikke bare et eksperiment. Det er en nytenking som er fullt gjennomførbar med den teknologien vi

20 milliarder

Nå har vi fått en ny ønskesum. Siden det er et anslag kan vi med erfarings bakgrunn doble anslaget. 40 milliarder kroner til å reparere Oslos tognett. Hvem betaler? MDG har midlene. Flytt heller større arbeidsplasser som Norges Bank og hele forsikringsbransjen til nærliggende byer og transportproblemet er løst. Drammen, Moss, Hønefoss og Lillestrøm har plass. Mjøsbyene er interessert. Hvorfor skal alle ansatte inn til den lille Oslokjernen når det er så dyrt og trangt? Om Oslo ønsker å bli storby må byen øke i areal. Å gå i høyden er å be om påfyll av problemer. Se på Bergen. Løsningen er ikke å øke størrelsen på problemet. Bergens kjerne var overfylt på syttitallet. Bystyret økte innfartskapasiteten og problemet er der fremdeles. New York og London er ikke forbilder for utvikling. De er eksempler på hvordan det kan gå. Ikonverdien deres er lik null for Okka Oslos selvbilde. Bygg på egen styrke: Envher by er et produkt av opplandet sitt. Bygg opplandet! Midlene er der.

Norsk bil, norsk transport

Norsk bilpolitikk har aldri vært norsk. Da hadde vi vært medeiere i Volvo og produsert Think; forlengst. I stedet er det bilfabrikkene som fører an. Motorveiene skal fylles med biler spesifisert for lavt forbruk i høy hastighet med utseende deretter, uegnede for storbylivet. Volvo og Think kunne hatt modeller tilpasset landet vårt. Volvo Amazon hadde italienerens eleganse og nordboerens terrengegenskaper. Terreng og kart stemte, alt passet, designet av en nordmann, Jan Wilsgaard. Nå er el-bilene raskere enn bensinbilene fordi de forbruker mer energi. Dette passer ikke med terrenget vi skal inn i. Vi var på vei med Volvo Think. 

Eksosfri bilshopping

Make-up partiet MDG skal fjerne bilen fra Oslo sentrum. Det skal skje gjennom forbud. Målet er smilende eksosfri shopping. Dersom Norge hadde hatt som mål å få ned eksosutslipp skulle landet ha satset på el-bilen Think og hele strukturskiftet som hadde fulgt med. Norge kunne vært lyspæren i mørket. I stedet vedtok politikerne å øke salget av dieselbiler. Nå straffer politikerne eierne av disse dieselbilene. Politikere straffer aldri seg selv. Dersom man vil få ned både energiforbruket og eksosutslippet skulle Norge ha utviklet Think til å bli familie og pendlerbilen som bare trengte å være god på korte distanser som frem og tilbake tre ganger til dagen. Regjeringen kunne opphevet avgiftene mot at forhandlerne sa fra seg de glupske serviceregningene. Reparasjon og vedlikehold i forhold til EU hadde vært godt nok på disse bilene som ikke har så stort forbruk av olje. Med litt styling og make-up hadde bilene blitt festlige.

Oslo Byråd

Hovedstaden i Norge heter Oslo. Byen er vår hovedstad. Oslo Byråd er vårt byråd. Det må bestå av fylkesmennene fra alle fylkene sammen med representanter for bydelsutvalgene i Oslo. Da blir Oslo vår alles hovedstad. Fylkesmanntittelen er til forandrings. Fylkesmannens funksjon er til forandring. Fylkesmann må komme innenfra fylkesstrukturen. Fylkestinget er en hemmet funksjon da det bare fungerer nedover i egen struktur. Fylkestingene i Norge ved Fylkesmennene må ha en felles funksjon som å fungere i hovedstadens råd, idag Oslo Byråd. Fylkesmannen er i dag en belønningsstilling, en ekstrapensjon for noen stortings og regjeringsfarere. Om deres erfaring fra sentralt virke har noen betydning kan det være av større betydning å sende fylkesmenn fra fylkesadministrasjonen til hovedstadsadministrasjonen. Oslos behov som vertskap for Norges regjering kan også ivaretas på denne måten. Ellers styrkes Bergens og Trondheims kandidatur dersom de er villige til en bedre organisasjon enn den Oslo h

Håndverk gir handel

Haugesund kommune gir bort penger til drift av firma som Fotballklubben Haugesund og World Triathlon Corporation ved Ironman. Kommuner skal aldri drive næring for privateide firma. Dette er gaver med bakgrunn i gamle festvaner. Haugesund kommune skal legge til rette for produksjon som gir arbeidsplasser. Da er Smedasundet rett sted å begynne. Haugesund ble ikke bygget på sildabein. Byen ble bygget ved arbeidsinnsats. Dersom Arbeiderpartiet ikke kan forstå grunnlaget sitt må de gå av og la Høyre kjøre handelsskipet på grunn.

Én-prosent partiet Høyre

En kinesisk strateg formulerte tanken om at Kina ikke hadde noe å tjene på å gå til krig mot de andre stormaktene. Det kunne ende med fordervelse. Det var bedre å overta verdens produksjon og handel. Slik skulle Kina få verdensherredømme. Slik var ambisjonene. Hvordan landet ligger an i forhold til framdriftsplanen får noen lage grafikk på. I denne dalskyggen er det altså at Norge formulerer ambisjoner om å bli kunnskapsland uten produksjon. Det norske handelslivet har drevet norsk produksjon til under selvbergingsnivå. Statsminister Erna Solberg rapporterer fra Davos at folket i Norge for all del ikke må begynne å spare penger i disse krisetider. Vi blir bedt om å fortsette forbrukerfesten. Ellers vil det gå ille. Tydeligere kan det ikke sies at vi hverken skal spare eller investere eller starte ny produksjon. Håll i gång! Så er jo Solberg fra handelspartiet Høyre, eller énprosentspartiet i Davos.

Smedasundet i Haugesund

Smidja på islandsk er brukt sammen med flere yrker: Tresmidjur, steinsmidjur, jarnsmidjur, gullsmidjur, husasmidjur, skosmidjur, bryggjusmidjur osv. Smedasundet har ikke hatt så mange smeder, men mange håndverkere. Disse trengtes ifbm fiskeflåten og bygging av byen. Håndverkersundet, mao. Fridtjof Øvrebøs biografi viser at han nyttet flere norrøne ord i dialektskrivene sine. På Vikse finnes også Andskoteheia. Andskoten er et islandsk bannord og viser til mannen på andre siden, hin maen. Fisken gikk ikke inn til Smedasundet, men båtene gjorde det. Pitstop. Inn og fiks, ut og fisk!