Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2017

Haugesund Hvalhrossbein

Dersom Haugesund gjør et lite grep av helt forsvarlig natur blir stedet gammelt som, eller eldre enn Stavanger. Det opprinnelige Haugesund bysenter er under 200 år gammelt. Haugesunds grunnflate i dag er en liten bykjerne og et stort oppland. Landskapet Haugebyen vokste opp i hét Skåre. Navnet betyr et skår, et stykke, og er samme ordet som The Shard i London, og Skjær i skjærgård. Navnet er som et avbrutt glasskår. Nå forstår vi og kan se helheten igjen. Skåre er et flatt land nedenfor fjellene og strekker seg så langt som kong Varin kunne se fra Steinsfjellet. Her hadde han sikkert reist stein fordi alle fjell er av stein og ingen får navn uten grunn. Skåre er eldre enn sagaens ramme, Kringla Heimsins. Haugesund har latt være å etablere Skårehistorien . Historien om butikker, varelagre og frakteskuter er satt i perm. Skåre er, og var, før sagatid. Vi må vite sånt, vi som bor ved Haugasundet i Skåre, grunnlagt på Hvalrossbein.

Stavanger Lammabein

Stavanger leter etter seg sjøl. Stavanger kan'kje finna fingen og de er begynt å grave. Stavanger ønsker å være eldre og mer betydningsfull enn den er. Arkeologene har funnet lammabein og potteskår under gaten og gjør noe de ikke er spesielt utstyrt for. De konkluderer. I gamle dager da seil og vind bestemte ble Stavanger forbiseilt av praktiske grunner. Skulle man fra Bergen til kontinentet dro man ut Boknafjorden, eller på utsiden av Karmøy. Stavanger var heft. Stavanger var ikke en liten våg med kirke. Stavanger var landet nord for det smale landstykket mellom dagens Sola og Hinna. Anger er sinne og sammentrekning både av landskap og blodårer som i Angina Pectoris. Staven stakk ut fra angeret, landskapet var Stavanger. Det er godt mulig at bystedet i Stavanger var grunnlagt på Lammabein i Vågen, men dét er en annen ting. Haugesund ble grunnlagt på Sildabein i Sundet. Stavangers eneste betydning som by kom da Norge ble ufritt, først under Sverige, så under Danmark. Stavanger

Olavskongen

Olavsdagene løper av med Trondheim. På TV diskuteres helgenkong Olav den Hellige. På plassen foran vestfronten utfoldet seg et verbalt slag om sannhet og kopirettigheter til ettermælet hans. Olav den Hellige tilhører Romerkirken og er markedsført fra Roma kontinuerlig, bare med få strategiske og taktiske tilbaketrekninger. Panelet bestod av en forfatter, en katolsk etterkommer av Olav den Hellige, en teolog, en historiker og en debattleder. De manglet innsikt i romerkirkens forsøk på å overta Norge over mange år. Roma lyktes heller ikke før vi i 1305 kom under Sverige; Uppsala og Skåne biskopene som styrte Oslobispen, baglernes etterkommer. Framstøtene fra Bremenbiskopen, f.eks. ved Olav Trygvason lyktes ikke. Jeg vil hylle paneldeltakerne ved å løfte dem opp på vestfronten blant all Wedgwood-stasen der oppe. Til deltakeren som var tilstede som etterkommer av den Hellige vil jeg si at min islandske farmor fortalte at vi var etterkommere etter bl.a. Tore Hund; en mann i opposisjon,

Midtskill i Haugesund

Skillet mellom Gard i Haugesund og Hauge i Haugesund heter Skillebekk. Det er dansk for Skeidarár. Skeidsvollane er bakkar der skillet går mellom disse to gardene, fra sjø til fjells går navneskillet. På dansk går grensen fra sjøen med Skillebekk og opp til Skillevollene. På norsk går grensen fra Skeidarár til Skeidsvoll.

Lett Bør

Jeg var med NRKs Sommertoget, fra min egen sofa. Gol, Geilo, Ustaoset,   Hardangervidda med minner om åpne sportsbiler, Hallingskarvet, Finse med skiturer i sol og drama. Myrdal med Flåmsbana, Hallingskeid og Mjølfjell. Studietiden kom i minnet og jammen var ikke Per Jon Odéen der og solgte Mjølfjellboken sin. Midt i stugu! Jao, jao. Nok om det fordi det var lenge siden sist, men ombord i toget, ikke i restaurantvognen, satt språkprofessor Gunnstein Akselberg og fortalte at han ikke visste så meget; men at vossingene var stolte folk. Så lett kunne det ha vært med vitenskap, om man ikke spurte mer av livet, om man ikke ville bære tyngre bør i bakken. Han har vel rett i at der folk møttes der leikte folket. Leik er leik, men hvor møttes folk? De møttes i veiskillene som alltid i menneskets historie. Skeid betyr ikke leik. Skeid er et skille. Ved skillene møttes man først; så leikte folk. Det var veien som skiltes, delte seg. Folk kom og gikk og satte hverandre stevne i veiskillene, i ve

Prøveboring på Blaafarveverket

Miljøpartiet De Grønne liker å være tøffe i trynet. El-biler skal fortrenge alle andre, og all plast skal forbys. Batteri-industrien trenger kobolt. Mer enn verden kan produsere og jakten på drivverdige miner er i gang. Blåfarveverket eksisterer på minnet om kobolt. Batteri-industrien og dens investorer vet om stedet, men hvordan lovlig kjøpe opp en stiftelse som er medeier i Oslos inntekter? Korridorpolitikk ville ha vært det alminnelige svaret, men Norge har MDG installert. De spiller hardt. Drill blått for el-bil.   Nå skal vel ikke Blåfarveverket drive barn inn i gruvene. Kanskje det er en god idé å la kulturturistene ha en opplevelsesdag med å hakke stein og legge igjen i en haug når de drar hjem. Nei. Her må det legges flatt for effektiv maskinell drift. Blaafarveverket må moderniseres. Her er Blåfjell!

Har Storebrand og MDG fusjonert?

Storebrands selvbilde ut juli 2017 Storebrand plasserte en annonse foran meg. De fikk meg   til å tenke tilbake. Storebrand har alltid nyttet store ord. De sier de ble stiftet 1767, uten noen nærmere historisk påvisning. Å Google etter historiske fakta går ikke. "Siden kan ha bli slettet..." Fra Storebrands egen framstilling av sin 250 årige historie: "4. mai 1847 stifter private interesser «Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter». Selskapet blir omtalt som Storebrand." Hvem omtaler, og når? 1861: "Storebrands eiere oppretter Norges første privateide livsforsikringsselskap «Idun»." Slik gjøres skapelseshistorien uklar. De er større enn oss. Store Norske Leksikon (https://snl.no/Storebrand_ASA) sier at Storebrand ble opprettet 1847 under et annet navn. "I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring, som bestod av tidligere Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917), sammenslått til UN

Kjøreskoleskole

Kjøreskolene skulle ha vært en integrert del av videregående skole . Da hadde vi fått ro om saken og kustus på kjørelærerne.   Saken er en elendig valgkampsak siden Fremskrittspartiet ikke har tatt saken forlengst. Frp tenker ikke strategisk på vegne av Norge. De er Lappverkpartiet.

De rike får støtte

Franske Eramet i Sauda er en overskuddsbedrift i hundremillionersklassen med potensiale for milliardoverskudd. De får støtte fra staten for å finne ut hvordan de skal utnytte   sin egen energiflamme. De har hatt mange år på seg, men de har latt være å gjøre noe. Før utbyggingen av Sauda som industristed ble det stilt krav til amerikanske Union Carbide. Derfor har Sauda en vakker Åbøby.   Høyre omfordeler godene. Støttebeløpet over er bare 10 % av årets tildelinger til privat storindustri. Forbedringer på Bergensbanen har stoppet opp av mangel på midler. Arbeiderpartiet må på banen. Som et lyntog.

Vann, Vann!

Vannprisen skal overdobles. Ansvaret for at vannet kommer fram er offentlig. Modernisering av rørsystem og forandring av juridisk ansvar for at vannet leveres i vannarmatur er kommunalt eller statlig. Kravet er bra for rørleggerfaget og kan gi nytenking. Norge trenger nytenking rundt vann og avløp. Vi har teknologien. Vi mangler politikerne.

Bekymringsmelding Frp

Hvordan skal det gå med Fremskrittspartiet? Vi skal slutte med olje og dermed plastposer, plast klær, plastkarosseri og plastbåter. Vi skal slutte med velstandsøkingen som gjorde Frp store. Vi skal forbedre velferdsstaten som Frp er imot.

Ekkel Post

Telenors online.no oversvømmer folket med spam. Googles G-mail gjør det ikke. Telenor må betale oss for det arbeidet vi utfører med all e-posten de sender oss med overlegg. Det er én times arbeid i uken, eller påbegynt time hver dag, elller arbeidet tilsvarer den mengden arbeid vi har med å benytte e-posten hos online.no. Dermed skal abonnementet hos Telenor være gratis eller fri fra spam, slik G-mail er.

Norsk Diktat

Det er viktig å drive korridorpolitikk. Når en først har fått egen interesse fastlagt som lov, så er det statens plikt å gjennomføre loven med makt; politimakt.

Fluktmann

Ironman er en tredelt affære. Deltagerne kjemper om å være best i tre fluktdisipliner. De vil være best i å svømme bort, sykle bort og løpe bort. Ingen må komme i veien for dem. Løypene er sperret. Ingen må hindre den store flukten. Ingen flyktning ønsker å stå i veien for Jernmannen når han skal være best blant flyktninger. Erstatt svømming med vannpolo, erstatt løping med ballspill og erstatt sykling med kurvfletting for å mykne opp. Slikt gjør at mannen tar i bruk hele intelligensen sin. Helmann og Halvmann blir til helstørrelse jernmann. Ironman Haugesund 2018 betyr dobbelt så lang sykkelløype. Det vil bli dobbelt så lang avsperring av veiene. Fra fire timer til åtte timer. Ironman er et latterlig sjølbilde der andre må vente mens jernmannen utfolder seg. Jernalbumann. Hva skal til for at Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt gå inn for avsperring av hovedveier inntil åtte timer?

Nybot

Norsk politikk må si at vi arbeider for å avsløre hva som foregår av mishandling av menneskene i vår varetekt. Mann og kvinne, foreldre og barn, vi er alle i vår varetekt. Humanister, jøder, kristne, muslimer skal alle være under beskyttelse, ikke satt bort til utryddelse. Hvor nære vi er til å utrydde de vi kan sette merkelapp på! Norge har vanskelig for å bøte på overgrep mot menn, kvinner og barn. Fysisk straff er hardt mot hardt. Store bøter for resten av livet kan ha bøtende virkning. I det minste settes en pris på hvert offer. Til nå har de vært oversett. Bøtene må være så store at de ikke blir å anse som betaling for tjenester. De må komme i tillegg til fengselsstraff. Om nødvendig blir det bot på avbetaling. Offeret må få førsterett til bøting av skade.  

Økt forbruk som medisin

Høyre går foran ved å anbefale økt forbruk. Etter økonomi og økotenkningen deres skal dagens biler erstattes med el-biler. Det betyr at bilsalget ikke skal være del av ressurspolitikken. Det skal holdes på dagens nivå eller økes ved tvungen utbytting av eide biler. Dersom vi reduserer bruken av de bilene vi har reduserer vi belastningen på naturen og menneskeskapte miljø uten at det koster oss og naturen noe som helst. Bilprodusentene kan sette ned antall solgte biler uten å gå over ende. Høyre kan hjelpe med å profilere modellutvalget ved å ta bort avgifter på de små bilene som vil hjelpe saken. De tok bort avgiftene på ressursslukere som Tesla. Det holder om bilene når 100 kilometer i timen. Ved avgifteredusering kan vi få profilert bilparken til byvennlige størrelser, både antall og lengde x bredde. Den overveiende delen av biltrafikken vil dermed bli mindre innenbys. Det er ikke et problem å kjøre landet rundt i småbiler. Vi er en befolkning med erfaring i nettop det. Statis

Gard i Nord, Gard i Sør

Før Hårfagre hersket Hálfslekten i Hordaland ved Hámund og i Rogaland ved Geirmund Hjørsson. Der finnes en gård med navnet Gard sør i Boknafjorden. Den ligger slikt i lendet midt mellom Randaberg og Jørpeland og vokter all bevegelse inn til dagens Stavanger og den historisk oversette Sandnes. Nord i Rogaland ligger Gard med oversikt over sjøtrafikken fra land til Røver og Utsira. Garden vokter innseilingen til hovedsetet Avaldsnes. Dette var Geirmund heljarskinn Hjørssons rike, Hogaland, fra vaktpost til vaktpost. Skillet mellom Hogaland og Hordaland var Sletta som det praktiske skillet. På land var skillet sydspissen av Bømlo og revet som stakk ut i havet. Der ble det senere satt opp varde og stedet ble kalt Rifvarden, idag Ryvarden.  

Store oppfinnelser

Atomkraft er menneskets geni. Sykkelen er også et av menneskets store øyeblikk. Synd at det er mennesket som bruker den. Sykkelen skulle aldri ha vært gitt til mennesket.   Ironman er en trengsel i fluktdisipliner. Hard som jern i flukt. Hva med å modernisere konseptet?

Lille Bergen

Bergen kan slå ned noen påler i Storelungeren og lage et Little Venice i betong. Terrasseblokker går over i høyhus med smau og strete som gir scenario for en ny bølge av Bergenskrim.

Reklame virker ikke

Haugesund kommune gjør lurt i å merke at Fotballklubben Haugesunds seier i europacupen ikke ble nevnt hverken i Bergens Tidende eller Stavanger Aftenblad.   Haugesund Fotballklubb skaffer ikke Haugesund omtale. Heller ikke skaffer Sildajazz, Filmfestival eller Ironman byen positiv omtale. Selg merkevarene vi eier og oppfatt andre merkevarer som konkurrenter om pengene i kommunekassen. Haugesund trenger en person som kan rydde i konsernet.   Formelt må det være rådmannen og bystyret, men tør de gjøre byen til en suksess som omtales i andre byer? Kommunen favoriserer to næringer: Fotball og ølservering. Det vet vi fra reklamen og mediaomtale.

Reklame Inn, Reklame Ut

Hvem har sagt at reklame virker? Det har reklamebransjen gjort selv, og det har de gjort så godt at alle tror på dem. De har ansatt psykologer for å utforme reklamen og rette den inn mot vår egen sjølforståelse. TV reklame baserer seg på at menneskene er dumme. Reklamebransjen mener at det norske folket er dumt. Derfor virker reklame!

Bykjernen

Bykjernen ble etablert for lang tid siden. Veisystemene inn og ut er de oldgamle Via Appia'ene vi benytter, og alle veier leder til Rom. En overbelastet bykjerne med de frynsede transportnervene skal av en eller annen grunn fortettes. Det har med inntjening å gjøre, med griskhet, med innsnevret intelligens å gjøre. Vi skaper storbyproblemer nå og for fremtiden. Sykehuset midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg er ikke så dumt tenkt dersom begge byene har akuttberedskap i sentrumsområdet. Legevakter må fungere som annet enn overfylte venterom for angsten vår. De må være små hurtiginnsats opererende og ambulerende enheter der vi bor. De må være utposterte førstehjelps småambulanser som leverer til storambulanser som leverer til spesialistsykehus. Byer klarer seg med utposterte småambulanser i sentrum, ikke som nå der ambulansestasjonen kan ligge vesentlig lengre borte fra sentrum enn sykehuset gjør.

Vi produserer

I Sam Eyde og Sigurd Klaumanns etterhistorie har Norge fått det for seg at vi er gode på strøm. Selvsagt er vi best i verden på området. Se på fossene og kraften i dem. Med modernismens begynnende selvbilde gikk vi løs på naturen og temmet fossene. Det var den tidens teknologi som vi hadde lært av historien vår, bekkekvernen, og Tysklands ledende posisjon innen metall og elektrisitet. De kjente navnene er Siemens og Bosch. Moderne teknologi kan utnytte jordens bevegelse og dermed universets energi i en grad vi nordmenn ikke sysler med, ikke en gang på vårt nivå. Fossefallene er blitt mer verdt som turistindustri enn grunnlag for norskeid industri og eksport. Ethvert vannfall og ethvert vindpust og solens stråler vil fortsatt gi oss det vi trenger for å leve. Vi kommer til å bli i stand til å utnytte naturenergien, men hva til? Er det for shopping, selvherlighet, introspeksjon eller mer konflikt?

Absolutt null

Norge har hatt et godt selvbilde pga vannkraften. Vi er rene. Dette er ikke nok for miljøpartiene som MDG. De vil rense samvittigheten sin helt til nulls. Metoden er å diktere og å forby det som truer selvbildets renhet. Alle biler skal drives av el-kraft og alle forbrenningsmotorer skal vekk. Målet er et nullutslipp som tar oppmerksomheten vår bort fra viktigere økoarbeid. En hybrid bilpark er godt nok for naturen. Vi har annen forurensing å bearbeide. Avsindig høyt vareforbruk, transportforbruk, krigsforbruk; der er så mye å bearbeide: Politiske parti kan sammenfatte dette som arbeid mot shopping, kjøring og krig. Om vi arbeider med alle feltene vi utarmer og forurenser og klarer en 30% reduksjon har vi gjort det intelligente arbeidet vi kan klare. Produkttdiktatur er snevert og uten oversikt over menneskets situasjon i livet. Vi kommer til nullpunktet under diktat. Vi hadde adgang til de største vannkreftene med dengangs teknologi. Nå har vi og hele verden tilgang på vann

Velferd er vel gjort

Oljehistoriker Bjørn Vidar Lerøen på Distriktsnyheter Rogaland 7. juli 2017 TV: "Olje og gass er tross alt vårt velferdsfundament, og det er viktig at vi forteller denne historien." Tja. Hvem snakker han for, publikum eller oppdragsgivere? Norge ble bygd som velferdsstat gjennom skattesystemet, den rettferdige fordelingen av rikdommen. Norge var etablert som velferdsstat og verdensberømt for dét i god tid før oljen kom opp av havet. Oljen ble grunnlaget for økte lønnsforskjeller, økte lønninger og økt forbruk. Oljealderen skapte også Fremskrittspartiets vekstgrunnlag og var årsaken til at mange ansatte gikk over fra Arbeiderpartiet til å stemme Høyre. Rikdom og misnøye var Frps drivstoff. Norge forandret seg ved oljen. Var Norges historie ukjent for oljehistoriker Lerøen?

Vegforsvar

En Osloskribent måtte kjøre en omvei på Haukeli. Han skrev at han var ikke imponert over veistandarden på Vestlandet. Slik kan det kjøres. Løsningen er jo bare å flytte penger dit de trenges. Veistandard er del av forsvarsberedskap. På trettitallet brukte Norge arbeidstiltak for ledige. Veier ble bygd der det ikke ville ha blitt bygd veier. Veibygging i dag blir satt bort til entrepenører som er kyndige på regnskap, inntekt og utgifter. Det kan bli litt for mye veibygging og pris enkelte steder. Norge bygger ikke vei der det ikke lønner seg for entrepenørene. Veibygging kan være del av en avansert forsvarsplan som fungerer etter at milliardinvesteringene våre er satt ut av en fininnstilt rakettsalve. Da gjelder det å ha trente pionértropper. Profesjonelle veibyggere som bygger i fredstid og reparerer i krigstid. Det er ikke arbeidstiltak, men en ny industri som utvikler nye metoder med nye hensikter. Norge bør integrere vei og forsvar i en økopakke som fungerer i kr

El-skrotnisse

  Når vi bygger el-biler i ressurs og miljø-spareånd, hvorfor lager vi de nye el-bilene som bruk og kastvogner? Mestselgende Nissan Leaf følger snittalder for skroting. Hva er den tekniske årsaken til at MDG og andre tillater skrotingen? De er lett å lage elegante bruksbiler som varer i tjue år, tredve år også. Tesla produserer til amerikansk forbruksmønster med nye kosmetiske detaljer hvert år for å øke foreldingen. Se opp for konsumerismen! Den ødelegger bykjerner og nærområder som den nordlige halvkule.

IronMama

Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2017? Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2018? “Mora di jobber ikke her!” Én uke etter arrangementet er det ikke ryddet opp med skilt og vannflasker. Neste år “skal Haugesund få merke at” Ironman blir dobbelt så store, men ikke til å rydde etter seg. Sett på den måten er arrangørene fremdeles barn med morsbehov. Ryddemamma.

Hvorfor Høyre?

Hvorfor finnes Arbeiderpartiet? De skaffet bedre arbeidsforhold for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. De drev lønnskamp for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. Bedrifter foretrakk Ap. Partiet sikret Norge som eier av oljeindustrien. Hvorfor er Høyre blitt Sosial-Demokratisk?

El-skrot-Bil

El-biler forsterker el-skrot problemet. El-biler trenger aluminium for å holde vekten. El-biler trenger plast for å holde vekten. El-biler vil trenge kuskinn og ekte ull i stedet for syntetiske fibre. El-biler trenger olje til smøring. El-bil prioriterer fart. Eneste løsning på forbrukskrisen er redusert totalforbruk og redusert hastighet på veiene. Bilindustrien har argumentert seg frem til overvektige biler ift. funksjon. Sekstitalls familiebil veide 850 kilo. Nå veier de 1450 kilo. Dette er grunnlaget for energiforbruk. Sikkerhet står i forhold til fart, ikke vekt. Bilene kan forbruke mindre. Vi kan forbruke mindre bil. Trafikkargument utledet av dårlig trafikkstyring får for mye vekt. Intelligens har hjulpet så mang en   gang. Skal vi skrote vekten som tynger? Fartsovervåk lovbrudd innenfra bilen, eller fartsovervåk sjåførene fra kjøretillatelsen. Retten til ikke å være overvåket må vike når vi kjører bil. Vi er for farlige. I dag er vi på kamera

Hvordan få tak i Oljefondet?

Det norske oljefondet er flotte penger, men hvordan få tak i dem? Se bort fra generasjonsperspektivet så blir det en enkel sak. Start et miljøparti som driver uforsonlig kamp mot bensin og dieselbiler. Forby bilene vi har og krev overgang til el-bil innen kort tid. Vedta opphør av norsk oljeproduksjon. Dette høres ut som noe vi kjenner, og noe som MDG står for. Men der er mer. Dersom Norge nå selger bort rettighetene i Nordsjøen og Norskehavet til norske private selskap, åpnes pengedørene. Det som er kalt Oljefondet og har vært urørbart, blir nå til noe som kan taes med hjem. De med penger kan nå kjøpe og selge rettigheter fordi behovet for olje går ikke bort før verden blir fotgjengere igjen. El-biler trenger smøring. El-biler trenger plast lagd av olje. Plast kan hetses, men går ikke bort. Kriger trenger olje. Krig går ikke bort, ikke en gang om vi blir fotgjengere. Olje er salgbar. Oljefondet er det siste tegnet på sosial-demokrati, det siste tegnet på at Norge ikke er til salgs.

Volvo på Strøm

Volvo satser fremtiden på el-motorer. Volvo er kinesisk eid. Kina lager stort atomkraftverk i England. Av-på knappen plasseres i Kina.   El-biler forutsetter lett tilgjengelig strøm, kjernestrøm.  

Ironman Haugesund 2017

Når må en mann være hard som jern? Når han svømmer må han være smidig, når han sykler må han være smidig, når han løper må han være smidig. For å ha full blodgjennomstrømming og puste for fullt må han være smidig. Jernmann er et foreldet bilde på mann. Ironman er et kostymeshow med tre antrekk. Med omkledningsassistenter ligner det på et lingerie-show backstage.   Far min svømte over Karmsundet på 1920-tallet. Han og noen kamerater svømte fra kaien i Kopervik, til fastlandet og tilbake til Kopervik. Var det tøffe greier? En gang kom Englandsbåten og det gjaldt å svømme for livet. Dame på 66 svømte over den engelske kanalen i badedrakt. Det går an å gjøre prestasjoner. Ironman forlanger kommunal støtte for selvopptattheten sin. Mannsego. Kvinner er med. Barn blir lært opp. Arrangør nytter passiv-aggressiv argumentasjon for å få kommunepenger. Vi merker at Ironman er i by’n med høyttalerne sine. Hva med søndagsfreden? Kirken tier om overgrepet. Plenklippere får bøter. Skrikhal

Haugesund trenger

Overbygd fellesareal som Landmannstorget og Grytå. God arkitektur. Kommunalt satsingsprosjekt innen film, musikk og dans. Dette blir en videreføring av de videregående skolenes undervisning, Filmfestivalen og Sildajazz. Byen er moden. Hva med et omreisende kor, et proff-kor? Utvikling av korsang vil bringe Haugesund mer positiv oppmerksomhet enn FKH. Utvikling og forskning innen sjø viser tilløp. Er der effektivitet? Selvforståelse utover foreldet sildaby og skipsfart. Rossabø er Hausabø, en Huseby-gård, og   Steinsnes har likheter til Orknøykulturen. Haugesund er mer enn en by. Haugesund er Skåre, Skardgard. Vi har en omfattende jobb å gjøre med oss selv til andres glede. Vi er en Nordsjøby. Kanskje er det bare Haugesund, Ålesund og Bodø som har havutsikt i Norge.

Four into One

Four-in-one er en eksosrørterm der fire sylinder-utblåsninger går over i ett rør før det blåses ut i friluft. Det fungerer fin, men med følger. Firefeltsvei i hver retning er ikke vanlig i Norge. Det vi holder på med er å få to felt inn mot bykjerner til å gå over i én kjørebane fordi alle skal til sentrumspunktet. De to parallelle innfartsfeltene skal alltid til samme punkt, så hva er tjent når de samme bilistene står og venter ved overgangen til én-felts sentrumgate?   Hvorfor må alle dit? Dette tyder ikke på intelligent liv inne i tenketankene. Vi får se når bilistene gjør nytte av varierte tolkninger av trafikkreglene for å komme på jobb. Vi må tenke før vi bygger.