Har Storebrand og MDG fusjonert?

Storebrands selvbilde ut juli 2017
Storebrand plasserte en annonse foran meg. De fikk meg  til å tenke tilbake. Storebrand har alltid nyttet store ord. De sier de ble stiftet 1767, uten noen nærmere historisk påvisning. Å Google etter historiske fakta går ikke. "Siden kan ha bli slettet..." Fra Storebrands egen framstilling av sin 250 årige historie:
"4. mai 1847 stifter private interesser «Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter». Selskapet blir omtalt som Storebrand." Hvem omtaler, og når?
1861: "Storebrands eiere oppretter Norges første privateide livsforsikringsselskap «Idun»."
Slik gjøres skapelseshistorien uklar. De er større enn oss.
Store Norske Leksikon (https://snl.no/Storebrand_ASA) sier at Storebrand ble opprettet 1847 under et annet navn.
"I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring, som bestod av tidligere Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917), sammenslått til UNI Storebrand. Norges Brannkasse ble opprettet i 1767, og Storebrand regner dette som sitt stiftelsesår."
Jeg kan bidra fra hukommelsen. Sjefen Hansson før og etter andre verdenskrig har fått utmerkelser i Sveits. Familien Hansson arvet store verdier og en av dem er MDG leder Hansson. Har MDG og Storebrand fusjonert?

Budskapet i Storebrands annonse er at sammen er vi rike. Vi betaler, og andre tar ut pengene. Storebrand er et investeringsselskap som ønsker å være løsningen på verdens miljøproblem. Da må både vi som betaler og de som tar ut penger redusere vårt eget forbruk med minst 30% for at det skal monne. Kanskje vi ikke skal kjøpe så mye varer vi må forsikre? Kanskje vi skal la være å forsikre bilene våre?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion