Gå til hovedinnhold

Nybot

Norsk politikk må si at vi arbeider for å avsløre hva som foregår av mishandling av menneskene i vår varetekt. Mann og kvinne, foreldre og barn, vi er alle i vår varetekt. Humanister, jøder, kristne, muslimer skal alle være under beskyttelse, ikke satt bort til utryddelse. Hvor nære vi er til å utrydde de vi kan sette merkelapp på!
Norge har vanskelig for å bøte på overgrep mot menn, kvinner og barn. Fysisk straff er hardt mot hardt. Store bøter for resten av livet kan ha bøtende virkning. I det minste settes en pris på hvert offer. Til nå har de vært oversett.

Bøtene må være så store at de ikke blir å anse som betaling for tjenester. De må komme i tillegg til fengselsstraff. Om nødvendig blir det bot på avbetaling. Offeret må få førsterett til bøting av skade. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…