Nybot

Norsk politikk må si at vi arbeider for å avsløre hva som foregår av mishandling av menneskene i vår varetekt. Mann og kvinne, foreldre og barn, vi er alle i vår varetekt. Humanister, jøder, kristne, muslimer skal alle være under beskyttelse, ikke satt bort til utryddelse. Hvor nære vi er til å utrydde de vi kan sette merkelapp på!
Norge har vanskelig for å bøte på overgrep mot menn, kvinner og barn. Fysisk straff er hardt mot hardt. Store bøter for resten av livet kan ha bøtende virkning. I det minste settes en pris på hvert offer. Til nå har de vært oversett.

Bøtene må være så store at de ikke blir å anse som betaling for tjenester. De må komme i tillegg til fengselsstraff. Om nødvendig blir det bot på avbetaling. Offeret må få førsterett til bøting av skade. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion