Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2011

Hansahavn på Avaldsnes

Hansaen kunne ikke overta finnehandelen så lenge Bergenskongene var mektige og solgte sine egne varer. Derfor holdt Hansaen først til på forposten Avaldsnes, og ikke i Bergen. Ved sin kontakt med romerkirken fikk de hjelp til å flytte norskekongene ut av Bergen og viktigst, bort fra Vestlandet. Absolutt ikke tilbake til Trondheim som lå midt i leia, men til avsidesliggende Oslo som lett kunne kontrolleres fra både Stockholm (Uppsala) og København (Lund). Med norskekongen svekket og lurt bort fra verdiskapningen kunne Hansaen innta Bergen. Boknnavnet kommer av samme ordet som engelske Beacon. Fjelltoppen ble navngitt som seilingsmerke inn i landet. Bokn i indre Ryfylke og i Austevoll viser den hanseatiske forgreiningen i Norge. Stavanger er uten handelsbetydning for hanseatene, men får etterhvert sin belønning fra det omforente kongedømmet. Det norske regnskapet er ferdig balansert og sluttført.