Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2009

Tårnplassen

Rådhusplassen i Haugesund har sitt nord-østre hjørne. Her er en ledig tomt. Den har aldri vært bebygd. Rådhusarkitektene foreslo hus her for å gjøre tydelig sitt italienske perspektiv. Festivitetens søyler gav søyler til Rådhuset. Festivitetens romerbuer gav romerbuer til Rådhuset. Festivitetens keystonebuer gav keystonebuer til Rådhuset. Festivitetens runde strålevinduer gav Rådhuset halvsirkelvinduer med strålesprosser. Festivitetens tårnkropp gav Rådhuset tårnkropp tett inntil Festiviteten. Så ble Festiviteten revet og Rådhuset ble liggende alene. Uten arkitektenes visuelle anbefaling for nabotomten og uten Festiviteten som inspirasjon for den nye stilen. Nå er det bare Rådhuset og KM huset som tilhører den gamle stilen. Nye Festiviteten sammen med Høyskolebygget og det lille, men brutale Tinghuset har satt en stil som ikke vedgår hverken Rådhuset eller Rådhusplassen. Derfor gravemaskinene. Man visste ikke hva man gjorde da man rev gamle Festiviteten. Bare hva man ville. Mer gardero