Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Innevold

Menns vold mot kvinner og barn blir lavt straffet. Straffen må økes. Volden må også dømmes som vold mot demokratiet. Dermed kan strafferammen økes. Mannen er ikke naturlig demokratisk.
Volden er kriminell. Volden  bryter ned vesentlige deler av demokratiet. En stor del av befolkningen trues til taushet. Rekruttering til demokratiet undertrykkes.
Noen menn skiller mellom innevold og utevold.

Etons hage

I England sorteres du ut fra om du har gått på Eton eller ikke. I Norge er det avgjørende om du har gått i barnehagen eller om du har vokst opp utenfor gjerdet.

Førstevold

Eksemplet på førstevold er fotballspilleren som planter albuen i hodet på en motspiller i visshet om at spilleren ikke kan ta igjen uten å bli sett eller straffet av dommeren. Et skoleeksempel på barns mobbing av hverandre under tilsyn.

Nøytralitet

Dersom man følger norsk lov så er man livssynsnøytral.

Hellige Livet

Vi søker helbredelse for å bli hele, fungere maksimalt. Vi ber om klarsyn for å forstå. Vi visualiserer for å fortelle. Vi puster for å leve. Vi ånder til vi ånder ut i helheten, den heile, heilage anden.

Økonomi som ledestjerne

Når det til enhver tid er de som har inntekter som kan investere i nyutvikling er det forstemmende å se at så godt som alt overskudd i Haugesund er overført til utenbys og utenlands eiere. Derfor er julegatene i Haugesund et miserabelt tegn på byens tilstand. Selv julemarkedet blir lagt ned i god tid før der oppstår noen stemning som kan drive salget. Fremtiden blir ikke lysere. Det er bare jorden som snur seg mot solen igjen.

Juleknekk

Sentrumsgatene ligger knekk- knakk- knukket etter 65 år med borgerlig ordfører. De så aldri nedturen komme!

Siste utforbakke

I Haugesund er det fint å ha butikk. Det er edelt at foreldrene hadde butikk. Det er old money adelig at besteforeldrene startet butikken som drives i dag. Det er klasse over sammenhengende genetisk linje til de første butikkene i by’n. De ansatte er ikke nevnt noe sted. Etter sekstifem år med borgerlig styre ber Handelsstandsforeningen og Gårdeierforeningen de ansattes interesseforenings høye beskyttere, Det Norske Arbeiderparti om hjelp til videre drift. Hva om de hadde samarbeidet med Handel og Kontor disse årene?

Julens avklaring

Man kan være human, human-etiker og humanist uten å være medlem av foreningen Human-Etisk Forbund.
Det er på tide å utvikle den humanistiske julen; for dem som ikke er bange.
Deretter kan man blande og skille mellom flere typer jul. Slik det var den gang steinene hadde runer eller kors, den gang korsene og kirkene kom til landet.
Det er rart at handelsnæringen ikke har tatt verdige initiativ.

Ap fikser det

Handelsforeningen i Haugesund har hatt byvandring med Ap’s nyvalgte ordfører Arne-Christian Mohn. De håper at Arbeiderpartiet skal redde sentrum og alle butikkene som ikke går helt bra. Bortsett fra fem spredte år har Høyre og samarbeidspartnerne deres hatt ordførerhvervet siden 1945. De har ikke gjort, for å si det med kulturminister Torhild Widvey; “ikkje ein gådam shit!”
Hvorfor skal Arbeiderpartiet berge småbutikkene i Haugesund sentrum? Gå til Handelens Hus. Spør der. Eller spør meg.

Dieselbud

Oslo sentrum skal fris fra bileksos. Det er  bra.
Privateide biler skal ut av bykjernen.
Unntakene er taxi og varetransport selv om de er privateide. De passer inn i forestillingen om et levende handelssentrum. Dieseltaxiene er fine for politikerne å komme seg hjem i etter harde dager i hallene.
Smarte folk vil bruke firmabiler for å kjøre i sentrum og andre vil starte firma med formål å kjøre bil i Oslo sentrum.
Alle som kjøpte dieselbil fordi politikerne favoriserte biltypen får nå skylden for eksosluften. Bilindustrien økte dieselproduksjonen fordi politikerne regulerte prisene. Det skal bli interessant å følge 24-timersløpet for dieselbiler på Le Mans til sommeren. Et 24-timersløp for elbiler er et godt stykke inn i fremtiden. Nå kjøper folket elektrisk, inntil ulempene overstiger fordelene og elbil blir bannlyst fra tårnene.
Alt blir folkets skyld. Folket trenger å fris fra skyldfølelsen. Kirken er avsatt som syndsforlater. Hvem skal hjelpe folket?
Hvor er Human-Etisk Forbund når…

To klikks avstand

Norske kommuner støtter allmennidretten etter evne. Haugesund kommune støtter profesjonell fotball over evne gjennom FKH, Fotballklubben Haugesund.
NFF, Norges Fotballforbund har pålagt Haugesund kommune en teknisk standard på Stadion. NFF har fått 2,3 milliarder kroner for å vise norsk eliteseriefotball på TV i fem år. Pengene vil neppe bli brukt til å betale norske kommuner for utgifter de har hatt ifbm NFF. Haugesund kommune må selge seg ut av denne uverdige situasjonen snarest. NFF er bare ett klikk unna FIFA. Haugesund kommune gamblet med Terra. Bli edruelige før neste klikk!

Norsk innvandring, norsk utvandring

Innvandring til Norge er 10 000 år gammel. Vi bor i et oppsamlingshjørne nordvest i Europa. De gangene det ble overfylt med folk reiste noen videre, til øyene i vest og videre til Amerika. Nordmenn dro til Island, ble integrerte innvandrere og oppdaget Amerika derifra, tipset Europa og Columbus om landet de hadde funnet lengre vest. Norsk innvandring og utvandring har lange tradisjoner og er globale. Den gang vi dro til fots og seilte båtene, på 900-tallet, rakk vi over Middelhavet, Svartehavet, Kaspiske havet, Kvitesjøen, Nordsjøen og Atlanterhavet. Vi vandret over land, med freidig mot. Vi var knapt norske.

Det norske forsvaret er vårt forsvar mot humor

Man gir svar på forhånd. Pre-emptive strikes and all that jazz. Det norske forsvaret har voktet grensen mot Sovjet og Russland i generasjoner. Når russerne bestemmer seg for å komme, så kommer de på sykkel. På grunn av en liten regel er vi forsvarsløse når de kommer på sykkel. Vi må slippe dem inn. Russerne har sin form for humor. Det norske forsvaret kunne ikke ha blitt satt i beredskap om den russiske hæren hadde kommet over grensen på sykkel!

Menneskehandel

Prisen begynner der den lukrative krigen raser. Det koster penger å bli lost bort. Transit til et bedre land koster tilleggsbillet. Reisen kan prises til hundre tusen kroner for den som har noe å betale med. Da Thatcherismen for fram i Norge skulle fagforeningene knuses, og norske arbeidere erstattes med arbeidsinnvandring. Mange ble rike på å innføre mennesker som ville arbeide. I ly av flyktningesituasjonen innføres nå, i humanismens utydelige navn, ny arbeidskraft. Staten hjelper nok flyktninger, men i beste thatcherånd finansierer vi samtidig en arbeidsinnvandring det skal bli vanskelig å plassere uten å knuse noen egg eller fagforeninger.

FKH er motstander av lønnstak.

Overskriften her er fra Haugesunds Avis sin nettside. Det er ikke rart at Eliteseriens Fotballklubben Haugesund er motstander av å spare utgifter. De er i stor grad finansiert av Haugesund Kommune. De har også startet en prosess overfor Stortinget for å få utbetalt pressestøtte til gratisavisene sine, Haugalandnytt og Karmøynytt. Det er ikke bare FIFA, Norsk Fotballforbunds overorgan som trenger økonomisk ettersyn. På FKH's egen nettside, på deres aviser Haugalandnytts eller Karmøynytts nettsider er der ingen artikler som tar opp lønnstak i FKH. Alt dette på grunnlag av en overskrift som er skapt for å vise en holdning. Artikkelen i Haugesunds Avis er bak et abonnement. HA mener at man må betale for abonnement dersom en artikkel skulle være interessant. Lurer på om artikkelen er mer interessant enn dette blogginlegget. Jeg gleder meg til man kan betale per artikkel slik man kan kjøpe enkeltsanger fra album.

Fotballsyke menn

Frivillig arbeid er ubetalt av gode grunner. Fagfolk i Idrettsparken. Det kan gi omdømme.
Så vi et forsøk på å få kommunen til å betale 135 millioner kroner som lønn til frivillige i idrettsparken, eller er der andre hensikter med overslaget?
Illustrasjon er ikke nødvendig. Ikke sutring heller. Vi vet hva frivillig arbeid er.

Omlasting

Lastebiler som er så store at blindsonene er til å skremme voksne og barn med, må tas ut av trafikken. Disse store bilene må ikke slippes av de store veiene, men sluses inn i et omlastingssystem utenfor sentra.

Statsstøtte til FKH

Journalist “Tittan”, gammeljournalisten, skriver om hvordan staten må ta ansvar for gratisavisene og gi pressestøtte. Han skriver for Haugalandnytt som er eid av Fotballklubben Haugesund, FKH. Klubben er sponset av kommunen gjennom ny stadion og i tillegg gjennom det felleskommunale energiselskapet Haugaland Kraft. Fotball er generelt støttet av staten på mange måter. Jeg kommer bare på den gamle idrettsnasjonen DDR som overgår Norge i statssponsing av sport. Andre bilder kommer ikke forbi minnemuren.
Gratisavisene som Haugalandnytt tjener lette penger på annonser. Det er en grunn til at så mange har satset på dette lukrative privatmarkedet. Dersom kvaliteten på innholdet ikke er bedre enn journalisten “Tittan”, ønsker jeg ikke å betale for innholdet. Prøv å tvinge FKHs supportere til å betale et abonnement på Haugalandnytt! Da skal vi se om produktet er liv laga. Nå er det bare en klubbavis som deles ut gratis.
Karmsund nevnes som eksempel på gratisavis som bukket under. Vi får vente m…

Kvinnekupp finale

Avaldsnes spilte en underholdende cupfinale mot Lillestrøm ifølge nrk.no. Ingen av bildene fra kampen viste Avaldsnesspillere. Reportasjene fra aftenposten.no, dagbladet.no og vg.no viste heller ikke Avaldsnesspillere som motiv. Vestlandsavisene aftenbladet.no og bt.no hadde ingen reportasje på forsiden. Det hadde heller ikke Avaldsnes Idrettslag på sine sider. Laget var på bankett, men klubben?
Haugesunds Avis hadde seks bilder og Haugalandsnytt hadde 12 bilder på nettsidenes førstesider. Markedsverdien er bare lokal. Dette stemmer med inntrykket av FKHs markedsverdi. Sponsorer har all grunn til å undersøke nærmere. Haugesund kommune, f.eks. Og Karmøy kommune. Og Tysvær kommune. Og Vindafjord kommune. Og Sveio kommune. Og Utsira kommune. Og Bokn kommune. Ingen har noe igjen for å sponse elitefotball. Kommunene har allerede et tydelig nærvær i regionen.
Sponsing er et lokalfenomen. Ikke utvikling.

Okka Oslo, Okka Problem

To ganger glapp det ut fra Oslo. Første gang da Smestadtunnelen ble stengt og trafikken gikk helt fint. Andre gangen var da DNB-bygget i Bjørvika ble evakuert og 4000 ansatte kom ut på gata. Oslo kan ordne sine egne trafikkproblem. Flytt DNB ut av byen, til f.eks. Skedsmokorset eller Kristiansand. Av DNBs 4000 ansatte i Oslo sentrum er det bare noen få som spaserer, sykler eller kommer inn med båt. Tallet er neglisjert i regnestykket: Halvparten av de ansatte bruker bane eller buss til jobb. Den andre halvparten kjører egen bil. Ved å flytte DNB ut av Oslo blir det 2000 færre biler og 2000 færre passasjerer på bane og buss. Ved å flytte enda flere kontorbedrifter ut av Oslo blir det enkelt for de få ansatte som f.eks. trenger adgang til korridorene på Stortinget og lignende vanningshull. Sluttstreken blir at trafikk og byggtetthet i Oslo er lette å løse. Vil ikke eierne finne frisk mark, så kan jo staten gjøre som den gang de berget DnC, renvasket banken og gav den gratis tilbake til …

Barnehager en pengefontene

Haugesundnytt, Dagens Næringsliv og Hegnar skriver om barnehager og økonomiske sammenhenger.
Eiere av 160 FUS barnehager, Eli Sævareid og Sigurd Aase ønsker at Haugesund kommune skal legge ned to barnehager slik at deres firma kan overta barna. FUS barnehager er bygd opp ved hjelp av statsstøtte, kommunal konkurranse ønskes ikke. Dette er hverken sosialisme eller kapitalisme, og heller ikke noe midt imellom. Det er interessant å vite hvor store offentlige midler som fremdeles går til FUS, tatt i betraktning at de har investert og tapt 700 millioner på oljevirksomhet. Haugesund kommunes regnskap har et underskudd på 163 millioner kroner. Hva med en liten organdonasjon i tide; hjertet f.eks?
Vårt kommunale virke er å ta vare på innbyggerne med fellesløsninger. Haugesund kommune velger å drive et forsvarlig antall barnehager.
Om foretaket FUS går overende, er det da stat og kommune som skal overta de 160 barnehagene?
Er FUS en forsvarlig forankret bedrift eller sprekkferdig boble til beste …

Grønn strøm lyser

Sintef og Sysla formidler at vi kan produsere nok strøm til alle el-bilene i Norden. De ønsker å uttale seg vitenskapelig, så de holder politiske forhold utenfor undersøkelsen; og innenfor. Vitenskap og politikk er klar vilje.
Sysla og Sintef har som mål å vise at vi klarer oss uten olje. Det går an, men ikke uten import av olje og plast.
Sintefs  utregninger er på såpass uberegnelige faktorer at konklusjonen gynger. Politiske faktorer som eksisterende atomkraftverk og økt innføring av atomkraftverk til et teknologiaksepterende marked er ikke med i beregningene.
Sintef og spesielt Sysla bør løfte blikket til å inkludere all synlig aktivitet som f.eks. Kina og Englands felles atomkraftverk.
Etter å ha lest sysla.no om Sintefs NORSTRAT-beregning ser det ut til at Norge aldri kommer til å levere vann og vindkraft nok til å forsyne Norden. Det er heller ikke ønskelig å varme opp jorden med mer elektrisk glød enn det vi gjør nå.
Forbruk mindre, bruk kvalitet!

Grønn atomkraft

Miljøpartiet De Grønne, MDG i Oslo ønsker eksosfri shopping i sentrum. Partiet startet opp som slagordprodusent, så menighet, og nå realpolitikere uten å ha uttalt seg om atomkraft for å nå målene sine. “Eksosfri shopping i sentrum” forutsetter at shopping holdes på samme nivå som nå. Alle parter innen handel har som  mål å øke fortjeneste og dermed omsetning. Derfor ser det ut som om Oslo sentrum vil få flere shoppingbiler per kvadratmeter enn før. Dersom hver shopper er alene i bilen går det an å regne seg til . . .
Dersom vi er interessert i å ta vare på naturens liv og vesen må alt forbruk ned, også shopping i sentrum og shopping i satelittområdene. Dermed synker tallene vi skremmer oss med. Utfordringen er ikke hos forbrukerne, men hos bank, forsikring og all handel. De har inntektene som kan omdannes til alminnelig fornuft. Derfor er også overforbruket et politisk problem som skulle ha vært under løsning siden syttitallet i forrige århundre. Vi visste nok den gang. To-tre genera…

NAV maskineriet

Statlig og kommunal sponsing av håndball og fotballklubber er sosial hjelp utenfor NAV systemet. For bedre kontroll med de offentlige midlene må der opprettes en sportsavdeling under NAV, eller ...? Sportsklubber som driver med ansatte og spillerkontrakter er selvstendige firma. Der er ingen grunn til at de skal ha offentlig støtte og være kommunekassen "til byrde" som det hét i gamle dager. Da gjaldt det barn, enker og uføre.

Legonomi

Dag og Tid nr. 41 skriver om demonteringen av Dagbladets økonomi. Dagbladet sliter ikke bare med dårlig løssalg. På bakre styrerom plukkes millionene av konsernet. Styreromsprofitører deler ut blokker på flere hundre millioner til slekt og venner. De brekker opp Dagbladet som Legoklosser. Det er et uhyggelig spill med kjente navn fra Dagbladet og det alminnelige politiske og økonomiske hoffet i Oslo. Bladredaktører blir profitører. Føler de seg berettiget til det økonomiske resultatet? Heyerdahlprofitten går i arv lik arverettene i bondesamfunnet. Er den rike fløyen mot odel og arv i landbruket , men for odel og arv i økonomi? Er det bare ved arveordningen de kan drive å spille ut lov og ære? Det er forstemmende å se historieforsker Hans Fredrik Dahls sammenheng mellom økonomi og forskning. Han hadde en lang karriere. Nå er forskningen hans verdiløs. Han har tatt imot penger der journalismen blir fratatt penger. Er det Dagbladets egen feil? De plasserte penger i eiendom og utleie. Dét…

VW Kundemoral

De VW kundene som føler seg lurt av VW er de som trodde de kunne kjøre like langt som før, men likevel bidra til redusert utslipp. De hadde aldri tenkt å kjøre mindre, altså gjøre en innsats i dagliglivet; men betale seg ut av skyldsfølelsen for at verden var så ille tilredt. VW ønsker heller ikke å redusere produksjonen.
Gi kundene forlatelse selv om de vet hva de gjør.

Dieselmotorens enkelhet

Dieselmotorens plass var alltid som arbeidsmotor på midlere omdreiningstall. Den trengte ikke høyt raffinert drivstoff. Drivstoffet var billig i innkjøp. Ettersom prisen på høyere oktan bensin gikk opp, var det noen som så at diesel var billigere. Diesel ble også subsidiert slik at flere med næringskjøring, f.eks over 30.000 kilometer per år sparte penger ved å bruke diesel. Bilene var dyrere, men nå hadde politikerne satt subsidiene i gang. Etterspørsel etter billigere dieselbiler økte fordi driftsregnskapet bedret seg. Bilfabrikkene utviklet dieselmotoren og skrøt av det i reklame og i 24-timersløp som Le Mans. Bilindustrien søker bare sin egen overleving. Nå står vi ved et valg. Vi må bruke allsidig drivkraft, diesel inkludert. Monomane elektroforkjempere har ingen løsning. Vi må kjøre mindre.

Alt for Norge. Altfor Unge Høyre.

Unge Høyre skriker over at motparten i arbeidslivet har fått for mye av kaka. De som arbeidet fram verdiene de unge høyre er arvinger til skal fratas, ut av hendene fratas, midler de har arbeidet for. Når skal Unge Høyre og Eldre Høyre dele ut av det overskuddet de har satt av til seg selv? Unge Høyre skriker like fælt som nettroll. Om de fortsetter på denne catwalken vil de sprikke som nettroll i morgensolen.

Politikergrensen

Med vår beste vilje feiler vi når vi setter grenseverdier for nye produkt istedet for redusert forbruk av nåværende produkt. Det er ikke god vilje til forandring når man kjøper dieselbil i troen på eget bidrag. Det er ikke god vilje til forandring når man kjøper el-bil istedet for redusert bruk av den man har. Om man kan kjøpe seg ut av det, så gjør man det. Man kjøper bilindustriens argumenter for fortsatt høy produksjon. Verden trenger å sette ned bilproduksjonen. Det bidrar mer enn utslippsgrenser. Modernisering og resirkulering av bruktbilparken er en industri i seg selv. Bruktbilene bare står til salgs i store flokker, uten naturlige fiender som gjør innhogg i bestanden. Om vi setter ned storforbruket av ting så vil antallet tunge lastebiler på veiene gå ned. Om vi setter ned forbruket uten grenseverdier...

Det velpleide selvbildet

Bare FKH informerer oss i byen om klubben på stadion. FKH informerer Haugesunds Avis om klubben. Bare kampene er åpne for de som ønsker å vite noe om FKH.

Frem og Fram

Et korrektiv til alle fremtidsfantaster:
Hjernen varmes opp. Drømmene forkvakles til å vente på noe fantastisk.
Ut av alle øyeblinkene våre lager vi vår egen veiledningsvideo. Vi må bruke mindre for å lage mer, vi blir arbeidsintensive.

Odelsstyret

Odelsretten til å være rik. Arvingene til de rike skal styre framtiden vår.

Pressedumhet

Pressefriheten omfatter retten til å skrive noe dumt. Medieeiere trenger ikke beholde disse skribentene. De kan skrive overalt.
Når pressefriheten fører til frihet for noen, da briljerer den.

NRK-debatt for unge rike

Unge rike søker å rettferdiggjøre nedsatt velferd ved å påstå at velferdsmidler tas fra de unge og deres fremtid. De misser hele tidsperspektivet. De rettighetene som kommer til de eldre har vært forhandlet gjennom flere arbeidergenerasjoner. De eldre har faktisk arbeidet og skapt verdiene som enkelte yngre regner seg som rettmessige eiere til gjennom arv og odel. Dermed er det overskuddet i produksjonen gjennom generasjoner som fordeles. I stedet for økt andel har overskuddet i bedrifter gått til felles ordninger fordi disse er billige og av god kvalitet.
Jeg regner med at Unge Høyres tenketank er høy nok til å se perspektiv og tidselement. Om så ikke er tilfelle er debattvinklingen et forsøk på å øke private bedriftseieres andel av overskuddet som generasjoner av ansatte har skaffet dem. Det er et gammeldags bedrifts og eierskapssyn som ligger bak, men odlingene og arvingene til bedriftene ønsker å øke profitten sin ved å ta fra ansatte deres del av overskuddet. Også de unges.
Arbei…

Debattens pris

Storgründer Sigurd Aase skriver i HA at vi ikke trenger kollektivtransport i fremtiden, bare privatbiler.  Kollektiv innsats har gjort ham rik via statlige midler ment å hjelpe barn og barnefamilier. Slike midler fikk han tak i samtidig som han er mot stat og sosialisme og kommunisme og annet. Hvordan Haugesunds avis og Arbeiderpressen ser seg tjent med slike perspektiv på vår kollektive debatt er grunn til ikke å betale for avisen; hverken papir eller digitalutgaven.

Kaloribrann

Å være dypt konsentrert om å kjenne seg selv og formidle ferske tanker til andre, å skrive, brenner mer kalorier enn å gå en tur. Arbeidet foregår ved lav puls. Dermed er det raskt utmattende å være åndsarbeider. Da blir det enkelt å trene og å leke og ta ballen på sparket og å ta ting i farten. Veldig lett å ta imot høy betaling.

Fotballens rikdom

Verdensfotballen samler så mye kapital at den kan gjøre hva som helst for å forbedre verden og siden sluse den inn i FIFA-systemet. Hva med FIFA som erstatning for nasjonalstaten?
Hvem er med og hvem er utenfor?

Janus aktivitet

Mens vi venter på at avtroppende ordfører Petter Steen jr. skal gjøre greie for hvordan Terrasaken i det hele tatt kunne finne veien til politisk behandling i Haugesund bystyre kan vi bare anta at det er miljøet rundt kommunestyret, kommuneadministrasjonen, Haugaland Kraft, FKH og Terra Securities eller hva de hét den gang, som hadde uformelle møter.
Janus har også hender å forgripe seg med.

Haugesund kommunes eieransvar

Haugesund kommune eier produksjonslokalet til fotballfirmaet FKH. Kommunen må selge seg ut. Det kommunale ansvaret for barn og ungdoms behov for ballekeplasser er ivaretatt med et høyt antall treningsbaner. Det er ikke farlig å selge stadion slik den er blitt i dag, både av utseende, plassering og bruksnivå. Den er ikke byens sentrale leike og turnplass lenger. Når siste tribuneseksjon er på plass går det ikke an å se byen fra Stadion. De godvarme dagene med iskrem, pølse og kringle i solen er borte for alltid...
Inntektene av salget er en fin måte å gjøre opp for noe av Terrasaken. Om salget truer FKH som firma finner de nok ut hvem de vil ha som medeiere. Business as Usual.

FKHs posisjon og status

Fotballklubben Haugesund og Haugesund kommune eier Haugesund Stadion med en halvpart hver, etter hukommelsen min. Kommunen må selge sin halvpart for å få utvikling i regionen. Interesserte kjøpere er enten en kapitalgruppe som trenger et investeringsobjekt som f.eks. en innarbeidet toppfotballklubb; eller idéstormen Karmøy Fotballklubb som trenger et stadion.
Brann og Viking trenger farmer's markets og kan nytte FKH og Haugesund Stadion til utklekking. I helgen imponerte FKH seg selv med god innsats. Likevel vant de ikke mot Sarpsborg 08. Å flytte til en lavere divisjon er fornyende. Bare spør Brann. Penger og regionaltvang styrer tankene i fotballen. FKH kan utvikle forretningsidéen sin videre. Fotball og mediebedrift for Vestlandet. Sponsor og supportersamarbeid med reiseselskap til London og Manchester. Hah! Gav jeg bort for mye nå?
Haugesund kommune har hjulpet FKH fram til selvhjelp. Nå er tiden kommet for FKH å få knotter på skoene.
Haugesunds nye Arbeiderparti-styre kan hje…

Haugesunds Avis og motviljekraften

HA spør hva leserne synes om motorsportanlegg ved flyplassen. Først har de vist negativt standpunkt på headingnivå. Så vil de ha med leserne på sin side. "Ka syns du om det eg e imot?"
Her er et ledende innlegg fra meg:
I 1969 eller 1970 ble Haugesund Racingklubb stiftet for å få landeveisløpene som ble avtalt og faktisk kjørt den gang, inn i organiserte former. Haugesunds Avis fant fram til en mor som spurte: "Ska' di drepa ongane våres óg, nå?"
Det var snakk om å kjøre fire enkle go-karter på Hestmyr travbane. Gratulerer HA som var imot!
Haugesunds Avis var heller ikke hjelpsom da trial og go-kart miljøet på Årabrot ble arbeidet fram.
Midt på syttitallet ville en gjeng med utgangspunkt i løkkefotball på Dropsen i Grindesvingen starte fotballklubb med mål om å være i de laveste divisjonene for fotballgledens skyld. Der var HA ute med sportsjournalisten sin som anklaget oss for å legge beslag på kommunale treningsbaner, som om de tilhørte klubben han var medlem…

Valgvake Komunevalget 2015

Jordnære Senterpartiet eier de grønne markene. Ikke alle liker det.  MDG er på vei mot atomkraftverk. Samme argumentasjon gir et renere forsvar med renslige atomvåpen. SV var glad for at flyktningene kom og gav dem et moment i siste del av valgkampen. Audun Lysbakken var ikke en folketaler, men en god lillehitler. MDGs forestillinger om ren luft er varm og klam som i luftballonger som fyker til værs og forurenser atmosfæren. MDG har tenkt å skape grønne lunger i Oslo. Hvem sine tomter skal de nytte til dette? Hanssonfamiliens? Senterpartiet må omfavne industribygging. Jordbruk trenger industrien. Senterungdommen. Sentrumungdommen.
Knoppskyting skjer etter befruktning mellom jordbruk og småindustri. Det gir vekst. Det grønne næringslivet fra MDG er Rasmus Hanssons Neue Reich. Oslo Høyre gir ordførerhvervet til Oslo MDGs Rasmus Hansson. MDG klarer ikke å stå imot dette knepet. De skifter ham.  MDG må bestemme seg for om drosjenæringen er kollektivtransport eller privatbilisme med inntek…

Stemme ved Kommunevalget 2015

Om Høyre hadde overbevist de siste 8 årene, hadde jeg likevel ikke stemt Handelspartiet. De undergraver norsk produksjon og inntjening.
Miljøpartiet De Grønne satser alt på elektrisiteten. Dermed vil Norge trenge atomkraftverk. Dette ser det ut til at Rasmus Hansson tåler. No Problem.
Arbeiderpartiet må finne sin nye vilje. Se til Labour og Jez Corbyn. De våger der Støre må mer. De må bli alle ansattes parti om de skal holde på historien sin. Deretter vinne over gründerne.
Er det KrF som er de redeligste denne gang?
Senterpartiet må søke sin nye form der jordbruk, fiske og industri blir grunnlaget for vekst. Ikke handel ved import.
SV er som før. De forstår ikke hvorfor. Nye folk må søke ny mentalitet.
Rødt kommer ingen vei med målrettet påpeking av urett. Alle vet om det. Blått gjør ingenting med saken.
Frp tror det bare er å stå på uten kurs og innsikt.
Venstre er ikke vingleparti lenger. Der er ingen marginer å slingre i.
Stem for det gode samfunnet!


NRKs FKH

"Dårlige jevnt over". “Helgeland sparket”.  Nå som FK Haugesund er selvstendig firma og eier av flere firma er det rett at de frasier seg støtte fra kommunekassen. De bør også sette opp plan for tilbakebetaling av støtte utover det amatørklubbene har fått.

Omdømmeberging

Avgående ordfører i Haugesund Petter Steen jr. angrer ikke på Terraskandalen.
Jeg gikk forbi avisstativet og leste at han angret på at han ikke hadde begynt innstrammingene i kommuneøkonomien tidligere. Det kan også bety at innstrammingene ikke har noe med Terrasaken å gjøre, at de bare er en konsekvens av høyrepolitikken han var ansvarlig for. Hva mener Petter Steen jr.?
Bystyret i Haugesund har aldri beklagd offentlig at de trodde på høyrisikoaksjer. De har aldri beklaget at investeringene var ulovlige. Denne beklagelsen burde ordfører Steen ha produsert i denne stille hagestunden han bevisst valgte før kommunevalget. Om ikke for annet, så av pedagogiske grunner. Det er, var og vil bli hans ansvar. Ingen absolusjon.
Det må også forklares at kommunen lenge var villige til å finansiere et stadion til en halv milliard i dette samme tidsrommet. Kanskje noen andre enn ordføreren bør stå fram med den klassisk katolske ytringen “mea culpa”.
Skal havet aldri roe seg?

Comeback

Bondevik og Stensnes gikk til krig mot ex-Jugoslavia “for tjue år siden”. Nå kommer flyktningene fra Bosnia og Serbia som asyl og arbeidssøkere. Krig er bare en del av kretsløpet. Krig og fred er langvarige.
Bondevik og Stensnæs har pensjonert seg. Arbeidet er ikke slutt.

Overplan

Den gamle trehusbebyggelsen råtner på rot fordi huseierne ikke har råd å sitte med arven sin. Gamle hedersboliger fikses billig istedet for å restaureres.
Haugesund har store grøntarealer like sør for Haraldsgaten med adresse Salhusveien. Byggfortetning er høyeste mote og kommer til Haugesund før pengene tar slutt. Noen hager tåler en boligblokk i tillegg til hovedhuset. Det gir en liten attåtslant for slunkne. Dessuten er eksemplene mange i Oslo om det er viktig.
Store hus trenger åpne rom på alle kanter for å stå seg. Sentrumstettheten gir bare fasader, ikke fulle kropper. Sentrum må bli åpnere landskap som tåler større bygg. Landmannstorget, Kaibakken og Rådhusplassen er slike. Siden så mange gamle hus forfaller eller rives før tiden må Haugesund planlegges for den mulige fremtiden. Til nå er sentrum ødelagt av noe forfall men enda mer av misforstått tillpassede bygg. Flere norske byer ble ødelagt av brann og krig. Haugesunds forfall er villet.

Gatetak er flaut

Siden Sentrumsforeningen bare pynter gatestein kommer utviklingshjelpen:
Tre av de større nybyggene fra sytti/åtti-tallet av er Victoriahjørnet, DNB banken og Sparebanken, alle gjennomgående fra Haraldsgaten og til Sørhauggaten. Eierne er finansielt solide og i beste posisjon til å bruke første-etasjene til å skape et Covered Market som i Oxford, Covent Garden i London eller Mercato Centrale i Firenze. Byen og byggene er mindre, men tenk hvilket liv og røre det hadde blitt i Haugesund sentrum der vi tråklet oss mellom gatene og Landmannstorget. For et levende sentrum!
Banker som legger ned filialer klarer å flytte byvirksomheten opp én etasje dersom innbyggerne handler i første etasje og i kjelleren. Våkn opp til muligheten for liv i handelen.
Kjøttbasar, grønnsaksbasar, basarbasar.

Åpen kirke. Åpent kirkevalg

Cruiseturister har kommet til Haugesund. De har hatt forskjellig størrelse lugar og skip. Status og markedsnivå har gjort at noen kommer til oppsatte plasttelt som skal vise markedsbyen, med åpen kirkedør for kulturelt dybderom. Andre turister er sluppet fri i labyrinten, utstyrt med kart. Kirkedøren var stengt som vanlig. Turistene virret rundt som speidermaur på jakt etter tilskudd. De lettet litt på varene og gikk videre.
Overhørt: “Don’t go there! There’s nothing to see there!”
Slik ble valget.

Hovedsteder i Norge

Lettvinteksperter sier nå at miljøet har best av at Oslo blir større og at der bygges i høyden. Dersom vår felles hovedstad er løsningen på alle problemer, så sett i gang: La distriktene få subsidiene siden kollektivtrafikken ikke bare klarer seg, men er løsningen der det bare bygges tett nok.
Dersom vi regner hva det har kostet i energi å bygge Oslo og tar med energisvinn, så vil landet være tjent med å spre hovedstadsfunksjonene på flere hovedsteder som de gamle, Bergen og Trondheim. Stavanger, Kristiansand og Tromsø vil melde interesse. Det er problemfritt for miljøet, men andre motiv regjerer. Politikere og selvbestaltede ledere av miljøorganisasjoner viser mest iver og dumskap. Det offentlige Norge evner ikke annet enn å fortsette kampen om posisjoner i debatt. Løs opp, løs opp hovedstaden, så klarer nok Oslo seg selv slik de andre norske byene gjør.

[http://www.bt.no/meninger/kommentar/rossavik/Byene-loser-klimaproblemet-3417518.html]

Norge er kommet fram til et kulturelt mangfo…

Glovarmt

Bilde
Vi varmer opp jorden med elektrisitet. Bilder viser synlig oppvarming. I tillegg kommer oppvarming av hus med mere. I denne elektriske energibuen skal vi ha inn like mange elektriske biler som bensinbiler; eller mange flere. Plug-in oppvarming.

MDGrünen

Die Grünen har styrt delstaten Baden-Württemberg i Tyskland siste 4 år. Deriblant Porsche og Mercedes-Benz og tysk flyindustri ved Dornier. Dies geht niewegs!
Dersom Miljøpartiet de Grønne umodifisert erstatter Høyre, kan man forstå hva som foregår. Som tilleggsparti i faunaen blir de det nye Venstre.

Utskraping Haugesund

Når de gamle husene blir skrapt bort bygges nytt i gamle tankespor, kvadraturet. Vi tar ikke kontroll på utviklingen. Nytt bygges i håp om at det gamle regimet kan vekkes til live igjen. Militæringeniøren som la ut Haugesund sentrum skulle ikke tilbake til det kjente. Planen var for utvikling. Ikke baklengs inn i fortiden. Hvorfor sette utviklingen fast i det gamle mønsteret når en blir styrt av fortiden? Haugesund må delbevares og omformes, alt i samme skapning. Først da…

Høydestabler Metropolis

Storbybelysning overalt.
Grosstadtbeleuchtung überall.
Oppdraget er ikke at Oslo skal vokse inn i fremtiden, men at Norge skal utvikle seg.
Elektrifisering er en tanke fra tidligere århundrer, 19. og 20.

Ghostbusses

Kolumbus har en fortid. Haugesund har mange holdeplasser der bussen aldri stopper. Jeg har sett én grønn buss med gasskyen bak seg.

Maktslitasje

Slitasje å sitte med makten. Høyre har slitt ut velgerne.

Kirkevalget

De klarer å gjenvelge seg selv, selv med ledige plasser i styret.

Oljesektor

Høyre snitter opp land og by, på langs og på tvers og selger jordbruket sektor for sektor. Som i Nordsjøen.

Vågstrikken

Når Bergen utvikler tunellsyn i trikkesaken sin, burde de ikke heller ha sett på et flomvern av Bryggen som inkluderer trikken? Eller må de i panikk fylle igjen indre Vågen når vannet skvulper?

Karbonsykler

Karbonsykler lages av en begrenset ressurs. Plastdelene vi omgir oss med likeså. El-biler bruker plast, så MDG skal få litt å stri med i sin elektriske iver. Kjør gammel Land Rover. Sjekk ut Lotus Elise og dens energiforbruk og materialbruk. Think!

Odelsimport

Høyre må få orden på alle selvbildene sine. Skal de være rike og selverklærte finansgenier, eller skal de være de bestskikkede administratorene av verdiene Norge er i stand til å produsere? Skal de rasere landet med billigimport samtidig som de legger skylden på alle ansatte?
En god bedrift har syn for alles bidrag og belønner deretter. Det odelssystemet som preger Høyre og Senterpartiet er ikke effektivt lenger.

Høyres arbeidsplasser

Høyre må snarest ta tak i billigimporten. Som forbrukere har vi ikke tenkt å gjøre noe med det personlige forbruket. Vi kjøper biler og båter og krimskrams, 3-for-2 fordi vi trenger én; altså er tingene så dyre at vi like godt kan produsere dem i Norge. Arbeidsplasser og knoppskyting, mann!

Adgang til kundene

Kommunevalg på detaljnivå:
Åtteåringer får tilbud om bankkort. Målet er at de skal forbruke 3200 kroner per måned. FinansHøyre hjelper ImportHøyre med godteriene.

Brann Bergen Island

Brannspiller i fjor, Birkir Már Sævarsson spilte for Island da de slo Tsjekkia og Nederland.
Brann skulle ha vært på hans nivå.

Troll i ord

Vi var flaue av Norsk Design. Så kom Nissan Leaf og vi visste det. Think var forut for sin tid i design og styling. Navnevalget var Different og forut for sin tid.
Volvoavtalen og Think er tap for vår selvstendighet. Billigimporten tar pusten fra økonomien vår.
Om vi kledde fjellet. Om vi lagde egne Things.

Teslaforbruk

Sysla, Schibsteds underbruk, mener at el-biler er fremtiden fordi finans kjøper Teslabiler. Den neste Teslabilen er en SUV.
En Tesla S forbruker mer energi enn en SUV av typen Toyota, Ford og Range Rover. En Tesla SUV vil bruke enda mer. Når finans kjører Tesla SUV i bussfilene er vi ikke bare tilbake til børstraktorene, det blir verre.
Mindre forbruk er å kjøre mindre, ikke å kjøpe mer og kjøre mer.

http://www.syslagronn.no/2015/08/28/syslagronn/nar-finansbransjen-bytter-fra-suv-til-el-bil-har-du-vunnet_58978/

Elon Musk sier på Twitter at småbilen til $35.000 kommer om to år. Bestill nå om du tør investere i fremtiden. Importavgiften vil gjelde.

Synergieffekten

Haraldstøtten har ikke ført til økt historisk arbeid i Haugesund.
Sildajazz har ikke ført til økt musikkproduksjon i Haugesund.
Filmfestivalen har ikke ført til filmproduksjonsmiljø i Haugesund. Bergen tok kaka.
Lokale TV Haugaland har ikke ført til økende journalisme i Haugesund.
Haugesund teater har ikke ført til produksjonsmiljø innen teater og dramaskriving.

Sammenfall av gode krefter kan skje, ikke tilfeldig, ikke enda. Fordi vi er lunkne. Haugesund har brukt 35 år på ingenting annet enn kulturrus. Publikum i kinosalen er eldre filmforbrukere, ikke unge som vil bli filmskapere. I took that one from someone who knows.

Birkebaglerne

De som deltar i Birkebeinerløpene er stort sett baglere, taperne i den norske borgerkrigen. Hva er det de aser seg sånn opp for, Oslobispens medløpere?

TV Haugaland. A short story.

Lagd i den samme kulturbegeistring som Sildajazz og Filmfestival. Fotballklubben Haugesund overtok rammer og fjes. Der ble ingen produktarv å være stolt av.

Teslavekt

Vekten av en Tesla S er rundt 2100 kg. Motor og batteri veier rundt 700 kilo, altså en tredel av bilens egenvekt.
En bensinmotorisert bil på samme egenvekt har en drivlinjevekt rundt 350 kg (motor, gearkasse og bensin). Bensinmotorens vekt er halve vekten av EL-motoren. Dermed er en bensindrevet bil vesentlig mer energieffektiv enn en el-bil.

Kaikultur

Pubmetrene på kaien i Haugesund er sure for at kommunen subser Eidsvåg i Kulturhuset Festiviteten, men glade for at kommunen subser Sildajazzen på kaien.
Har Haugesund Norges lengste rekke med pubhoder?

Gatetak er flaut

Siden Sentrumsforeningen bare pynter gatestein kommer dette:
Tre av de større nybyggene fra sytti/åtti-tallet av er Victoriahjørnet, DNB banken og Sparebanken, alle gjennomgående fra Haraldsgaten og til Sørhauggaten. Eierne er finansielt solide og i beste posisjon til å bruke første-etasjene til å skape et Covered Market som i Oxford, Covent Garden i London eller Mercato Centrale i Firenze. Byen og byggene er mindre, men tenk hvilket liv og røre det hadde blitt i Haugesund sentrum der vi tråklet oss mellom gatene og Landmannstorget. For et levende sentrum.
Banker som legger ned filialer klarer å flytte byvirksomheten opp én etasje dersom kundene handler i første etasje og i kjelleren. Våkn opp til muligheten for liv i handelen.
Kjøttbasar, grønnsaksbasar, basarbasar.

Mer FKH

FKH har kjøpt opp mediebedrifter for å fortelle om seg selv og sponsorene. Haugesunds Avis ser ut til å ville skrive mer om FKH, uten å  nevne sponsorene? Når blir Haugesunds Avis en gratisavis?
Fotball er bedre på PC enn på kunstgress, men gir forvridde forestillinger om egen person.
Haugesunds Avis har i leder lovet å heve seg i konkurransen med FKH. Hvorfor slapp de seg nedpå? Lav innsats og middels ferdighet er nettop grunnen til at Haugesunds Avis ikke er verdt å betale for. Her er innrømmelsen på lederplass. Godt jobba!

Eiendomsbrødrene

Nybygg i Haugesund sentrum blir bygd i det gamle kvadraturet uten å spørre om vi skal beholde layouten i by’n, eller “jenke litt” på den. Småbyhusene blir fortrengt av høyere nybygg. Grenser gjelder ikke når solen stenges ute fra gatene. Kvadraturet som layout gjelder bare i to dimensjoner. Ingen tenkte den gang på hva som ville skje om byggingen fortsatte i den tredje dimensjonen. Det er ikke bare Altaelva som har canyon i Norge. Høye og moderne husrekker i trange gatestrukturer skaper uhygge.
Å bygge leiligheter der det ikke var leiligheter før er en risiko som all annen investering. Logikken synes å være at de nyinnflyttede vil øke handel i byen fordi folk trenger varer og ting. Hva trenger man i en byleilighet som man ikke får på kjøpesentre? Usikkerheten vil alltid være der. Da må arkitekturen sitte som den skal. Vi må tenke mer enn byggetillatelse.

Hauge i Haugesund

Bydelen Hauge i Haugesund er ikke utgangssted for byens navn. Der er ingen forbindelse. Hauge er Haugar som i Hágarð som er den øvre del av Gard, vaktposten inn til Haugasundet, Rossabø og Avaldsnes. Byen er byen ved gravhaugene. Selvskading er å se bort fra dette faktumet, fysisk å erstattte gravhaugene med boligblokker langs sundet. Eller boligblokkene er de nye haugene, Blokksund.

Elbuss i Berlin

De første el-bussene er i drift. Bergen var for raskt ute med bybanen sin. Haugesund og Stavanger kan enda velge det rette.http://www.heise.de/newsticker/meldung/Erste-Elektro-Linienbusse-fahren-durch-Berlin-2795515.html

Payback 1

Fotballklubben FK Haugesund har aldri vært en fotballklubb. FKH har vært et firma som i stort er bygd med kommunale midler. Nå utvider firmaet, fremdeles med kommunale midler, og kjøper opp tre bedrifter.
Dermed er FKH-skandalen et faktum, et kommunalt finansiert medieoppkjøp. Hva er kommunens motiver for å være med?
Haugesund påførte seg Terraskandalen selv, FKH har de finansiert gjennom sponsoravtaler via Haugaland Kraft og eiendomsavtaler om Haugesund Stadion.
Nå er tiden inne for å kreve pengene tilbake. FKH har forledet kommunen. FKH har utgitt seg som hjelpetrengende, viktigere enn menneskene i Haugesund.

Payback 2

I 1662 fikset Stavanger seg med en lov om at bare Stavanger fikk drive handel i amtet. Dermed måtte handelssteder som Nedstrand og Egersund innstille produksjon og handel med utlandet. Kjøpsstedet Kopervik var sjanseløse. Produksjon og vekst var umulig.
Nå er det tid for det glupske Stavanger å betale tilbake tapt fortjeneste over flere hundre år, før de har tenkt seg å vokse inn i himmelen.

Payback 3

Gründere og andre genier lykkes ikke i Norge fordi Handels-Høyre har lagt til rette for billigimport. Dermed har det vært umulig å holde et industrielt produksjonsmiljø i gang. Dermed er det ikke nok næringsvirksomhet til knoppskyting med nye idéer og nye produkter.
Den norske el-bilen Think ble lagt ned av handelslivet. Den ville ha vært et hinder for import av kommende el-biler fra de store bilfabrikkene.
Import av nye el-biler ble hjulpet fram med avgiftsfritak og bussfiler.
Slik ruineres Norge. Pengene finnes enda et sted. De må settes inn i produksjon av biler vi trenger. Ikke luksus el-biler tilpasset eierne av fabrikkene. Vi kan lage biler.

Payback 4

Haugesunds Avis har sponset FK Haugesund med ukjente mengder penger og gratis redaksjonelt arbeid fra FKHs opprettelse. Nå former FKH seg til å bli mediehus og konkurrent til HA, ved hjelp av HAs penger og arbeidskraft. Avhengighetsforholdet kommer til å fortsette.
Vær din egen sannhetsleiter.

Payback 5

Haugesund kommune er satt i en dårlig situasjon av FKH. Det har vi ikke bruk for. Haugesund kommune samarbeider nå med mediefirmaet FKH om produksjonslokalene (Haugesund Stadion og TV Haugalands studio). Haugesund kommune sponser FKH via Haugaland Kraft med et beløp Haugaland Kraft ikke ville oppgi på forespørsel i TV Haugaland. Dette er full resirkulering og vanntett mot omverdenen.
Haugesund kommune eide Stadion. Nå kan det mistes.
Haugesund kommune må si opp sponsoravtale med FKH via Haugaland Kraft.
Haugesund kommune må si opp samarbeidsavtale om Haugesund Stadion og ta tilbake hele anlegget som kompensasjon for å ha blitt lurt inn i et upassende forhold.
Dersom FKH flytter til Vea og kaller seg noe annet så er det sikkert like greit. Storkommunen lokker. Sognepengar er et begrep fra Sogn og Fjordane. Framtidige kraftpenger et annet.

Bybussen

Bussnettet i Haugesund bestemmes fra Stavanger slik at eierselskapet Kolumbus får utløst maksimal støtte fra Staten. Dersom inntektene fra billettene er viktige kan Haugesund drive eget selskap som før i tiden. Vi kunne allerede hatt elektriske busser i Haugesund.

El-buss i Haugesund

Gjenopprett Bybussen som driftsselskap. Få bort Kolumbus. Trafikker hovedveiene fra ytre nord til ytre sør, ytre vest til ytre øst og gjør avgangstidene så hyppige at “det går alltids en buss”. Mindre busser kan fylle ut dette større nettet. I dag må vi se etter om rutene er nedlagt, eller om vi blir tatt med på en rundtur vi ikke liker.
Buss til sentrum kan bli tre minutter.
Gå til byen er tjue minutter.
Buss til byen er tjue minutter.
Dette får Kolumbus statsmidler for å opprettholde.
De fryder seg over “job well done”.

Busser i Bergen

Bergens elektriske ferjeselskap, trikken og trolleybussene gjorde Bergen spesiell. Biltrafikken kom for fullt på syttitallet og kvalte gatelivet. Politikerne fant løsninger for å slippe til enda flere biler. Det klarte de. Det var ikke nok. Teoretikerne mente at kollektivtilbudet var løsningen. Dermed måtte man jo ha trikken tilbake, selv om løsningen lå i busser med elektromotor. Nå har Bergen nok en nevroknute å hogge over: Skal bybanen gå over Bryggen eller ikke?
Noen fant den geniale løsningen å sluse biltrafikken forbi byen. Hvor skal egentlig disse bilene som kan sluses forbi hele byen? Skal de på Stadion?
Stavanger har enda muligheten til å elektrifisere bussparken.

Gravhaugen Rossahaug

Ved Haugasundet er en gravhaug som lyser i gullet fra solnedgangen i nordvest, solkultens ultimate situasjon, det gyldne horn. Den gravlagte kan følge solen midtsommers og våkne igjen i nordøst. Om vi gjenværende følger solen i båt kommer vi til Færøyene. Navnet har ingenting med får å gjøre. Det er i slekt med Førde og Færder og Fjord. Det er et navn for navigasjon. Fortsetter vi kommer vi til Island, som forfedrene våre.
Gravhaugen Rosssahaugen er truet av blokkbyggerne. Sundet fikk navn etter disse gravhaugene. Byen fikk navn etter sundet; Gravhaugasundet. Rossabø er navn på hovedgårdene i et distrikt, innen en folkegruppe i sin tid. Rossabø er i slekt med Hausabø og Huseby som er navn på hovedgårder. Å hause er å heise opp, gjøre høyt. Stemninger kan også hauses opp, ved hauglegging, servering og solnedgangen midtsommers. Rossabøgården hadde alt.

Norske kommunevalg

Når vi skal ordne kommunene, må vi først ordne landet. Oslopølen (Der finnes en sang som heter “Oslo Bowl”!) er organisert som et hoffliv, ikke så mye rundt kongen men rundt Storting og Regjering. Oslo må forbedre seg 33% for å nå funksjonelle klimamål. Elektriske busser og frivillige løsninger som Smestadtunell-effekten hjelper ikke til å nå målet. Noe må stanses; f.eks innfartsveiene, eller noe må taes bort; som departementer og korridorer. Disse har lange haler som flytter med. Oslos behov for kirurgi på tvers av årer og ledninger reduseres. “Okka by Oslo” kan bli en sunn by.
Andre sunne byer er de som vil stå fram samlet og si at de vil arbeide for innflytting av statsdepartement. Sjøfartsdirektoratet ble flyttet til Haugesund. Det var en suksess. Ta hele landet i bruk!
Kanskje er dette måten for Høyre og Frp å bli kvitt fylkestingene. Ironisk Smilefjes.

Menneskevalget i Haugesund

Haugesund kommune har fra tid til annen sagt at de fyller lovens  minstekrav for ytelser til befolkningen. Deretter har de forsynt særinteresser med penger. Ingen av disse investeringene har gitt inntekter eller positivt omdømme til bedriften Haugesund kommune. Fotball, servering og overnatting er i stand til å stå på egne bein.
Hvilke partier skriver at de vil øke innsatsen der minstekrav er oppfylt?

Kirkevalget

Lokale kirkeledere holder seg i politiske bakrom for ikke å risikere å bli strøket av valglistene ved å flagge standpunkt. Hvordan kan vi stole på dem når de går i skyggene, bak forhengene?
Politiske kandidater i kommunevalget er tydelig presentert i prioritert rekkefølge evt. variasjoner. Til Kirkevalget 2015 er kandidatene skjult, ikke bak en bekjennelsesskjerm, ikke for å beskytte kandidatene, virkningen er et valg i blinde. Her er ingen andre å sette i stedet for de uforklarte.
Dette er udemokratisk og stammer fra middelalderen.

Bakkekontakt

Hvilke politiske partier tør å nevne Terra i programmene sine?
Hvilke partier skal gjenopprette situasjonen for de som har båret byrdene ved Terra-skaden?
Hvem vil anerkjenne FKH-skandalen?

Lagelig til

Haugesund Høyre vet at byen mangler en viktig del i næringsstrukturen. Tjenester og handel med billigimport og dyre biler og båter fungerer fint. Inntjening ved produksjon som før med skipsbygging er borte. Jordbruk og fiske gir minimale inntekter, så produksjon av salgsvarer som kan eksporteres ut av byen må startes. Dette synes umulig for et bundet mandat, så øynene går til aluminiumsfabrikken i Karmøy og gassterminalen i Tysvær: ”Dersom Haugesund Høyre går inn for kommunesammenslåing får Haugesund, som det naturlige bysenteret, ført industriinntekter på plussiden og Karmøy Høyre og Tysvær Høyre kan legges ned. De har jo ikke rådhus av noe betydning”.

Grunnsteiner i film

Haugesund har lagt ned hederssteiner for norske filmskuespillere. Hvor kommer Marilynstatuen inn i denne filmen? De som våger å kalle Haugesund en filmby nevner ikke at Hollywood er en milliardindustri. Man etterligner glitteret.
I hvilket partiprogram står det noe om å utvikle en filmindustri i byen, etter 20-30 år med rød løper og skjev gange? Bergen har et slikt initiativ nå!

Hauge i Haugesund

Bydelen Hauge i Haugesund er ikke utgangssted for byens navn. Der er ingen forbindelse. Hauge er Haugar som i Hágarð som er den øvre del av Gard, vaktposten inn til Haugasundet, Rossabø og Avaldsnes. Byen er byen ved gravhaugene. Selvskading er mentalt å se bort fra dette faktumet, fysisk å erstattte gravhaugene med boligblokker.

Haugesund Høyre i oppløsning

For at Haugesund by skal slåes sammen med nabokommunene Karmøy og Tysvær må lokalpartiene gå opp i et nytt kommuneparti, f.eks. Haugaland Høyre. Karmøy Høyre og Tysvær Høyre er nok interessert i det, men er Haugesund Høyre interessert? Har de tenkt tanken på å oppløse seg selv til det beste for hundre tusen haugalendinger?

Karmøy Fotballklubb Åkra

Bilde
Juniorlaget til Åkra som kom til tredje runde i NM 1957. Terje Lund er i fremste rekke, nummer 2 fra høyre. Frisyrene er som dagens. Kanskje er der en tatovering også?

EU kontroll

EU kontrollen har til nå sikret oss en bedre bilpark enn før. Å stille enda strengere krav til bilene vil ikke få ned tallet på døde og skadde i trafikken. Formålet med strengere EU-kontroll er å øke skroting og øke salget av nye biler, økt forbruk.
Menneskelige feil er årsak til de fleste trafikkulykker. Samfunnet vårt aksepterer død og skader. Om vi hadde redusert antall sjåfører med hyppig sertifisering og inndradd sertifikat inntil 20% av alle førere ville bilindustrien solgt færre biler. De bilene som krasjet og de bilene som ikke ble brukt er to motstridende faktorer i regnestykket salg over liv og død.
Industrien ønsker flest mulig sjåfører for høyest mulig forbruk av biler. Vi aksepterer ulykkene fordi vi lar industrien arbeide med psyken vår gjennom reklame.
Sjåfører må kurses kontinuerlig. Sett kjørelærer inn i bilen og la sjåføren snakke om trafikken og egen framferd i én time. Om sjåføren ikke klarer fortellingen er han uskikket og må til ny opplæring hos høyere myndighet,…

Haraldsvang ungdomsskole for haugesundaren

Bygget ble planlagt og oppført 1967-1970 etter idéene som senere ble nedfelt i Mønsterplanen for 1974. Bygget ligger rolig tilpasset i naturlig terreng og er som et komplett, et helt menneske i naturen. Der er administrasjon, studiebibliotek, sang og musikk er menneskelig og dermed i skolebygget. Håndverkernæringen var sikret ettervekst med flere saler for opplæring til yrkesskolenivå. Klær og tøy, tegning og maling, tre og metall. Alle fag som sammen med kroppsøving i naturen og i Haraldshallen tilsammen utgjorde det komplette mennesket, merkelig nok fengslet i nakne klasserom der vitenskapen ble studert. Bygget viser et helt menneskesyn i motsetning til Steinerskolens bygg på høyden over. Der sporer man ikke mennesket i arkitekturen. David Sandved tegnet Haraldsvang ungdomsskole og Haugesund Folkebibliotek. Den offentlige boksamlingen er omgitt av studieplasser i utkanten og i nisjene ut mot gaten. Dette er bygg som reflekterer mennesket i personlig og felles utvikling og dermed i k…

Skjøre Sildabein

Haugesund hadde en periode der vi lette etter historien vår. Siden der ikke fantes noen by før sildefisket tok til på 1800 tallet sluttet noen seg til at byen ble bygd på sild og sildabein. De stormet kommunekassen for å finansiere sildajazz og silda ditt og silda datt.
Byen ble bygd på hardt arbeid av mennesker som ikke har fått navnet sitt notert. De som minnes som byens fedre og annet, var de som tjente penger. Rikdom kommer ikke ved arbeid alene.
Nå er det på tide å gi tilbake. Haugesund kommune må selge merkevarene Sildajazz og Filmfestivalen i Haugesund. Der finnes nok av interessenter blant dem som tjener penger på event’ene. Dersom der ikke finnes interesse så må kommunen for all del slutte å holde oppe kjøret. Det koster mange penger og gir ingen inntekter til kommunekassen, bare utgifter til drift og pensjon.
Jeg er sikker på at noe vil vokse fram på det eneste sanne grunnlaget; hardt og intelligent arbeid.

Selge teateret

Kommunen har annet å gjøre enn å holde enkeltpersoner med jobb, annet enn å lage stillinger til de ikke-trengende. Dersom Haugesund Teater ikke tjener penger må det brukes annerledes. Innholdet må virke fornyende mens det lever. Det må ha skaperkraft, lage noe, virke og til tider tjene oss alle.

Nyvurdering

For HA er godt nok ikke nok. Målet er satt så lavt at harpunen går under med hele skipet på slep. Nytt mannskap er eneste måte å tjene penger på i journalistikk.
Jeg betaler for webnyheter hos nrk.no i og med NRK lisensen. Schibstedgruppen tilbyr aftenposten.no, bt.no og aftenbladet.no. Av disse tre er aftenposten.no dyktigst, innhold som layout og brukervennlighet. Samarbeidet dem imellom og fellesstoffet er for tydelig. Bergen sørger for underholdningen og kontakten med historien. Stavanger må alltid holdes et øye med.
Hva med lokalavisene på Haugalandet? Journalistisk er de alle et godt stykke unna Schibsteds velsmurte. Der er ikke mye som skiller h-avis.no, karmsund.no og haugesundsnytt.no. Haugesunds Avis har en mengdefordel med sine flere ansatte. Problemet deres er kvaliteten på de ansatte. Den er lett å matche for de to gratisavisene Karmsund og Haugesundsnytt.
Er det tid for å abonnere på en nettavis? Hvor mange ganger klikket jeg på en artikkel under abonnement? Kanskje noen…

Haugesundsadelen

Revolusjoner har noe for seg. Dét har klassisk trening også. Ørkenfolkets erfaringer ble fortalt i generasjoner inntil skriftspråket satte seg. Sagaene ble fortalt inntil alfabetet festnet utviklingen.
All produksjon og utdanning via handelsrutene fra Kina, fra de to elvene og steppene øst for, alt Middelhavet sendte nord av skrifter og bannbuller, alt dette endte opp i Haugesund. Her ble mennesket foredlet.

Ironman Haugesund 2015 opptelling

Ironman Haugesund er ikke synlig i Norge.
Forsiden av nrk.no, bt.no, aftenbladet.no, h-avis.no er opptatt med lokalt og nasjonalt stoff. Agurknyhetene er byttet ut med  surfing hos de store nyhetsorganisasjonene i England og USA. Dermed øker inntrykket av kvalitet.

Fredag bare i h-avis.no
Lørdag bare i h-avis.no
Søndag h-avis.no, aftenbladet.no om overvektig som kjempet en personlig kamp. Haugesund er ikke nevnt på forsiden, artikkelen er bak betalingsmur.
Mandag bare i h-avis.no

Der var ingen forhåndsomtale av Ironman Haugesund 2015 på noen av nettstedene. Ingen kunne ha lest seg til en spontantur. Innfartsveien mot nord var jo likevel stengt.

Bystyret innvilget kr. 500 000 til amerikanske Ironman. En halv million er en høy pris for reklame i lokalavisen Haugesunds Avis. Nok en grov feilvurdering av bystyret og av dem som klarte å selge idéen til de redde og glupske politikerne. En dårlig ROI for Haugesund.

Hvem solgte FKH-idéen til Haugesund?
Hvem solgte Terra-idéen til Haugesund?
H…

Ironman Haugesund 2015

Bilde
De gamle jernmennene gikk på stenger av glødende jern for å vise at de var av kongsbyrd. I dag holder det å svømme i flokk, løpe i gatene og sykle i en uendelig rekke. Da er man Jernmann eller Jernkvinne eller Jernkid. Det herjede bystyret i Haugesund fant at arrangementet var verdt en halv million kroner i støtte, penger som selvsagt ble tatt fra samme kasse som nektet verdige trengende alminnelig hjelp. Begrunnelsen var Haugesunds omdømme. En av de målbare økningene er omsetningen på pubstripa på Indre Kai. Dermed bevilget Haugesunds bystyre støtte til pubeierne, og selvsagt hotelleierne som sitter i andre byer og land.
Haugesund hadde ikke tenkt å støtte arrangementet på grunn av den økonomiske krisen, men et forlenget sutretokt fra de private lokale arrangørene tvang fram pengene. Med pengene kom smilet. Kombinasjonen av sutring og trusler mot byens omdømme virket. Penger driver psyken.
Med sykkelløp kommer stenging av veier. Tour des Fjords med sitt internasjonale nivå stengte ve…

Karmøy FK

I kommunesammenslåingens ånd og siden Haugesund fikk bestemme navnet på flyplassen "Haugesund Lufthavn Karmøy", kan FKH bytte navn til "Karmøy Fotballklubb Haugesund".
NFF won't mind, FIFA won't mind, Sponsors won't mind. Let's do it!
Flyplass på Karmøy, Stadion i Haugesund. Billig.

Den Norske Intelligensen blomstrer i sommerferien

Beste argumentet for å bygge flere skoler i tettbygde strøk er at rushtrafikken blir lettere og spredt. Skolene bygges nær boligområdene.
Rushtrafikken minsker når skolen stenger for sommerferien. Beste argumentet for å få spredt rushtrafikken over tid er å bygge småskoler i tettbygde strøk.
Barna har godt av det, miljøet har godt av det. Hvem er vi som ikke har godt av det?
Rushtrafikk og veibygging må forståes som hva vi gjør og hvordan vi innretter oss, og ikke som hva vi har og hva vi lager.
Oslo, Bergen, Stavanger og flere byer har allerede påført seg selv lange arr i landskapet. De kan ikke bortforklares, disse veiene. Jærkulturen har sine steingjerder, "doble gardar". Stavanger har sine dobble kjørebaner nedover Jæren med økende Porsche-salg.

Ny innpust

Nå er vi råtnende og overmodne for klassisk gresk kultur i utdanningen vår. Ny-klassisismen er foreldet. Vi går for den tredje renessansen.

http://www.theguardian.com/books/2015/jun/20/classics-for-the-people-ancient-greeks

Brann - Sogndal 0-4

OBOS-ligaen er sosial fotballbygging.
Profesjonelle Brannspillere må læres opp til å synge "Nystemte'n". Det går ikke an å surmule og demonstrere misnøye i Høytidsstunden. Sangen må inn i kontrakten.  Dersom Brann rykker opp med dette mannskapet ... Dersom de ikke rykker opp har de kastet bort et helt år uten å bygge nytt.

Mobbevalget 2015

Høyres ungdomskandidat ved kommunevalget 2015 i Haugesund, Harald Larssen Lønning driver valgkamp med å single ut følelseslivet til Arbeiderpartiets leder og ordførerkandidat, haugesunderen fra Bergen, Arne Christian Mohn. Metoden er kjent som "jentemobbing" og karakterisert bla annet av tilsynelatende vennlig omsorg. Mobbing er ikke politisk metode. Debatt er ikke mobbing.  Debattanter som mobber er uprofesjonelle og tilsnakkes av dyktige ordstyrere. Mobbere som kommer til i etterkant av debatten er feige. Mobbingen av Ap's ordførerkandidat kommer fra to hold.  Høyre Haugesund som er ansvarlig for ungdomskandidaten sin. Det er ikke lenge siden Høyres ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. brukte andres dialekt som diskvalifikasjon i en politisk lokal sak. Dette er ikke bagateller vi alle må tåle. Det er innhogg i personer og avsporinger av debatt. Det går med tid til å fordøye hva som skjedde og hvordan en skal gå fram mot offentlig mobbing. Det er også skade på merkev…

Haugesundaren

Haugesunderne har en tendens til å gå opp i de større sammenhengene og ofre seg i selvbilder. Derfor må der verve og reklamekampanjer til for å få dem ned på jorden igjen, hjem til de gamle tomtene for å sikre arveretten til godset. Mange haugesundere har flyttet ut og gjør det bra der de er, kanskje sammen med de gode kreftene, i frontlinjen for humanitet og teknologi. Haugesundaren er ikke lenger den kuede bajassen. Haugesundaren kommer som alltid fra et annet sted og har med musikaliteten sin. Byen klinger av de nye haugesunderne, variasjonen er grunnklangen, som en ny blanding, slik den gamle en gang var satt sammen av forskjellige dialekter.
Vi er sammen om å danne den moderne haugesundsdialekten. Likevel benyttes en innbilt haugesund-sosiolekt som standard for å forstå lokal politikk. Knalltøft!

Det eksotiske selvbildet

Tromsø som Nordens Paris, Spansketrappen i Bergen, Ullernchauséen i Oslo.
Haugesunds italienske rådhus med piazetta, Smedasundet som "droltafri" Canal Grande.

Det adelige selvbildet

Haugesund har hedret kong Harald Hårfagre med monument og statue fordi det er godt å kjenne seg stor. Snorre Sturlason som skapte kongene våre har vi ikke minnesmerke over. Altså verdsetter vi ikke litterær produksjon og historisk arbeid. Snorre gjorde et vitenskapelig arbeid for sin tid.
Bergen har statue av Snorre. Bergen havnet på McKinley’s liste over de mest utviklingsdyktige byene i verden mot år 2025, sammen med Trondheim, Norges to første hovedsteder.

Sannheten i sekken

Etter erfaringene fra Smedstadtunnelen og trafikkflyt i Oslo konkluderer politikere og næringslivet i Haugesund med utbygging av Karmsundsgata. Det tar maksimalt 15 minutter fra boligstrøk i byen til sentrum i rushtiden begge veier. Variert arbeidsstart kan avtales næringslivet imellom. Kommunen ordner arbeidsstart på skolene. Så er problemet løst og bussene kan slippe fram og arbeidsinnvandringen fra nabokommunene får fri vei inn; med buss. Etter samme Oslo-erfaring slutter noen i Oslo og Bergen seg til et forbud mot bensin og dieselbiler. Dette vil øke forbruket av elektriske biler fordi ingenting har blitt gjort med kollektiv transport. Så er det da viktigst å selge flere biler, bruke mer strøm og bygge mer veier. Noen tjener penger på det viset. Dette er ikke energisparende, men så er vel målet så enkelt som å få en ren by. Å stenge eksos ute fra byene kan bare være et langsiktig mål. Det hybride trafikkbildet vil være første nye situasjonen på vei mot det nylovede sentrum. Først…

Ingen forskjell

Haugesund kommune kan selge FKH til Karmøy. Da slipper Karmøy å bygge nytt lag fra bunnen av, og kan starte med en god trener. Haugesund trenger ikke selge de kommunale boligene "De tusen Hjem" for  å dekke inn Terragjelden. Det nye navnet blir FKK. Noen mener at  klubben bør hete Karmøy FK, så nå er splittelsen lagt til grunn for arbeidet.

Hvor i all Bergen

Siden hverken Bergens Tidende som bt.no, eller Bergen Arbeiderblad som ba.no fikk det med seg, så skriver jeg det her:
Brannspiller i fjor, Birkir Már Sævarsson spilte for Island da de slo Tjekkia 2-1 og Norge spilte uavgjort mot Aserbajdsjan. Se Morgunblaðið på mbl.is for å bli klok. Tillegget er at ba.no tilhører Bergensavisen. Jeg ønsker dem lykke til med merkevarebyggingen.


Kommentator i motorsport

Det er mange år siden teknologien lovte oss å velge TV-lyd fra forskjellige kilder. Muligheten forsvant i det inviklede avtalelivet der penger og ord bytter plass. Le Mans kommentatorene for Norge er ikke utbyttbare. 20% av det de sier er feil, 40% er gubbelalling på hjemmedialekt og de 40 gjenstående prosentene er for lite å gi dem penger for. Jeg vil gjerne bytte kommentarkanal til engelsk, italiensk, fransk, tysk og amerikansk. Dét kan jeg gi penger for. Formel 1 kommentatoren vil jeg også bytte bort. Hvem må jeg betale for det? Han skriker, han fordømmer og irettesetter førerne. Den posisjonen har han ikke. Han snakker om annet enn det bildet viser. Heldigvis har sidekommentator forstått at han må fylle ut de manglende opplysningene, korrigere feilene og sette stemningen til spenning og glede over ferdighetene som vises. En faglig kommentar skal øke innsikten, ikke være mental selv om ordet er det: kom-mentar.

Norsk presse forbedres

Psykiatrien entret den tredje statsmakt mens pressen rapporterte, uten å skjønne at den ble degradert til den femte statsmakt.

Norsk fotball forbedres

Dersom fotballfirmaene i Norge ikke får mer offentlig støtte, blir private i utbytte og finansiering, blir der mer til skole og arbeid med barn og unge. Fotballspillerne og motivatorene blir mer fokuserte om oppgaven.

Norsk skole forbedres

Dersom privatskolene er ærlige mot idéen om privat næringsliv skal de klare seg selv uten offentlig støtte. Da blir det lettere å doble innsatsen i offentlig skole. Målet mitt er en tredobling. Dét er barna verdt.

Haraldsvang Rangers, Queens Park Rangers

Haugesund vokste fram som en fangststasjon på knausene ute mot havet. Byer vokser gjerne ved elver og annet givende fra naturen. I Haugasundet fantes lé for fiskebåtene.
Deretter vokste småbyen fram med butikker og parker. Byparken er velholdt, Lotheparken glemt og Haraldsvang friluftspark ble brukt av folket som forventet. Alle likte Haraldsvang. Ingen stelte trærne. I dag synes all mangelen på skogrøkt. Råtne trær, skakke trær, trær med greiner på én side og trær med toppvekst. Stormen er som løven som jakter på bøffelen som har vondt for å holde følge. Stormene i de siste årene fikk has på de trærne i utkanten som hadde skader eller vondt for å følge flokken. Dette er livet, at naturen spiser seg selv. Men slik er ikke en park, som er lik en hage.  Hekken hegner om hagene, gardene om markene og gjerdene om parkene. Gartneren røkter livet. Det kommunale parkvesenet ble aldri formet for å drive Haraldsvang. Parkvesenet ble rigget for å stelle lekeplassene, bedene, greinene og plenene, …

Støy vinner

Lyd er en relativ størrelse.
Trafikkstøy Reklamestøy Forsterket musikk Av disse er trafikkstøy på vei ned, biler blir stillere. Reklamestøy blir mer påtrengende, støyen øker med umodenhet i reklamebyråene. Forsterket musikk er satt sammen av felles arrangementer og enkeltpersoners nytelse. Forsterket reklamestøy er det hurtigst økende støyproblemet vi har. Den angriper intelligensinnsamlingen vår. Vi går i forsvarsmodus for å finne hvor den kommer fra. Så går vi til motangrep!

Ny Tider

Moderne og kommende politikk er å få landet til å fungere samtidig. Trafikksystemene koordineres til en god menneskelig flyt. Statsmidler brukes til å løse lokalpolitikk til nasjonal standard.
Frp er for de misfornøyde som ikke hadde rett likevel.
Høyre er for alle som vil holde på sin egen rikdom og gjøre saken sin til en nasjonal interesse. Ap er en nødvendighet for å beskytte alle ansatte. 

Det TV Haugaland ikke forteller

Haugesunds kommunale stadion var åpent for alle arrangement. Fotball på alle nivå, friidrett, turnstevner, skolestevner og annet. Nå som det kun nyttes som firmaet FKHs produksjonslokale er der ingen grunn til at kommunen skal være involvert. Selg stadion, løs gjelden og hjelp amatørene på de nye banene. Kommunen har god dekning for barnefotball. Det holder! Byen trenger badebasseng og spa for folkehelsens skyld. Ikke et produksjonslokale for NFF og FIF