Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2017

Forvent mer!

Mister Ap retten til sin egen historie? Ja, dersom de ikke gjør klart at de er de ansattes parti, like mye som de var arbeidernes parti den gang. Arbeiderpartiet må vise at de er alle ansattes parti. At de er partiet for dem som er på nåde for å bli rasjonalisert bort i bedriftsøkonomiens navn, og i børsforventningens bobletenking. Arbeiderpartiet må være teamet som bygger ny virksomhet der det lønner seg, sammen med et folk som vil arbeide med det meningsfyllte og ikke bare vil selge nips og naps for børsens skyld.

Ting og forbruk

Ting og ingenting.  Å være i Livet, det er tingen!

Bygg verneverdig!

 Når vi har gjennomskuet nyere hus må vi våge å rive dem som ikke innfrir løftet om en god bolig, et godt naboskap, et godt bymiljø. Svært få nye bygg er verneverdige. Unyttige symbolbygg som slott, herregårder og rådhus blir stående for symbolikkens skyld, for historiefortellingens skyld. Vi verner om historien. Byggene som reises uten en sammenheng med omgivelsene, boligblokkene ved sundet, næringsbygg i trange gater, høyhus utenfor bykjernen er ikke verneverdige. Byene våre har blitt til ved en idé om hvordan bebyggelsen skal se ut. Gatenett ble tenkt ut og bergknauser sprengt bort i den gode hensikts navn. Naturens romdimensjon ble ikke tatt hensyn til og gateplanens tredimensjonale mål var bare en følge av byggeteknikkens iboende mulighet. Der ble ikke planlagt for fremtiden. Å modernisere en bykjerne er også å modernisere gateplanen. Nettet av gater er smalt fordi husene ikke var høye og avstøtende. Husene var små og inviterende. Nå bygges større i flate og større i høyde

United States of Britain

A coming King Charles will stay on in England as king of the UK (England and Wales). William and Kate may plan to settle in Hannover just to stay in touch with young Europe, and be less restricted in their travels. England needs a vote on staying a kingdom with King Charles or become a member of a union between England, Wales, Scotland and a United Ireland. The first president will probably be Nicola Sturgeon.

Finansabyen

Hagland Finans fører bøkene sine. Den jobben er så enkel at man kan drive mange prosjekt samtidig. Det de ikke får til er å drive byutvikling. Hvert bygg er sin egen silo i et gammelt og smalt gatenett. Det formørker byen.  I respekt for kongen burde de ha valgt et annet navn på siste prosjektet sitt. Der er ingen grunn til å unnvike med en referanse til Hårfagre. Da skulle det ha vært kalt Kong Hårfagre.

Høyres Hus

I Høyres Hus arbeides det. Der er en klar pyramidestruktur, og der er innganger og utganger for mennesker og varer. De som sitter høyest oppe er de som har lettest for å komme seg rundt. De lenger nede og de på bunn sitter nå der. De arbeider og arbeider og får lønn for strevet. De er arbeidere. De stemmer Høyre ved valg fordi de ovenpå har fått dem til å tro at der ikke er noen andre hus å gå til. Dersom de stemmer Høyre får de beholde jobben sin og får like godt betalt som noen andre arbeidere. Alle er på boks. Dette er Høyres konservatisme. Derfor har Høyre tro på Norge. De har tro på at Norge er for dem.

En By som Haugesund

Bankene har sittet fast i det samme gamle nettverket. Nettverket har økt og utlån har økt mer enn byen har godt av. Der bygges hurtig over kort tid, forandringene er ute av styring fordi enkeltpersoner har lett for å løse ut lån. Den eneste begrunnelsen er at det er mulig fordi bankene fungerer sånn. Dermed vokser ikke Haugesund ut fra sin egen virksomhet, men fra enkeltinvestorers forhold til bankene. Hva om bankene bevisst endret omgangskrets? Det er her bankenes påvirkningskraft ligger. Hva om de flyttet noe av risikoen de likevel må ta? Noen av tapene de likevel skriver av. Hva om de kunne styre risikoen dit de vil ha den? Leilighetsbygg produserer ikke etter at leilighetene er solgt. Derfor er de bare et middel til økt fortjeneste og økt re-invest. De er ikke næring. Sett i gang ny næring i Livsløpsterapi. Transport. Småindustri. Musikkproduksjon. Bank forandrer seg på verdensnivå. Alle tror lokalbankene overlever på sitt gamle modus. De lokalbanken

Vårtegn

Det er vinter ute, men det er godt håp om at våren kommer for fullt. Sikreste vårtegnet er når fotballspillerne kommer hjem fra sydenoppholdet. De er sponset av kommunen som tar midler fra pasienter i byen. Det er disse som kunne hatt godt av et sydenopphold, en bedre samfunnsinvestering enn profesjonell fotball.

Reklame for Sport

Sport og reklame nytter samme argumentasjon. Merkevarebygging. FKH er godt for Haugesund. Guinness is Good for You. Ikke er det sant, og ikke virker det for annet enn selvrusing.

Køller i Banken

En by kan ha volleyballbane, kurvballbane og curlingbane på offentlig sted. Kontaktsport som fotball og ishockey må bare foregå i binger med voksenoppsyn. Væpnet sport som fekting, tennis, badminton og hurling må inn i sikre rom. Skal ikke Haugesund utvikle hurling som kontaktsport. Sosial kontakt med landene i vest? 

Arrested Change

It is all about England, where development has been ridden with conservatism for far too long. Real change has happened inside the EU and when the English establishment tries to avoid the risk of losing their funds down the European drain, they arrest development again, to conserve what they have already conserved; their funds bound up in property and foreign accounts. Scotland will not have any more of these about-turns. Ireland will not have any more of it. Wales have lost, not only their voice, but also their language. Europe won’t have it. Conserving a good society, a good union, euro or brit, is not synonymous with conservative party policy, not about conserving the rich.

Fankultur

Kultur betydde kunst en gang i tiden. Kunst fikk statsstøtte fordi det ikke tjente penger nok til å drive jevnt. Definisjonen ble utvidet til å bety all menneskelig virksomhet. Dermed kom sport inn i bevilgningsbildet. Siden kultur inkluderer all menneskelig virksomhet blir begrepet meningsløst. Der må en presisering til. Kunst på scene, galleri, og gateplan er forsøk på å uttrykke sider ved menneskelivet. Virksomheten tjener ikke særlig penger. Der er en idérikdom som folk ikke vil betale mer for enn en liten inngangsbillett til oppvarming av lokalene, altså egeninteresse, og ikke støtte til kunstarbeid. Teater er et spill som uttrykker en idé. Sport uttrykker ingen idé. Sport er et spill som holder folket i beredskap. Sport er militær lek og trening og kan finansieres over forsvarsbudsjettet. Om forsvar og sport må endres er en diskusjonssak som ikke trenger statlig støtte. Diskutér: Klar. Ferdig Gå! Offentlig støtte skal gis der vi er enige om å hjelpe til fordi vi som sa

Bevare oss vel

Alle partiene på Stortinget er konservative. De arbeider med å ta vare på det vi har fått til. Hver på sitt vis konserverer de verdiene. Høyre har slitt ut begrepet konservativ ved å smykke seg selv med det. Utsmykning er å forkle noe som ikke ble helt vellykket. Høyres politikk er nemlig ikke helt stueren. Av en eller annen gudegitt grunn mener de at de skal ha mer av fellesen enn andre. Dette er et kjent fenomen ved deling av bytte. Flokken skaper byttet og noen mener de har mer rett til byttet. Det er et kjent fenomen fra den menneskelige syke; men å lage politikk på det, det er intern kamp i flokken.

Stemmeseddelens vandring

Ansatte i småbedrifter tenderte alltid å stemme med arbeidsgiver. I praksis fikk vi eiendomsløse som stemte Høyre. De var formueløse og ble ikke tatt inn i Høyres beregningsgrunnlag. Der var ikke så mye penger til dem. Med prestestemmer ble de forklart hvordan ansatte og eier måtte holde sammen. Så ble disse ansatte regnet inn i driftsregnskapet og oppsagt som utgift, ikke som driftskapital. Firmaer tjente penger som ble til finanskapital ned gjennom generasjonene. Der var ikke lenger bruk for så mange ansatte. Skaren kom i drift og så seg om etter nye pålitelige givere av arbeid. Fremskrittspartiet fanget opp disse ansatte uten jobb. Der var tross alt ryddejobber rundt Høyrebedriftene. Hvorfor Arbeiderpartiet aldri fanget opp disse arbeidsfolkene og hjalp dem over i nyskapte jobber er uforståelig, men til partiets egen gremmelse. Ap skulle hatt en politikk som knoppskjøt nye bedrifter, ny produksjon. Høyre har heller ikke gjort dette. Finansinntekter er så mye hyggeligere. 

Mobbe meg vel

Antimobbearbeid er å bygge med de steinene som kastes.

Flokkmobbevalg

 Mennesket mobber fordi vi er et flokkdyr. Vi kan ikke avtale oss unna mobbing. Den er innebygd som i en dyreflokk. De som faller fra overlates til seg selv, og de som truer flokkens sikkerhet settes ut av flokken. Internt er det viktig å styre flokken. Stortingsflokken er verneverdig. Vi må verne den mot mobbing. Innenfra som utenfra. Facebookmobbingen har allerede startet. Liker-knappen er stikket som kommer ut av ingenting.

Arkitektingeniør

Jeg har ikke helt klart for meg hva som er forskjellen på arkitekt og ingeniør lenger. Nybygg i de siste 10 år viser at enhver ingeniør kan bruke programvare til å konstruere et hus eller hundre, basert på en mal som følger med programpakken, evt. til merpris. Å henvise til en inspirasjon er ikke vanskelig. Man bare gjør det. Husene nord for Kong Harald bygget i Haugesund må tas ned fordi de er miljøskadet. De er skjøvet ut av sammenhengen sin. Erstatt dem med billige glasshus som gir hengende hager til Kong Haralds beboere. Hvor skal inspirasjonen komme fra? Programvaren som brukes til å bygge andre hus. Vi venter uten spenning på neste programvaredump. Skal den komme ved innfartsveien?

Breidablikket

Den gamle folkeskolen på Breidablikkhøyden er ikke egnet til skole lenger. Da skal man ikke drive skole der. Bygg nytt et annet sted, evt. bygg ny ungdomsskole og flytt breidablikkskolen til Håvåsen eller Haraldsvang. Det er politisk Vidsyn. Voksenundervisning er et vidt begrep med mange muligheter. Den kommunen som satser vil få mye igjen. Bytt ut fotballengasjementet med voksenundervisning. Breidablikkhøyden kan disponeres med eleganse. Unngå serie-eiendomsutviklerne og tenk hva mennesket trenger. Et dagsenter for møter. Bygg Krystallpalasset ved Grytå. Image-Google "dome" gir idéene som den kalde, våte vinden ikke får tak i. Endelig et signalbygg som signaliserer klokskap og ikke monoman galskap. Grytå blir innendørs volley, basket og curlingbane i sentrum av kulturbyen. Byen blør penger. Noen tar imot pengene. Vi trenger en by å samles i. Ikke en tempelhøyde, vær så snill. Alt må bli bedre enn måkevingebølgen på busstasjonen på Flotmyr!

Kong Harald i Haugesund

Det er frimodig å kalle næringsbygget sitt for Kong Harald, det samme som regjerende konge. Det nyeste bygget i Haugesund har havnet øverst på rivningslisten min. Andre bygg som må bearbeides er Victoriahjørnet og Haugesund Sparebank. Av nybygg de siste femti årene er Sjøhuset og DnB-bygget bra saker, Biblioteket og Vår Frelsers Menighetshus. Andre kunne havnet på en tierliste. Jeg nøyer meg med en tréerliste. Kong Harald Victoriahjørnet Haugesund Sparebank Helsehuset, da ingen liste kan være uten én for mye. Da det bygges mange hus innenfor en kort periode kommer Haugesund til å få varige mén av CAD-metoden å arkitektere på. Syd-Vestavinden har blåst i stykker Haugesunds Vakre Ansikt.

Ironman vil ha kulturstøtte

Noen kan ikke forstå at der skal være forskjell på kultur og sport hos bevilgende myndigheter. Forskjellen er at "sport" er egounderstøttende gruppedrift, mens "kultur" er et forsøk på å utveksle idéer og innsikt mennesker og grupper imellom. Kultur må vernes mot vind fra oppblåste egoer. En organisert sykkel-egotrip til nabobygden og hjem igjen er ikke kultur. Det er en gruppevirksomhet som tvinger andre av veien. Det er ikke bevilgninsverdig. Inntekter gir det også. Reklamepenger, påmeldingsgebyr og eventuelle billettpenger er mer enn nok å drive for. Jernmennesker trenger ikke kommunal beskyttelse og understøttelse. Forstår de nå? En kommune er ikke mamma og pappa som  betaler hobbyer. En kommune er mamma og pappa som bygger samfunn. Tilfellet Ironman Haugesund 2017 drives av en multinasjonal bedrift  som ønsker at Haugesund kommune nær fullfinansierer ett av  arrangementene sine. Det er ukultur. Haugesund kommune har investert i badeplass, svømmeha

Veisus

Da vi geeket på gamleveien hørte vi bilene på nyeveien. El-biler bråkte like mye som andre. Støyen kom fra dekk mot asfalt. Tyngden av batteriene bidrar, og raskere el-biler bråker mer. Ingen vellyd som av orgelpiper. Bare drønnet, bare lyden av Jernvognen. Hva er lyden av et karosseri i luftfart?

Håndverkeren

Håndverkerne har alltid hatt sine laug, og det er forståelig nok, det. Det blir som en fagforening. Det vi også må forstå er at de nå har en varebilflåte som opererer ut fra driftslokaler så store som selvbildene tillater. Gamle koloniallokaler er små, men noen er store nok så de  går an å bruke. Småfabrikker og verksted og lagerhaller på næringsfelt er blitt hjemmebasene. Driftskostnadene har gått opp og prisene er satt opp mer enn tilsvarende. Der er tillegg for oppvarming, tillegg for bruk av innredet varebil og tillegg for å skrive regning. Kunden skal bære kostnadene ved all denne håndverkerens velvære og formue. For å slutte ringen har næringen påvirkningsagenter i stortingskorridorene som hindrer huseiere å gjøre arbeid på og for egen hånd. Dette dokumenteringshelvetet er det vi søker politikere til å ta tak i.  Kostnadene ved å fø på håndverkerstanden er blitt umulige å bære. De kjøper sukkerbrød og brus i lunsjpausen. De oppretter firma og firmaklynger. De er blitt til gruppe

Håndveskepartiet

MDG er blitt el-bil partiet som ikke så plastposene komme. Handleposene viser at forbruket må ned. Det dreier seg ikke om bilfri by og bilfrie handlegater i sentrum. Det er om alle tingene som blir fraktet i containere på båt og bil. Det dreier seg om produksjon og handel, ikke om velvære. Man kan ikke vedta velvære. Man kan ikke sykle til Stortingsvalget. Rickshaw-sykkelstunt er ikke bra fordi noen må trø pedalene, og noen har betalingsevne.

Grønne byggefelt

"Det e møje god valg-jord i byggefeltene". Vår formue ligger i tomtene våre. Som bøndene selger matjord til utbyggerne selger de stemmer til finans. Senterpartiet må hjelpe oss som har dyrkbar mark mellom fingrene. Lavere, eller ingen formueskatt, hagebruk fritak for skatt, tilskudd til driftsbygning på byggetomtene. Omgjøring av monotone byggefelt til stillegående næringsfelt. Matauke hjemmekontor, hjemmeverksted, ombygging av garsjer. Boligfeltene har nærings og gründerpotensiale. Senterpartiet er ikke så langt fra å vise vei til næringsmarkene, de grønne fingrene.

Det lukter engasjement

De som tilbringer arbeidstiden sin innendørs trenger frisk luft. Det har mest med investert luftstyring å gjøre. Når elektrifiseringen av shoppingbilene er innført må miljøpartiene sikre seg at de har kjempet for butikkansattes helse. Har MDG og Venstre kjempet ved varehyllene for ren luft på arbeidsplassene? Har de kjempet for finansieringen av arbeidsmiljøet?

Forbrukerformue

Høyre har fått eierrett til formuepolitikk, antagelig fordi de har folk som er flinke med, og har lett for å regne seg til rikdom. Det er ikke her du finner driftsgründerne. De er opptatt med produksjonen. Forbrukerne har en fast beregnelig kapital basert på forventet inntekt. Denne formuen beskattes også. Denne skatten kan også settes ned. Forventet arbeidsinntekt er som finansinntekter. De er som på børsen en verdi som er knyttet til forventningen om mer inntekt. Forbruk kommer ut av brukt formue. Å be forbrukere holde oppe og også øke forbruket er å påvirke vår politiske formue. Mye vil ha mer. Statsministeren oppfordrer til mer forbruk. Det er bobleblåsing. Bobler i luften.

Lett å være rik i Oslo

Forskjellen mellom Dagens Næringsliv og Financial Times er at avisen fra Oslo er opptatt av hvem som har penger, bil, landsted og sekundærbolig. Hvem spekulerer i hva? Det er lett match  å være rik i Oslo. Financial Times er alltid på sak, på verdenssaker. Pengestrøm og opphoping  i verdensmarkedene er viktig. Det er som vannets drift i verdenshavene mot bryggeskvulp i Viken. 

8. mars, 1 år etter

Mannens raseri gir krig, drap, mishandling og undertrykkelse. Hva er det som produserer denne brennende kjernen? Gudsforestillinger er ute av årsakskjeden forlengst. Ego og flokkforestillinger gir mobbing, så her er sporingsmuligheter. Vi mobber og blir mobbet, flokket og flådd for gruppedisiplin. Mannegrupper. Kvinnegrupper. Der er så mye å lære innenfor og mellom flokkene. Ser vi nydanning av kunnskap og identitet, eller blir vi bare flere stridende flokker? Mor, farmor, søstre, jenter som lekekamerater, nabokoner, lærerinner, kontorsjefer, forelesere, politikere, kollegaer, team-medarbeidere, kjærester, kone, datter, leger, terapeuter, bedriftsledere; alle disse kvinnene har vært min livsrikdom. Så var det hun jeg sloss med da vi var syv år gamle. Lillebrødrene våre ble sterkt uenige på lekeplassen så vi grep inn,  men endte opp med å rulle rundt på bakken i strid. Dette var den første kjønnskampepisoden. Den endte uavgjort fordi småbrødrene våre ble venner igjen før vi to sy

Sunn sjel i sunnt legeme

XXL er størrelsen på problemet. Problemet er forbrukerjunk i alle hyller. Sportsbutikken handler om alt annet enn sunn luft. Lokalet var overmettet av luktemner fra varene og et forskningsobjekt i seg selv. Personalets helse og velvære må være utsatt. Kundenes også: En tiårig jente spurte hva hun kunne ta når hun hadde vondt på baksiden av låret. Hvem skal si at hun skal ta noe for det, så det går bort? Var det nok et tegn på idretten som opium for folket?

Haugesunds Avis faller

Mindre tilbakegang for HA. Forfallet kommer innenfra. Nettavisen er billig nok, men ikke interessant nok. Kvalitet og journalistisk engasjement må opp før den er interessant å betale for. Digitalavisen er utstillingsvinduet for HA. Den bør ikke vise hvor klikkbillige de er.

Great England

Gaelic culture was pushed west and north, Latin was on until Anglo-Saxons mingle-controlled the islands and called them England. The Normans came over from Bretagne and took over the estate, recorded in the Doomsday Book. Magna Carta was developed to control the conglomerate of cultures that became Great Britain. The United Kingdom is a superstructure on top of the underlying britishness. Britain is a replacement term for England unless one is formal. Great Britain and Britain are Norman names for the Bretagne rulers. 1066 forever!

Bilmatematikk

Dersom man skal forstå norsk bilpolitikk må man forstå faktorene i regnestykket: Bilfabrikkenes bedriftsøkonomiske situasjon minus de norske bilimportørenes korridorpolitikk er lik norsk bilpolitikk. Eureka!

Norge Bit for Bit

Hva med å selge Nordmarka til utenlandske investorer? Oslos vekst og samarbeidet mellom eierne og eierkommunene kan gis sitt ypperste uttrykk ved å skape en våtmarksdrøm for arkitektene. På verdensbasis vil Oslo alltid være en liten by, men den kan bli en interessant by. Nordmarka som intelligent vekstsone for Oslo vil være en verdensbegivenhet. Hovedstaden må utvikle Oslo Central Park. Riv noen kvartaler i sentrum så har vi sentralparken nær sentralbanken.  Kvartaler i Oslo er deler av investorporteføljer og har ingen affeksjonsverdi. Det er bedre for mennesket å få parker i sentrum enn å gå i skyggefulle bilgater.  Hvorfor være redde for å lage historie til beste for hovedstaden?

United Scandinavian Baltic

We need peace somewhere on earth. Maybe Putin would lease out Karelia and Kola to a new coalition with the Scandinavian and Baltic states. Russia needs to co-operate in its many regions. That would be a mature first instance in international politics. It would show what an old-fashioned and unstable construction the UK is. USA United States of America USB United States of Britain, or invent your own name.  USSB United States of Scandinavia and Balticum; again invent your own.

Real Brexit Dynasty

When the economic crisis in the EU hit the catholic countries I remember David Cameron saying that Britain was not to worry. He had friends with funds enough to buy the UK out of any crisis. David's friends did not want to bail out countries that could not help themselves, so they wanted the UK to leave the EU. If they could get Britain to exit the union, that surely must have been to them what the Church of Rome was to Henry the Eighth. All that remained was the easy part. Convincing the British people that they would be run over by immigrants and refugees. From beginning to exit the whole Brexit affair has been controlled by the conservatives, those with old money, the old families, the "ma familias". Oh, House of Lords! Theresa May will lead you to new tax havens.

Stor-Rogaland

Uten å betale for å lese tanker blir projeksjonen om Stor-Rogaland og Greater Stavanger lett å vektorisere. Noen vil ha en linje mellom katolisismen i Stavanger og adelskapsglansen i Rosendal. Galmannstankene er et nytt Stavanger Amt. Dermed synes det passivt sykelig at Karmøy går for økt konsentrasjon om egen navle, en ny kommunal Storstue. Før Harald Hårfagres feilslåtte politikk-raids var dagens Haugaland Hálfs rike. Som en levedyktig gård strakte riket seg fra sjøens velsignelser til fjellets jaktmarker i Ryfylke. Half satt ikke inne i storstua si. Ikke satt han på en taburett i Haugasundet heller. 

Ta 3 for 2

Vi kunne ha produsert varer i Norge. I stedet importerer  vi 3 varer og betaler for 2. Vi hadde hatt det fint med den ene norskproduserte varen vi betalte samme pris for. I stedet har vi økt forbruket og satt egen produksjon ut av spill, ut av markedet. Dette er Handels-Høyres sanne pokerfjes. Hvor er Produksjons-Høyre? Høyre må faktisk drive kontroll og regulering av kjernevelgerne sine for mennesker og naturs vé og vel. Men mest av alt gjelder dette: For å bestemme selv over Norges Lande.